WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

cropped-logo-AA.png

Masz problem z alkoholem, szukasz pomocy? Chciałbyś z kimś porozmawiać ?

Zadzwoń :

Infolinia AA : 801 033 242 ( w godz. 8.00-22.00)

UWAGA !!!

Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju i wprowadzonych obostrzeń Grupa „Odrodzenie” z Rybnika zawiesza mitingi stacjonarne przy ul. Wieniawskiego 7 do odwołania

UWAGA !!!

Grupa „Pod Prąd” z Jastrzębia Zdroju począwszy od dnia dzisiejszego to jest 24.10.2020 roku do odwołania – z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz ograniczenie spotkań w przestrzeni publicznej do 5 osób – informuje, iż w soboty i niedziele o godzinie 19:00 prowadzone będą dyżury dla nowicjuszy i osób potrzebujących. Jednocześnie grupa informuje, iż dostępne są liczne mitingi on-line na stronie Wspólnoty : https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line

UWAGA !!!

Z powodu obostrzeń epidemicznych grupa AA „Andrzej” zawiesza mitingi stacjonarne w salce Domku Maryi w Rydułtowach do odwołania. Mityngi otwarte w/w grupy odbywają się poprzez linię telefoniczną po numerem telekonferencji nr (+ 48) 799 365 365 kod 07050507 w środy i soboty o godz. 18.00

UWAGA!!!

Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej Grupa CzAArna Owca z Wodzisławia Śląskiego zawiesza mitingi stacjonarne przy ul. Czyżowickiej 29b (Placówka „Dziupla) do odwołania. 

Kalendarz ścienny AA na rok 2021
Informujemy, iż kalendarz ścienny AA na rok 2021 jest gotowy i dostępny w sprzedaży w cenie 8 zł:
Kalendarz ścienny krajobrazowy, obejmujący najważniejsze wydarzenia w obrębie Wspólnoty AA w
Polsce: warsztaty, konferencje, zloty radości. Przejrzysty układ miesięcy wzbogacony ilustracjami oraz
cytatami z literatury AA.

UWAGA!!!

Grupa „Serce” z Czerwionki-Leszczyn wznawia mitingi. Mitingi odbywają się w każdy wtorek o godzinie 18:00 w MOK-u ul. Wolności 2.

GORĄCA PROŚBA:

Grupa „Andrzej” z Rydułtów prosi o wsparcie i dzielenie się swoim doświadczeniem wszystkich chętnych uczestników mitingów AA. Zaprasza na mitingi, które odbywają się w każdą środę i sobotę o godzinie 18:00 w Rydułtowach przy ulicy Plebiscytowej 9.

UWAGA!!!

Grupa „Zdrój” z Jastrzębia-Zdroju nie wznawia mityngów do odwołania z powodu zalania pomieszczeń.  (środy 18:00)

UWAGA!!!

Grupa AA „Bariera” z Żor informuje, iż wznawia mitingi stacjonarne we wtorki o godzinie 17:00  począwszy od września 2020 roku. W trakcie mitingu obowiązują maseczki oraz należy zachować odpowiednią odległość.

UWAGA!!!

Rada Intergrupy Karliczek informuje, iż Konferencja Intergrupy Karliczek odbędzie się planowo w dniu 5 września 2020 roku o godzinie 16:00, z tym że spotkanie przeniesione jest do „salki papieskiej”. Rada Intergrupy prosi, aby uczestnicy konferencji posiadali maseczki. Napoje we własnym zakresie. Przed salką będzie płyn dezynfekujący do rąk. W miarę możliwości sugeruje się aby na konferencję przybyli jedynie mandatariusze i członkowie Rady Intergrupy. Skarbnicy i kolporterzy grup mogą za pośrednictwem mandatariuszy przekazać fundusze oraz odebrać ew. literaturę.

UWAGA !!!

Grupa CzAArna Owca z Wodzisławia Śląskiego od poniedziałku 31 sierpnia ponownie wznawia mitingi stacjonarne. Miejsce i godzina mitingów bez zmian – 19:00 Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla” ul. Czyżowicka 29b. Mitingi będą odbywać się na dużej sali świetlicowej. Przed wejściem prosimy o dezynfekcję rąk. Napoje będą podawane w kubkach jednorazowych. W trakcie mitingu obowiązują maseczki oraz należy zachować odpowiednią odległość. Modlitwa o Pogodę Ducha odmawiana bez trzymania się za ręce. Mitingi, które odbywają się w ostatni wtorek miesiąca o godzinie 19:00 przy ulicy Rzecznej w schronisku dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta w dalszym ciągu pozostają zawieszone.

