WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

-Grupa AA „Tolerancja” ul. Szkolna 2 – (dom parafialny)

Mitingi : Niedziela godz. 17 [Ostatni otwarty]

Na grupie jest dostępna literatura AA, Grupa posiada pieczątkę.

prawda