WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

Raport z 286 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 05.09.2020

Raport z 285 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 04.07.2020

Raport z 283 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 07.03.2020

Raport z 282 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 04.01.2020

Raport z 281 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 02.11.2019

RARORT z 286 Konferencji Intergrupy „Karliczek” z dnia 05.09.2020 roku

– wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha;

– odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji Anonimowych Alkoholików;

– przeliczenie i podanie ilości osób uprawnionych do głosowania – po przeliczeniu – 20 osób uprawnionych do głosowania;

– odczytano plan konferencji Intergrupy „Karliczek”. Jednomyślnie przez głosowanie przyjęto plan konferencji.

1. Jak Intergrupa może służyć grupom?

Pięć wypowiedzi;

Grupa „Andrzej” z Rydułtów prosi o wsparcie innych uczestników mitingów AA i dzielenie się doświadczeniem. Na mitingi przychodzi niewielka ilość osób. Pozostałe wypowiedzi związane były z w/w prośbą.

2. Sprawozdanie służb Rady Intergrupy:

Rzecznik Iwona:

– przekazała informację dotyczącą sporządzenia raportu z działalności Intergrupy „Karliczek za poprzedni rok i przekazania go do Rady Regionu;

– przypomniała o terminie Zgromadzenia Rady Regionu „Katowice”, które odbędzie się w dniu 19 września 2020 roku o godzinie 10:00 w Katowicach;

– przypomniała, iż za kilka miesięcy kończy jej się służba i prosi o zastanowienie się  innych uczestników nad podjęciem się służby Rzecznika Intergrupy „Karliczek”.

Skarbnik Krzysztof:

– przedstawił raport finansowy Intergrupy „Karliczek;

– przyjął wpłaty od następujących grup: „11 Krok” Jastrzębie-Zdrój; „Andrzej” Rydułtowy; „Bariera” Żory; „CzAArna Owca” Wodzisław Śląski; „Helios” Racibórz; „Herkules” Żory; „Janek” Racibórz; „Jest Sposób” Jastrzębie-Zdrój; „Katharsis” Racibórz; „Krokus” Racibórz; „Metanoja” Rybnik; „Niedzielna” Racibórz; „Odrodzenie” Rybnik; „Piątkowa” Jastrzębie-Zdrój; „Pod Prąd” Jastrzębie-Zdrój; „Tolerancja” Wodzisław Śląski; „U Hanysów” Rybnik.

Kolporter Łukasz:

– przedstawił informacje o stanie literatury, cała literatura jest dostępna;

– poinformował o możliwości nabycia skrytki 2/4/3, biuletynów: „Zdrój”, „Karlik”, „Wisła”, „Nadzieja”;

– poinformował o nowej publikacji „Niezbędnik Nowicjusza”

– poinformował o przekazaniu paczki z literaturą dla Zakładu Karnego Jastrzębie-Zdrój Szeroka;

– poinformował o zakończeniu swojej służby kolportera intergrupy, podsumował przebieg swojej służby.

Sekretarz/Łącznik internetowy Radek:

– poinformował o możliwości subskrypcji wiadomości i informacji za pośrednictwem Emitenta oraz kanału informacyjnego Służb;

– poinformował o możliwości subskrypcji Skrytki 2/4/3;

– poprosił o przekazanie informacji dotyczących odbywania się mitingów, mitingów on-line na chwilę obecną w celu aktualizacji w internetowym spisie mitingów;

– poinformował o publikacji wersji roboczej nowego „Poradnika Służ”;

– zachęcał do korzystania z możliwości jakie daje aktualnie poczta elektroniczna i strona AA.

Koordynator Zespołu do ZK Jastrzębie-Zdrój Szeroka Arek:

– mitingi nie odbywają się;

– poinformował o sporządzaniu grafiku na kolejne dwa miesiące tak by zespół był przygotowany do niesienia posłania w przypadku ponownego otwarcia się Zakładu Karnego;

– przekazał informację o funkcjonowaniu i działaniu sponsorowania poprzez komunikator Skype i dzięki uprzejmości służb Zakładu Karnego;

– przekazał informacje o możliwości i sposobie  kontaktowania się z osadzonymi członkami grup AA ZK Szeroka za pośrednictwem komunikatora Skype;

– poinformował o terminie zakończenia swojej służby w Intergrupie – grudzień 2020 roku i zachęcał do podjęcia się służby koordynatora zespołu do ZK Szeroka;

Łącznik do Zakładu Karnego Racibórz Jorguś:

– mitingi nie odbywają się;

– poinformował, iż jest w kontakcie ze służbami Zakładu Karnego w Raciborzu.

3. Sprawozdanie grup prowadzących mitingi w Gorzycach na grupie „Ostoja”:

Mitingi nie odbywają się.

4. Sprawozdanie grup prowadzących mitingi w Rybniku na oddziale 14-tym:

Mitingi nie odbywają się.

5. Pytania do służb

Brak pyrań

6. Rekomendacje do służb

Zgłoszono następujące rekomendacje do służb:

– Michał grupa „Odrodzenie” Rybnik – na Redaktora Naczelnego Biuletynu „Karlik” – jednogłośnie udzielona rekomendacja;

– Marcin grupa „Bariera” Żory – na Kolportera Intergrupy „Karliczek” – jednogłośnie wybrany na służbę kolportera (służba trwa dwa lata);

– Andrzej grupa „Piątkowa” Jastrzębie-Zdrój – na Rzecznika Regionu „Katowice” – jednogłośnie udzielona rekomendacja;

7. Kapelusz

8. Sprawy bieżące

13 wypowiedzi

– przekazano informacje od grup dotyczące odbywania się mitingów;

– przekazano zaproszenie na warsztaty służb, które odbędą się w dniu 17.10.2020 roku o godzinie 10:00 na grupie „Jest Sposób” w Jastrzębiu-Zdroju ul. Kusocińskiego 45;

9. Z czym wychodzę z konferencji

jedna wypowiedź;

10. Odczytanie raportu i przyjęcie przez głosowanie – jednomyślnie

11. Kolejna konferencja odbędzie się 07.11.2020 roku o godzinie 16:00

12. Wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha.

Raport sporządził: Radek sekretarz/łącznik internetowy

RARORT z 285 Konferencji Intergrupy „Karliczek” z dnia 04.07.2020 roku

– wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha;

– odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji Anonimowych Alkoholików;

– przeliczenie i podanie ilości osób uprawnionych do głosowania – po przeliczeniu – 15 osób uprawnionych do głosowania;

– odczytano plan konferencji Intergrupy „Karliczek”. Jednomyślnie przez głosowanie przyjęto plan konferencji.