Informacja ze spotkania – telekonferencji Rady Intergrupy Karliczek, które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2020 roku.

1. Na spotkaniu ustalono, iż najbliższa konferencja Intergrupy Karliczek, która miała odbyć się w dniu 2 maja 2020 roku, nie odbędzie się z uwagi na obecną sytuację związaną z ograniczeniami wprowadzonymi przez przepisy związane z koronawirusem. Na chwilę obecną kolejny termin konferencji Intergrupy Karliczek – zgodnie z harmonogramem to 4 lipiec 2020 roku;
2. Intergrupa Karliczek nie posiada własnego konta i na chwilę obecną nie ma możliwości oraz potrzeby przekazywania przez grupy datków na Intergrupę.
Informacja Skarbnika Intergrupy Karliczek:
– finanse Intergrupy są zabezpieczone, Intergrupa Karliczek posiada ustaloną rezerwę finansową.
Informacja Kolportera Intergrupy Karliczek:
– Intergrupa Karliczek ma w pełni zabezpieczoną literaturę;
Informacja Koordynatora do Zakładu Karnego Jastrzębie Zdrój:
– Istnieje możliwość spotkań uczestników mitingów w Zakładzie Karnym za pośrednictwem aplikacji Skype z Zakładem Karnym;
– istnieje również możliwość kontaktu sponsora z podopiecznym z Zakładu Karnego za pośrednictwem aplikacji Skype;
– szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora do Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju Arka (telefon poniżej)
3. Służby Regionu Katowice przekazują następujące informacje:
Witam WAS drodzy UCZESTNICY AA a szczególnie SŁUŻEBNI GRUP AA, INTERGRUP ORAZ REGIONU KATOWICE.
W ten bardzo trudny czas (pandemii) spotykamy się na mitingach online i ŚWIETNIE ale teraz musimy znaleźć sposób na KAPELUSZ online aby nie stracić PŁYNNOŚCI finansowej i
(nie stracić twarzy jako AA ). Poradzimy sobie to oczywiste,już SŁUŻEBNI pracują nad sposobami kapelusza ONLINE.
Podaję konto REGIONU na które można wpłacać DATKI i na zasadzie PRZELEWAJĄCEGO SIĘ KAPELUSZA tak jak do tej pory BEDĄ przekazywane DATKI na BSK AA.
W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ WPISAĆ DATEK NA REGION i od kogo.
Bardzo serdecznie Was pozdrawiam życząc ZDROWIA
Telefon czynny jest całą dobę: 32 725 74 04
Wasza Służebna Sabina -Koordynatorka Pik-u
SANTANDER nr konta 30 1500 1777 1217 7008 3515 0000

4. Termin Zgromadzenia Regionalnego wyznaczony na dzień 16 maja 2020 roku jest nieaktualny. Zgromadzenie odbędzie się w najbliższym możliwym terminie po spotkaniach wszystkich intergrup z regionu.

5. Rada Intergrupy Karliczek informuje, iż w przypadku potrzeby kontaktu grupy, uczestnika mitingów, służebnych grupy z Intergrupą Karliczek w sprawach niecierpiących zwłoki, potrzeby wyjaśnienia kwestii o których mowa w informacji lub innych sprawach można dzwonić do:
Rzecznik Intergrupy Iwona
Skarbnik Intergrupy Krzysztof
Kolporter Intergrupy Łukasz
Sekretarz i Łącznik Internetowy Radek
Łącznik do Zakładu Karnego w Jastrzębie Szeroka Arek

INTERGRUPA KARLICZEK została stworzona w celu niesienia posłania przekraczającego możliwości jednej grupy  oraz wsparcia służb grup AA tworzących intergrupę. Intergrupa Karliczek działa w strukturach Regionu AA Katowice. Obecnie intergrupę tworzą 34 grup AA które złożyły dobrowolny akces przynależności do intergrupy.
Na Konferencjach  Intergrupy, które odbywają się co 2 miesiące, służebni grup informują Intergrupę o potrzebach i działaniach grup macierzystych. Otrzymują oni także informację od służebnych z Rady Intergrupy dotyczące działania innych struktur Wspólnoty AA w Polsce i na świecie. Intergrupa tworzy ważne ogniwo przepływu informacji i współdziałania między służbami i strukturami Wspólnoty AA. Mandatariusze na bieżąco informują członków grupy AA o działalności Intergrupy i Regionu, odbierają  i dzielą się z grupą całą korespondencją wspólnoty.

PREAMBUŁA AA

„Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.”

Copyright „A.A. Grapevine”, Inc.

Wydarzenia

W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.