WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

cropped-logo-AA.png

 

Masz problem z alkoholem, szukasz pomocy? Chciałbyś z kimś porozmawiać ?

 

Zadzwoń :

Infolinia AA : 801 033 242 ( w godz. 8.00-22.00)

Uwaga !

– Grupa AA „Prawda” z Wodzisławia Śląskiego zaprasza na mityngi otwarte w każdą sobotę o godzinie 16:00

-Grupa AA „Prawda” Wodzisław Śl. ul. Szkolna 2 – (dom parafialny)

Mitingi : czwartek godz. 17:00  [Trzeci otwarty], sobota godz. 16:00 [wszystkie otwarte]

Grupa posiada pieczątkę.

 

INTERGRUPA KARLICZEK została stworzona w celu niesienia posłania przekraczającego możliwości jednej grupy  oraz wsparcia służb grup AA tworzących intergrupę. Intergrupa Karliczek działa w strukturach Regionu AA Katowice. Obecnie intergrupę tworzą 34 grup AA które złożyły dobrowolny akces przynależności do intergrupy.
Na Konferencjach  Intergrupy, które odbywają się co 2 miesiące, służebni grup informują Intergrupę o potrzebach i działaniach grup macierzystych. Otrzymują oni także informację od służebnych z Rady Intergrupy dotyczące działania innych struktur Wspólnoty AA w Polsce i na świecie. Intergrupa tworzy ważne ogniwo przepływu informacji i współdziałania między służbami i strukturami Wspólnoty AA. Mandatariusze na bieżąco informują członków grupy AA o działalności Intergrupy i Regionu, odbierają  i dzielą się z grupą całą korespondencją wspólnoty.

 

PREAMBUŁA AA

„Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.”

Copyright „A.A. Grapevine”, Inc.

 

Wydarzenia
  1. V Warsztaty Wielkiej Księgi w Bełchatowie

    Czerwiec 29 @ 08:00 - 19:00
  2. 45 lecie AA w Polsce

    Sierpień 16 - Sierpień 18