WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

Grupa AA „czAArna owca” . ul. Św. Jana 17 w Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego „Dziupla”

Mitingi: Poniedziałek godz. 19.00[wszystkie otwarte]

Mitingi odbywają się na Wielkiej Księdze.
Każdy ostatni poniedziałek miesiąca to miting spikerski.