WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

Żory

-Grupa AA „Bariera” ul. Boryńska 13 (MOPS) Mitingi : Wtorek 17.00 [p-o]  Grupa posiada pieczątkę.  Dostęp dla osób niepełnosprawnych.

-Grupa AA „Herkules” ul. Boryńska 45 – salka przy parafii Mitingi : Niedziela 17.00 [Ostatni otwarty], Czwartek 19.00 [2-o] Na grupie jest dostępna literatura AA, Grupa posiada pieczątkę.  Dostęp dla osób niepełnosprawnych.

-Grupa AA „Jutrzenka ” Żory – Rój ul. Wodzisławska 207 (Od maja do  października – salka za kościołem 1 piętro,od  listopada do kwietnia  salka pod probostwem. ) Mitingi : Poniedziałek 18.00[Czwarty otwarty]  Grupa posiada pieczątkę.  Dostęp dla osób niepełnosprawnych od maja do października.