WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

Wodzisław Śląski

-Grupa AA „Prawda” ul. Szkolna 2 – dom parafialny Mitingi : Czwartek 17.00 [Trzeci otwarty] Uwaga – Mitingi na grupie zawieszone do września 2017

-Grupa AA „Tolerancja” ul. Szkolna 2 – (dom parafialny)Mitingi : Niedziela godz. 17 [Ostatni otwarty] Na grupie jest dostępna literatura AA, Grupa posiada pieczątkę.

Grupa AA ” EWOLUCJA” ul. Rzeczna 24 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta- Koło Wodzisław Śl Mitingi : Środa 19.00 [pierwszy otwarty] Na grupie jest dostępna literatura AA.

Grupa AA „czAArna owca” . ul. Kubsza 17  ( Wodzisławskie Centrum Kultury))

Mitingi: Poniedziałek godz. 19.00[wszystkie otwarte]