WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

-Grupa AA „Pod Prąd”ul. Ks. J. Popiełuszki 1 ( salki przy kościele)

Mitingi : Sobota godz. 19.00 [wszystkie zamknięte] Niedziela godz. 19.00 [1-o]

Na grupie jest dostępna literatura AA, Grupa posiada pieczątkę.

 

Grupa  AA „POD PRĄD” w Jastrzębiu Zdroju powstała we wrześniu 2001  z  zamiarem realizowania podstawowego celu zawartego w Preambule Wspólnoty AA –  trwania w trzeźwości  i pomagania innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Pierwszy mityng odbył się 02.09.2001 roku i od tamtego czasu w każdą niedzielę spotykamy  się w grupie na wspólnych mityngach , aby wzajemnie poznawać i wprowadzać w życie program duchowej przemiany zawarty w 12 krokach AA. Uczestnikiem grupy może zostać każdy kto spełni jeden , jedyny warunek :  wzbudzi w sobie chęć zaprzestania picia alkoholu i przyjdzie na mityng aby razem z nami pozostać w AA i trwać w trzeźwości . Każdy w swoim sercu sam decyduje czy pragnie pozostać uczestnikiem AA .Nikt też nie może go z tej Wspólnoty wyrzucić . Na wspólnych spotkaniach ( nazywanych mityngami ) przestrzegamy zasad które razem ustaliliśmy i które są zgodne z 12 TRADYCJAMI Anonimowych Alkoholików. W 2009 roku sumienie grupy zaaprobowało pomysł prowadzenia mitingów także w soboty. Od tego czasu nasze spotkania odbywają się także w każdą sobotę.

Na grupie dostępna jest  literatura AA. U Rzecznika grupy dostępna jest  lista sponsorów i sponsorów początkowych.

W każdy pierwszy piątek miesiąca grupa przeprowadza miting informacyjno – spikerski na oddziale II Wolo Gorzyce.

Zapraszamy na naszą stronę www: http://www.podprad.org.pl

pprąd