WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

Raport z 294 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 08.01.2022

Raport z 293 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 06.11.2021

Raport z 292 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 04.09.2021

Raport z 291 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 03.07.2021

Raport z 290 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 08.05.2021

Raport z 286 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 05.09.2020

Raport z 285 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 04.07.2020

Raport z 283 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 07.03.2020

Raport z 282 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 04.01.2020

Raport z 281 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 02.11.2019

RARORT z 294 Konferencji Intergrupy „Karliczek” z dnia 08.01.2022 roku

– wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha;

– odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji Anonimowych Alkoholików;

– przeliczenie i podanie ilości osób uprawnionych do głosowania – po przeliczeniu – 11 osób uprawnionych do głosowania (w drugiej części konferencji 10 osób)

 1. Temat wiodący: Koncepcja I i pytania do koncepcji:

Prośba o wypowiedzi około 3-5 minutowe, tak aby wszyscy chętni mogli wypowiedzieć się. Czas przeznaczony na wypowiedzi to około 20 minut.

Siedem wypowiedzi dotyczących: obsadzenia służb na grupie, konsekwencji jakie dotykają grupę w związku z brakiem służb (brak mandatariusza na grupie oznacza, iż głos sumienia grupy nie jest brany pod uwagę podczas głosowania w sprawach istotnych intergrupy, brak reprezentanta sumienia danej grupy), braku przepływu informacji pomiędzy różnymi poziomami grup, mitingów roboczych grup.

 1. Sprawy bieżące

– Apel do grup – w miesiącu marcu 2022 roku kończą służbę skarbnik intergrupy oraz łącznik internetowy/sekretarz. W miesiącu wrześniu 2022 roku służbę kończy kolporter. Do chwili obecnej nie ma osoby chętnej do podjęcia się służby rzecznika intergrupy

Oznacza to, że w marcu będzie ostatni raport z intergrupy i zostaną przekazane ostatnie informacje do regionu i z regionu oraz ostatni raz będą przekazane datki przez skarbnika. Nie ma osoby, która poprowadzi konferencję intergrupy, a od września nie będzie literatury. Przestanie istnieć Rada Intergrupy i nie będą odbywać się konferencje intergrupy,

Rodzi się pytanie: czy grupy nie potrzebują intergrupy ? Czy głos grup z intergrupy Karliczek jest mało istotny, nieważny i nie ma potrzeby aby był usłyszany na regionie? Czy grupy nie mają nic do przekazania? Czy grupy mają świadomość, że jeżeli przestanie istnieć Intergrupa Karliczek to zamknięta zostanie możliwość służenia w intergrupie, regionie. Gdzie osoba chętna do służby dostanie rekomendację? Czy taki przykład chcemy dawać nowicjuszom przychodzącym do wspólnoty? Co z niesieniem posłania ? Co z Zakładami Karnymi ? Czy Tradycje Anonimowych Alkoholików przestały istnieć, nie są nam potrzebne ?

Rada Intergrypy Karliczek apeluje do grup i ich sumienia, do służebnych, sponsorów o przemyślenie kwestii podjęcia służb w intergrupie. Jeżeli nie będzie chętnych do służb to sumienia grup winny zastanowić się czy jest sens by istniała Intergrupa Karliczek.

– Częstotliwość odbywania się Konferencji Intergrupy Karliczek – sprawa omawiana na poprzedniej konferencji oraz zgodnie z prośbą Rady Intergrupy na grupach.

Większością głosów sumienie intergrupy zdecydowało, iż Konferencje Intergrupy Karliczek w dalszym ciągu odbywać się będą co dwa miesiące.

 1. Jak Intergrupa może służyć grupom? – Intergrupa Karliczek nie może, nie jest wstanie pomóc grupom bo sama potrzebuje wsparcia od grup.

Brak wypowiedzi

 

 1. Sprawozdanie służb Rady Intergrupy:

Rzecznik – na chwilę obecną służba nieobsadzona

Skarbnik – złożył sprawozdanie z finansów intergrupy za poprzedni okres, poinformował o możliwości zapoznania się z raportem finansowym, stanem finansów zarówno intergrupy jak i Regionu Katowice przez każdego zainteresowanego uczestnika wspólnoty. Przypomniał, iż w marcu 2022 roku kończy służbę i zachęcił do kontaktu osoby rozważające podjęcie służby skarbnika intergrupy. Służy wsparciem. Przypomniał o możliwości wpłacania datków na organizację 50-lecia AA w Polsce, które odbędzie się w 2024 roku w Poznaniu oraz o możliwości wpłat datków na Plan urodzinowy. Poinformował o przekazaniu w ramach niesienia posłania pakietów z literaturą do WOLO Gorzyce oraz na odział XIV szpitala w Rybniku.

PYTANIA: brak

Kolporter – do odbioru jest skrytka 2/4/3; przygotował i wydał pakiety z literaturą do ZK Jastrzębie-Zdrój Szeroka, ZK Racibórz, WOLO Gorzyce, oddział XIV w Rybniku oraz OIK w Żorach; do nabycia nowe wydanie biuletynu „Zdrój” oraz nowa pozycja książkowa „Więzień do więźnia”; poinformował o wzroście cen literatury od 10 stycznia br.; poinformował o uzyskaniu przez wspólnotę licencji na wydawanie w języku polskim pozycji „The best of Bill”; do odbioru nowe cenniki literatury; zmniejszył fundusz literatury zgodnie z decyzją sumienia intergrupy, poinformował o planowanej inwentaryzacji literatury.

PYTANIA: zadano pytania dotyczące planowanej inwentaryzacji literatury; pakietu literatury przekazywanego do ZK Racibórz oraz wysokości funduszu na paczkę.

Sekretarz/Łącznik internetowy – poinformował o możliwości subskrybcji kanału informacyjnego Regionu Katowice oraz Służb Krajowych. Dzięki temu można na bieżąco otrzymywać na maila informacje dotyczące życia wspólnoty; przekazał prośbę o informacje dotyczące funkcjonowania grup w intergrupie czy spotykają się, czy są zawieszone, czy też rozwiązane; poinformował o zaplanowanych na miesiąc luty Warsztatach 12 Tradycji na górze Św. Anny oraz planowanych na miesiąc kwiecień (8-10) Ogólnopolskich Warsztatach Niesienia Posłania do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w Łazach; przypomniał, iż w marcu 2022 roku kończy służbę i zachęcił do kontaktu osoby rozważające podjęcie służby łącznika/sekretarza intergrupy. Służy wsparciem

PYTANIA: dotyczące listy emisariuszy 12 kroku

 1. Pozostałe sprawozdania i informacje:

Koordynator Zespołu do ZK Jastrzębie-Zdrój Szeroka – nieobecny, odczytano przekazany raport. Ustalony jest grafik na trzy miesiące dla uczestników zespołu. 22 stycznia o godzinie 17:00 w siedzibie grupy „Tolerancja” odbędzie się spotkanie zespołu do niesienia posłania, na którym ma być obecna dyrektor Zk Jastrzębie; Osoby które są chętne do niesienia posłania do zakładu karnego proszone są o uzyskanie rekomendacji z grupy macierzystej; przekazano środki do Zakładu Karnego; zespół uczestniczy w środowych mitingach. W poniedziałkowych mitingach mogą brać udział osoby które są na liście zespołu bez konieczności wcześniejszego zgłaszania zamiaru uczestnictwa.

PYTANIA: —–

Koordynator Zespołu do Zakładu Karnego Racibórz – nieobecny, przekazano informacje od koordynatora; W mitingach w ZK Racibórz może brać udział tylko jedna osoba; na chwilę obecną trwa aktualizacja przepustek. Apel do chętnych osób, mających doświadczenie, do grup o rozważenie możliwości przystąpienia do zespołu do niesienia posłania. Na chwilę obecną niewielka ilość chętnych osób.

W związku z wątpliwościami związanymi ze zwrotami kosztów dojazdów do ZK Racibórz ich wysokością procedurą zwrotu oraz aktualnym funkcjonowaniem zespołu wypowiedziało się 9 osób.

PYTANIA: ——-

Delegat Regionu do Komisji Organizacyjnej – zwrócił się z prośbą do sumienia intergrupy, sumienia grup oraz do poszczególnych alkoholików o pochylenie się nad pytaniami i rekomendacjami do 50 Konferencji Służb Krajowych i przekazaniem mu jeśli to możliwe pisemnych stanowisk wraz z krótkim uzasadnieniem.

PYTANIA: brak

Redaktor Biuletynu „Karlik” – przekazał informację dotyczącą aktualnej sytuacji związanej z ceną biuletynu, ewentualnymi możliwościami obniżenia ceny

PYTANIA : dotyczące wysokości ceny

 1. Kapelusz
 1. Rekomendacje do służb: Brak
 2. Z czym wychodzę z konferencji: trzy wypowiedzi dotyczące funkcjonowania intergrupy
 3. Odczytanie raportu i przyjęcie przez głosowanie – jednomyślnie
 4. Kolejna konferencja odbędzie się w dniu 05.03.2022 roku o godzinie 16:00 w Rybniku.
 5. Wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha.

Raport sporządził sekretarz/łącznik internetowy

RARORT z 293 Konferencji Intergrupy „Karliczek” z dnia 06.11.2021 roku

– wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha;

– odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji Anonimowych Alkoholików;

– przeliczenie i podanie ilości osób uprawnionych do głosowania – po przeliczeniu – 15 osób uprawnionych do głosowania; po przerwie 13 osób uprawnionych

1. Jak Intergrupa może służyć grupom?

Dwie wypowiedzi:

Zbyszek grupa „Krokus” z Raciborza poinformował, iż uzyskał informację-prośbę z WOLO Gorzyce skierowaną do grup, intergrupy o zwiększenie częstotliwości mitingów-spotkań online dla pacjentów WOLO.

Grażyna grupa „Andrzej” Rydułtowy przekazała informację o zawieszaniu mitingów we środy oraz prośbę o wsparcie doświadczeniem na mitingach w soboty.

