WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

cropped-logo-AA.png

Masz problem z alkoholem, szukasz pomocy? Chciałbyś z kimś porozmawiać ?

Zadzwoń :

Infolinia AA : 801 033 242 ( w godz. 8.00-22.00)

Strona internetowa dla osób głuchych i słabosłyszących: www.glusi-aa.pl

Dane do darowizny na 50 lecie Aa

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce ul. Piękna 31/37, 00-677 Warszawa

Tytuł: Darowizna 50-Lecie i nazwa wpłacającego
(np. Region Warta, Grupa Jutrzenka Kościan czy Halina AA)
Nr konta: 42 1500 1777 1217 7008 6789 0000
Dla wpłat z zagranicy: kod Swift (BIC): WBKPPLPP
Nr konta: PL 42 1500 1777 1217 7008 6789 0000

                                 

                         Raport z 299 Konferencji Intergrupy Karliczek 

– Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha  

-Odczytanie 12 Tradycji i 12 Koncepcji Aa 

-Przeliczenie i podanie ilości osób uprawnionych do głosowania : 18 osób, po przerwie 14 

-Odczytanie planu konferencji i przyjęcie przez głosowanie : jednomyślnie na tak 

 1. Jak Intergrupa może pomóc Grupą: 

Brak wypowiedzi  

 1. 11 Tradycja Aa 

– 7 wypowiedzi w temacie tej tradycji związanej z doświadczeniami o reklamowaniu Aa a przyciąganiu, informowaniu o wspólnocie Aa 

– Doświadczenie związane z łamaniem anonimowości w internecie  

-Jedno pytanie związane czy mitingi Online nie sa łamaniem tradycji  

3.Sprawozdania służb: 

 1. a) Rzecznik:

– poinformował ze był na zgromadzeniu służb 17 wrzesnia 2022 na którym wybrano Powiernika klasy B, Delegata Służby Krajowej w Komisji Organizacyjnej, Rzecznika Regionu, Koordynatora Informacji Publicznej, a wybór Powiernika Klasy A zostało przeniesione na Rade Regionu  

-24 Września odbyło się spotkanie Zespołu do niesienia posłania do WOLO Gorzyce gdzie wybrano Koordynatora tego zespołu 

-23.10.2022 odbyła się konferencja Rady Regionu gdzie został wybrany Powiernik Klasy A, zgłoszono rekomendację Koordynatora G12, poinformowano że PIK (Punkt Informacyjno Kontaktowy) jest udostępniany dla Al-Anone, Ulotki informacyjne o Aa dla Ukrainy – 1000 sztuk 

– przekazał informację o odziele 14 w Rybniku – kilka mitingów na platformie skype nie odbyło się oraz że mamy zielone światło na mitingi stacjonarne  

 1. b) Skarbnik:

– zdał sprawozdanie finansowe : przekazał kwote na nocleg dla spikera Warsztatów WIelkiej Księgi, poinformował o zwrotach kosztów za dojazd na niesienie posłania, zwrotach za paczki do Zakładu Karnego Szeroka, Zakładu Karnego Racibórz, na oddział 14-sty, na WOLO Gorzyce oraz zwot dla kolportera  

 1. c) Kolporter

-skrytka 2/4/3 rozdana 

-poinformował o możliwości zakupu Karlika i Zdroju  

-paczki na WOLO Gorzyce, oddział 14-sty, Zakład Karny Szeroka i Zakład Karny Racibórz zostały wydane  

-poinformował że zapłacil za biuletyn Karlik 

-poinformował że będzie zamawiał kalendarze na 2023 rok  

-poinformował że będzie pełnił dyżur 3 grudnia od 16:00 do 18:00 w siedzibie Intergrupy Karliczek 

 1. d) Łacznik internetowy 

-poinformował że 1 listopada skończyła się licencja na stronę intergupy karliczek, została ona przedłużona o kolejny rok  

-na bieżąco obsługuje skrzynkę mailową oraz stronę www.intergrupakarliczek.org.pl , jeżeli grupy mają jakies wydarzenia, sprawy które chciałby zamieścic na naszym kanale informacyjnym freshmail lub na stronie intergrupy to proszę o kontakt mailowo karliczek001@aa.org.pl . Raport z Konferencji wrzucany jest na strone intergrupy oraz na freshmaila 

-zachecam do mówienia na grupach o naszym kanale informacyjnym freshmailu oraz zachęcania do zapisywania się oraz śledzenia tego kanału  

-radiowy spot informacyjny został przedłużony do maja 2023 roku , prośba o to żeby zastanowić się czy nasz intergrupa chciałaby umieścic ten spot w radiu, jest to forma niesienia posłania  

-wpłaty na 50lecie Wspólnoty Anonimowych Alkoholików – numer konta znajdziecie na stronie www.50lat.aa.org.pl oraz też zostanie umieszczona na naszej stronie intergrupy www.intergrupakarliczek.org.pl 

