WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

-Grupa AA „Jutrzenka ” Żory – Rój ul. Wodzisławska 207

(Od maja do  października – salka za kościołem 1 piętro,od  listopada do kwietnia  salka pod probostwem. )

Mitingi : Poniedziałek 18.00[Czwarty otwarty]

Grupa posiada pieczątkę.  Dostęp dla osób niepełnosprawnych od maja do października.

jutrzenka