WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

cropped-logo-AA.png

Masz problem z alkoholem, szukasz pomocy? Chciałbyś z kimś porozmawiać ?

Zadzwoń :

Infolinia AA : 801 033 242 ( w godz. 8.00-22.00)

Strona internetowa dla osób głuchych i słabosłyszących: www.glusi-aa.pl

Grupa „Andrzej” w Rydułtowach informuje o zawieszeniu mitingów odbywających się w środy. Mitingi odbywające się w soboty – odbywają się normalnie.

1 listopada 2021 roku w poniedziałek miting Grupy CzAArna Owca z Wodzisławia Śląskiego nie odbędzie się. Grupa zaprasza na kolejny miting 8 listopada

Służebni intergrupy „Karliczek” informują, iż w dniu 04.09.2021 roku o godzinie 16:00 odbędzie się konferencja intergrupy. Miejsce spotkania Rybnik ul. Henryka Wieniawskiego 7 – sala papieska. Przypominamy chętnym osobom o możliwości podjęcia się służby rzecznika intergrupy, możliwości służenia w Regionie (łącznik internetowy, skarbnik, koordynator PIK, delegat do komisji literatury i publikacji), jak i możliwości reprezentowania sumienia intergrupy „Karliczek” na Zgromadzeniu Regionu Katowice. 

Grupa  CzAArna Owca z Wodzisławia Śląskiego informuje, że od września mityngi w formie hybrydowej nie będą się już odbywać. Grupa będzie się spotykać tylko w formie stacjonarnej.
Miejsce i dzień mityngów bez zmian, czyli Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla” przy ul. Czyżowickiej 29b. Poniedziałek godzina 19:00 Wszystkie mityngi jak zawsze otwarte. Dotychczasowy link: https://join.skype.com/gq8E1avY1Zvp zostanie zaktywowany w przypadku gdyby sytuacja epidemiczna zmusiła Grupę do wznowienia mityngów w formie on-line

Grupa AA „24 h” z Radlina zaprasza na mitingi we środy na godzinę 18:00; we wtorki mitingi są zawieszone w dalszym ciągu. Serdecznie zapraszamy.

Grupa AA „Odrodzenie” z Rybnika zaprasza na mitingi w poniedziałki od 18:00 do 19:30 (wszystkie otwarte); środy od 18:00 do 19:30 (wszystkie otwarte); soboty 19:00 do 20:30 (ostatnia sobota miesiąca miting otwarty). Mitingi odbywają się w Rybniku ul. H. Wieniawskiego 7. Serdecznie zapraszamy.

Grupa AA „Andrzej” wznawia od 21 lipca br. mityngi stacjonarne w salce Domu Maryi obok Kościoła św. Jerzego w Rydułtowach. Mityngi w środy i soboty o godz. 18.00 wszystkie otwarte.

Grupa „Ewolucja” z Wodzisławia Śląskiego w dalszym ciągu nie spotyka się. Mitingi są zawieszone.

Raport ze spotkania Intergrupy Karliczek z dnia 10.04.2021 rok.

1. Wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha.
2. Sprawozdanie służebnych Rady Intergrupy Karliczek:
**Rzecznik: 
W dniu 21.03.2021 rok uczestniczyła w Radzie Regionu na platformie Skype. Najważniejsze informacje: przegłosowano zastosowanie nowej centralki do piku, która będzie przekierowywać petentów na prywatne numery dyżurujące;
przeniesienie Zgromadzenia Regionalnego na 11.09.2021 rok godz. 10:00; licencja spotu informacyjnego przedłużona do maja 2022 roku; KSK odbędzie się na zoomie 23-24.04.2021 rok; następna Rada Regionu odbędzie się 16.05.2021 roku.
Udało się zorganizować pierwsze mitingi na Skype na oddziale 14. 
Z dniem dzisiejszym chciałabym zakończyć moją służbę, która wygasła już miesiąc temu. Bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim którzy mnie wspierali i z którymi miałam możliwość współpracować dziękuję.
**Koordynator ZK Szeroka:
Literatura wraz z biuletynem „Nadzieja” dostarczona do ZK. Mitingi on-line (środowe) odbywają się cyklicznie według grafiku. 20.03.2021 rok uczestniczyłem w roboczym Spotkaniu Regionalnym zespołu do ZK i AŚ regionu Katowice. Współpraca telefoniczna ze służbami penitencjarnym i utrzymywana na bieżąco, przebiega dobrze.
**Łącznik ZK Racibórz:
Utrzymuje kontakt telefoniczny z dyrektorem ZK i wychowawcą. Mityngów brak.
**Skarbnik:
Przedstawił sprawozdanie finansowe za zeszły miesiąc. Przyjął wpłaty od pięciu grup. Rozliczył koszty paczek przekazywanych przez Intergrupę na niesienie posłania.
**Kolporter:
Na dzień dzisiejszy literatura sprzedaje się słabo. W razie potrzeby jest zamawiana na bieżąco. Zamówiona literatura odbierana jest na dyżurach w siedzibie Intergrupy. Wydano paczki do Gorzyc, 14-stkę, ZK Szeroka, ZK Racibórz oraz do opieki społecznej w Żorach.
**Łącznik internetowy/sekretarz: Nb
3. Sprawy bieżące.
– Rozmowa na temat przekazania paczki z literaturą do opieki społecznej w Żorach w ramach niesienia posłania. Wszyscy wyrazili zgodę.
– Mariusz z grupy „Odrodzenie” poprosił o rekomendację Intergrupy na służbę skarbnika do Regionu.
– Rozmowa na temat przeprowadzenia tajnego głosowania. Ustalono, że głosowanie odbędzie się za miesiąc poprzez wysyłanie sms-ów na zakupiony przez intergrupę numer telefonu.
– następne spotkanie intergrupy 
8.05. 2021 roku godz.16:00 na telekonferencji. Nr telekonferencji: 
799 365 365 kod u służebnych IG.
– gr. „Odrodzenie” z Rybnika spotyka się na Skype w poniedziałki i środy od 18-20 oraz pełni dyżur osobowy w salce 3-4 osoby.
– gr. „CzAArna Owca” z Wodzisławia Śl. spotyka się na Skype w poniedziałki o godz. 19- tej.
– gr. ” Andrzej” zawieszona.
– gr. „Jest sposób…” z Jastrzębia- Zdroju prowadzi dyżury we wtorki o 18:30.
Intergrupa apeluje do grup o rekomendowanie kandydatów chętnych do pełnienia służb w Intergrupie: rzecznika oraz służb w Regionie: 
-łącznika internetowego
-skarbnika regionu
-koordynatora pik.
 Zapraszamy wszystkich mandatariuszy grup do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu Intergrupy  w maju. Będzie przeprowadzone głosowanie.
W dniu spotkania Intergrupy 8 maja 2021 roku w siedzibie Intergrupy będą pełnić dyżury Skarbnik oraz Kolporter. serdecznie zapraszamy chętne osoby do wpłat lub zakupu literatury.

Raport ze spotkania Rady Intergrupy „Karliczek” z dnia 6 marca 2021 roku

 1. Wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha
 2. Sprawozdania służebnych Rady Intergrupy „Karliczek”

Rzecznik

W dniu 21.02.2021r. uczestniczyła w spotkaniu Rady Regoniu „Katowice” na platformie Skype.

Spot informacyjny o wspólnocie w lutym był puszczany w radiu eM a w marcu w radiu Piekary. Informacja o wspólnocie ukazała się również w regionalnej gazecie na terenie Łazisk i Orzesza.

Prośba o wybranie reprezentantów na Zgromadzenie Regionalne, które być może odbędzie się w maju lub w czerwcu 2021 roku. Sprawa w toku.

20.03.2021r. odbędzie się spotkanie regionalnego zespołu do ZK i AŚ na platformie Skype. Jestem w  stałym kontakcie telefonicznym z kierowniczką oddziału 14 w Rybniku. Dostarczamy co miesiąc ulotki informacyjne. Przesłaliśmy e-mailem listę mityngów internetowych z której pacjentki chętnie korzystają.

W dniu dzisiejszym kończy się służba Rzecznika intergrupy serdecznie zapraszam chętne osoby do decydowania się na ten służbę. Służę wszelką pomocą.

Skarbnik

Przedstawił sprawozdanie finansowe Intergrupy „Karliczek” , na chwilę obecną Intergrupa posiada ustalone zabezpieczenie finansowe.

