WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

cropped-logo-AA.png

Masz problem z alkoholem, szukasz pomocy? Chciałbyś z kimś porozmawiać ?

Zadzwoń :

Infolinia AA : 801 033 242 ( w godz. 8.00-22.00)

Strona internetowa dla osób głuchych i

słabosłyszących: www.glusi-aa.pl

Raport z 298 Konferencji Intergrupy Karliczek
Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha.
Odczytanie 12 Tradycji i 12 Koncepcji Anonimowych Alkoholików
Przeliczenie osób uprawnionych do głosowania
Odczytanie planu Konferencji i głosowanie za jego przyjęciem
1.Jak intergrupa może pomóc grupą:
– 20 zł dla grupy “Andrzej” na niesienie posłania do “Al-Medu” w Wodzisławiu Śl. (raz w miesiącu – pierwsza środa miesiąca o godzinie 11:00)
– Literatura do Gorzyc i 14-stke
2.Temat wiodący – 9 Tradycja
-wypowiedzi uczestników w tej Tradycji
3. Sprawozdanie służb:
a) Rzecznik:
-17.07.2022 brał udział w Radzie Regionu, poinformowano Nas, że odbędą się Warsztaty Regionalne Informacji Publicznej w terminie 11.03.2023
-Spotkał się zespół do Zgromadzenia Regionalnego – przypomniano o służbach jakie będą wybierane ma zgromadzeniu – Powiernik klasy A, Powiernik klasy B, Delegat Komisji )Oganizacyjnej, Rzecznik, Koordynator Informacji Publicznej
-Region wyraża chęć organizacji Warsztatów Ogólnopolskich Informacji Publicznej
-Koordynator Informacji Publicznej poprosił o wypełnienie ankiety o dostępność niepełnosprawnych na mitingu (ankieta rozdana mandatariuszą )
-Zaproszenie Intergrupy Katowice na Warsztaty Służb 24.09.2022 w Chorzowie na ul.Chrobrego 17 o godzinie 10:00
-Datek za salkę opłacony
b) Łącznik internetowy – nieobecny – na bieżąco obsługuje skrzynkę mailową intergrupy i wstawiam ważne wydarzenia z naszej Wspólnoty na stronę intergrupy Karliczek www.intergrupakarliczek.org.pl
C) Skarbnik – zdał sprawozdanie finansowe (do wglądu u skarbnika), pieniążki na paczki do Gorzyc, na 14-stke, OIK Żory, ZK Racibórz, ZK Szeroka przekazane oraz za zwrot kosztów dojazdu
d) Koordynator do ZK Racibórz – mitingi odbywają się regularnie
e) Koordynator do ZK Szeroka
-Mitingi odbywają się regularnie w środy o godzinie 16:00, prowadzi zespół do ZK Szeroka według listy
-Poniedziałkowe mitingi odbywają się o godzinie 16:00 , wejście na ten miting ma każdy z zespołu do ZK Szeroka
-Dostarczono literaturę
-Paczka została wysłana na konto ZK Szeroka
-Zwroty za dojazd za niesienie posłania na ZK Szeroka wynosi 60 groszy za 1km, zgłaszać u koordynatora ZK Szeroka
f) Kolporter
– Rozdano skrytkę bieżącą i zaległa skrytkę 2/4/3
-Do zakupienia są nowe numery biuletynu Nadzieja w kwocie 3zł, Zdrój 5 zł oraz Karlik 5 zł
-Wydano paczki na ZK Szeroka, ZK Racibórz, Gorzyce oraz odział 14-sty w Rybniku
-Faktury za literaturę opłacane na bieżąco, wgląd do nich u kolportera
-Poinformował, że kończy służbę oraz podziękował za zaufanie oraz za pomoc w służbie oraz zdał sprawozdanie z pełnionej służby
4. Przerwa i kapelusz
5.Rekomendacje do służb:
– Kuba z grupy “Pod Prąd” na kolportera intergrupy – został wybrany
– Rekomendacje do zespołu na Gorzyce i 14-stke
6.Sprawy bieżące :
-Grupa “Jest Sposób “z Jastrzębia Zdrój zaprasza na Warsztaty Służb 22.10.2022 o godzinie 10:00
-30 lecie grupy “11 Krok” 8.10.2022 godz.17:00
-Grupa Tolerancja wraz z intergrupą Karliczek zaprasza na Warsztaty Wielkiej Księgi, które poprowadzi Sydney z Krakowa odbędą się 19-20 listopada w Rybniku na ulicy Wieniaswskiego 3
-Wybór gospodarza na najbliższą konferencję Intergrupy
7. Kolejna Konferencja odbędzie się 5.11.2022 o godzinie 16:00

INTERGRUPA KARLICZEK została stworzona w celu niesienia posłania przekraczającego możliwości jednej grupy  oraz wsparcia służb grup AA tworzących intergrupę. Intergrupa Karliczek działa w strukturach Regionu AA Katowice. Obecnie intergrupę tworzą 34 grup AA które złożyły dobrowolny akces przynależności do intergrupy.
Na Konferencjach  Intergrupy, które odbywają się co 2 miesiące, służebni grup informują Intergrupę o potrzebach i działaniach grup macierzystych. Otrzymują oni także informację od służebnych z Rady Intergrupy dotyczące działania innych struktur Wspólnoty AA w Polsce i na świecie. Intergrupa tworzy ważne ogniwo przepływu informacji i współdziałania między służbami i strukturami Wspólnoty AA. Mandatariusze na bieżąco informują członków grupy AA o działalności Intergrupy i Regionu, odbierają  i dzielą się z grupą całą korespondencją wspólnoty.

PREAMBUŁA AA

„Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.”

Copyright „A.A. Grapevine”, Inc.