2. Sprawozdanie służb Rady Intergrupy:

Rzecznik – na chwilę obecną służba nieobsadzona

Skarbnik – przedstawił rozliczenie wpływów i wydatków Intergrupy „Karliczek” za poprzedni okres, poinformował o możliwości zapoznania się z raportem finansowym, stanem finansów zarówno Inrergrupy jak i Regionu przez każdego zainteresowanego uczestnika Wspólnoty.

Przypomniał, iż w marcu 2022 roku kończy służbę. Osoby zainteresowane podjęciem służby zachęca do kontaktu telefonicznego lub osobistego, służy wsparciem.

Skarbnik poinformował , iż w ramach niesienia posłania przerkazał do WOLO Gorzyce oraz na Oddział XIV Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku paczki z literaturą. Nadto poinformował, iż uczestniczył w Zgromadzeniu Służb Regionu Katowice, Warsztatach Służb w Chorzowie oraz Jastrzębiu-Zdroju, Ogólnopolskich Warsztatach Informacji Publicznej w Szczyrku.

Kolporter – poinformował, iż do odbioru jest skrytka 2/4/3; wydał paczki z literaturą na Zakłady Karne w Jastrzębiu-Zdroju i Raciborzu, do WOLO Gorzyce, na Oddział XIV Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku oraz do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Żorach.

Dostępne są nowe pozycje ulotek: „AA współpracuje z profesjonalistami”, „Służba skarbnika porady praktyczne”, „Pytania do 12 koncepcji” po 3 złote za sztukę. Dostępny jest również numer specjalny „Wieści z AA” za kwotę 6 złotych. Do odbioru są kalendarze na 2022 rok.

Dostępna będzie nowa pozycja książkowa „Więzień do więźnia” – prawdopodobny termin wydruku to koniec 2021 roku.

Na stronie wspólnoty aa.24.pl do pobrania znajduje się ulotka „The word god” – „Słowo Bóg” można ją pobrać, zapoznać się z jej treścią.

Sekretarz/Łącznik internetowy – przekazał informacje do łącznika internetoego Regionu o funkcjonowaniu grup oraz inne informacje, które otrzymywał. Aktualizował informacje na stronie internetowej Intergrupy „Karliczek”

Poinformował o możliwości wzięcia udziału w:

– Warsztatach Studium Wielkiej Księgi 13-14.11.2021 roku we Wrocławiu;

– Warsztatach 12 kraków 20.11.2021 r. w Wałbrzychu;

– Warsztatach 12 kraków, 12 tradycji i 12 koncepcji w Tenczynie 19-21.11.2021 – możliwość uczestnictwa również za pośrednictwem internetu;

– 5 rocznicy grupy „Jest Sposób” z Jastrzębia Zdroju w dniu 23.11.2021 roku o godz. 18:30

Wszystkie szczegółowe informacje są dostępne za pośrednictwem kanału informacyjnego Regionu „Katowice”. Również łącznik może przekazać informacje osobom zainteresowanym.

Poinformował o możliwości subskrypcji kanału informacyjnego Regionu „Katowice” oraz Służb Krajowych. Osoby zainteresowanie prosi o kontakt.

Nadto poinformował iż uczestniczył w Zgromadzeniu Służb Regionu Katowice, Warsztatach Służb w Chorzowie oraz Jastrzębiu-Zdroju, Ogólnopolskich Warsztatach Informacji Publicznej w Szczyrku.

Łącznik poinformował o zakończeniu służby w marcu 2022 roku. Osoby zainteresowane podjęciem się służby zachęca do kontaktu, służy swoim wsparciem.

Łącznik do Zakładu Karnego Racibórz – na chwilę obecną służba nieobsadzona

3. Pozostałe sprawozdania i informacje:

Koordynator Zespołu do ZK Jastrzębie-Zdrój Szeroka – poinformował o przekazaniu paczek z literaturą do Zakładów Karnych Jastrzębie Zdrój Szeroka oraz Racibórz. Grafik Zespołu do Niesienia Posłania do ZK Jastrzębie sporządzony do końca 2021 roku. Aktualnie nie ma wyjść na zewnątrz dla zainteresowanych  z Zakładu Karnego w celu uczestniczenia w mitingach czy warsztatach. Prośba od Służb ZK Jastrzębie-Zdrój szeroka o wcześniejszym informowaniu o chęci uczestnictwa w poniedziałkowych mitingach w Zakładzie Karnym.

Delegat Regionu do Komisji Organizacyjnej:

Zwrócił się z prośbą do uczestników Konferencji, grup o zapoznanie się z ulotką ulotka „The word god” – „Słowo Bóg” i przekazania mu najlepiej w formie pisemnej czy sumienie danej grupy lub pojedynczy uczestnich są za lub przeciw wydaniu takiej treści ulotki. Prosiłby również o krótkie uzasadnienie stanowiska.

Delegat Regionu do Komisji Organizacyjnej:

4. Sprawozdanie grup prowadzących mitingi w Gorzycach na grupie „Ostoja”:

Mitingi nie odbywają się.

5. Sprawozdanie grup prowadzących mitingi w Rybniku na oddziale 14-tym:

Mitingi nie odbywają się.

6. Pytania do służb:

Pytanie do Koordynatora Zespołu do ZK Jastrzębie-Zdrój Szeroka: kogo i jak informować o chęci uczestnictwa w poniedziałkowych mitingach ?

Odpowiedź: Informację należy przekazywać do Koordynatora Zespołu, a on przekaże ją dalej.

7. Kapelusz

8. Rekomendacje do służb

Zbyszek z grupy „Krokus” z Raciborza poprosił o rekomendację na Koordynatora do Zakładu Karnego w Raciborzu

Przed głosowaniem odbyła się dyskusja w sprawie bieżącej dotyczącej ewentualnego połączenia służby Łącznika do Zakładu Karnego w Raciborzu ze służbą Koordynatora do Niesienia Posłania do ZK Jastrzębie Zdrój, ewentualnego stworzenia drugiego Zespołu do niesienia posłania do ZK Racibórz – 10 wypowiedzi. Sumienie intergrupy ustaliło, iż służby nie zostaną połączone, zostanie stworzony drugi zespół do niesienia posłania, a w przypadku wyboru kolejnego Koordynatora do Niesienia Posłania do Zakładu Karnego w Raciborzu to zespół wybierze go spośród swoich uczestników. Ponadto poinformowano, iż uczestnik zespołu do niesienia posłania winien uzyskać rekomendację swojej grupy w celu uczestnictwa z zespole. Przypomniano jednocześnie iż koordynator Zespołu do Niesienia Posłania zgodnie z decyzją sumienia intergrupy nie jest członkiem Rady Intergrupy „Karliczek”.

Zbyszek – uzyskał rekomendację do służby Koordynatora do Niesienia Posłania do Zakładu Karnego w Raciborzu

9. Sprawy bieżące

– Temat wiodący – pięć wypowiedzi, przedstawiono propozycję powrotu na Konferencji Intergrupy „Karliczek” do tematu wiodącego dotyczącego 12 tradycji, 12 koncepcji i służb. Wskazano, iż dzielenie się doświadczeniem w w/w tematach pozwoli na pogłębienie doświadczeń przez uczestników, poznanie spojrzenia innych uczetników z innych grup.

Głosowanie: Sumienie Intergrupy większością głosów zdecydowało o powrocie do tematu wiodącego podczas konferencji.

– Rezygnacja z nazwy „Konferencja” – cztery wypowiedzi, uczestnicy wypowiadali się za pozostawieniem nazwy.

Głosowanie: Sumienie Intergrupy większością głosów zdecydowało o pozostawieniu nazwy „Konferencja”

– Obniżenie wysokości funduszu literatury Intergrupy „Karliczek” sześć wypowiedzi, Kolporter wyjaśnił, iż wg niego – na podstawie doświadczenia ze sprzedażą literatury –  obniżenie funduszu powinno nastapić o 500 złotych, a jeżeli okaże się, iż możliwe jest dalsze obniżenie wtedy będzie można powrócić do tematu ponownie.

Głosowanie: Sumienie Intergrupy jednomyślnie zdecydowało o obniżeniu wysokości funduszu literatury.

– Zwiększenie częstotliwości odbywania się Konferencji Intergrupy oraz możliwości powrotu do odbywania się Konferencji na grupach tworzących Intergrupę sześć wypowiedzi. Poproszono aby mandatariusze w swych grupach przekazali informacje dot. w.w kwestii, aby sumienie grup przedyskutowało jak widzi możliwość częstszych konferencji i przyjmowania konferencji na grupach. Czy może to służyć zapoznaniu się większej ilości uczestników wspólnoty z funkcjonowaniem intergrupy, ze służbami na intergrupie. Czy spotkania takie zachęcą uczestników do bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty, do służenia na swojej grupie w intergrupie?

– przeniesienie terminu kolejnej Konferencji Intergrupy z 01.01.2021 na 08.01.2021

Głosowanie: Sumienie Intergrupy jednomyślnie zdecydowało o przeniesieniu terminu Konferencji Intergrupy „Karliczek”

10. Z czym wychodzę z konferencji

pięć wypowiedzi

11. Odczytanie raportu i przyjęcie przez głosowanie – jednomyślnie

12. Kolejna konferencja odbędzie się   w dniu 08.01.2022 roku o godzinie 16:00 w Rybniku.

13. Wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha.

Raport z 292 Konferencji Intergrupy „Karliczek” z dnia 04.09.2021 roku

Wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha;

Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji AA;

Przeliczenie i podanie ilości osób uprawnionych do głosowania – 12 osób;

– odczytanie i przyjęcie planu konferencji poprzez głosowanie – jednogłośnie.