Kolporter

Przedstawił sprawozdanie. Na chwilę obecną ze względu na obostrzenia związane ze stanem epidemiologicznym literatura jest sprzedawana w zdecydowanie mniejszym zakresie, w razie potrzeby jest zamawiana na bieżąco. Zamówiona literatura odbierana jest na dyżurach odbywających się w siedzibie Intergrupy „Karliczek”. Do odbioru jest skrytka 2/4/3. Wydano paczki na Zakład Karny Jastrzębie Szeroka oraz Racibórz, oddział 14 w Rybniku oraz ośrodek w Gorzycach. Przypomina, iż zrezygnowano z dystrybucji książki Anonimowi Alkoholicy w twardej oprawie. Wielka księga dostępna jest tylko w miękkiej oprawie. W biurze do spraw literatury w BSK wystąpiły problemy związane z przebywaniem osób na kwarantannie i z tego powodu mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień. Dostępne są biuletyny Zdrój

Koordynator do Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Szerokiej

Paczki od kolportera zostały przekazane. Mitingi online na Zakładzie Karnym odbywają się zgodnie z planem.

Koordynator do Zakładu Karnego w Raciborzu – nieobecny

Łącznik internetowy/sekretarz

Istnieje możliwość uzyskania bezpośrednio informacji na temat funkcjonowania wspólnoty, grup, służb, warsztatów, aktualnej sytuacji  i innych kwestii dot. naszej wspólnoty za pośrednictwem maila (Emitent). Osoby zainteresowane proszone są o przekazanie swoich maili bądź łącznikowi bądź mandatariuszowi swojej grupy, a ten przekaże go łącznikowi.

Drugim kanałem informacyjnym jest Newsletter Służb Krajowych. Wystarczy wejść na stronę Wspólnoty i zapisać się na newsletter: https://aa24.pl/pl/newsletter-sk?backbtn=1 lub https://fundacja.aa.org.pl/?newsletter,77 podać swój adres e-mail oraz potwierdzić chęć otrzymywania newslettera. Na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy zostanie wysłana wiadomość. Po jej otrzymaniu, należy zatwierdzić swoją decyzję przyciskiem „TAK POTWIERDZAM”

Można również dokonać subskrypcji elektronicznej Skrytki 2/4/3 w której znajdują się istotne dla wspólnoty informacje: https://aa24.pl/pl/subskrypcja-elektroniczna-skrytki

 Informuje, iż istnieje możliwość uczestnictwa w mitingach on-line, które są bezpośrednio dostępne ze strony: https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line   . Jednocześnie prosi o przekazywanie informacji istotnych dla nowicjuszy i osób potrzebujących, a dotyczących odbywania się na grupach dyżurów, mitingów stacjonarnych i mitingów on-line oraz sposobach kontaktowania się ze służbami grup lub innymi uczestnikami grupy.

Zespół ds Osób g/G i Słabosłyszących Intergrupy AA Dolina Warty zwraca się z prośbą do regionów i intergrup posiadających swoje strony internetowe o umieszczenie na nich linku do

nowo powstałej strony AA dedykowanej niesieniu posłania alkoholikom g/Głuchym i słabosłyszącym.

Adres naszej strony: www.glusi-aa.pl

 1. Sprawy bieżące

Poruszone zostały kwestie związane z pakietem literatury na oddziały do ośrodka w Gorzycach oraz kwestie związane z ew. zawieszeniem lub zmniejszeniem ilości na czas ograniczeń związanych z COVID-19 subskrybcji skrytki 2/4/3.

Nadto poruszono kwestie związane z zorganizowaniem Konferencji Intergrupy „Karliczek” za pośrednictwem telekonferencji by umożliwić dostęp ewentualnych osób chętnych a nie mogących uczestniczyć w spotkaniach za pośrednictwem platformy Skype bądź innych tego typu platform.

Jednocześnie służebni informują iż najbliższa próba uruchomienia telekonferencji odbędzie się w dniu 20 marca 2021 roku o godzinie 20:00 numer telekonferencji 799365365, PIN do uzyskania od służebnych intergrupy. W razie potrzeby służebni służą pomocą w połączeniu się z innymi uczestnikami podczas telekonferencji.

Rada Intergrupy zwraca się do mandatariuszy oraz innych służebnych grup o ustalenie czy wśród uczestników grup, czy są osoby chętne do służb zarówno w Intergrupie „Karliczek” jak i w Regionie „Katowice”, czy są osoby chętne do bycia reprezentantem na Zgromadzenie Regionu, czy są już osoby posiadające rekomendację grupy.

UWAGA !!!!