1. Jak Intergrupa może służyć grupom?

Brak wypowiedzi

2. Sprawozdanie służb Rady Intergrupy:

Rzecznik Iwona:

– przekazała informację dotyczącą dwóch spotkań – telekonferencji Rady Intergrupy w okresie obowiązywania obostrzeń epidemiologicznych COVID-19 oraz tematyki poruszanej na telekonferencjach;

– przekazała informację o przyczynach dla których nie mogła się odbyć zaplanowana w maju konferencja Intergrupy „Karliczek”;

– przekazała propozycję Rady Intergrupy dotyczącą wysokości opłaty za korzystanie z pomieszczenia, sposobu płatności i przyczyn dla których Rada Intergrupy przedstawia swoje stanowisko. Temat ten zostanie omówiony i poddany głosowaniu w sprawach bieżących;

– przekazała prośbę do grup o zastanowienie się w kwestii możliwości działania zespołu informacji publicznej (propozycje miejsc, osób, organizacji do których można się zwrócić z ew. propozycją);

Skarbnik Krzysztof:

– przedstawił raport finansowy Intergrupy „Karliczek;

– poinformował o możliwości dokonywania wpłat na 50-lecie AA w Polsce;

– przyjął wpłaty od następujących grup: Bariera – Żory, Jest Sposób Jastrzębie-Zdrój, Odrodzenie – Rybnik, Pod Prąd – Jastrzębie-Zdrój, Herkules – Żory, Katharsis – Racibórz, Janek – Racibórz, Metanoja – Rybnik, Piątkowa – Jastrzębie-Zdrój, 11 krok – Jastrzębie-Zdrój.

Kolporter Łukasz:

– przedstawił informacje o stanie literatury, cała literatura jest dostępna;

– poinformował o możliwości odbioru skrytki 2/4/3 nr 2/2020, możliwości zakupu naszych biuletynów: „Zdrój” i „Karlik”;

– poinformował o przekazaniu paczki z literaturą dla Zakładu Karnego Jastrzębie-Zdrój Szeroka;

– poinformował o zakończeniu swojej służby we wrześniu 2020 roku, przedstawił kandydata chętnego do objęcia służby, zachęcał do podjęcia się służby kolportera intergrupy;

– poinformował o możliwości zamawiania literatury i prenumeraty periodyków za pośrednictwem strony internetowej , zachęcał do korzystania z tego typu możliwości, w razie potrzeby służy pomocą;

Sekretarz/Łącznik internetowy Radek:

– poinformował o uczestnictwie w miesiącu czerwcu w warsztatach on-line łączników internetowych i dyżurnych on-line, przedstawił tematy z warsztatów;

– poinformował o możliwości subskrypcji wiadomości i informacji za pośrednictwem Emitenta oraz kanału informacyjnego Służb;

– poprosił o przekazanie informacji dotyczących odbywania się mitingów, mitingów on-line na chwilę obecną w celu aktualizacji w internetowym spisie mitingów;

– poinformował o uporządkowaniu informacji na stronie internetowej Intergrupy „Karliczek”, o umieszczaniu aktualnych informacji;

– przekazał aktualne informacje o nowych publikacjach internetowych, warsztatach;

Koordynator Zespołu do ZK Jastrzębie-Zdrój Szeroka Arek:

– mitingi nie odbywają się;

– przekazał informację o dostarczeniu literatury do Zakładu Karnego;

– poinformował o sporządzaniu na bieżąco grafiku tak by zespół był przygotowany do niesienia posłania w przypadku ponownego otwarcia się Zakładu Karnego;

– przekazał informację o funkcjonowaniu i działaniu sponsorowania poprzez komunikator Skype i dzięki uprzejmości służb Zakładu Karnego;

– przekazał informacje o możliwości i sposobie  kontaktowania się z osadzonymi członkami grup AA ZK Szeroka za pośrednictwem komunikatora Skype;

– poinformował o przekazaniu funduszy na paczkę do Zakładu Karnego;

– poinformował o terminie zakończenia swojej służby w Intergrupie – grudzień 2020 roku i zachęcał do podjęcia się służby koordynatora zespołu do ZK Szeroka;

Łącznik do Zakładu Karnego Racibórz Jorguś:

Nieobecny, przekazał informację, iż na chwilę obecną Zakład Karny w Raciborzu jest całkowicie zamknięty na wizyty z zewnątrz, mitingi nie odbywają się. Brak możliwości wizyt, przekazywania pakietów literatury.

3. Sprawozdanie grup prowadzących mitingi w Gorzycach na grupie „Ostoja”:

Mitingi nie odbywają się.

4. Sprawozdanie grup prowadzących mitingi w Rybniku na oddziale 14-tym:

Mitingi nie odbywają się.

5. Pytania do służb

Jedno pytanie dotyczące możliwości uzyskania dostępu do mitingów on-line.

6. Rekomendacje do służb

Zgłoszono następujące rekomendacje do służb:

Anna „Czarna Owca” z Wodzisławia Śląskiego – Redaktor Naczelny „Karlika” – nie uzyskała rekomendacji.

