WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

Czerwionka – Leszczyny
-Grupa AA „Serce” Czerwionka-Leszczyny ul. Wolności 2 (Kino MOK)
Mitingi odbywają się we Wtorki o godz. 18.00 (ostatni otwarty) Grupa posiada pieczątkę.

-Grupa AA „Krokus”  Czerwionka – Leszczyny ul. Ks. Pojdy 104 (w salkach przy kościele) 
Mitingi odbywają się w Sobotę o godz. 18.00 (wszystkie otwarte) Na grupie jest dostępna literatura AA, Grupa posiada pieczątkę.