WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

-Grupa AA „Janek” ul.Warszawska 29 – salka przy Parafii N.S.P.J Mitingi :

Poniedziałek 18.00 [Drugi otwarty], Czwartek 18.00 (w-z].

Grupa posiada pieczątkę.

Zrzut ekranu 2015-12-22 o 22.37.12