1. Rekomendacje do służb

Prośby o rekomendacje:

Arek – rekomendacja na Łącznika Internetowego Regionu – otrzymał rekomendację;

Iwona – rekomendacja na Reprezentanta na Zgromadzenie Regionu – otrzymała rekomendację;

2. Jak intergrupa może służyć grupom.

Brak wypowiedzi

3. Sprawozdanie służb Rady Intergrupy

Rzecznik – służba nie obsadzona

Skarbnik

Złożył sprawozdanie dotyczące  finansów Intergrupy „Karliczek”

Kolporter

– możliwość nabycia biuletynów, skrytki 2/3/4 oraz literatury;

– wydano paczki z literaturą do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, na oddział 14 w Rybniku oraz do Gorzyc;

Sekretarz/Łącznik internetowy

nieobecny

Łącznik do Zakładu Karnego w Raciborzu

Mitingi w ZK Racibórz odbywają się Łącznik zakończył służbę.

4. Pozostałe sprawozdania

Koordynator Zespołu do Niesienia Posłania do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju Szeroka:

– zaktualizowana została lista osób z Zespołu

– stworzony jest grafik na mitingi w Zakładzie karnym w Jastrzębiu Zdroju, mitingi odbywają się regularnie zgodnie z harmonogramem

5. Pytania do Służb

Trzy pytania

6. Sprawozdanie grup prowadzących mitingi w Gorzycach na grupie „Ostoja”:

Mitingi nie odbywają się.

7. Sprawozdanie grup prowadzących mitingi w Rybniku na oddziale 14-tym:

Mitingi nie odbywają się.

8. Kapelusz

9. Sprawy bieżące:

– dotycząca możliwości połączenia służb koordynatora do Zakładu Karnego w Jastrzębiu- Zdroju ze służbą Łącznika do Zakładu Karnego w Raciborzu oraz stworzenia jednego zespołu do niesienia posłania do Zakładów Karnych; sprawa ta nie została dokończona, kontynuowana będzie na następnej konferencji.

Pozostałe sprawy bieżące w 291 Konferencji Intergrupy „Karliczek” zostały przeniesione do omówienia na następną konferencję

10. Z czym wychodzę z konferencji

Brak wypowiedzi

11. Odczytanie raportu i przyjęcie go poprzez głosowanie – jednomyślnie.

12. Kolejna konferencja odbędzie się 6 listopada 2021 roku o godzinie 16:00 w Rybniku w siedzibie grupy ‘Odrodzenie” na sali papieskiej.

13. Wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha.

Raport z 291 Konferencji Intergrupy „Karliczek” z dnia 03.07.2021 roku

Wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha;

Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji AA;

Przeliczenie i podanie ilości osób uprawnionych do głosowania – 13 osób;

Odczytanie i przyjęcie planu konferencji poprzez głosowanie – jednogłośnie.

1. Jak intergrupa może służyć grupom.

Trzy wypowiedzi: prośba o wsparcie grupy „Andrzej” w Rydułtowach; zapytanie dotyczące służb, wypowiedź dotycząca niesienia posłania w formie ulotek i koordynacji tychże działań pomiędzy grupami.

2. Sprawozdanie służb Rady Intergrupy

Rzecznik – służba nie obsadzona

W zastępstwie łącznik internetowy przekazał informacje z ostatniej Rady Regionu a dotyczące:

– planów zlotu radości w Regionie Katowice oraz planów dot. uroczystego mitingu związanego z rocznicą powstania regionu Katowice;

– dotyczące wrześniowego Zgromadzenia Regionu Katowice formy w jakiej ma się odbyć. Planowane Zgromadzenia odbyć ma się na żywo jednakże w przypadku przeszkód związanych z sytuacją epidemiczną odbędą się próby na platformie Zoom dla uczestników Zgromadzenia w drugą i czwartą niedzielę w miesiącach lipiec i sierpień. Prosi się uczestników Zgromadzenia o uczestnictwo w spotkaniach próbnych w celu zapoznania się z funkcjonowaniem platformy, logowaniem na platformie oraz głosowaniem. W przypadku problemów można kontaktować się z łącznikami internetowymi aby uzyskać pomoc.;

– przekazano informacje o możliwości służenia zarówno w intergrupie (rzecznik) jak i w regionie (skarbnik, łącznik internetowy/sekretarz, koordynator PIK, delegat do komisji literatury i publikacji;

– przekazano informacje dot. ogólnopolskiej infolinii i działań niezbędnych do funkcjonowania jej w pełnym zakresie w regionie;

Skarbnik

Złożył sprawozdanie z ostatnich miesięcy związane z finansami Intergrupy „Karliczek”

Kolporter – nieobecny, w zastępstwie raport złożył skarbnik

– możliwość nabycia biuletynów, skrytki 2/3/4 oraz literatury;

– wydano paczki z literaturą do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, na oddział 14 w Rybniku oraz do Gorzyc;

– na chwilę obecną literatura sprzedaje się słabo, apel do kolporterów o zakup literatury.

Sekretarz/Łącznik internetowy

– przekazał informacje dotyczące Emitenta i zakończenia funkcjonowania tegoż kanału z uwagi na problemy techniczne z nim związane i planach zastąpienia go innym kanałem informacyjnym. Zobowiązał się do przekazywania informacji na bieżąco w miarę rozwoju sytuacji;

– zachęcał do korzystania z kanałów informacyjnych zarówno Emitenta, jak i kanału informacyjnego służb krajowych;

– prośba o przekazywanie informacji dotyczących funkcjonowania i działania grup w intergrupie.

Łącznik do Zakładu Karnego w Raciborzu

– utrzymuje kontakt ze służbami zakładu karnego;

– od poniedziałku ruszają mitingi w zakładzie karnym, możliwość wchodzenia po dwie osoby.

3. Pozostałe sprawozdania

Koordynator Zespołu do Niesienia Posłania do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju Szeroka:

– Zespół wybrał nowego koordynatora i został nim Mariusz z grupy ‘Tolerancja” z Wodzisławia Śląskiego;

– poprzedni koordynator Arek podziękował Zespołowi za możliwość służenia oraz zapewnił o swoim wsparciu dla nowego koordynatora w pełnieniu przez niego służby;

– przekazano informację o istniejących mitingach on-line w ZK Jastrzębie;

– zaktualizowana została lista osób z Zespołu (aktualnie w zespole jest 25 osób)

– służba koordynatora została wydłużona do 3 lat;

– mitingi na żywo miały rozpocząć się od lipca, jednakże aktualnie jeszcze nie rozpoczęły się , jeśli zaczną się odbywać , będzie to raz w tygodniu w środy,

4. Pytania do Służb

Dwa pytania: dołącznika z ZK Racibórz dotyczące ilości osób które niosą posłanie do Zakładu Karnego w Raciborzu, oraz do łącznika internetowego dotyczące nowego kanału informacyjnego regionu.

5. Rekomendacje do służb

Odczytano sugestie dotyczące kandydatów do służb z Poradnika dla Służb AA

Prośby o rekomendacje:

Mariusz – rekomendacja na Skarbnika Regionu – otrzymał jednomyślnie;

Ewa – rekomendacja na Reprezentanta na Zgromadzenie Regionu – otrzymała wymaganą większością;

Radek – rekomendacja na Reprezentanta na Zgromadzenie Regionu – otrzymał jednomyślnie;

Krzysztof – rekomendacja na Reprezentanta na Zgromadzenie Regionu – otrzymał jednomyślnie;

Damian – rekomendacja na Reprezentanta na Zgromadzenie Regionu – otrzymał wymaganą większością;

Poinformowano, iż istnieje możliwość otrzymania rekomendacji do służb w regionie na następnej Konferencji Intergrupy we wrześniu.

6. Kapelusz

7. Sprawy bieżące:

– dotycząca możliwości połączenia służb koordynatora do Zakładu Karnego w Jastrzębiu- Zdroju ze służbą Łącznika do Zakładu Karnego w Raciborzu oraz stworzenia jednego zespołu do niesienia posłania do Zakładów Karnych;

– dotycząca powrotu do tematu wiodącego i dzielenia się doświadczeniem na Konferencjach Intergrupy „Karliczek” dotyczącego 12 Tradycji AA, służb AA;

– dotycząca funkcjonowania grup i informacji czy grupy spotykają się i funkcjonują normalnie, czy prowadzone są mitingi on-line, czy istnieją w dalszym ciągu grupy zawieszone bądź mające problem z reaktywacją swej działalności;

– dotyczące wysokości funduszu literatury (propozycja jego obniżenia), wysokości kwot na kompletowane paczki z literaturą przekazywane w celu niesienia posłania, literatury znajdującej się w Regionie Katowice, pełnienia dyżurów przez skarbnika i kolportera, pojawienia się literatury na portalu aukcyjnym Allegro;

– dotyczące – zgodnie z sugestią służb krajowych – odejścia od nazwy Konferencja i zastąpienia inną np. spotkanie służb intergrupy, zgromadzenie służb intergrupy itp.

Prośba do uczestników konferencji o przekazanie informacji o sprawach bieżących, podzielenie się doświadczeniem na swojej grupie, na inwenturach grup oraz z innymi uczestnikami celem omówienia w/w spraw na przyszłej konferencji i podjęcia decyzji w tychże sprawach.

W sprawach bieżących sześć wypowiedzi dotyczących w szczególności wysokości funduszu literatury, pełnienia dyżurów przez skarbnika i kolportera, portalu Allegro

8. Z czym wychodzę z konferencji

Siedem wypowiedzi dotyczących w szczególności radości z powrotu do spotkań Intergrupy „Karliczek: oraz możliwości spotkania się wymiany doświadczeń.

9. Odczytanie raportu i przyjęcie go poprzez głosowanie – jednomyślnie.

10. Kolejna konferencja odbędzie się 4 września 2021 roku o godzinie 16:00 w Rybniku w siedzibie grupy ‘Odrodzenie” na sali papieskiej.

11. Wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha.

RARORT z 290 Konferencji Intergrupy „Karliczek” z dnia 08.05.2021 roku

– wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha;

– odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji Anonimowych Alkoholików;

– przeliczenie i podanie ilości osób uprawnionych do głosowania – po przeliczeniu – 7 osób uprawnionych do głosowania; po przerwie 6 osób uprawnionych

1. Sprawozdanie służb Rady Intergrupy:

Rzecznik – na chwilę obecną służba nieobsadzona

Skarbnik – nieobecny, w zastępstwie przedstawił kolporter raport finansowy Intergrupy „Karliczek;

Kolporter

– literatura na chwilę obecną sprzedaje się w bardzo ograniczonym zakresie;

– wydano paczki z literaturą do Zakładu Karnego w Jastrzębiu- Zdroju Szeroka, Zakładu Karnego w Raciborzu, WOLO Gorzyce oraz na XIV Oddział Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku;

– przekazano materiały informacyjne do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Żorach;

– zmniejszone na chwilę obecną z uwagi na sytuację epidemiologiczną ilość zamawianych Skrytek 2/4/3 z 30 na 5 sztuk

Sekretarz/Łącznik internetowy

– poinformował o możliwości subskrypcji wiadomości i informacji za pośrednictwem Emitenta oraz kanału informacyjnego Służb;

– zachęcał do korzystania z możliwości jakie daje aktualnie poczta elektroniczna i strona AA.

Łącznik do Zakładu Karnego Racibórz – nieobecny

2. Pozostałe sprawozdania i informacje:

Koordynator Zespołu do ZK Jastrzębie-Zdrój Szeroka

– literatura do Zakładów Karnych została przekazana;

– środowe mitingi on-line odbywają się, grafik na miesiąc maj został sporządzony, podziękowania dla osób z Zespołu, które uczestniczą w mitingach;

– koordynator pozostaje w stałym kontakcie ze służbami więziennymi;

Delegat Regionu do Komisji Organizacyjnej:

– przekazał informacje dot. spotkań online ma XIV Oddziale w Rybniku;

_ przekazał informacje z Konferencji Służb Krajowych odbywającej się w kwietniu 2021 roku – wszystkie rekomendacje zostały przyjęte, odpowiedzi na pytania 1,3,4,5 zostały przyjęte, na pytanie 2 odpowiedź nie została przyjęta.

3. Sprawozdanie grup prowadzących mitingi w Gorzycach na grupie „Ostoja”:

Mitingi nie odbywają się.

4. Sprawozdanie grup prowadzących mitingi w Rybniku na oddziale 14-tym:

Mitingi nie odbywają się.

5. Pytania do służb

Pytania do Koordynatora Zespołu do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju dot. grafiku na miesiąc czerwiec 2021 roku, możliwości spotkania Zespołu oraz wyboru nowego Koordynatora.

Pytanie do Kolportera dot. pakietów przekazywanych w ramach posłania.

Pytanie dot. Koordynatora Zespołu do Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju – Koordynator Zespołu do ZK Jastrzębie, nie jest służebnym w Radzie Intergrupy, wybierany jest przez członków Zespołu, spośród członków Zespołu.

6. Rekomendacje do służb

Brak rekomendacji

7. Kapelusz

8. Sprawy bieżące

Dot. wyboru służb do Rady Regionu (łącznik internetowy, skarbnik, koordynator PIK), reprezentantów na Zgromadzenie Regionu oraz Rzecznika Intergrupy „Karliczek”

W dniu 06.05.2021 roku w godzinach 16:00- 18:00 Skarbnik i Kolporter będą pełnić dyżur w siedzibie Intergrupy

11. Kolejna konferencja odbędzie się w zależności od sytuacji epidemiologicznej   w dniu 03.07.2021 roku o godzinie 16:00 w Rybniku lub on-line. Możliwa jest również zmiana daty.

12. Wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha. Raport sporządził sekretarz/łącznik internetowy

RARORT z 286 Konferencji Intergrupy „Karliczek” z dnia 05.09.2020 roku

– wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha;

– odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji Anonimowych Alkoholików;

– przeliczenie i podanie ilości osób uprawnionych do głosowania – po przeliczeniu – 20 osób uprawnionych do głosowania;

– odczytano plan konferencji Intergrupy „Karliczek”. Jednomyślnie przez głosowanie przyjęto plan konferencji.

1. Jak Intergrupa może służyć grupom?

Pięć wypowiedzi;

Grupa „Andrzej” z Rydułtów prosi o wsparcie innych uczestników mitingów AA i dzielenie się doświadczeniem. Na mitingi przychodzi niewielka ilość osób. Pozostałe wypowiedzi związane były z w/w prośbą.

2. Sprawozdanie służb Rady Intergrupy:

Rzecznik Iwona:

– przekazała informację dotyczącą sporządzenia raportu z działalności Intergrupy „Karliczek za poprzedni rok i przekazania go do Rady Regionu;

– przypomniała o terminie Zgromadzenia Rady Regionu „Katowice”, które odbędzie się w dniu 19 września 2020 roku o godzinie 10:00 w Katowicach;

– przypomniała, iż za kilka miesięcy kończy jej się służba i prosi o zastanowienie się  innych uczestników nad podjęciem się służby Rzecznika Intergrupy „Karliczek”.

Skarbnik Krzysztof:

– przedstawił raport finansowy Intergrupy „Karliczek;

– przyjął wpłaty od następujących grup: „11 Krok” Jastrzębie-Zdrój; „Andrzej” Rydułtowy; „Bariera” Żory; „CzAArna Owca” Wodzisław Śląski; „Helios” Racibórz; „Herkules” Żory; „Janek” Racibórz; „Jest Sposób” Jastrzębie-Zdrój; „Katharsis” Racibórz; „Krokus” Racibórz; „Metanoja” Rybnik; „Niedzielna” Racibórz; „Odrodzenie” Rybnik; „Piątkowa” Jastrzębie-Zdrój; „Pod Prąd” Jastrzębie-Zdrój; „Tolerancja” Wodzisław Śląski; „U Hanysów” Rybnik.

Kolporter Łukasz:

– przedstawił informacje o stanie literatury, cała literatura jest dostępna;

– poinformował o możliwości nabycia skrytki 2/4/3, biuletynów: „Zdrój”, „Karlik”, „Wisła”, „Nadzieja”;

– poinformował o nowej publikacji „Niezbędnik Nowicjusza”

– poinformował o przekazaniu paczki z literaturą dla Zakładu Karnego Jastrzębie-Zdrój Szeroka;

– poinformował o zakończeniu swojej służby kolportera intergrupy, podsumował przebieg swojej służby.

Sekretarz/Łącznik internetowy Radek:

– poinformował o możliwości subskrypcji wiadomości i informacji za pośrednictwem Emitenta oraz kanału informacyjnego Służb;

– poinformował o możliwości subskrypcji Skrytki 2/4/3;

– poprosił o przekazanie informacji dotyczących odbywania się mitingów, mitingów on-line na chwilę obecną w celu aktualizacji w internetowym spisie mitingów;

– poinformował o publikacji wersji roboczej nowego „Poradnika Służ”;

– zachęcał do korzystania z możliwości jakie daje aktualnie poczta elektroniczna i strona AA.

Koordynator Zespołu do ZK Jastrzębie-Zdrój Szeroka Arek:

– mitingi nie odbywają się;

– poinformował o sporządzaniu grafiku na kolejne dwa miesiące tak by zespół był przygotowany do niesienia posłania w przypadku ponownego otwarcia się Zakładu Karnego;

– przekazał informację o funkcjonowaniu i działaniu sponsorowania poprzez komunikator Skype i dzięki uprzejmości służb Zakładu Karnego;

– przekazał informacje o możliwości i sposobie  kontaktowania się z osadzonymi członkami grup AA ZK Szeroka za pośrednictwem komunikatora Skype;

– poinformował o terminie zakończenia swojej służby w Intergrupie – grudzień 2020 roku i zachęcał do podjęcia się służby koordynatora zespołu do ZK Szeroka;

Łącznik do Zakładu Karnego Racibórz Jorguś:

– mitingi nie odbywają się;

– poinformował, iż jest w kontakcie ze służbami Zakładu Karnego w Raciborzu.

3. Sprawozdanie grup prowadzących mitingi w Gorzycach na grupie „Ostoja”:

Mitingi nie odbywają się.

4. Sprawozdanie grup prowadzących mitingi w Rybniku na oddziale 14-tym:

Mitingi nie odbywają się.

5. Pytania do służb

Brak pyrań

6. Rekomendacje do służb

Zgłoszono następujące rekomendacje do służb:

– Michał grupa „Odrodzenie” Rybnik – na Redaktora Naczelnego Biuletynu „Karlik” – jednogłośnie udzielona rekomendacja;

– Marcin grupa „Bariera” Żory – na Kolportera Intergrupy „Karliczek” – jednogłośnie wybrany na służbę kolportera (służba trwa dwa lata);

– Andrzej grupa „Piątkowa” Jastrzębie-Zdrój – na Rzecznika Regionu „Katowice” – jednogłośnie udzielona rekomendacja;

7. Kapelusz

8. Sprawy bieżące

13 wypowiedzi

– przekazano informacje od grup dotyczące odbywania się mitingów;

– przekazano zaproszenie na warsztaty służb, które odbędą się w dniu 17.10.2020 roku o godzinie 10:00 na grupie „Jest Sposób” w Jastrzębiu-Zdroju ul. Kusocińskiego 45;

9. Z czym wychodzę z konferencji

jedna wypowiedź;

10. Odczytanie raportu i przyjęcie przez głosowanie – jednomyślnie

11. Kolejna konferencja odbędzie się 07.11.2020 roku o godzinie 16:00

12. Wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha.

Raport sporządził: Radek sekretarz/łącznik internetowy

RARORT z 285 Konferencji Intergrupy „Karliczek” z dnia 04.07.2020 roku

– wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha;

– odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji Anonimowych Alkoholików;

– przeliczenie i podanie ilości osób uprawnionych do głosowania – po przeliczeniu – 15 osób uprawnionych do głosowania;

– odczytano plan konferencji Intergrupy „Karliczek”. Jednomyślnie przez głosowanie przyjęto plan konferencji.