7. Kapelusz

8. Sprawy bieżące

– Poddano dyskusji kwestię dotyczącą opłaty za pomieszczenie na Konferencję Intergrupy „Karliczek” (wysokość, sposób płatności) – siedem wypowiedzi. Poddano głosowaniu wysokość opłaty – jednogłośnie przyjęto;

– Koordynator Zespołu do ZK Jastrzębie-Zdrój Szeroka Arek przekazał informację o zwrocie skarbnikowi funduszy z uwagi na fakt, iż zaplanowane warsztaty nie odbyły się;

– Delegat Służb Krajowych Komisji Organizacji Krzysztof – zwrócił się do grup i Intergrupy, aby w swym sumieniu odpowiedziały na pytania skierowane do 49. Konferencji Służby Krajowej, a odpowiedzi przekazały na następnej Konferencji Intergrupy, która odbędzie się we wrześniu. Do raportu będą dołączone pytania oraz 11 rekomendacji. Delegat omówił kilka rekomendacji i pytań. Poprosił o odpowiedzialne podejście do pytań i rekomendacji, gdyż głos sumienia grupy jest bardzo istotny dla Konferencji.

9. Z czym wychodzę z konferencji

Pięć wypowiedzi;

10. Odczytanie raportu i przyjęcie przez głosowanie – jednomyślnie

11. Kolejna konferencja odbędzie się 05.09.2020 roku o godzinie 16:00

12. Wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha.

Raport sporządził: Radek sekretarz/łącznik internetowy

RAPORT   Z  283  KONFERENCJI  INTERGRUPY   „KARLICZEK”  Z DNIA  07.03.2020R.

Wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha. Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji.                                                                                                          Przeliczenie i podanie uprawnionych do głosowania osób: 21/18. Odczytanie i przyjęcie przez głosowanie planu konferencji /jednogłośnie/.

1.JAK INTERGRUPA MOŻE POMÓC GRUPOM?

Grażynka poinformowała o odwołaniu mitingów na oddziale 14-tym w Rybniku w soboty, jak również w inne dni tygodnia .Jest to decyzja dyrekcji z powodu koronawirusa, czas decyzji nieokreślony. Przypomniała też o ramach czasowych; wchodzimy nie wcześniej niż 15:45 a kończymy przed 20:00  po skończeniu odwołania decyzji.

2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY:

rzecznik-Iwona rzecznik intergrupy w dn. 26.01.2020r uczestniczyła w radzie regionu.

1.Propozycja połączenia służby sekretarza i łącznika internetowego- przyjęto większością głosów;

2.Propozycja przedłużenia jednorazowo o rok służbę łącznika internetowego i koordynatora PIKu- przyjęto jednogłośnie;                                                                                                                    3.Propozycja powołania dwóch koordynatorów do ZK i AŚ- nie przeszło, odesłano do regionalnego zespołu ZK i AŚ;

4.Powiernik kl. A- Rada Powierników wyraża zgodę na dopisanie w domyśle do 11 tradycji „… i od internetu”

16-18.08.2024r 50-lecie Poznań.                                                                                                                                       Książka „Jest rozwiązanie” – po korekcie 2

Broszurka „Niezbędnik nowicjusza” – 1

5.Delegat komisji finansowej: -stworzono subkonto do wpłat na 50-lecie – informacja do mandatariuszy grup prośba o czytanie ulotki skarbnika na mitingach celem zapoznania wszystkich uczestników co się dzieje z pieniędzmi które wrzucamy do kapelusza.                                                                                                            6.Delegat komisji literatury i publikacji: -opracowują nowe wydanie „Jak to widzi Bill” -książka „Więzień do więźnia” prace trwają.

-skarbnik-Mariusz skarbnik intergrupy przedstawił raport ze swojej dwuletniej służby, którą dziś kończy. Podał rzetelne informacje o stanie finansowym intergrupy i przelewającym się kapeluszu. Przyjął wpłaty z następujących grup: 11 Krok– Jastrzębie-Zdrój, Andrzej– Rydułtowy, Bariera– Żory, CzAArna Owca– Wodzisław Śl., Helios– Racibórz, Herkules– Żory, Jest sposób…– Jastrzębie-Zdrój, Katharsis– Racibórz, Krokus-Czerwionka-Leszczyny, Małgosia– Pszów, Metanoia– Rybnik, Nadzieja– Rybnik, Niedzielna– Racibórz, Odnowa– Jastrzębie-Zdrój, Odrodzenie– Rybnik, Piątkowa– Jastrzębie-Zdrój, Pod prąd– Jastrzębie-Zdrój, Serce– Czerwionka-Leszczyny, Tolerancja– Wodzisław Śl., U Hanysów– Rybnik, Zdrój– Jastrzębie-Zdrój.

-kolporter-Łukasz kolporter intergrupy podał informacje o stanie literatury. Literatura sprzedaje się dobrze. Cały fundusz w literaturze. Do odbioru skrytka 2/4/3 nr 1/2020. Możliwość zakupu naszych biuletynów: „Zdrój” nr 1/2020 i „Karlik” nr1/2020. Prośba do koordynatorów do ZK o odbiór paczek do ZK. Do nabycia „HISTORIA AA W POLSCE” tom 1 i 2 w pięknym i praktycznym opakowaniu w cenie 115 zł za komplet. Zaproszenie na XVI ogólnopolskie Warsztaty Kolporterów i Literatury w Pieczyskach na które otrzymałem zwrot z IG.

-sekretarz-nieobecny w zastępstwie Ewa z gr. „Jest sposób…”. W dniu dzisiejszym skończył służbę.

-łącznik internetowy– nieobecny, w dniu dzisiejszym skończył służbę.

