WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

Żory

-Grupa AA „Bariera” ul. Boryńska 13 (MOPS) Mitingi : Wtorek 17.00 [p-o]  Grupa posiada pieczątkę.  Dostęp dla osób niepełnosprawnych.

-Grupa AA „Herkules” ul. Boryńska 45 – salka przy parafii Mitingi : Niedziela 17.00 [Ostatni otwarty], Czwartek 19.00 [2-o] Na grupie jest dostępna literatura AA, Grupa posiada pieczątkę.  Dostęp dla osób niepełnosprawnych

-Grupa AA „Jutrzenka” ul. Wodzisławska 207 Żory-Rój ( salka przy Parafii Podwyższenia Krzyża za kościołem). Mitingi w sobotę o godz. 17.30 . Ostatni miting otwarty.