1. Jak Intergrupa może służyć grupom?

Brak wypowiedzi

2. Sprawozdanie służb Rady Intergrupy:

Rzecznik Iwona:

– przekazała informację dotyczącą dwóch spotkań – telekonferencji Rady Intergrupy w okresie obowiązywania obostrzeń epidemiologicznych COVID-19 oraz tematyki poruszanej na telekonferencjach;

– przekazała informację o przyczynach dla których nie mogła się odbyć zaplanowana w maju konferencja Intergrupy „Karliczek”;

– przekazała propozycję Rady Intergrupy dotyczącą wysokości opłaty za korzystanie z pomieszczenia, sposobu płatności i przyczyn dla których Rada Intergrupy przedstawia swoje stanowisko. Temat ten zostanie omówiony i poddany głosowaniu w sprawach bieżących;

– przekazała prośbę do grup o zastanowienie się w kwestii możliwości działania zespołu informacji publicznej (propozycje miejsc, osób, organizacji do których można się zwrócić z ew. propozycją);

Skarbnik Krzysztof:

– przedstawił raport finansowy Intergrupy „Karliczek;

– poinformował o możliwości dokonywania wpłat na 50-lecie AA w Polsce;

– przyjął wpłaty od następujących grup: Bariera – Żory, Jest Sposób Jastrzębie-Zdrój, Odrodzenie – Rybnik, Pod Prąd – Jastrzębie-Zdrój, Herkules – Żory, Katharsis – Racibórz, Janek – Racibórz, Metanoja – Rybnik, Piątkowa – Jastrzębie-Zdrój, 11 krok – Jastrzębie-Zdrój.

Kolporter Łukasz:

– przedstawił informacje o stanie literatury, cała literatura jest dostępna;

– poinformował o możliwości odbioru skrytki 2/4/3 nr 2/2020, możliwości zakupu naszych biuletynów: „Zdrój” i „Karlik”;

– poinformował o przekazaniu paczki z literaturą dla Zakładu Karnego Jastrzębie-Zdrój Szeroka;

– poinformował o zakończeniu swojej służby we wrześniu 2020 roku, przedstawił kandydata chętnego do objęcia służby, zachęcał do podjęcia się służby kolportera intergrupy;

– poinformował o możliwości zamawiania literatury i prenumeraty periodyków za pośrednictwem strony internetowej , zachęcał do korzystania z tego typu możliwości, w razie potrzeby służy pomocą;

Sekretarz/Łącznik internetowy Radek:

– poinformował o uczestnictwie w miesiącu czerwcu w warsztatach on-line łączników internetowych i dyżurnych on-line, przedstawił tematy z warsztatów;

– poinformował o możliwości subskrypcji wiadomości i informacji za pośrednictwem Emitenta oraz kanału informacyjnego Służb;

– poprosił o przekazanie informacji dotyczących odbywania się mitingów, mitingów on-line na chwilę obecną w celu aktualizacji w internetowym spisie mitingów;

– poinformował o uporządkowaniu informacji na stronie internetowej Intergrupy „Karliczek”, o umieszczaniu aktualnych informacji;

– przekazał aktualne informacje o nowych publikacjach internetowych, warsztatach;

Koordynator Zespołu do ZK Jastrzębie-Zdrój Szeroka Arek:

– mitingi nie odbywają się;

– przekazał informację o dostarczeniu literatury do Zakładu Karnego;

– poinformował o sporządzaniu na bieżąco grafiku tak by zespół był przygotowany do niesienia posłania w przypadku ponownego otwarcia się Zakładu Karnego;

– przekazał informację o funkcjonowaniu i działaniu sponsorowania poprzez komunikator Skype i dzięki uprzejmości służb Zakładu Karnego;

– przekazał informacje o możliwości i sposobie  kontaktowania się z osadzonymi członkami grup AA ZK Szeroka za pośrednictwem komunikatora Skype;

– poinformował o przekazaniu funduszy na paczkę do Zakładu Karnego;

– poinformował o terminie zakończenia swojej służby w Intergrupie – grudzień 2020 roku i zachęcał do podjęcia się służby koordynatora zespołu do ZK Szeroka;

Łącznik do Zakładu Karnego Racibórz Jorguś:

Nieobecny, przekazał informację, iż na chwilę obecną Zakład Karny w Raciborzu jest całkowicie zamknięty na wizyty z zewnątrz, mitingi nie odbywają się. Brak możliwości wizyt, przekazywania pakietów literatury.

3. Sprawozdanie grup prowadzących mitingi w Gorzycach na grupie „Ostoja”:

Mitingi nie odbywają się.

4. Sprawozdanie grup prowadzących mitingi w Rybniku na oddziale 14-tym:

Mitingi nie odbywają się.

5. Pytania do służb

Jedno pytanie dotyczące możliwości uzyskania dostępu do mitingów on-line.

6. Rekomendacje do służb

Zgłoszono następujące rekomendacje do służb:

Anna „Czarna Owca” z Wodzisławia Śląskiego – Redaktor Naczelny „Karlika” – nie uzyskała rekomendacji.

7. Kapelusz

8. Sprawy bieżące

– Poddano dyskusji kwestię dotyczącą opłaty za pomieszczenie na Konferencję Intergrupy „Karliczek” (wysokość, sposób płatności) – siedem wypowiedzi. Poddano głosowaniu wysokość opłaty – jednogłośnie przyjęto;

– Koordynator Zespołu do ZK Jastrzębie-Zdrój Szeroka Arek przekazał informację o zwrocie skarbnikowi funduszy z uwagi na fakt, iż zaplanowane warsztaty nie odbyły się;

– Delegat Służb Krajowych Komisji Organizacji Krzysztof – zwrócił się do grup i Intergrupy, aby w swym sumieniu odpowiedziały na pytania skierowane do 49. Konferencji Służby Krajowej, a odpowiedzi przekazały na następnej Konferencji Intergrupy, która odbędzie się we wrześniu. Do raportu będą dołączone pytania oraz 11 rekomendacji. Delegat omówił kilka rekomendacji i pytań. Poprosił o odpowiedzialne podejście do pytań i rekomendacji, gdyż głos sumienia grupy jest bardzo istotny dla Konferencji.

9. Z czym wychodzę z konferencji

Pięć wypowiedzi;

10. Odczytanie raportu i przyjęcie przez głosowanie – jednomyślnie

11. Kolejna konferencja odbędzie się 05.09.2020 roku o godzinie 16:00

12. Wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha.

Raport sporządził: Radek sekretarz/łącznik internetowy

RAPORT   Z  283  KONFERENCJI  INTERGRUPY   „KARLICZEK”  Z DNIA  07.03.2020R.

Wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha. Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji.                                                                                                          Przeliczenie i podanie uprawnionych do głosowania osób: 21/18. Odczytanie i przyjęcie przez głosowanie planu konferencji /jednogłośnie/.

1.JAK INTERGRUPA MOŻE POMÓC GRUPOM?

Grażynka poinformowała o odwołaniu mitingów na oddziale 14-tym w Rybniku w soboty, jak również w inne dni tygodnia .Jest to decyzja dyrekcji z powodu koronawirusa, czas decyzji nieokreślony. Przypomniała też o ramach czasowych; wchodzimy nie wcześniej niż 15:45 a kończymy przed 20:00  po skończeniu odwołania decyzji.

2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY:

rzecznik-Iwona rzecznik intergrupy w dn. 26.01.2020r uczestniczyła w radzie regionu.

1.Propozycja połączenia służby sekretarza i łącznika internetowego- przyjęto większością głosów;

2.Propozycja przedłużenia jednorazowo o rok służbę łącznika internetowego i koordynatora PIKu- przyjęto jednogłośnie;                                                                                                                    3.Propozycja powołania dwóch koordynatorów do ZK i AŚ- nie przeszło, odesłano do regionalnego zespołu ZK i AŚ;

4.Powiernik kl. A- Rada Powierników wyraża zgodę na dopisanie w domyśle do 11 tradycji „… i od internetu”

16-18.08.2024r 50-lecie Poznań.                                                                                                                                       Książka „Jest rozwiązanie” – po korekcie 2

Broszurka „Niezbędnik nowicjusza” – 1

5.Delegat komisji finansowej: -stworzono subkonto do wpłat na 50-lecie – informacja do mandatariuszy grup prośba o czytanie ulotki skarbnika na mitingach celem zapoznania wszystkich uczestników co się dzieje z pieniędzmi które wrzucamy do kapelusza.                                                                                                            6.Delegat komisji literatury i publikacji: -opracowują nowe wydanie „Jak to widzi Bill” -książka „Więzień do więźnia” prace trwają.

-skarbnik-Mariusz skarbnik intergrupy przedstawił raport ze swojej dwuletniej służby, którą dziś kończy. Podał rzetelne informacje o stanie finansowym intergrupy i przelewającym się kapeluszu. Przyjął wpłaty z następujących grup: 11 Krok– Jastrzębie-Zdrój, Andrzej– Rydułtowy, Bariera– Żory, CzAArna Owca– Wodzisław Śl., Helios– Racibórz, Herkules– Żory, Jest sposób…– Jastrzębie-Zdrój, Katharsis– Racibórz, Krokus-Czerwionka-Leszczyny, Małgosia– Pszów, Metanoia– Rybnik, Nadzieja– Rybnik, Niedzielna– Racibórz, Odnowa– Jastrzębie-Zdrój, Odrodzenie– Rybnik, Piątkowa– Jastrzębie-Zdrój, Pod prąd– Jastrzębie-Zdrój, Serce– Czerwionka-Leszczyny, Tolerancja– Wodzisław Śl., U Hanysów– Rybnik, Zdrój– Jastrzębie-Zdrój.

-kolporter-Łukasz kolporter intergrupy podał informacje o stanie literatury. Literatura sprzedaje się dobrze. Cały fundusz w literaturze. Do odbioru skrytka 2/4/3 nr 1/2020. Możliwość zakupu naszych biuletynów: „Zdrój” nr 1/2020 i „Karlik” nr1/2020. Prośba do koordynatorów do ZK o odbiór paczek do ZK. Do nabycia „HISTORIA AA W POLSCE” tom 1 i 2 w pięknym i praktycznym opakowaniu w cenie 115 zł za komplet. Zaproszenie na XVI ogólnopolskie Warsztaty Kolporterów i Literatury w Pieczyskach na które otrzymałem zwrot z IG.

