WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

-Grupa AA „Herkules” ul. Boryńska 45 – salka przy parafii

Mitingi : Niedziela 17.00 [Ostatni otwarty], Czwartek 19.00 [2-o]

Na grupie jest dostępna literatura AA, Grupa posiada pieczątkę.  Dostęp dla osób niepełnosprawnych.

 

Herkules