-koordynator zespołu do ZK Szeroka- Arek G. koordynator – pieniądze z IG na paczkę do ZK Szeroka zostały przelane. Została przekazana literatura i biuletyny „Nadzieja” od kolportera intergrupy. Mitingi zespołu odbywają się regularnie w każdą środę wg grafiku zespołu. Podziękowania dla osób niosących posłanie. Coraz więcej osób osadzonych prosi o sponsorowanie na programie. Spotkania takie odbywają się indywidualnie po umówieniu się obu osób w terminach dogodnych dla nich, ale nie kosztem mitingów. Dwie osoby osadzone uczestniczyły w regionalnych warsztatach tradycji na górze Św. Anny. 11.01.2020r brałem udział w spotkaniu regionalnego zespołu do ZK i AŚ w Katowicach na którym omawiano sprawę organizacji tegorocznych IV regionalnych warsztatów do niesienia posłania do ZK i AŚ. Organizacją zajmuje się intergrupa Zagłębiowsko-Jurajska. 22.02.2020r brałem częściowo udział w regionalnych warsztatach do ZK i AŚ regionu Galicja. 7-9.02.2020r. uczestniczyłem w warsztatach tradycji. Na koniec roku kończy mi się służba koordynatora do ZK.

-łącznik ZK Racibórz- Jorguś łącznik- mitingi odbywają się regularnie. Prośba o dokładne wyjaśnianie osadzonym czym się zajmuje sponsor na programie. Podał informację, że jest nowy dyrektor w ZK Racibórz. Jest stałych 5 osób do niesienia posłania, zachęcamy kolejne chętne osoby do wsparcia.

3.SPRAWOZDANIE GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI W GORZYCACH NA GRUPIE „OSTOJA”: styczeń – „24 godziny” z Radlina ; luty – „Bez strachu” i „Prawda” z Wodzisławia Śl. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. W marcu odbył się jeden miting a pozostałe zostały zawieszone do odwołania z powodu koronawirusa. Jeśli sytuacja się zmieni to w marcu mitingi poprowadzi grupa „Tolerancja” z Wodzisławia Śl. a w kwietniu grupa „Jest sposób…” z Jastrzębia-Zdroju i grupa „Herkules” z Żor.

4.SPRAWOZDANIE GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI NA ODDZIALE 14-TYM W RYBNIKU: styczeń – „Piątkowa” z Jastrzębia-Zdroju – wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. Luty – „Pod prąd” z Jastrzębia-Zdroju – ostatni miting został odwołany z powodu koronawirusa. Jeśli sytuacja się zmieni to w marcu mitingi poprowadzi grupa „Jest sposób…” z Jastrzębia-Zdroju a w kwietniu grupa „Odnowa” i grupa „Zdrój” z Jastrzębia-Zdroju.

5.PYTANIA DO SŁUŻB- brak pytań.

6.REKOMENDACJE DO SŁUŻB- Zgłoszono następujące rekomendacje:                                                                               Ewa z gr. „Tolerancja”-Wodzisław Śl. – delegat SK do informacji publicznej – przegłosowano jednogłośnie;              Arek B. z gr. „Tolerancja”- Wodzisław Śl. – koordynator do ZK i AŚ w regionie – przegłosowano wymaganą większością 2/3 głosów;                                                                                                                                                          Mariusz z gr. „Odrodzenie”- Rybnik – rzecznik regionu – przegłosowano wymaganą większością 2/3 głosów;     Grażyna z gr. „Jest sposób…”- Jastrzębie-Zdrój – delegat SK w komisji finansowej – przegłosowano wymaganą większością 2/3 głosów;                                                                                                                                                           Zbyszek z gr. „Barbara”- Boguszowice – delegat SK w komisji finansowej – przegłosowano wymaganą większością 2/3 głosów;                                                                                                                                                                                      Krzysiek z gr. „Pod prąd”- Jastrzębie-Zdrój – skarbnik intergrupy – przegłosowano jednogłośnie;                                      Radek z gr. „Pod prąd”- Jastrzębie-Zdrój – łącznik internetowy – przegłosowano jednogłośnie.

7.KAPELUSZ.

8.SPRAWY BIEŻĄCE- Prośba rzecznika IG o zgłaszanie się chętnych do służby gospodarz IG; zgłosił się Janek z gr. „Odrodzenie” i Mariusz z gr. „Odrodzenie”. Ze względu na brak chętnej osoby na służbę sekretarza IG, rzecznik zaproponowała połączenie służby sekretarza z łącznikiem internetowym. Nowo wybrany łącznik internetowy wyraził zgodę. Nastąpiło głosowanie; został wybrany jednogłośnie.

Wybory reprezentantów na Zgromadzenie Służb Regionu w Katowicach 16.05.2020r. Reprezentantami zostali członkowie rady IG( rzecznik, skarbnik ,łącznik internetowy) oraz przez głosowanie Marcin z gr. „Bariera” z Żor – jednogłośnie i Janek z gr. „Barbara” z Boguszowic – wymaganą większością głosów.

Przeniesienie IG do Jastrzębia-Zdroju do grupy „Zdrój” – WYCOFANE.

Propozycja tematu wiodącego na konferencji IG – zrezygnowano przez głosowanie – większością głosów.

Zgłosiły się chętne osoby do stworzenia zespołu informacji publicznej ( temat poruszany na poprzedniej konferencji): MARCIN – gr. „Bariera” Żory, DAMIAN – gr. „Pod prąd”, KRZYSIEK J. gr. „Pod prąd”, RADEK gr. „Pod prąd”, KRZYSIEK F. gr. „Pod prąd”, IWONA gr. „Jest sposób…” Jastrzębie-Zdrój.

Prośba do mandatariuszy o zapytanie na grupach: Jak możemy służyć wsparciem na ZK Racibórz? Powiernik kl. A pani major Joanna Bijok otwarta na propozycje.

18.04.2020r. grupa „Pod prąd” Jastrzębie-Zdrój organizuje 15 warsztaty sponsorowania od 10:00 do 17:00.

Grupa „Zdrój” Jastrzębie-Zdrój – od marca wszystkie mitingi są otwarte.

9.Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI? – brak wypowiedzi.