-sekretarz-nieobecny w zastępstwie Ewa z gr. „Jest sposób…”. W dniu dzisiejszym skończył służbę.

-łącznik internetowy– nieobecny, w dniu dzisiejszym skończył służbę.

-koordynator zespołu do ZK Szeroka- Arek G. koordynator – pieniądze z IG na paczkę do ZK Szeroka zostały przelane. Została przekazana literatura i biuletyny „Nadzieja” od kolportera intergrupy. Mitingi zespołu odbywają się regularnie w każdą środę wg grafiku zespołu. Podziękowania dla osób niosących posłanie. Coraz więcej osób osadzonych prosi o sponsorowanie na programie. Spotkania takie odbywają się indywidualnie po umówieniu się obu osób w terminach dogodnych dla nich, ale nie kosztem mitingów. Dwie osoby osadzone uczestniczyły w regionalnych warsztatach tradycji na górze Św. Anny. 11.01.2020r brałem udział w spotkaniu regionalnego zespołu do ZK i AŚ w Katowicach na którym omawiano sprawę organizacji tegorocznych IV regionalnych warsztatów do niesienia posłania do ZK i AŚ. Organizacją zajmuje się intergrupa Zagłębiowsko-Jurajska. 22.02.2020r brałem częściowo udział w regionalnych warsztatach do ZK i AŚ regionu Galicja. 7-9.02.2020r. uczestniczyłem w warsztatach tradycji. Na koniec roku kończy mi się służba koordynatora do ZK.

-łącznik ZK Racibórz- Jorguś łącznik- mitingi odbywają się regularnie. Prośba o dokładne wyjaśnianie osadzonym czym się zajmuje sponsor na programie. Podał informację, że jest nowy dyrektor w ZK Racibórz. Jest stałych 5 osób do niesienia posłania, zachęcamy kolejne chętne osoby do wsparcia.

3.SPRAWOZDANIE GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI W GORZYCACH NA GRUPIE „OSTOJA”: styczeń – „24 godziny” z Radlina ; luty – „Bez strachu” i „Prawda” z Wodzisławia Śl. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. W marcu odbył się jeden miting a pozostałe zostały zawieszone do odwołania z powodu koronawirusa. Jeśli sytuacja się zmieni to w marcu mitingi poprowadzi grupa „Tolerancja” z Wodzisławia Śl. a w kwietniu grupa „Jest sposób…” z Jastrzębia-Zdroju i grupa „Herkules” z Żor.

4.SPRAWOZDANIE GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI NA ODDZIALE 14-TYM W RYBNIKU: styczeń – „Piątkowa” z Jastrzębia-Zdroju – wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. Luty – „Pod prąd” z Jastrzębia-Zdroju – ostatni miting został odwołany z powodu koronawirusa. Jeśli sytuacja się zmieni to w marcu mitingi poprowadzi grupa „Jest sposób…” z Jastrzębia-Zdroju a w kwietniu grupa „Odnowa” i grupa „Zdrój” z Jastrzębia-Zdroju.

5.PYTANIA DO SŁUŻB- brak pytań.

6.REKOMENDACJE DO SŁUŻB- Zgłoszono następujące rekomendacje:                                                                               Ewa z gr. „Tolerancja”-Wodzisław Śl. – delegat SK do informacji publicznej – przegłosowano jednogłośnie;              Arek B. z gr. „Tolerancja”- Wodzisław Śl. – koordynator do ZK i AŚ w regionie – przegłosowano wymaganą większością 2/3 głosów;                                                                                                                                                          Mariusz z gr. „Odrodzenie”- Rybnik – rzecznik regionu – przegłosowano wymaganą większością 2/3 głosów;     Grażyna z gr. „Jest sposób…”- Jastrzębie-Zdrój – delegat SK w komisji finansowej – przegłosowano wymaganą większością 2/3 głosów;                                                                                                                                                           Zbyszek z gr. „Barbara”- Boguszowice – delegat SK w komisji finansowej – przegłosowano wymaganą większością 2/3 głosów;                                                                                                                                                                                      Krzysiek z gr. „Pod prąd”- Jastrzębie-Zdrój – skarbnik intergrupy – przegłosowano jednogłośnie;                                      Radek z gr. „Pod prąd”- Jastrzębie-Zdrój – łącznik internetowy – przegłosowano jednogłośnie.

7.KAPELUSZ.

8.SPRAWY BIEŻĄCE- Prośba rzecznika IG o zgłaszanie się chętnych do służby gospodarz IG; zgłosił się Janek z gr. „Odrodzenie” i Mariusz z gr. „Odrodzenie”. Ze względu na brak chętnej osoby na służbę sekretarza IG, rzecznik zaproponowała połączenie służby sekretarza z łącznikiem internetowym. Nowo wybrany łącznik internetowy wyraził zgodę. Nastąpiło głosowanie; został wybrany jednogłośnie.

Wybory reprezentantów na Zgromadzenie Służb Regionu w Katowicach 16.05.2020r. Reprezentantami zostali członkowie rady IG( rzecznik, skarbnik ,łącznik internetowy) oraz przez głosowanie Marcin z gr. „Bariera” z Żor – jednogłośnie i Janek z gr. „Barbara” z Boguszowic – wymaganą większością głosów.

Przeniesienie IG do Jastrzębia-Zdroju do grupy „Zdrój” – WYCOFANE.

Propozycja tematu wiodącego na konferencji IG – zrezygnowano przez głosowanie – większością głosów.

Zgłosiły się chętne osoby do stworzenia zespołu informacji publicznej ( temat poruszany na poprzedniej konferencji): MARCIN – gr. „Bariera” Żory, DAMIAN – gr. „Pod prąd”, KRZYSIEK J. gr. „Pod prąd”, RADEK gr. „Pod prąd”, KRZYSIEK F. gr. „Pod prąd”, IWONA gr. „Jest sposób…” Jastrzębie-Zdrój.

Prośba do mandatariuszy o zapytanie na grupach: Jak możemy służyć wsparciem na ZK Racibórz? Powiernik kl. A pani major Joanna Bijok otwarta na propozycje.

18.04.2020r. grupa „Pod prąd” Jastrzębie-Zdrój organizuje 15 warsztaty sponsorowania od 10:00 do 17:00.

Grupa „Zdrój” Jastrzębie-Zdrój – od marca wszystkie mitingi są otwarte.

9.Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI? – brak wypowiedzi.

10.ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ GŁOSOWANIE – jednogłośnie.

11.KOLEJNA KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ  02.05.2020R.

12.WSPÓLNE ODMÓWIENIE MODLITWY O POGODĘ DUCHA.

RAPORT Z 282 KONFERENCJI INTERGRUPY „KARLICZEK” Z DNIA 04.01.2020r.

Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha

Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji

Przeliczenie i podanie uprawnionych do głosowania, uprawnionych było 21 osób, po przerwie 18 osób.

Odczytanie i przyjęcie planu konferencji przez głosowanie, 21 za, czyli jednogłośnie

1.JAK INTERGRUPA MOŻE POMÓC GRUPOM?

-Brak wypowiedzi

2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY

rzecznik – Iwona Rzecznik Intergrupy poinformowała o tym, że w dniu 17.11.2019 roku uczestniczyła w Radzie Regionu. W dniach 7-9.02.2020 roku Region zorganizuje Warsztaty Tradycji, które odbędą się na Górze Świętej Anny. Został powołany zespół do przygotowania Zgromadzenia Służb Regionu w dniu 16.05.2020 roku. Propozycja połączenia służby Łącznika Internetowego i Sekretarza w Regionie. Propozycja powołania 2 Koordynatorów do ZK i AŚ. Przedstawiła sprawozdanie służb Rady regionu: poprzez głosowanie: wycofano nieaktualną literaturę z funduszu ( stare kalendarze, nieaktualne skrytki). Skarbnik przekazał rozliczenie z warsztatów Informacji Publicznej z 2019 roku. Łącznik internetowy: jest nowa wyszukiwarka mityngów pod adresem: spis.ss.org.pl, która będzie połączona z aplikacją meeting guide. W terminie od 3-5.04.2020 roku zorganizowane zostaną Warsztaty Łączników Internetowych i Dyżurnych On-line w Gródku nad Dunajcem. Redaktor „Karlika” konczy służbę w maju. W dniach od 3-5 04 2020 roku odbęda się Warsztaty ; „Literatura AA w życiu Wspólnoty”. Następna Rada Regionu odbędzie się w dniu 26.01.2020 roku

skarbnik : Mariusz Skarbnik Intergrupy podał informację o stanie finansowym Intergrupy oraz przyjął wpłaty z następujących grup: 11 Krok – Jastrzębie-Zdrój, 24 Godziny- Radlin,  Bariera– Żory, Bez Strachu– Wodzisław Śląski, CzAArna Owca- Wodzisław Śląski, Ewolucja– Wodzisław Śląski Helios– Racibórz, Herkules– Żory, Janek– Racibórz, Jest Sposób…– Jastrzębie-Zdrój, Katharsis– Racibórz, Krokus– Racibórz, Małgosia– Pszów, Metanoia– Rybnik, Nadzieja– Rybnik, Niedzielna– Racibórz, Odnowa- Jastrzębie-Zdrój, Odrodzenie– Rybnik, Ostoja– Gorzyce, Piątkowa– Jastrzębie-Zdrój, Pod Prąd-  Jastrzębie-Zdrój, Prawda-Wodzisław Śląski, Serce– Czerwionka -Leszczyny, Tolerancja- Wodzisław Śląski, U Hanysów– Rybnik. Skarbnik Mariusz w marcu w przyszłym roku kończy służbę.

kolporter : Łukasz Kolporter Intergrupy podał informacje o stanie literatury.

