WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

Jeżeli chcesz obejrzeć raporty od 09.2019 – NACIŚNIJ TUTAJ

Raport z 280 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 07.09.2019

Raport z 279 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 06.07.2019

Raport z 278 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 27.04.2019

Raport z 277 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 02.03.2019

Raport z 276 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 05.01.2019

Raport z 275 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 03.11.2018

Raport z 274 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 01.09.2018

Raport z 273 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 07.07.2018

Raport z 272 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 12.05.2018

Raport z 271 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 03.03.2018

Raport z 270 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 06.01.2018

Raport z 269 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 04.11.2017

Raport z 268 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 02.09.2017

Raport z 267 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn.  01.07.2017

Raport z 266 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 06.05.2017

Raport z 265 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 04.03.2017

Raport z 264 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 07.01.2017

Raport z 263 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 05.11.2016

Raport z 262 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 03.09.2016

Raport z 261 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 02.07.2016

Raport z 260 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 07.05.2016

Raport z 259 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 12.03.2016

Raport z 258 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 02.01.2016

Raport z 257 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 07.11.2015

Raport z 256 Konferencji Intergrupy Karliczek z dn. 05.09.2015

RAPORT Z 280 KONFERENCJI INTERGRUPY „KARLICZEK” Z DNIA 07.09.2019r.

Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha
Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji
Przeliczenie i podanie uprawnionych do głosowania, uprawnionych było 18 osób, po przerwie 17 osób.
Odczytanie i przyjęcie planu konferencji przez głosowanie, 18 za, czyli jednogłośnie

1.JAK INTERGRUPA MOŻE POMÓC GRUPOM?
Grażyna z Grupy „Nadzieja” w Rybniku zwróciła uwagę dla osób, które rabatują bilety po mitingu. Jest prośba aby w pierwszej kolejności bilety były rabatowane na dyżurce, a dopiero potem osoby, które brały udział w mitingu podjeżdżały pod bramki w taki sposób by nie blokować wyjazdu z terenu szpitala innym kierowcom. Poruszona została kwestia prowadzenia czwartkowych mitingów na oddziale przez pacjentki. Odniosła się także do tego, żeby Grupy w miarę możliwości dostarczały na oddział ulotki dla kobiet w AA .

2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY
-rzecznik – Iwona Rzecznik Intergrupy poinformowała o tym, że w dniu 02.08.2019 roku odbyło się spotkanie informacyjne z siostrą oddziałową 14-stki w Rybniku oraz pacjentkami i terapeutkami. Przekazano ulotki informacyjne dla personelu „Jak AA współpracuje z profesjonalistami”. Przedstawiono podstawowe informacje o wspólnocie orz udzielono odpowiedzi na zadane pytania. W spotkaniu brali udział: Rzecznik Intergrupy „Karliczek” oraz Były Rzecznik. Ustalono, że poszczególne grupy prowadzące mitingi w sobotę będą kupowały kawę , herbatę i cukier. Pieniądze z mitingów po odliczeniu zakupów będą dzielone 60% dla grupy (czyli personelu szpitala), 40% na Intergrupę.
W dniu 12.08.2019 roku odbyło się spotkanie informacyjne w Zakładzie Karnym w Raciborzu z Dyrektorem ZK, Wychowawcą i Personelem Więziennym. Spotkanie zorganizował Były Koordynator ZK „Szeroka|”Arek B z Grupy AA „Jest Sposób…”z Jastrzębia-Zdroju. Uczestniczyli również jako Spiker Mirek z Tychów, Arek Koordynator do ZK „Szeroka”, Iwona rzecznik Intergrupy „Karliczek”, Jorguś, Małgosia z Grupy AA „Helios’ Racibórz. Mirek opowiedział trochę historii współpracy AA z Zakładami Karnymi w Polsce i Zagranicą (Ukraina, Białoruś, Szwecja), a także jak na chwile obecną istniejemy w innych Zakładach Karnych w całej Polsce. Personel ZK jest chętny do współpracy z nami pod warunkiem stosowania się do reguł panujących w zakładzie o zaostrzonym rygorze.
Naszym zadaniem jest wprowadzenie na listy chętnych osób sprawdzonych przez wspólnotę (tzn. rekomendacja grupy). Będzie skorygowana lista uczestników na mitingi do ZK Racibórz. Kilka osób z zespołu do niesienia posłania do ZK „Szeroka” w Jastrzębiu-Zdroju zadeklarowało chęć uczestniczenia w mitingach. Raz na dwa miesiące Intergrupa Śląska Opolskiego oraz Intergrupa Śląska (Mirek z Tychów) również deklaruje pomoc osobową. Jest już też kilka osób chętnych z Raciborza.
Osoby, które są chętne do uczestnictwa w mitingach na ZK w Raciborzu muszą dostarczyć do przepustki stałej: 2 zdjęcia, pesel, numer dowodu osobistego, imię Ojca. Informację przekazywać do Rzecznika Intergrupy tel. 503 865 594. Osoby po wyrokach mogą także otrzymać przepustki. Warunkiem jest dwa lata abstynencji i dwa lata po wyjściu. Mitingi odbywają się w poniedziałki o godzinie 15:00 i trwają około półtorę do dwóch godzin. W najbliższej przyszłości są też plany mitingów dla „Petki” czyli pierwszy raz skazanych (dzień do uzgodnienia z ZK). Jest również zgoda na prowadzenie sponsorowania w ZK po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z personelem- zgodnie zasadami panującym w ZK.

