WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

cropped-logo-AA.png

Masz problem z alkoholem, szukasz pomocy? Chciałbyś z kimś porozmawiać ?

Zadzwoń lub napisz 

Infolinia AA : 801 033 242 ( w godz. 8.00-22.00)

Punkt Informacyjno Kontaktowy Katowice – Numer telefonu 32 7257404 czynny od poniedziałku do piątku od godziny 17:00 do 20:00

Mail: karliczek001@aa.org.pl

Strona internetowa dla osób głuchych i słabosłyszących: www.glusi-aa.pl

Dane do darowizny na 50 lecie Aa

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce ul. Piękna 31/37, 00-677 Warszawa

Tytuł: Darowizna 50-Lecie i nazwa wpłacającego (np. Region Warta, Grupa Jutrzenka Kościan czy Halina AA)

Nr konta: 42 1500 1777 1217 7008 6789 0000
Dla wpłat z zagranicy: kod Swift (BIC): WBKPPLPP
Nr konta: PL 42 1500 1777 1217 7008 6789 0000

Plan Urodzinowy

Jeżeli Ty lub Twoja grupa AA obchodzicie urodziny i chcesz z tej okazji wspomóc niesienie posłania,zapraszamy do „Planu urodzinowego”. Możesz z tej okazji dokonać wpłaty na konto Fundacji Biura Służby Krajowej AA; służby światowe sugerują wpłatę równowartości 1 dolara za każdy rok trzeźwości, lecz każda wpłata, nawet najmniejsza będzie z wdzięcznością przyjęta przez Wspólnotę.Jeżeli w tytule przelewu wpiszesz „Plan urodzinowy” oraz podasz swoje dane z adresem (tylko do wiadomości BSK) zostanie na podany adres wysłana kartka z życzeniami. Darowizny na plan urodzinowy można przekazywać również poprzez delegatów do Służby Krajowej.

Numer konta do wpłat
33 1090 1043 0000 0001 0067 9467

Zachęcamy do udziału w akcji.

INTERGRUPA KARLICZEK została stworzona w celu niesienia posłania przekraczającego możliwości jednej grupy  oraz wsparcia służb grup AA tworzących intergrupę. Intergrupa Karliczek działa w strukturach Regionu AA Katowice. Obecnie intergrupę tworzą 34 grup AA które złożyły dobrowolny akces przynależności do intergrupy.
Na Konferencjach  Intergrupy, które odbywają się co 2 miesiące, służebni grup informują Intergrupę o potrzebach i działaniach grup macierzystych. Otrzymują oni także informację od służebnych z Rady Intergrupy dotyczące działania innych struktur Wspólnoty AA w Polsce i na świecie. Intergrupa tworzy ważne ogniwo przepływu informacji i współdziałania między służbami i strukturami Wspólnoty AA. Mandatariusze na bieżąco informują członków grupy AA o działalności Intergrupy i Regionu, odbierają  i dzielą się z grupą całą korespondencją wspólnoty.

PREAMBUŁA AA

„Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.”

Copyright „A.A. Grapevine”, Inc.