WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

Grupa AA „CzAArna Owca”

ul. Św. Jana 17 w Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego „Dziupla”

Mityngi: Poniedziałek godz. 19.00 [wszystkie otwarte]

I-szy mityng grupy odbył się : 08.01.2018
Wszystkie mityngi są otwarte i odbywają się na Wielkiej Księdze
W każdy ostatni poniedziałek miesiąca odbywa się mityng spikerski oraz można obchodzić rocznice trzeźwości tzw. Urodziny w AA
Na grupie można znaleźć sponsora
Na grupie jest dostępna literatura AA
Grupa posiada pieczątkę
Grupa posiada telefon pod numerem: 665 795 700
Grupa posiada adres e-mail: czaarna.owca@wp.pl
Grupa posiada tajną stronę na facebooku, zapewniającą anonimowość każdego członka
Grupa stale niesie posłanie na I-szy Oddział Dzienny w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku oraz do Wodzisławskiego Schroniska im. Brata Alberta w Wodzisławiu Śląskim
Wszystkie służby stałe na grupie ( tj. Rzecznika, Mandatariusza , Kolportera i Skarbnika ) są obsadzone