WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

cropped-logo-AA.png

Masz problem z alkoholem, szukasz pomocy? Chciałbyś z kimś porozmawiać ?

Zadzwoń :

Infolinia AA : 801 033 242 ( w godz. 8.00-22.00)

Uwaga !

-Fundacja Biuro Służby Krajowej AA zaprasza do nabycia nowo wydanej pozycji literatury AA – Język serca. Teksty Billa W. dla magazynu „Grapevine”

– Gr. AA „CzAArna Owca” – Nowy adres : Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla” ul. Czyżowicka 29b ( obok stadionu MOSiRu ). Mityngi bez zmian : Poniedzialek godź. 19:00

-Gr. AA „CzAArna Owca” zaprasza na dodatkowy mityng otwarty, w ostatni wtorek miesiąca o godzinie 19:00. Adres : Schronisko dla bezdomnych mężczyzn im Św. Brata Alberta W Wodzisławiu Śląskim, ul. Rzeczna 24

-Powstała nowa Gr. AA „BEZ Strachu” w Wodzisławiu Śląskim na ul. Szkolnej 2. Mityngi będą się odbywać w soboty o 16:00 . Wszystkie zamknięte. (zamiast sobotniej Gr. AA „Prawda” )

INTERGRUPA KARLICZEK została stworzona w celu niesienia posłania przekraczającego możliwości jednej grupy  oraz wsparcia służb grup AA tworzących intergrupę. Intergrupa Karliczek działa w strukturach Regionu AA Katowice. Obecnie intergrupę tworzą 34 grup AA które złożyły dobrowolny akces przynależności do intergrupy.
Na Konferencjach  Intergrupy, które odbywają się co 2 miesiące, służebni grup informują Intergrupę o potrzebach i działaniach grup macierzystych. Otrzymują oni także informację od służebnych z Rady Intergrupy dotyczące działania innych struktur Wspólnoty AA w Polsce i na świecie. Intergrupa tworzy ważne ogniwo przepływu informacji i współdziałania między służbami i strukturami Wspólnoty AA. Mandatariusze na bieżąco informują członków grupy AA o działalności Intergrupy i Regionu, odbierają  i dzielą się z grupą całą korespondencją wspólnoty.

PREAMBUŁA AA

„Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.”

Copyright „A.A. Grapevine”, Inc.