WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

-Grupa AA „Piątkowa” ul.1Maja 45 ( Nad pocztą)  ,

Mitingi Piątek godz. 18.00 [Drugi otwarty]

Na grupie jest dostępna literatura, Grupa posiada pieczątkę.