Rada Intergrupy „Karliczek” informuje, iż w dniu 6 marca 2021 roku o godzinie 16:00 odbędzie się Konferencja Intergrupy „Karliczek” za pośrednictwem Skype – link do Konferencji https://join.skype.com/UqhjE4DrrLUR . Służebni zachęcają wszystkich mandatariuszy oraz osoby zainteresowane do uczestnictwa w Konferencji Intergrupy. W przypadku problemów z instalacją lub dołączeniem do Konferencji prosimy o kontakt z członkami Rady Intergrupy.  Jednocześnie informuje, iż skarbnik oraz kolporter intergrupy będą pełnić dyżur w siedzibie intergrupy w Rybniku w dniu 6 marca 2021 roku od godziny 16:00 do 18:00.

Służebni Intergrupy „Karliczek” informują, iż z uwagi na ograniczenia wynikające z zagrożenia epidemiologicznego w dniu 6 lutego 2021 roku o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie Rady Intergrupy „Karliczek” za pośrednictwem platformy Skype. Jednocześnie w tym samym czasie od godz. 16:00 do godz. 18:00 dyżur będzie pełnił kolporter i skarbnik Intergrupy w siedzibie grupy „Odrodzenie” w Rybniku. Służebni grup mogą pobrać zamówioną literaturę lub przekazać wpłaty na intergrupę. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie. Od służebnych można uzyskać link do spotkania.

UWAGA !!!

       Służebni Intergrupy „Karliczek” informują, iż z uwagi na ograniczenia wynikające z zagrożenia epidemiologicznego w dniu 2 stycznia 2021 roku o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie Rady Intergrupy „Karliczek” za pośrednictwem platformy Skype. Jednocześnie w tym samym czasie od godz. 16:00 do godz. 18:00 dyżur będzie pełnił kolporter i skarbnik Intergrupy w siedzibie grupy „Odrodzenie” w Rybniku. Służebni grup mogą pobrać zamówioną literaturę lub przekazać wpłaty.

Osoby które są chętne do uczestnictwa w spotkaniu Rady Intergrupy mogą  skontaktować się ze służebnymi Intergrupy w celu uzyskania linku do spotkania.

Służebni Intergrupy Karliczek pragną podziękować za przekazane środki w celu emisji spotu informacyjnego o Wspólnocie. Emisja rozpocznie się 4 stycznia 2021 roku w Radiu 90 i będzie trwała 21 dni na przemian trzy i cztery razy dziennie łącznie 72 spoty. Dokumentacja związana z emisją spotu jest dostępna u Łącznika Internetowego oraz Skarbnika Intergrupy.

Informacja ze spotkania Rady Intergrupy „Karliczek” z dnia 21 listopada 2020 roku w sprawie możliwości niesienia posłania.

 1. SPOT INFORMACYJNY O WSPÓLNOCIE AA

Powierniczy Zespół ds. Informacji Publicznej, przy aktywnym udziale służb regionu Białystok przygotował spot informacyjny, dotyczący form pomocy osobom uzależnionym od alkoholu jakie oferuje Wspólnota AA. Pozyskano roczną licencję na emisję w/w spotu w lokalnych rozgłośniach radiowych (do maja 2021, z możliwością przedłużenia) w całym kraju oraz licencję bezterminową na emisje w przestrzeni internetowej. Spot jest dostępny pod adresem:  https://www.aa24.pl/aa.mp3

Na terenie kraju spot ten został już kilkakrotnie wykorzystany w celu informowania o Wspólnocie AA. Były to inicjatywy intergrup, czy to nawet pojedynczych grup AA. Na terenie Intergrupy „Karliczek” lokalną rozgłośnią jest Radio-90. Wysłano zapytanie do radia dotyczące możliwości emisji spotu oraz przeprowadzenia „kampanii informacyjnej” polegającej na emisji spotu przez okres jednego miesiąca.

Wstępna informacja o kosztach takiej emisji:

Założenia kampanii: spot w pakietach miesięcznych wg poniższych opcji:
Opcja 3 razy dziennie: ( jeden spot pomiędzy godz. 6-8, drugi spot 8-14, trzeci spot 17-20 )
cena 2100 zł netto bez weekendów, łącznie 60 spotów
cena 2590 zł netto z weekendami, łącznie 84 spoty

Jest to wstępna informacja, prowadzone będą jeszcze rozmowy zmierzające bądź to do obniżenia ceny bądź to zwiększenia ilości spotów w tej samej cenie. Oferta ta ma zobrazować jakiego rzędu koszty należy ponieść aby móc zrealizować kampanię informacyjną.