10.ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ GŁOSOWANIE – jednogłośnie.

11.KOLEJNA KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ  02.05.2020R.

12.WSPÓLNE ODMÓWIENIE MODLITWY O POGODĘ DUCHA.

RAPORT Z 282 KONFERENCJI INTERGRUPY „KARLICZEK” Z DNIA 04.01.2020r.

Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha

Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji

Przeliczenie i podanie uprawnionych do głosowania, uprawnionych było 21 osób, po przerwie 18 osób.

Odczytanie i przyjęcie planu konferencji przez głosowanie, 21 za, czyli jednogłośnie

1.JAK INTERGRUPA MOŻE POMÓC GRUPOM?

-Brak wypowiedzi

2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY

rzecznik – Iwona Rzecznik Intergrupy poinformowała o tym, że w dniu 17.11.2019 roku uczestniczyła w Radzie Regionu. W dniach 7-9.02.2020 roku Region zorganizuje Warsztaty Tradycji, które odbędą się na Górze Świętej Anny. Został powołany zespół do przygotowania Zgromadzenia Służb Regionu w dniu 16.05.2020 roku. Propozycja połączenia służby Łącznika Internetowego i Sekretarza w Regionie. Propozycja powołania 2 Koordynatorów do ZK i AŚ. Przedstawiła sprawozdanie służb Rady regionu: poprzez głosowanie: wycofano nieaktualną literaturę z funduszu ( stare kalendarze, nieaktualne skrytki). Skarbnik przekazał rozliczenie z warsztatów Informacji Publicznej z 2019 roku. Łącznik internetowy: jest nowa wyszukiwarka mityngów pod adresem: spis.ss.org.pl, która będzie połączona z aplikacją meeting guide. W terminie od 3-5.04.2020 roku zorganizowane zostaną Warsztaty Łączników Internetowych i Dyżurnych On-line w Gródku nad Dunajcem. Redaktor „Karlika” konczy służbę w maju. W dniach od 3-5 04 2020 roku odbęda się Warsztaty ; „Literatura AA w życiu Wspólnoty”. Następna Rada Regionu odbędzie się w dniu 26.01.2020 roku

skarbnik : Mariusz Skarbnik Intergrupy podał informację o stanie finansowym Intergrupy oraz przyjął wpłaty z następujących grup: 11 Krok – Jastrzębie-Zdrój, 24 Godziny- Radlin,  Bariera– Żory, Bez Strachu– Wodzisław Śląski, CzAArna Owca- Wodzisław Śląski, Ewolucja– Wodzisław Śląski Helios– Racibórz, Herkules– Żory, Janek– Racibórz, Jest Sposób…– Jastrzębie-Zdrój, Katharsis– Racibórz, Krokus– Racibórz, Małgosia– Pszów, Metanoia– Rybnik, Nadzieja– Rybnik, Niedzielna– Racibórz, Odnowa- Jastrzębie-Zdrój, Odrodzenie– Rybnik, Ostoja– Gorzyce, Piątkowa– Jastrzębie-Zdrój, Pod Prąd-  Jastrzębie-Zdrój, Prawda-Wodzisław Śląski, Serce– Czerwionka -Leszczyny, Tolerancja- Wodzisław Śląski, U Hanysów– Rybnik. Skarbnik Mariusz w marcu w przyszłym roku kończy służbę.

kolporter : Łukasz Kolporter Intergrupy podał informacje o stanie literatury.

Literatura sprzedaje się dobrze. Cały fundusz w literaturze. Do odbioru skrytka 2/4/3 nr 6 (145)/2019. Jest możliwość zakupu kalendarzy ściennych w cenie 8 zł., a także kalendarzy kieszonkowych w cenie 10 zł. Możliwość zakupu „Zdroju” nr 6 . Po 10 stycznia będzie można zakupić nowy numer „Karlika” nr 1/2020 i „Nadzieji” nr 1/2020. Przygotowano paczki dla ZK w Raciborzu i w Jastrzębiu- Szeroka na kwotę 195 zł. Prośba do Grup prowadzących Mityngi w Gorzycach i na Oddziale 14-stym o odbiór paczek po 65 zł.        (130 zł.). Zaproszenie na Warsztaty Kolporterów Literatury w Pieczyskach w terninie          20-22.03.2020 roku.W podsumowaniu za 2019 roku Kolporter poinformował że opłacił łącznie 24 faktury. Do nabycia „Historia AA w Polsce” I i II wyd. w pięknym i praktycznym opakowaniu w cenie 115 zł. za komplet.

-sekretarz – Marcin Sekretarz Intergrupy zdał relację dotyczącą raportu z ostatniej Konferencji Intergrupy, która miała miejsce w dniu 02.11.2019 roku. Poinformował, iż         w marcu kończy służbę. Nie będzie mógł być obecny na następnej Konferencji i poprosił        o zastępstwo. Zgłosiła się Ewa Mandatariusz z Grupy „Jest Sposób” z Jastrzębia-Zdroju. Podziękował za ostatnie dwa lata służby i zachęcił Wszystkich do służby Sekretarza Intergrupy. Wymagana jest rekomendacja grupy macierzystej

-łącznik internetowy – Karolina prosi przekazywanie informacji związanych ze zmianami w spisie adresowym, podawanie adresów e-mail osób zainteresowanych, otrzymywaniem wiadomości z regionu przez emitenta, Przypomniała o możliwości publikacji na stronie Intergrupy www informacji o rocznicach, warsztatach itp., a także zainteresowani nieodpłatnym otrzymywaniem Skrytki 2/4/3 w formie elektronicznej proszeni są wysłanie maila na adres: wydawnictwa@aa.org.pl . W marcu zdaje służbę. Osoby chętne do pełnienia służby łącznika internetowego, a nie posiadają mandatu proszone o rekomendacje swojej grupy macierzystej