-Wydarzenia Wspólnoty w najbliższym czasie  

# XVI Ogólnopolskie Warsztaty Kolporterów i Literatury AA odbędą się od 18-20 listopada 2022 w Krasnobrodzie 

# Grupa Tolerancja wraz z Intergrupą Karliczek orgaznizuje Warstaty Wielkiej Księgi które odbędą się 19-20 listopada 2022 od godziny 9:00 w Rybniku na ul.Wieniawskiego 3  

# Warsztaty Literatury w Katowicach na ul. Kilińskiego 15 w dniu 26 listopada 2022 w godzinach 9:00 do 14:00 

# Regionalne Warsztaty Tradycji na Górze Świętej Anny odbędą się w dniach od 03 do 05 luty 2023 

 1. e) Koordynator Zakładu Karnego Racibórz 

-zespól liczy 10 osób  

-prośba o kalendarz na 2023 na Zakład Karny Racibórz  

– mitingi odbywają się regularnie w poniedziałki i środy  

-poinformował że jest zwrot kosztów za dojazd na niesienie posłania  

-poinformował że jest możliwość wejścia na ZK Racibórz na jednorazowych przepustkach, chęc proszę zgłaszać tydzień wcześniej  

– paczka została przekazana  

 1. f) Koordynator do Zakładu Karnego Szeroka 

– mitingi odbywają się w poniedziałki i środy o godzinie 16:00 

– wejście na środowe mitingi odbywa się według listy  

-poinformował że 29 odbyła się 34 rocznica grupy “Stop Nowe Życie” 

-zwrot kosztów za dojazd to 60 groszy za kilometr 

– zapytał o zwrot kosztów za organizację mitngu rocznicowego na ZK Szeroka 

 1. g) Koordynator do WOLO Gorzyce:

– wszystkie mitingi odbyły się 

– obsada na grudniowe mitingi jest , prośba o zapisywanie się na miesiąc styczeń na liste do niesienia posłania na WOLO Gorzyce  

– sugestia dla Koordynatora co do organizacji grafiku na WOLO Gorzyce  

 1. h) Gospodarz:

– wybór gospodarzy na kolejną konferencję – Lukasz i Sabina  

 1. Przerwa i kapelusz
 2. Rekomendacje do służb:

– Grupa “Tolerancja” zgłosiła rekomendacje do zespołu do niesienia  posłania  na oddział 14-sty – Ewa i Alicja 

Grupa “Krokus” zgłosiła rekomendacje do zespołu do niesienia posłania na oddział 14-sty – Sanina i Leszek 

 1. Sprawy bieżące:
 2. a) dyskusja w temacie częstotliwości mitingów spikerskich na oddziele 14-stym

-7 wypowiedzi dotyczących jak często mają odbywać się mitingi na oddziele 14-stym oraz wypowiedź dotycząca o powołaniu koordynatora na oddział 14-sty.Ustalono że mitingi będą się odbywać w drugą i czwartą sobotę miesiąca 

 1. b) domena strony internetowej intergrupy Karliczek – rzecznik zadał pytanie czy strona jest nam potrzebna? 6 wypowiedzi za tym że strona jest jak najbardziej potrzebna 
 2. c) Warsztaty Wielkiej Księgi – przekazano informacje w sprawie organizacji warsztatów. Prośba do skarbnika o pieniązki na koszty organizacyjne Warsztatów oraz prośba o zabranie ze sobą na Warsztaty swojej Wielkiej Księgi 
 3. d) Koordynator Regionu do Informacji Publicznej podzielił się swoim doświadczeniem co do działań jakie można podjąć  , gdzie można rozwieszać plakaty oraz poiformował że mimo braku zespołu można podejmować działania w informacji publicznej
 4. Z czym wychodzę z konferencji:

– 10 wypowiedzi dotyczące odczuć jakie towarzyszą po Konferencji  

 1. Kolejna Konferencja odbędzie się 7 stycznia 2023 roku
 2. Pożegnanie się Modlitwa o Pogodę Ducha

INTERGRUPA KARLICZEK została stworzona w celu niesienia posłania przekraczającego możliwości jednej grupy  oraz wsparcia służb grup AA tworzących intergrupę. Intergrupa Karliczek działa w strukturach Regionu AA Katowice. Obecnie intergrupę tworzą 34 grup AA które złożyły dobrowolny akces przynależności do intergrupy.
Na Konferencjach  Intergrupy, które odbywają się co 2 miesiące, służebni grup informują Intergrupę o potrzebach i działaniach grup macierzystych. Otrzymują oni także informację od służebnych z Rady Intergrupy dotyczące działania innych struktur Wspólnoty AA w Polsce i na świecie. Intergrupa tworzy ważne ogniwo przepływu informacji i współdziałania między służbami i strukturami Wspólnoty AA. Mandatariusze na bieżąco informują członków grupy AA o działalności Intergrupy i Regionu, odbierają  i dzielą się z grupą całą korespondencją wspólnoty.

PREAMBUŁA AA

„Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.”

Copyright „A.A. Grapevine”, Inc.

Wydarzenia

W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.