Służebni Intergrupy zwracają się z prośbą do sumienia grup, służebnych grup oraz pojedynczych członków grup o rozważenie wsparcia tej inicjatywy by w zgodzie z siódmą tradycją jako samowystarczalna wspólnota mężczyzn i kobiet moglibyśmy realizować nasz główny cel niesienie posłania alkoholikom którzy wciąż jeszcze cierpią.

Zadzwońcie do swoich przyjaciół z grupy, porozmawiajcie z nimi. Powiadomcie przyjaciół z innych grup.

Wszelkich dodatkowych informacji może udzielić łącznik internetowy intergrupy. W sprawach związanych z kapeluszem można kontaktować się ze skarbnikiem intergrupy. Służebni intergrupy dziękują za wszelkie wsparcie i datki.

 1. LITERATURA – NIESIENIE POSŁANIA DO ZAKŁADÓW KARNYCH

Każda grupa, pojedynczy uczestnik Wspólnoty AA może nieść posłanie do Zakładów Karnych poprzez: – zakup literatury (książki, biuletynu, ulotki). Literaturę można zakupić u kolportera intergrupy i pozostawić ją w celu przekazania koordynatorowi ds. niesienia posłania do Zakładów Karnych;

– przekazanie biuletynów i ulotek, z których nie korzystamy już, które leżą u nas w domu, na grupie, a które mogą być cenne dla drugiego człowieka jako „kopalnia nowych doświadczeń”;

Służebni zwracają się z prośbą o rozważenie tej możliwości niesienia posłania.

RAPORT ZE SPOTKANIA RADY INTERGRUPY „KARLICZEK”

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i nałożonymi ograniczeniami związanymi z możliwością spotykania się w przestrzeni publicznej nie odbyła się w dniu 7 listopada 2020roku Konferencja Intergrupy „Karliczek”, natomiast odbyło się spotkanie Rady Intergrupy za pośrednictwem platformy Skype. Służby Intergrupy przekazały aktualne informacje, zdały raporty ze swej służby.

 1. Rzecznik Intergrupy „Karliczek”

Sprawozdanie rzecznika IG na telekonferencję 7.11.2020r. Uczestniczyłam jako reprezentant w 53 Zgromadzeniu Służb Regionu w dniu 19 września 2020r. w Katowicach z 4 innymi reprezentantami.

Na zgromadzeniu Jerzy podzielił się doświadczeniem w temacie: „Anonimowość w internecie – bezpieczeństwo i zagrożenia”. Wszyscy służebni Regionu zdali swoje relacje z pełnionych służb.

Odbyły się wybory do służby w regionie. Rzecznikiem regionu został Andrzej z grupy „Piątkowa” z Jastrzębia-Zdroju.

Koordynator do ZK i AŚ:

IG Karliczek rekomendowała Arka z grupy „Tolerancja” z Wodzisławia Śląskiego.

IG Śląska Opolskiego rekomendowała Asię z grupy „Światło” z Ozimka.

Asia została wybrana na koordynatora do ZK i AŚ.

Redaktorem biuletynu „Karlik” został wybrany Michał z grupy „Odrodzenie” z Rybnika.

Koordynatorem do Zespołu Informacji Publicznej został wybrany Jurek z grupy „Czeladź”.

Delegaci służb krajowych dalej swoje sprawozdania.

Odbyły się wybory do służby delegatów.

**Delegat SK do komisji informacji publicznej:

IG Karliczek rekomendowała Ewę z grupy „Tolerancja” z Wodzisławia Śląskiego.

IG Śląska rekomendowała Tadeusza z grupy „Przebudzenie” z Mikołowa.

W pierwszym i drugim głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów. Losowaniem z kapelusza wybrano Tadeusza.

**Delegat SK do komisji finansowej:

IG Karliczek rekomendowała Grażynę z grupy „Jest sposób…” z Jastrzębia-Zdroju.

IG Karliczek rekomendowała Zbigniewa z grupy „Barbara” z Rybnika – Zbigniew zrezygnował z kandydowania do służby.

IG Śląska Opolskiego rekomendowała Adama z grupy „Światło” z Ozimka.

W pierwszy drugim głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów. Losowaniem z kapelusza wybrano Adama. 

Wszystkie intergrupy przedstawiły swoje krótkie sprawozdania.

