WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

Grupa AA ” Ewolucja” Wodzisław Śl. ul. Rzeczna 24 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta- Koło Wodzisław Śl

Mitingi :Środy godz. 19.00 (1-0)

Na grupie jest dostępna literatura AA.