WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

cropped-logo-AA.png

Masz problem z alkoholem, szukasz pomocy? Chciałbyś z kimś porozmawiać ?

Zadzwoń :

Infolinia AA : 801 033 242 ( w godz. 8.00-22.00)

Uwaga!
W związku z rosnącą liczbą zakażeń i wprowadzonymi ponownie restrykcjami na terenie powiatu wodzisławskiego,
Grupa CzAArna Owca z Wodzisławia Śląskiego zawiesza do końca sierpnia poniedziałkowe mityngi stacjonarne które odbywały się o godzinie 19ej.
Jest czynny telefon grupy pod numerem
665 795 700

Sumienie grupy Odrodzenie z Rybnika zadecydowało o dalszym zawieszeniu mitingu stacjonarnego do końca lipca z powodu nadal panujących zagrożeń związanych z COVID-19. W poniedziałki i środy od godziny 18:00 do 19:30 prowadzony jest dyżur dla osób potrzebujących wsparcia przy zachowaniu odpowiednich wymogów sanitarnych. Grupa w dalszym ciągu spotyka się online na skypie.

UWAGA !!!!

Rada Intergrupy Karliczek informuje, iż Konferencja Intergrupy Karliczek odbędzie się planowo w dniu 4 lipca 2020 roku o godzinie 16:00, z tym że spotkanie przeniesione jest do „salki papieskiej”. Rada Intergrupy prosi aby uczestnicy konferencji posiadali maseczki. Napoje we własnym zakresie. Przed salką będzie płyn dezynfekujący do rąk. W miarę możliwości sugeruje się aby na konferencję przybyli jedynie mandatariusze i członkowie Rady Intergrupy. Skarbnicy i kolporterzy grup mogą za pośrednictwem mandatariuszy przekazać fundusze oraz odebrać ew. literaturę.

UWAGA !!!
Grupa „JEST SPOSÓB ” z Jastrzębia-Zdroju powraca do mitingów we wtorki o 18:30 przy ul. Kusocińskiego 45 z zastosowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa określonych przez Ministra Zdrowia w związku z trwaniem stanu epidemii.
Grupa AA „PIĄTKOWA” z Jastrzębia-Zdroju z dniem 12.06.2020 powraca do mitingów w salce. Na mitingu obowiązkowe jest noszenie maseczek.
Prosimy również o przynoszenie własnych napojów.
Grupa „Czarna Owca z Wodzisławia Śląskiego zakończyła mitingi on-line na skypie. Na chwilę obecną również zawieszone są mitingi stacjonarne.
Grupa „Bariera” z Żor informuje, iż mitingi które odbywały się w każdy wtorek o godzinie 17:00 w dalszym ciągu będą zawieszone z uwagi na decyzję podjętą przez właściciela budynku, a bezpośrednio związaną z COVID-19.

Departament
Zdrowia Publicznego i Rodziny
Ministerstwo Zdrowia

Pani
Alicja Darkowska-Kowalska
Dyrektor Zarządu Fundacji
Biuro Służby Krajowej
Anonimowych Alkoholików
w Polsce

Szanowna Pani Dyrektor,
w odpowiedzi na pismo z dnia 2 czerwca 2020 r. dotyczące przeciwwskazań dot. organizacji spotkań grup wsparcia anonimowych alkoholików,
Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny uprzejmie informuje, że zgodnie z § 15 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964) do
odwołania zakazuje się organizowania imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań do 150 osób.

Mając na uwadze powyższe, mitingi grup osób uzależnionych mogą aktualnie być organizowane z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa określonych przez Ministra Zdrowia w związku z trwaniem stanu epidemii.

Z poważaniem,
Dariusz Poznański
zastępca dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/
Sporządził: Dagmara Lebiecka – ZPP

Zaproszenie do subskrypcji newslettera Służby Krajowej.
Informujemy, że został aktywowany nowy kanał informacji wewnątrz Wspólnoty AA.
Jest to newsletter Służby Krajowej, za pomocą którego bezpośrednio do osób zainteresowanych, przesyłane będą informacje od Rady Powierników, Rady Fundacji,
Zarządu Fundacji oraz, w razie potrzeby, Delegatów Konferencji Służby Krajowej.
Będziemy udostępniać tą drogą: sprawozdania ze spotkań, ogłoszenia, informacje o wydarzeniach ogólnopolskich a także informacje o doraźnych działaniach Służby Krajowej.
Pragniemy aby nasza Wspólnota była dobrze poinformowana i na bieżąco uczestniczyła w realizowaniu zadań wyznaczonych nam przez Konferencję.
Newsletter ten, będzie funkcjonował równolegle z dotychczasowym kanałem Emitent, który z założenia koncentruje się bardziej na informacjach o zasięgu regionalnym.
Nowy kanał pozwoli na szybszą, bezpośrednią komunikację Służby Krajowej z członkami Wspólnoty.

