WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

-Grupa AA „Niedzielna” ul. Kościelna 1

Mitingi ; Środa 10.00 [Wszystkie otwarte] Niedziela 18.00 [ Wszystkie otwarte]

Na grupie jest dostępna literatura AA, Grupa posiada pieczątkę.

 

Zrzut ekranu 2015-12-22 o 22.47.55