54 Zgromadzenie Służb Regionu odbędzie się 15 maja 2021 roku. Gospodarzem będzie intergrupa Silesia.

Nadto Rzecznik Intergrupy Karliczek poinformował, iż skontaktował się z koordynatorem do Zakładu Karnego w Raciborzu. Koordynator przekazał, iż na dzień dzisiejszy nie ma możliwość organizowania mitingów, spotkań ze skazanymi, czy też przekazania literatury do zakładu karnego. Jest w kontakcie z służbami Zakładu Karnego.

Rzecznik Intergrupy Karliczek informuje, iż służbę kończy w marcu 2021 roku i zachęca osoby, które nie służyły w Intergrupie do zastanowienia się nad podjęciem w/w służby

49 Konferencja Służb Krajowych nie odbędzie się w tym roku, została przeniesiona aktualnie na wiosnę 2021 roku.

W dniu 17.10.2020 roku w Jastrzębiu Zdroju na grupie „Jest Sposób” odbyły się Warsztaty Służb.

 1. Koordynator do Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju Szeroka

Na dzień dzisiejszy mitingi na terenie zakładu karnego nie odbywają się. Literatura została przekazana za pośrednictwem służb Zakładu Karnego. Koordynator jest w ciągłym kontakcie ze służbami Zakładu Karnego. Na chwilę obecną istnieje możliwość kontaktowania się ze skazanymi wyłącznie za pośrednictwem platformy Skype. Dotyczy to również spotkań sponsor – podopieczny. Wszelkich informacji dot. możliwości kontaktu za pośrednictwem Skype udziela Koordynator.

Koordynator do Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju informuje, iż służbę kończy w grudniu 2020 roku i zachęca do podjęcia się w/w służby. Koordynatora do Zakładu Karnego wybiera  Zespół ds. niesienia posłania do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych.

 1. Kolporter Intergrupy „Karliczek”

W dniu 7 listopada 2020 roku od godziny 16:00 do godziny 18:00 w siedzibie grupy „Odrodzenie” w Rybniku pełnił dyżur. Osoby, które zamówiły literaturę, kalendarze odebrały ją.

Do odbioru jest skrytka 2/4/3

Jest możliwość zamówienia kalendarza na 2021 rok w cenie 8 zł za sztukę. Z kieszonkowych kalendarzy zrezygnowano nie ma możliwości ich zamówienia

Wydano paczkę z literaturą dla Zakładu Karnego Jastrzębie Szeroka

Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią zachęca do zakupu biuletynów oraz książki które mogą  pomóc w tym trudnym czasie

Dostępne są niezbędniki Nowicjusza w cenie 1 zł za szt. oraz spisy mitingów w cenie 0,80 zł za sztukę

Istnieje możliwość zamówienia biuletynu Karlik wydanie jubileuszowe. Ilość ograniczona

Kolejny dyżur został zaplanowany na dzień 5 grudnia 2020 roku od godziny 16:00 do godziny 18:00. Kolporter w miarę możliwości prosi o wcześniejszy kontakt, tak by mógł przygotować lub zamówić potrzebną literaturę. Gdy zostaną nałożone jeszcze większe obostrzenia związane z zakazem przemieszczania się, dyżur nie odbędzie się.

 Nadto kolporter informuje, iż literaturę można zamawiać za pośrednictwem sklepu internetowego:  https://aa24.pl/pl/sklep-z-literatura   W przypadku problemów z obsługą i zamawianiem za pośrednictwem internetu służy pomocą.

Kolporter dziękuje za zaufanie oraz pomoc w służbie

 1. Skarbnik Intergrupy „Karliczek”

Informuje, iż grupy mogą wpłacać datki, zgodnie z siódmą tradycją bezpośrednio na konto Regionu „Katowice” lub na konto BSK. Numery kont: Fundacja BSK SANTANDER BANK POLSKA SA  33 1090 1043 0000 0001 0067 9467 

dla wpłat z zagranicy: kod Swift (BIC) WBKPPLPP Region „Katowice” SANTANDER  BANK POLSKA SA 30 1500 1777 1217 7008 3515 0000;

Nie ma konieczności oraz możliwości na dzień dzisiejszy dokonywania wpłat na Intergrupę „Karliczek”. Na chwilę obecną finanse Intergrupy są zabezpieczone i Intergrupa posiada zgodnie z sugestią rozsądną rezerwę finansową. Sumienie Intergrupy  „Karliczek” na jednej z Konferencji zadecydowało, iż stosowana będzie zasada „przelewającego się kapelusza”, dlatego skarbnik prosi o bezpośrednie wpłaty na konto regionu lub fundacji BSK.