W celu dokonania subskrypcji należy pod adresem https://fundacja.aa.org.pl/?newsletter,77 podać swój adres e-mail oraz potwierdzić chęć otrzymywania newslettera.
Na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy zostanie wysłana wiadomość. Po jej otrzymaniu, należy zatwierdzić swoją decyzję przyciskiem „TAK POTWIERDZAM”

Rada Powierników.

Informacja ze spotkania – telekonferencji Rady Intergrupy Karliczek, które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2020 roku.

1. Na spotkaniu ustalono, iż najbliższa konferencja Intergrupy Karliczek, która miała odbyć się w dniu 2 maja 2020 roku, nie odbędzie się z uwagi na obecną sytuację związaną z ograniczeniami wprowadzonymi przez przepisy związane z koronawirusem. Na chwilę obecną kolejny termin konferencji Intergrupy Karliczek – zgodnie z harmonogramem to 4 lipiec 2020 roku;
2. Intergrupa Karliczek nie posiada własnego konta i na chwilę obecną nie ma możliwości oraz potrzeby przekazywania przez grupy datków na Intergrupę.
Informacja Skarbnika Intergrupy Karliczek:
– finanse Intergrupy są zabezpieczone, Intergrupa Karliczek posiada ustaloną rezerwę finansową.
Informacja Kolportera Intergrupy Karliczek:
– Intergrupa Karliczek ma w pełni zabezpieczoną literaturę;
Informacja Koordynatora do Zakładu Karnego Jastrzębie Zdrój:
– Istnieje możliwość spotkań uczestników mitingów w Zakładzie Karnym za pośrednictwem aplikacji Skype z Zakładem Karnym;
– istnieje również możliwość kontaktu sponsora z podopiecznym z Zakładu Karnego za pośrednictwem aplikacji Skype;
– szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora do Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju Arka (telefon poniżej)
3. Służby Regionu Katowice przekazują następujące informacje:
Witam WAS drodzy UCZESTNICY AA a szczególnie SŁUŻEBNI GRUP AA, INTERGRUP ORAZ REGIONU KATOWICE.
W ten bardzo trudny czas (pandemii) spotykamy się na mitingach online i ŚWIETNIE ale teraz musimy znaleźć sposób na KAPELUSZ online aby nie stracić PŁYNNOŚCI finansowej i
(nie stracić twarzy jako AA ). Poradzimy sobie to oczywiste,już SŁUŻEBNI pracują nad sposobami kapelusza ONLINE.
Podaję konto REGIONU na które można wpłacać DATKI i na zasadzie PRZELEWAJĄCEGO SIĘ KAPELUSZA tak jak do tej pory BEDĄ przekazywane DATKI na BSK AA.
W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ WPISAĆ DATEK NA REGION i od kogo.
Bardzo serdecznie Was pozdrawiam życząc ZDROWIA
Telefon czynny jest całą dobę: 32 725 74 04
Wasza Służebna Sabina -Koordynatorka Pik-u
SANTANDER nr konta 30 1500 1777 1217 7008 3515 0000

4. Termin Zgromadzenia Regionalnego wyznaczony na dzień 16 maja 2020 roku jest nieaktualny. Zgromadzenie odbędzie się w najbliższym możliwym terminie po spotkaniach wszystkich intergrup z regionu.

5. Rada Intergrupy Karliczek informuje, iż w przypadku potrzeby kontaktu grupy, uczestnika mitingów, służebnych grupy z Intergrupą Karliczek w sprawach niecierpiących zwłoki, potrzeby wyjaśnienia kwestii o których mowa w informacji lub innych sprawach można dzwonić do:
Rzecznik Intergrupy Iwona
Skarbnik Intergrupy Krzysztof
Kolporter Intergrupy Łukasz
Sekretarz i Łącznik Internetowy Radek
Łącznik do Zakładu Karnego w Jastrzębie Szeroka Arek

INTERGRUPA KARLICZEK została stworzona w celu niesienia posłania przekraczającego możliwości jednej grupy  oraz wsparcia służb grup AA tworzących intergrupę. Intergrupa Karliczek działa w strukturach Regionu AA Katowice. Obecnie intergrupę tworzą 34 grup AA które złożyły dobrowolny akces przynależności do intergrupy.
Na Konferencjach  Intergrupy, które odbywają się co 2 miesiące, służebni grup informują Intergrupę o potrzebach i działaniach grup macierzystych. Otrzymują oni także informację od służebnych z Rady Intergrupy dotyczące działania innych struktur Wspólnoty AA w Polsce i na świecie. Intergrupa tworzy ważne ogniwo przepływu informacji i współdziałania między służbami i strukturami Wspólnoty AA. Mandatariusze na bieżąco informują członków grupy AA o działalności Intergrupy i Regionu, odbierają  i dzielą się z grupą całą korespondencją wspólnoty.

PREAMBUŁA AA

„Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.”

Copyright „A.A. Grapevine”, Inc.

Wydarzenia

W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.