WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

-Grupa AA „Prawda” Wodzisław Śl. ul. Szkolna 2 – (dom parafialny)

Mitingi : czwartek godz. 17:00  [Trzeci otwarty],

Grupa posiada pieczątkę.

prawda