 1. Łącznik internetowy/Sekretarz Intergrupy Karliczek

Istnieje możliwość uzyskania bezpośrednio informacji na temat funkcjonowania wspólnoty, grup, służb, warsztatów, aktualnej sytuacji  i innych kwestii dot. naszej wspólnoty za pośrednictwem maila (Emitent). Osoby zainteresowane proszone są o przekazanie swoich maili bądź łącznikowi bądź mandatariuszowi swojej grupy, a ten przekaże go łącznikowi.

Drugim kanałem informacyjnym jest Newsletter Służb Krajowych. Wystarczy wejść na stronę Wspólnoty i zapisać się na newsletter: https://aa24.pl/pl/newsletter-sk?backbtn=1 lub https://fundacja.aa.org.pl/?newsletter,77 podać swój adres e-mail oraz potwierdzić chęć otrzymywania newslettera. Na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy zostanie wysłana wiadomość. Po jej otrzymaniu, należy zatwierdzić swoją decyzję przyciskiem „TAK POTWIERDZAM”

Można również dokonać subskrypcji elektronicznej Skrytki 2/4/3 w której znajdują się istotne dla wspólnoty informacje: https://aa24.pl/pl/subskrypcja-elektroniczna-skrytki

 Informuje, iż istnieje możliwość uczestnictwa w mitingach on-line, które są bezpośrednio dostępne ze strony: https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line   . Jednocześnie prosi o przekazywanie informacji istotnych dla nowicjuszy i osób potrzebujących, a dotyczących odbywania się na grupach dyżurów, mitingów stacjonarnych i mitingów on-line oraz sposobach kontaktowania się ze służbami grup lub innymi uczestnikami grupy.

W poprzednich miesiącach odbyło się kilka ogólnopolskich Warsztatów:

– Ogólnopolskie Warsztaty Łączników Internetowych i Dyżurnych On-line w dniach 18-20 wrzesień 2020, Międzybrodzie Żywieckie.

Pod poniższym linkiem znajdziecie sprawozdanie z Ogólnopolskich Warsztatów Łączników Internetowych i Dyżurnych On-line, które odbyły się w dniach 18-20 września 2020 r. w Międzybrodziu Żywieckim.

http://www.aagalicja.pl/files/Sprawozdanie%20-%20Ogolnopolskie%20Warsztaty%20Lacznikow%20Internetowych%20i%20Dyzurnych%20On-line%202020%20-%202_protected.pdf

(hasło tradycyjnie – drugi legat, pisany z małej litery bez polskich ogonków)

– IV Ogólnopolskie Warsztaty Online Niesienia Posłania do Zakładów Poprawczych i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w dniu 17.10.2020 r.

–  Ogólnopolskie Warsztaty Informacji Publicznej online 10-11.10. 2020 r.

Zainteresowanych proszę o kontakt z łącznikiem internetowych w celu przekazania ew. materiałów z Warsztatów.

 1. Informacje Ogólne

– nie odbywają się mitingi w OTU Gorzyce oraz w Rybniku na oddziale XIV

– na Zgromadzeniu Służb Regionu Katowice, które odbędzie się w maju 2021 roku swoje służby w Regionie kończą:

– Koordynator PIK

– Skarbnik

– Łącznik Internetowy

Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do podjęcia tych służb.

Sugestie dotyczące kandydatów do służb zawiera Poradnik Służb AA.

– Grażyna z grupy „Andrzej” poinformowała iż aktualnie nie odbywają się mitingi na grupach „Małgosia” w Pszowie, „24H” w Radlinie, „Andrzej” w Rydułtowach

– Mandatariusz grupy „Bariera” z Żor informuje o zakończeniu swojej służby

– Służby Intergrupy „Karliczek” informują, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, problemów służą swoją pomocą i doświadczeniem. Życzymy pogody ducha w tym trudnym okresie. Jeśli działamy, jesteśmy użyteczni dla drugiego człowieka przetrwamy ten trudny okres.

Następne spotkanie Rady Intergrupy na platformie Skype zaplanowane jest na 5 grudnia 2020 roku godzina 16:00. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt ze służbami Intergrupy w celu umożliwienia uczestnictwa w spotkaniu.

Informacja ze spotkania – telekonferencji Rady Intergrupy Karliczek, które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2020 roku.