Literatura sprzedaje się dobrze. Cały fundusz w literaturze. Do odbioru skrytka 2/4/3 nr 6 (145)/2019. Jest możliwość zakupu kalendarzy ściennych w cenie 8 zł., a także kalendarzy kieszonkowych w cenie 10 zł. Możliwość zakupu „Zdroju” nr 6 . Po 10 stycznia będzie można zakupić nowy numer „Karlika” nr 1/2020 i „Nadzieji” nr 1/2020. Przygotowano paczki dla ZK w Raciborzu i w Jastrzębiu- Szeroka na kwotę 195 zł. Prośba do Grup prowadzących Mityngi w Gorzycach i na Oddziale 14-stym o odbiór paczek po 65 zł.        (130 zł.). Zaproszenie na Warsztaty Kolporterów Literatury w Pieczyskach w terninie          20-22.03.2020 roku.W podsumowaniu za 2019 roku Kolporter poinformował że opłacił łącznie 24 faktury. Do nabycia „Historia AA w Polsce” I i II wyd. w pięknym i praktycznym opakowaniu w cenie 115 zł. za komplet.

-sekretarz – Marcin Sekretarz Intergrupy zdał relację dotyczącą raportu z ostatniej Konferencji Intergrupy, która miała miejsce w dniu 02.11.2019 roku. Poinformował, iż         w marcu kończy służbę. Nie będzie mógł być obecny na następnej Konferencji i poprosił        o zastępstwo. Zgłosiła się Ewa Mandatariusz z Grupy „Jest Sposób” z Jastrzębia-Zdroju. Podziękował za ostatnie dwa lata służby i zachęcił Wszystkich do służby Sekretarza Intergrupy. Wymagana jest rekomendacja grupy macierzystej

-łącznik internetowy – Karolina prosi przekazywanie informacji związanych ze zmianami w spisie adresowym, podawanie adresów e-mail osób zainteresowanych, otrzymywaniem wiadomości z regionu przez emitenta, Przypomniała o możliwości publikacji na stronie Intergrupy www informacji o rocznicach, warsztatach itp., a także zainteresowani nieodpłatnym otrzymywaniem Skrytki 2/4/3 w formie elektronicznej proszeni są wysłanie maila na adres: wydawnictwa@aa.org.pl . W marcu zdaje służbę. Osoby chętne do pełnienia służby łącznika internetowego, a nie posiadają mandatu proszone o rekomendacje swojej grupy macierzystej

-koordynator ZK Szeroka : Arek Koordynator Zespołu przekazał następujące informacje: Pieniądze na paczkę do ZK zostały przelane i wpłacone na ZK „Szeroka”. Została przekazana literatura i biuletyny „Nadzieja”, które otrzymał od Kolportera Intergrupy.  Mitingi Zespołu do ZK odbywają się regularnie w każdą środę. Podziękowanie dla Osób niosących posłanie do ZK „Szeroka”- za udział i prowadzenie mitingów. Podziękowanie także od Koordynatora dla osób, które odbierają osadzonych na przepustki terapeutyczne na mitingi. W dniu 23.11.2019 roku odbyło się na Grupie „Tolerancja” w Wodzisławiu Śląskim spotkanie organizacyjno-robocze Zespołu do Niesienia posłania na Szeroką. Podziękowanie dla gospodarzy a także dla osób, które wzięły udział w tym spotkaniu. Wziął udział w Zabrzu w III Regionalnych  Warsztatach Niesienia Posłania do ZK i AŚ, które odbyły się w dniu 16.11.2019 roku. Na tych Warsztatach zyskał dużo ciekawych i nowych doświadczeń, związanych z niesieniem posłania na ZK i AŚ. Została stworzona i wysłana do Dyrekcji ZK „Szeroka” nowa lista osób z zespołu na pierwsze półrocze 2020 roku. Doszły 4 nowe osoby, 3 osoby zrezygnowały. Sporządzony został nowy grafik prowadzących środowe mityngi na ZK „Szeroka” na pierwsze półrocze 2020 roku

-łącznik ZK Racibórz – Jorguś  nieobecny. Mityngi odbywają się zgodnie z harmonogramem. Nie odbędzie się tylko mityng w dniu 06.01.2020 roku

3.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI NA GRUPIE „OSTOJA”W GORZYCACH

W miesiącu Listopad mitingi poniedziałkowe o godzinie 19:00 prowadziła Grupa AA        „Zdrój” i „Odnowa” z Jastrzębia-Zdroju. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu grudzień  mitingi poniedziałkowe prowadziła Grupa AA „Krokus” z Leszczyn. Wszystkie mitingi również odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu Styczeń  poniedziałkowe mitingi poprowadzi Grupa AA „24 Godziny” z Radlina, a w miesiącu Luty mitingi poprowadzi Grupa AA „Bez Strachu” i „ Prawda” z Wodzisławia Śląskiego.

4.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI NA GRUPIE „NADZIEJA” NA ODDZIALE 14-ym W RYBNIKU

W miesiącu Listopad mitingi sobotnie o godzinie 16:00 prowadziła Grupa AA „Odrodzenie”          z Rybnika. Nie odbył się mityng w ostatnią sobotę Listopada ze względu na  zjazd absolwentów. W miesiącu Grudzień  mitingi sobotnie prowadziła Grupa AA „CzAArna Owca” z Wodzisławia Śląskiego. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. Pieniądze   z kapelusza zostały przekazane na Intergrupę. Poruszony został temat zwrócenia szczególnej uwagi na osoby, będące pod wpływem alkoholu na mityngach. Z uwagi na to, że mityngi te odbywają się na terenie Szpitala, osoby będące pod wpływem alkoholu nie mogą na nich przebywać. Prośba do osób wyjeżdzających samochodami po mityngu o nieblokowanie podjazdu pod barierki w celu rabatowania biletów. W miesiącu Styczeń  sobotnie mitingi prowadzi Grupa AA „Piątkowa” z Jastrzębia-Zdroju, a w miesiącu Luty  mitingi poprowadzi Grupa AA „Pod Prąd” z Jastrzębia-Zdroju.

 1. PYTANIA DO SŁUŻB

Padło jedno pytanie do Rzecznik Intergrupy.

 1. REKOMENDACJA DO SŁUŻB

Brak rekomendacji

 1. KAPELUSZ

8.SPRAWY BIEŻĄCE

-Grupa AA „CzAArna Owca”z Wodzisławia Śląskiego zaprasza na  mityng otwarty rocznicowy z okazji 2-rocznicy powstania Grupy, które odbędzie się w dniu 27.01.2020 roku o godzinie 19:00. Będzie to mityng spikerski.

-Grupa AA „Odrodzenie ”z Rybnika zaprasza w dniu 25.01.2020 roku na miting otwarty rocznicowy  z okazji 33- rocznicy powstania Grupy, który odbędzie się o godzinie 19:00. Miejsce mityngu to sala papieska przy Kościele Werbistów.

-Grupa AA „Małgosia”z Pszowa zaprasza na  mityng rocznicowy z okazji 16-rocznicy powstania Grupy, które odbędzie się w dniu 07.02.2020 roku o godzinie 18:00.

-Janusz Mandatariusz Grupy „Zdrój” złożył propozycję aby Konferencje Intergrupy przenieść do siedziby Grupy ‘Zdrój” w Jastrzębiu-Zdroju. Do przemyślenia na następną Konferencję Intergrupy.

-Poruszony został temat powrotu do tematu wiodącego na Konferencjach Intergrupy. Padła propozycja Grupy „Pod Prąd’ z Jastrzębia-Zdroju aby tematem wiodącym były Tradycje AA. Do rozpatrzenia na następnej Konferencji Intergrupy.

-Została poruszona propozycja wyboru reprezentantów na zgromadzenie Służb regionu         w dniu 16.05.2020 roku. W marcu Intergrupa wybierze reprezentantów na to Zgromadzenie.

-Głos zabrał również Krzysiek Delegat Służb Krajowych, a także Jerzy członek zespołu IT. Podzielili się swoim doświadczeniem w służbach. W dniach 27-29.03.2020 roku odbędą się Warsztaty Poradnika Służb. Miejsce okolice Warszawy.

– Arek Koordynator ZK ‘Szeroka” zaprasza na spotkanie Regionalnego Zespołu do ZK

– Przeprowadzono głosowanie na temat:   Propozycja połączenia służby Łącznika Internetowego i Sekretarza w Regionie oraz  Propozycja powołania 2 Koordynatorów do ZK   i AŚ. Zostały przyjęte propozycje przez głosowanie.

-Przeprowadzono głosowanie na temat: Wydłużenia jednorazowo służby Koordynatora PiK       i Łącznika Internetowego o 1 rok. Została przyjęta propozycja przez głosowanie.

9.Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI

2 wypowiedzi

10.ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ GŁOSOWANIE – jednogłośnie

11.KOLEJNA KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 07.03.2020 O GODZINIE 16:00

12.WSPÓLNE ODMÓWIENIE MODLITWY O POGODĘ DUCHA

RAPORT Z 281 KONFERENCJI INTERGRUPY „KARLICZEK” Z DNIA 02.11.2019r.

Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha

Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji

Przeliczenie i podanie uprawnionych do głosowania, uprawnionych było 19 osób, po przerwie 12 osób.

Odczytanie i przyjęcie planu konferencji przez głosowanie, 19 za, czyli jednogłośnie

1.JAK INTERGRUPA MOŻE POMÓC GRUPOM?

-Rafał Mandatariusz Grupy AA „CzAArna Owca” z Wodzisławia Śląskiego poprosił o zwiększony udział w celu wsparcia mityngów, które odbywają się raz w miesiącu tj. ostatni wtorek o godzinie 19:00 w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Rzecznej 24.

-Powstała nowa Grupa AA w Wodzisławiu Śląskim. Nazywa się „Bez Strachu”. Mityngi odbywają się w soboty o godzinie 16:00 przy ul. Szkolnej 2. Grupa otrzymała pakiet startowy od Intergrupy.