-koordynator ZK Szeroka : Arek Koordynator Zespołu przekazał następujące informacje: Pieniądze na paczkę do ZK zostały przelane i wpłacone na ZK „Szeroka”. Została przekazana literatura i biuletyny „Nadzieja”, które otrzymał od Kolportera Intergrupy.  Mitingi Zespołu do ZK odbywają się regularnie w każdą środę. Podziękowanie dla Osób niosących posłanie do ZK „Szeroka”- za udział i prowadzenie mitingów. Podziękowanie także od Koordynatora dla osób, które odbierają osadzonych na przepustki terapeutyczne na mitingi. W dniu 23.11.2019 roku odbyło się na Grupie „Tolerancja” w Wodzisławiu Śląskim spotkanie organizacyjno-robocze Zespołu do Niesienia posłania na Szeroką. Podziękowanie dla gospodarzy a także dla osób, które wzięły udział w tym spotkaniu. Wziął udział w Zabrzu w III Regionalnych  Warsztatach Niesienia Posłania do ZK i AŚ, które odbyły się w dniu 16.11.2019 roku. Na tych Warsztatach zyskał dużo ciekawych i nowych doświadczeń, związanych z niesieniem posłania na ZK i AŚ. Została stworzona i wysłana do Dyrekcji ZK „Szeroka” nowa lista osób z zespołu na pierwsze półrocze 2020 roku. Doszły 4 nowe osoby, 3 osoby zrezygnowały. Sporządzony został nowy grafik prowadzących środowe mityngi na ZK „Szeroka” na pierwsze półrocze 2020 roku

-łącznik ZK Racibórz – Jorguś  nieobecny. Mityngi odbywają się zgodnie z harmonogramem. Nie odbędzie się tylko mityng w dniu 06.01.2020 roku

3.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI NA GRUPIE „OSTOJA”W GORZYCACH

W miesiącu Listopad mitingi poniedziałkowe o godzinie 19:00 prowadziła Grupa AA        „Zdrój” i „Odnowa” z Jastrzębia-Zdroju. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu grudzień  mitingi poniedziałkowe prowadziła Grupa AA „Krokus” z Leszczyn. Wszystkie mitingi również odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu Styczeń  poniedziałkowe mitingi poprowadzi Grupa AA „24 Godziny” z Radlina, a w miesiącu Luty mitingi poprowadzi Grupa AA „Bez Strachu” i „ Prawda” z Wodzisławia Śląskiego.

4.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI NA GRUPIE „NADZIEJA” NA ODDZIALE 14-ym W RYBNIKU

W miesiącu Listopad mitingi sobotnie o godzinie 16:00 prowadziła Grupa AA „Odrodzenie”          z Rybnika. Nie odbył się mityng w ostatnią sobotę Listopada ze względu na  zjazd absolwentów. W miesiącu Grudzień  mitingi sobotnie prowadziła Grupa AA „CzAArna Owca” z Wodzisławia Śląskiego. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. Pieniądze   z kapelusza zostały przekazane na Intergrupę. Poruszony został temat zwrócenia szczególnej uwagi na osoby, będące pod wpływem alkoholu na mityngach. Z uwagi na to, że mityngi te odbywają się na terenie Szpitala, osoby będące pod wpływem alkoholu nie mogą na nich przebywać. Prośba do osób wyjeżdzających samochodami po mityngu o nieblokowanie podjazdu pod barierki w celu rabatowania biletów. W miesiącu Styczeń  sobotnie mitingi prowadzi Grupa AA „Piątkowa” z Jastrzębia-Zdroju, a w miesiącu Luty  mitingi poprowadzi Grupa AA „Pod Prąd” z Jastrzębia-Zdroju.

  1. PYTANIA DO SŁUŻB

Padło jedno pytanie do Rzecznik Intergrupy.

  1. REKOMENDACJA DO SŁUŻB

Brak rekomendacji

  1. KAPELUSZ

8.SPRAWY BIEŻĄCE

-Grupa AA „CzAArna Owca”z Wodzisławia Śląskiego zaprasza na  mityng otwarty rocznicowy z okazji 2-rocznicy powstania Grupy, które odbędzie się w dniu 27.01.2020 roku o godzinie 19:00. Będzie to mityng spikerski.

-Grupa AA „Odrodzenie ”z Rybnika zaprasza w dniu 25.01.2020 roku na miting otwarty rocznicowy  z okazji 33- rocznicy powstania Grupy, który odbędzie się o godzinie 19:00. Miejsce mityngu to sala papieska przy Kościele Werbistów.

-Grupa AA „Małgosia”z Pszowa zaprasza na  mityng rocznicowy z okazji 16-rocznicy powstania Grupy, które odbędzie się w dniu 07.02.2020 roku o godzinie 18:00.

-Janusz Mandatariusz Grupy „Zdrój” złożył propozycję aby Konferencje Intergrupy przenieść do siedziby Grupy ‘Zdrój” w Jastrzębiu-Zdroju. Do przemyślenia na następną Konferencję Intergrupy.

-Poruszony został temat powrotu do tematu wiodącego na Konferencjach Intergrupy. Padła propozycja Grupy „Pod Prąd’ z Jastrzębia-Zdroju aby tematem wiodącym były Tradycje AA. Do rozpatrzenia na następnej Konferencji Intergrupy.

-Została poruszona propozycja wyboru reprezentantów na zgromadzenie Służb regionu         w dniu 16.05.2020 roku. W marcu Intergrupa wybierze reprezentantów na to Zgromadzenie.

-Głos zabrał również Krzysiek Delegat Służb Krajowych, a także Jerzy członek zespołu IT. Podzielili się swoim doświadczeniem w służbach. W dniach 27-29.03.2020 roku odbędą się Warsztaty Poradnika Służb. Miejsce okolice Warszawy.

