WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

sponsorowanie_pSponsorowanie

Uwaga na wstępie
Informacje w tym dziale zaczerpnięte są z broszury wydanej przez Fundację BSK AA pt. ,,Sponsorowanie. Pytania i odpowiedzi”. Nie jest to wierny przekład broszury a jedynie wybrane jej fragmenty.

Czym jest sponsorowanie?
Anonimowi Alkoholicy zaczęli od sponsorowania. Kiedy Billa W., trzeźwego dopiero do kilku miesięcy , ogarnęła przemożna chęć napicia się, przyszła mu do głowy taka myśl: ,, Potrzebujesz innego alkoholika tak samo jak on potrzebuje ciebie!”
Trafił do doktora Boba, który desperacko i bez powodzenia próbował przestać pić i właśnie z ich wspólnej potrzeby zrodzili się Anonimowi Alkoholicy. Nie używano wówczas słowa ,,sponsor”, nie spisano jeszcze 12 Kroków ale Bill dotarł z posłaniem do doktora Boba, a ten z kolei podtrzymywał swą trzeźwość sponsorując rzeszy innych alkoholików. Ci dwaj współzałożyciele AA odkryli, że dzieląc się swoim doświadczeniem mogą niezmiernie wzbogacić swoje trzeźwe życie.

Co AA rozumie przez sponsorowanie?
(…) W AA sponsor i podopieczny są równi wobec siebie – jak Bill i doktor Bob. Zasadniczo proces sponsorowania polega na tym, że alkoholik, który w programie zdrowienia osiągnął już pewien postęp , dzieli się tym doświadczeniem w sposób ciągły i indywidualnej formie – z innym alkoholikiem, który usiłuje osiągnąć lub utrzymać trzeźwość poprzez AA. (…) Spośród uczestników AA wybieramy więc kogoś, komu możemy zaufać i z kim możemy swobodnie rozmawiać – i prosimy, aby został naszym sponsorem. Czy jesteś nowicjuszem, obawiającym się, żeby innym nie zawracać głowy, czy też kimś, kto uczestniczy w AA już od jakiegoś czasu usiłując radzić sobie samodzielnie – pamiętaj, że wystarczy chcieć, aby zyskać sponsora. Nalegamy: nie zwlekaj!

Jakie korzyści odnosi nowy uczestnik AA dzięki temu, że ma sponsora?
Nowicjusz zyskuje pewność, że istnieje przynajmniej jedna osoba, którą on obchodzi, która w pełni rozumie jego sytuację i do której zawsze może się bez skrępowania zwrócić z wątpliwościami, pytaniami czy problemami dotyczącymi alkoholizmu.(…)

Jak wybrać sponsora?
Proces dobierania się podopiecznego i sponsora ma – jak wszystkie inne w AA – charakter nieformalny. Częściej nowy uczestnik AA po prostu nawiązuje bliższy kontakt z kimś bardziej doświadczonym, kogo uznaje za odpowiedniego partnera i prosi go o sponsorowanie. (…) Stare powiedzenie AA radzi: ,,Trzymaj się zwycięzców’‚. Rozsądek nakazuje, aby starać się korzystać z doświadczenia tych, którzy wydają się z powodzeniem stosować program AA w życiu codziennym.

Czy sponsora i podopiecznego powinno łączyć możliwie największe podobieństwo?
Pytanie nierozstrzygnięte. Jedni uczestnicy AA twierdzą, że tak (przyp. własny). Jednak wielu uczestników AA stwierdza, że bardzo im pomogli sponsorzy zupełnie do nich niepodobni.(…) Doświadczenie AA wskazuje, że najlepiej, jeśli sponsorem mężczyzny jest mężczyzna, a kobiety – kobieta. Sytuacja ta z reguły sprzyja szybkiemu porozumieniu i pozwala uniknąć zaangażowania uczuciowego, które mogło by odwrócić uwagę podopiecznego od głównego celu uczestnictwa w AA.

Czego podopieczny powinien oczekiwać od sponsora?
Sponsor z AA nie świadczy żadnych usług tego typu, jakie oferują pracownik socjalny, lekarz, pielęgniarka czy psycholog z poradni małżeńskiej. Sponsor to po prostu trzeźwy alkoholik, który pomaga drugiemu alkoholikowi rozwiązywać jeden problem: jak zachować trzeźwość (…).

Czy istnieje jakiś jeden najlepszy sposób sponsorowania?
Nie, nie istnieje. Każdy uczestnik AA ma prawo traktować sponsorowanie w sposób indywidualny, kierując się własnym doświadczeniem i cechami osobowości.(…)

Kiedy i w jaki sposób sponsor pozwala podopiecznemu odejść?
W istocie związek tego rodzaju rzadko kończy się w jakimś określonym momencie. Po prostu stopniowo – i bez żadnych ustaleń – zmienia się jego charakter w miarę jak podopieczny dojrzewa w AA. (…) Więź ta może też rozwinąć się w trwałą przyjaźń, a wówczas słyszy się nieraz, jak obydwaj partnerzy mówią: ,,Teraz sponsorujemy sobie nawzajem”.

Tekst pochodzi se strony www.aa.org.pl