1. Na spotkaniu ustalono, iż najbliższa konferencja Intergrupy Karliczek, która miała odbyć się w dniu 2 maja 2020 roku, nie odbędzie się z uwagi na obecną sytuację związaną z ograniczeniami wprowadzonymi przez przepisy związane z koronawirusem. Na chwilę obecną kolejny termin konferencji Intergrupy Karliczek – zgodnie z harmonogramem to 4 lipiec 2020 roku;
2. Intergrupa Karliczek nie posiada własnego konta i na chwilę obecną nie ma możliwości oraz potrzeby przekazywania przez grupy datków na Intergrupę.
Informacja Skarbnika Intergrupy Karliczek:
– finanse Intergrupy są zabezpieczone, Intergrupa Karliczek posiada ustaloną rezerwę finansową.
Informacja Kolportera Intergrupy Karliczek:
– Intergrupa Karliczek ma w pełni zabezpieczoną literaturę;
Informacja Koordynatora do Zakładu Karnego Jastrzębie Zdrój:
– Istnieje możliwość spotkań uczestników mitingów w Zakładzie Karnym za pośrednictwem aplikacji Skype z Zakładem Karnym;
– istnieje również możliwość kontaktu sponsora z podopiecznym z Zakładu Karnego za pośrednictwem aplikacji Skype;
– szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora do Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju Arka (telefon poniżej)
3. Służby Regionu Katowice przekazują następujące informacje:
Witam WAS drodzy UCZESTNICY AA a szczególnie SŁUŻEBNI GRUP AA, INTERGRUP ORAZ REGIONU KATOWICE.
W ten bardzo trudny czas (pandemii) spotykamy się na mitingach online i ŚWIETNIE ale teraz musimy znaleźć sposób na KAPELUSZ online aby nie stracić PŁYNNOŚCI finansowej i
(nie stracić twarzy jako AA ). Poradzimy sobie to oczywiste,już SŁUŻEBNI pracują nad sposobami kapelusza ONLINE.
Podaję konto REGIONU na które można wpłacać DATKI i na zasadzie PRZELEWAJĄCEGO SIĘ KAPELUSZA tak jak do tej pory BEDĄ przekazywane DATKI na BSK AA.
W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ WPISAĆ DATEK NA REGION i od kogo.
Bardzo serdecznie Was pozdrawiam życząc ZDROWIA
Telefon czynny jest całą dobę: 32 725 74 04
Wasza Służebna Sabina -Koordynatorka Pik-u
SANTANDER nr konta 30 1500 1777 1217 7008 3515 0000

4. Termin Zgromadzenia Regionalnego wyznaczony na dzień 16 maja 2020 roku jest nieaktualny. Zgromadzenie odbędzie się w najbliższym możliwym terminie po spotkaniach wszystkich intergrup z regionu.

5. Rada Intergrupy Karliczek informuje, iż w przypadku potrzeby kontaktu grupy, uczestnika mitingów, służebnych grupy z Intergrupą Karliczek w sprawach niecierpiących zwłoki, potrzeby wyjaśnienia kwestii o których mowa w informacji lub innych sprawach można dzwonić do:
Rzecznik Intergrupy Iwona
Skarbnik Intergrupy Krzysztof
Kolporter Intergrupy Łukasz
Sekretarz i Łącznik Internetowy Radek
Łącznik do Zakładu Karnego w Jastrzębie Szeroka Arek

INTERGRUPA KARLICZEK została stworzona w celu niesienia posłania przekraczającego możliwości jednej grupy  oraz wsparcia służb grup AA tworzących intergrupę. Intergrupa Karliczek działa w strukturach Regionu AA Katowice. Obecnie intergrupę tworzą 34 grup AA które złożyły dobrowolny akces przynależności do intergrupy.
Na Konferencjach  Intergrupy, które odbywają się co 2 miesiące, służebni grup informują Intergrupę o potrzebach i działaniach grup macierzystych. Otrzymują oni także informację od służebnych z Rady Intergrupy dotyczące działania innych struktur Wspólnoty AA w Polsce i na świecie. Intergrupa tworzy ważne ogniwo przepływu informacji i współdziałania między służbami i strukturami Wspólnoty AA. Mandatariusze na bieżąco informują członków grupy AA o działalności Intergrupy i Regionu, odbierają  i dzielą się z grupą całą korespondencją wspólnoty.

PREAMBUŁA AA

„Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.”

Copyright „A.A. Grapevine”, Inc.

Wydarzenia

W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.