– Arek Koordynator ZK ‘Szeroka” zaprasza na spotkanie Regionalnego Zespołu do ZK

– Przeprowadzono głosowanie na temat:   Propozycja połączenia służby Łącznika Internetowego i Sekretarza w Regionie oraz  Propozycja powołania 2 Koordynatorów do ZK   i AŚ. Zostały przyjęte propozycje przez głosowanie.

-Przeprowadzono głosowanie na temat: Wydłużenia jednorazowo służby Koordynatora PiK       i Łącznika Internetowego o 1 rok. Została przyjęta propozycja przez głosowanie.

9.Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI

2 wypowiedzi

10.ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ GŁOSOWANIE – jednogłośnie

11.KOLEJNA KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 07.03.2020 O GODZINIE 16:00

12.WSPÓLNE ODMÓWIENIE MODLITWY O POGODĘ DUCHA

RAPORT Z 281 KONFERENCJI INTERGRUPY „KARLICZEK” Z DNIA 02.11.2019r.

Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha

Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji

Przeliczenie i podanie uprawnionych do głosowania, uprawnionych było 19 osób, po przerwie 12 osób.

Odczytanie i przyjęcie planu konferencji przez głosowanie, 19 za, czyli jednogłośnie

1.JAK INTERGRUPA MOŻE POMÓC GRUPOM?

-Rafał Mandatariusz Grupy AA „CzAArna Owca” z Wodzisławia Śląskiego poprosił o zwiększony udział w celu wsparcia mityngów, które odbywają się raz w miesiącu tj. ostatni wtorek o godzinie 19:00 w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Rzecznej 24.

-Powstała nowa Grupa AA w Wodzisławiu Śląskim. Nazywa się „Bez Strachu”. Mityngi odbywają się w soboty o godzinie 16:00 przy ul. Szkolnej 2. Grupa otrzymała pakiet startowy od Intergrupy.

2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY

rzecznik – Iwona Rzecznik Intergrupy poinformowała o tym, że w dniu 15.09.2019 roku uczestniczyła w Radzie Regionu. Odbyły się tam wybory regionalnego powiernika klasy A (niealkoholika). Powiernikiem została Pani major Joanna Bijok, która jest zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu- Szeroka. W Spotkaniu tym również delegaci zdali relację ze swojej służby. W Regionie powoli kończą się służby. W Katowicach podczas Zgromadzenia Służb w maju 2020 roku odbędą się wybory nowych służebnych do takich służb jak: Rzecznik Regionu, Łącznik Internetowy, Koordynator PIK i Telefonu, Sekretarz, Łącznik z ZK i AŚ, Delegat Służby Krajowej do Komisji Informacji Publicznej i Komisji Finansowej. Dnia 13.10.2019 roku odbyło się także dodatkowe spotkanie w sprawie pytań do Konferencji Służb Krajowych w Listopadzie. W dniu 12 09.2019 roku Iwona spotkała się z nowym Dyrektorem WOLO w Gorzycach w celu poprawy jakości współpracy ze Wspólnotą. Dyrektor przestawił nowe sugestie i przypomniał o przestrzeganiu przepisów w obiektach służby zdrowia. Iwona również w dniach 20-22.09.2019 roku wzięła udział w organizacji Warsztatów Informacji Publicznej, które odbyły się na Górze Świętej Anny. Sprawozdanie do wglądu w aktualnej skrytce. W dniu 19.10.2019 roku uczestniczyła w warsztatach Służb organizowanych przez Grupę AA „Jest Sposób…” z Jastrzębia-Zdroju.

skarbnik : Mariusz Skarbnik Intergrupy podał informację o stanie finansowym Intergrupy oraz przyjął wpłaty z następujących grup: 11 Krok – Jastrzębie-Zdrój, 24 Godziny- Radlin,  Bariera– Żory, Bez Strachu– Wodzisław Śląski, CzAArna Owca- Wodzisław Śląski, Ewolucja– Wodzisław Śląski Helios– Racibórz, Herkules– Żory, Janek– Racibórz, Jest Sposób…– Jastrzębie-Zdrój, Katharsis– Racibórz, Krokus– Racibórz, Małgosia– Pszów, Metanoia– Rybnik, Nadzieja– Rybnik, Niedzielna– Racibórz, Odnowa- Jastrzębie-Zdrój, Odrodzenie– Rybnik, Ostoja– Gorzyce, Piątkowa– Jastrzębie-Zdrój, Pod Prąd-  Jastrzębie-Zdrój, Prawda-Wodzisław Śląski, Serce– Czerwionka -Leszczyny, Tolerancja- Wodzisław Śląski, U Hanysów– Rybnik. Skarbnik Mariusz w marcu w przyszłym roku kończy służbę.

kolporter : Łukasz Kolporter Intergrupy podał informacje o stanie literatury.

Literatura sprzedaje się dobrze. Do odbioru skrytka 2/4/3 nr 5 (144)/2019. Jest możliwość zakupu „Zdroju” nr 5 w cenie 3 zł za/szt. „Wisła” w cenie 2 zł za/ szt i „Nadzieja” w cenie 1,50 zł za/szt A także prośba o zapisy na kalendarze na 2020 rok ( kalendarz ścienny kosztuje 8zł i kieszonkowy 10 zł). „Karlik” nr 6 będzie dostępny w BSK 07 Listopada br. Wydano pakiety startowe dla nowych grup AA .Wydano paczki dla ZK w Raciborzu i w Jastrzębiu- Szeroka. Przygotowano paczkę dla WOLO w Gorzycach. Apel do Grup o kontakt w sprawie zakupów literatury pod numerem telefonu 504 720 190.

-sekretarz – Marcin Sekretarz Intergrupy zdał relację dotyczącą raportu z ostatniej Konferencji Intergrupy, która miała miejsce w dniu 07.09.2019 roku. Poinformował, iż         w marcu w przyszłym roku zdaje służbę.

-łącznik internetowy – nieobecna. Do 15.12.2019 roku trwa aktualizacja danych grup. Przygotowany zostanie nowy spis mityngów Regionu Katowice w wersji papierowej . Wszelkie aktualizacje dotyczące Grup należy zgłaszać do Rzecznik Intergrupy Iwony.

