WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

cropped-logo-AA.png

 

Masz problem z alkoholem, szukasz pomocy? Chciałbyś z kimś porozmawiać ?

 

Zadzwoń :

Infolinia AA : 801 033 242 ( w godz. 8.00-22.00)

Uwaga
– zmiana miejsca spotkań  Grupy AA „czAArna owca”  z Wodzisławia Śl. Nowe miejsce : ul. Św. Jana 17 w Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego „Dziupla” . Mitingi w każdy poniedziałek o godz. 19.00 [wszystkie otwarte].

– Grupa AA  „Jutrzenka” z Żory – Rój wznawia działalność.  ul. Wodzisławska 207 ( salka przy Parafii Podwyższenia Krzyża za kościołem). Mitingi w sobotę o godz. 17.30 . Ostatni miting otwarty.


INTERGRUPA KARLICZEK została stworzona w celu niesienia posłania przekraczającego możliwości jednej grupy  oraz wsparcia służb grup AA tworzących intergrupę. Intergrupa Karliczek działa w strukturach Regionu AA Katowice. Obecnie intergrupę tworzą 34 grup AA które złożyły dobrowolny akces przynależności do intergrupy.
Na Konferencjach  Intergrupy, które odbywają się co 2 miesiące, służebni grup informują Intergrupę o potrzebach i działaniach grup macierzystych. Otrzymują oni także informację od służebnych z Rady Intergrupy dotyczące działania innych struktur Wspólnoty AA w Polsce i na świecie. Intergrupa tworzy ważne ogniwo przepływu informacji i współdziałania między służbami i strukturami Wspólnoty AA. Mandatariusze na bieżąco informują członków grupy AA o działalności Intergrupy i Regionu, odbierają  i dzielą się z grupą całą korespondencją wspólnoty.

 

PREAMBUŁA AA

„Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.”

Copyright „A.A. Grapevine”, Inc.