2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY

rzecznik – Iwona Rzecznik Intergrupy poinformowała o tym, że w dniu 15.09.2019 roku uczestniczyła w Radzie Regionu. Odbyły się tam wybory regionalnego powiernika klasy A (niealkoholika). Powiernikiem została Pani major Joanna Bijok, która jest zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu- Szeroka. W Spotkaniu tym również delegaci zdali relację ze swojej służby. W Regionie powoli kończą się służby. W Katowicach podczas Zgromadzenia Służb w maju 2020 roku odbędą się wybory nowych służebnych do takich służb jak: Rzecznik Regionu, Łącznik Internetowy, Koordynator PIK i Telefonu, Sekretarz, Łącznik z ZK i AŚ, Delegat Służby Krajowej do Komisji Informacji Publicznej i Komisji Finansowej. Dnia 13.10.2019 roku odbyło się także dodatkowe spotkanie w sprawie pytań do Konferencji Służb Krajowych w Listopadzie. W dniu 12 09.2019 roku Iwona spotkała się z nowym Dyrektorem WOLO w Gorzycach w celu poprawy jakości współpracy ze Wspólnotą. Dyrektor przestawił nowe sugestie i przypomniał o przestrzeganiu przepisów w obiektach służby zdrowia. Iwona również w dniach 20-22.09.2019 roku wzięła udział w organizacji Warsztatów Informacji Publicznej, które odbyły się na Górze Świętej Anny. Sprawozdanie do wglądu w aktualnej skrytce. W dniu 19.10.2019 roku uczestniczyła w warsztatach Służb organizowanych przez Grupę AA „Jest Sposób…” z Jastrzębia-Zdroju.

skarbnik : Mariusz Skarbnik Intergrupy podał informację o stanie finansowym Intergrupy oraz przyjął wpłaty z następujących grup: 11 Krok – Jastrzębie-Zdrój, 24 Godziny- Radlin,  Bariera– Żory, Bez Strachu– Wodzisław Śląski, CzAArna Owca- Wodzisław Śląski, Ewolucja– Wodzisław Śląski Helios– Racibórz, Herkules– Żory, Janek– Racibórz, Jest Sposób…– Jastrzębie-Zdrój, Katharsis– Racibórz, Krokus– Racibórz, Małgosia– Pszów, Metanoia– Rybnik, Nadzieja– Rybnik, Niedzielna– Racibórz, Odnowa- Jastrzębie-Zdrój, Odrodzenie– Rybnik, Ostoja– Gorzyce, Piątkowa– Jastrzębie-Zdrój, Pod Prąd-  Jastrzębie-Zdrój, Prawda-Wodzisław Śląski, Serce– Czerwionka -Leszczyny, Tolerancja- Wodzisław Śląski, U Hanysów– Rybnik. Skarbnik Mariusz w marcu w przyszłym roku kończy służbę.

kolporter : Łukasz Kolporter Intergrupy podał informacje o stanie literatury.

Literatura sprzedaje się dobrze. Do odbioru skrytka 2/4/3 nr 5 (144)/2019. Jest możliwość zakupu „Zdroju” nr 5 w cenie 3 zł za/szt. „Wisła” w cenie 2 zł za/ szt i „Nadzieja” w cenie 1,50 zł za/szt A także prośba o zapisy na kalendarze na 2020 rok ( kalendarz ścienny kosztuje 8zł i kieszonkowy 10 zł). „Karlik” nr 6 będzie dostępny w BSK 07 Listopada br. Wydano pakiety startowe dla nowych grup AA .Wydano paczki dla ZK w Raciborzu i w Jastrzębiu- Szeroka. Przygotowano paczkę dla WOLO w Gorzycach. Apel do Grup o kontakt w sprawie zakupów literatury pod numerem telefonu 504 720 190.

-sekretarz – Marcin Sekretarz Intergrupy zdał relację dotyczącą raportu z ostatniej Konferencji Intergrupy, która miała miejsce w dniu 07.09.2019 roku. Poinformował, iż         w marcu w przyszłym roku zdaje służbę.

-łącznik internetowy – nieobecna. Do 15.12.2019 roku trwa aktualizacja danych grup. Przygotowany zostanie nowy spis mityngów Regionu Katowice w wersji papierowej . Wszelkie aktualizacje dotyczące Grup należy zgłaszać do Rzecznik Intergrupy Iwony.

-koordynator ZK Szeroka : Arek Koordynator Zespołu przekazał następujące informacje: Pieniądze na paczkę do ZK zostały przelane i wpłacone na ZK „Szeroka”. Mitingi Zespołu do ZK odbywają się regularnie w każdą środę. Podziękowanie dla Osób niosących posłanie do ZK „Szeroka”- za udział i prowadzenie mitingów. Podziękowanie także od Koordynatora dla osób, które odbierają osadzonych na przepustki terapeutyczne na mitingi. Podziękowanie dla osób, które brały udział w mitingu z okazji rocznic grup ZK „Stop Nowe Życie” i Przebudzenie” 03.10.2019 roku odbyło się Spotkanie Informacyjne z Dyrekcją i Służbami Penitencjarnymi ZK „Szeroka”. Podziękowanie za wsparcie  w tym spotkaniu byłym Łącznikom i Koordynatorom. 05.10.2019 roku Arek wziął udział w Regionalnym Spotkaniu zespołu do ZK i AŚ w PIK w Katowicach, na którym omawiane były między innymi bieżące problemy i przygotowania do III Regionalnych Warsztatów Niesienia Posłania, które odbędą się 16 listopada 2019 roku  w godzinach od 09:00 do 16:00 w Zabrzu. W dniu 23.11.2019 roku w siedzibie grupy AA „Tolerancja” w Wodzisławiu Śląskim ul. Szkolna 2 o godzinie 18:30 odbędzie się Spotkanie Robocze Zespołu do niesienia posłania na ZK w Jastrzębiu- Szeroka na które Koordynator wszystkie osoby z zespołu serdecznie zaprasza.

-łącznik ZK Racibórz – Jorguś  poinformował o utworzeniu nowej grupy AA na ZK dla „Petki” Zachęcił wszystkich do niesienia posłania na ZK w Raciborzu.

3.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI NA GRUPIE „OSTOJA”W GORZYCACH

W miesiącu Wrzesień mitingi poniedziałkowe o godzinie 19:00 prowadziła Grupa AA        „11 Krok” z Jastrzębia-Zdroju. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu  Październik  mitingi poniedziałkowe prowadziła Grupa AA „Metanoia” z Rybnika. Wszystkie mitingi również odbyły się zgodnie z planem. Zostały przekazane pieniądze z kapelusza następnej Grupie i na Intergrupę W miesiącu Listopad  poniedziałkowe mitingi poprowadzi Grupa AA „Zdrój” i „Odnowa” z Jastrzębia-Zdroju, a w miesiącu Grudzień mitingi poprowadzi Grupa AA „Krokus” z Leszczyn.

Rzecznik Intergrupy Iwona poinformowała o skargach od Dyrekcji WOLO w Gorzycach na Grupy prowadzące w ostatnim czasie mityngi. Dotyczą one niedostosowania się do regulaminu, związanego z zakazem palenia przez uczestników mityngów na terenie Ośrodka WOLO w Gorzycach.

4.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI NA GRUPIE „NADZIEJA” NA ODDZIALE 14-ym W RYBNIKU

W miesiącu Wrzesień mitingi sobotnie o godzinie 16:00 prowadziła Grupa AA „Pod Prąd”          z Jastrzębia-Zdroju. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu Październik  mitingi sobotnie prowadziła Grupa AA„U Hanysów” z Rybnika. Wszystkie mitingi również odbyły się zgodnie z planem. Pieniądze z kapelusza zostały przekazane na Intergrupę.           W miesiącu Listopad sobotnie mitingi poprowadzi Grupa AA „Odrodzenie” z Rybnika, a          w miesiącu Grudzień mitingi poprowadzi Grupa AA „CzAArna Owca” z Wodzisławia Śląskiego.

 1. PYTANIA DO SŁUŻB

Padło jedno pytanie do Rzecznik Intergrupy dotyczące Rekomendacji do służb. Udzielono odpowiedzi.

 1. REKOMENDACJA DO SŁUŻB

Brak rekomendacji

 1. KAPELUSZ

8.SPRAWY BIEŻĄCE

-Rzecznik Intergrupy Iwona zaproponowała Mandatariuszom propozycje podzielenia w przyszłym roku mityngów w Gorzycach, tak aby Grupy prowadziły po dwa tygodnie w miesiącu, a nie cały miesiąc jak było dotychczas. Ewentualnie padła propozycja aby mityngi w |Gorzycach odbywały się co drugi poniedziałek. Do rozpatrzenia na Grupach.

-Propozycja Rzecznik Intergrupy do zastanowienia się jaki mógłby być temat wiodący na Konferencjach Intergrupy?

– Andrzej z Grupy AA „Małgosia” z Pszowa prosi o wsparcie grupy AA „Andrzej „ z Rydułtów ze względu na niskie frekwencje na mityngach. Prawdopodobnie z końcem roku Grupa AA „Andrzej” zawiesi mityngi.

-Grupa AA „Jest Sposób…”z Jastrzębia-Zdroju zaprasza na  Mityng Rocznicowy z okazji III-rocznicy powstania Grupy, które odbędzie się w dniu 26.11.2019 roku o godzinie 18:30.

-Grupa AA „Herkules ”z Żor zaprasza w dniu 24.11.2019 roku na miting otwarty rocznicowy  z okazji 22 rocznicy powstania Grupy, który odbędzie się o godzinie 17:30  w siedzibie Grupy.

9.Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI

11 wypowiedzi

10.ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ GŁOSOWANIE – jednogłośnie

11.KOLEJNA KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 04.01.2020 O GODZINIE 16:00

12.WSPÓLNE ODMÓWIENIE MODLITWY O POGODĘ DUCHA

Jeżeli chcesz zobaczyć raporty z pred 11.2019 – kliknij tutaj