-koordynator ZK Szeroka : Arek Koordynator Zespołu przekazał następujące informacje: Pieniądze na paczkę do ZK zostały przelane i wpłacone na ZK „Szeroka”. Mitingi Zespołu do ZK odbywają się regularnie w każdą środę. Podziękowanie dla Osób niosących posłanie do ZK „Szeroka”- za udział i prowadzenie mitingów. Podziękowanie także od Koordynatora dla osób, które odbierają osadzonych na przepustki terapeutyczne na mitingi. Podziękowanie dla osób, które brały udział w mitingu z okazji rocznic grup ZK „Stop Nowe Życie” i Przebudzenie” 03.10.2019 roku odbyło się Spotkanie Informacyjne z Dyrekcją i Służbami Penitencjarnymi ZK „Szeroka”. Podziękowanie za wsparcie  w tym spotkaniu byłym Łącznikom i Koordynatorom. 05.10.2019 roku Arek wziął udział w Regionalnym Spotkaniu zespołu do ZK i AŚ w PIK w Katowicach, na którym omawiane były między innymi bieżące problemy i przygotowania do III Regionalnych Warsztatów Niesienia Posłania, które odbędą się 16 listopada 2019 roku  w godzinach od 09:00 do 16:00 w Zabrzu. W dniu 23.11.2019 roku w siedzibie grupy AA „Tolerancja” w Wodzisławiu Śląskim ul. Szkolna 2 o godzinie 18:30 odbędzie się Spotkanie Robocze Zespołu do niesienia posłania na ZK w Jastrzębiu- Szeroka na które Koordynator wszystkie osoby z zespołu serdecznie zaprasza.

-łącznik ZK Racibórz – Jorguś  poinformował o utworzeniu nowej grupy AA na ZK dla „Petki” Zachęcił wszystkich do niesienia posłania na ZK w Raciborzu.

3.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI NA GRUPIE „OSTOJA”W GORZYCACH

W miesiącu Wrzesień mitingi poniedziałkowe o godzinie 19:00 prowadziła Grupa AA        „11 Krok” z Jastrzębia-Zdroju. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu  Październik  mitingi poniedziałkowe prowadziła Grupa AA „Metanoia” z Rybnika. Wszystkie mitingi również odbyły się zgodnie z planem. Zostały przekazane pieniądze z kapelusza następnej Grupie i na Intergrupę W miesiącu Listopad  poniedziałkowe mitingi poprowadzi Grupa AA „Zdrój” i „Odnowa” z Jastrzębia-Zdroju, a w miesiącu Grudzień mitingi poprowadzi Grupa AA „Krokus” z Leszczyn.

Rzecznik Intergrupy Iwona poinformowała o skargach od Dyrekcji WOLO w Gorzycach na Grupy prowadzące w ostatnim czasie mityngi. Dotyczą one niedostosowania się do regulaminu, związanego z zakazem palenia przez uczestników mityngów na terenie Ośrodka WOLO w Gorzycach.

4.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI NA GRUPIE „NADZIEJA” NA ODDZIALE 14-ym W RYBNIKU

W miesiącu Wrzesień mitingi sobotnie o godzinie 16:00 prowadziła Grupa AA „Pod Prąd”          z Jastrzębia-Zdroju. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu Październik  mitingi sobotnie prowadziła Grupa AA„U Hanysów” z Rybnika. Wszystkie mitingi również odbyły się zgodnie z planem. Pieniądze z kapelusza zostały przekazane na Intergrupę.           W miesiącu Listopad sobotnie mitingi poprowadzi Grupa AA „Odrodzenie” z Rybnika, a          w miesiącu Grudzień mitingi poprowadzi Grupa AA „CzAArna Owca” z Wodzisławia Śląskiego.

  1. PYTANIA DO SŁUŻB

Padło jedno pytanie do Rzecznik Intergrupy dotyczące Rekomendacji do służb. Udzielono odpowiedzi.

  1. REKOMENDACJA DO SŁUŻB

Brak rekomendacji

  1. KAPELUSZ

8.SPRAWY BIEŻĄCE

-Rzecznik Intergrupy Iwona zaproponowała Mandatariuszom propozycje podzielenia w przyszłym roku mityngów w Gorzycach, tak aby Grupy prowadziły po dwa tygodnie w miesiącu, a nie cały miesiąc jak było dotychczas. Ewentualnie padła propozycja aby mityngi w |Gorzycach odbywały się co drugi poniedziałek. Do rozpatrzenia na Grupach.

-Propozycja Rzecznik Intergrupy do zastanowienia się jaki mógłby być temat wiodący na Konferencjach Intergrupy?

– Andrzej z Grupy AA „Małgosia” z Pszowa prosi o wsparcie grupy AA „Andrzej „ z Rydułtów ze względu na niskie frekwencje na mityngach. Prawdopodobnie z końcem roku Grupa AA „Andrzej” zawiesi mityngi.

-Grupa AA „Jest Sposób…”z Jastrzębia-Zdroju zaprasza na  Mityng Rocznicowy z okazji III-rocznicy powstania Grupy, które odbędzie się w dniu 26.11.2019 roku o godzinie 18:30.

-Grupa AA „Herkules ”z Żor zaprasza w dniu 24.11.2019 roku na miting otwarty rocznicowy  z okazji 22 rocznicy powstania Grupy, który odbędzie się o godzinie 17:30  w siedzibie Grupy.

9.Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI

11 wypowiedzi

10.ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ GŁOSOWANIE – jednogłośnie

11.KOLEJNA KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 04.01.2020 O GODZINIE 16:00

12.WSPÓLNE ODMÓWIENIE MODLITWY O POGODĘ DUCHA

Jeżeli chcesz zobaczyć raporty z pred 11.2019 – kliknij tutaj

Wydarzenia

W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.