WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

-Grupa AA „Odnowa” Ul. Zielona 16A

Mitingi: Poniedziałek 17.00[Pierwszy otwarty]

Na grupie jest dostępna literatura AA , Grupa posiada pieczątkę.  Dostęp dla osób niepełnosprawnych.