-skarbnik : W zastępstwie za Mariusza Skarbnika Intergrupy informację o stanie finansowym Intergrupy podał Piotrek oraz przyjął wpłaty z następujących grup: 24 Godziny- Radlin, Andrzej-Rydułtowy, Barbara- Rybnik, Bariera- Żory, CzAArna Owca- Wodzisław Śląski, Helios- Racibórz, Herkules- Żory, Janek- Racibórz, Jest Sposób…- Jastrzębie-Zdrój, Katharsis- Racibórz, Metanoia- Rybnik, Niedzielna- Racibórz, Odnowa- Jastrzębie-Zdrój, Odrodzenie- Rybnik, Ostoja- Gorzyce, Piątkowa- Jastrzębie-Zdrój, Pod Prąd- Jastrzębie-Zdrój, Prawda-Wodzisław Śląski, Serce- Czerwionka -Leszczyny, Tolerancja- Wodzisław Śląski, U Hanysów- Rybnik, Zdrój- Jastrzębie-Zdrój

-kolporter : Łukasz Kolporter Intergrupy podał informacje o stanie literatury.
Do pobrania nowe Skrytki 243. Do nabycia Ulotki AA w liczbach ( są to darmowe wyniki sondy z 2018r), do nabycia najnowszy numer Zdroju i Karlika. A także prośba o zapisy na kalendarze na 2020 rok ( kalendarz ścienny kosztuje 8zl i kieszonkowy 10 zł). Dokonano szczegółowej inwentaryzacji stanu literatury. Uzupełniony został niedobór przez Intergrupę . A także poprzez głosowanie obniżono fundusz literatury.

-sekretarz – Marcin Sekretarz Intergrupy zdał relację dotyczącą raportu z ostatniej Konferencji Intergrupy, która miała miejsce w dniu 06.07.2019 roku. Poinformował, iż w marcu w przyszłym roku zdaje służbę.

-łącznik internetowy – nieobecna

-koordynator ZK Szeroka : Arek Koordynator Zespołu przekazał następujące informacje: Pieniądze na paczkę do ZK zostały przelane i wpłacone na ZK „Szeroka”. Mitingi Zespołu do ZK odbywają się regularnie. Podziękowanie dla Osób niosących posłanie do ZK „Szeroka”- za udział i prowadzenie mitingów. Podziękowanie także od Koordynatora dla Osób, które odbierają osadzonych na przepustki terapeutyczne na mitingi. Podziękowanie dla Osób, które brały udział w mitingach na zewnątrz. Sam tez brał udział w tych mitingach. Na Zlocie 45-lecia AA brał udział w dyżurach ZK i AŚ. W dniu 05.10. 2019 roku w siedzibie Grupy „Tolerancja„ przy ul. Szkolnej 2 w Wodzisławiu Śląskim o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie robocze Zespołu do ZK „Szeroka”. Na to spotkanie została zaproszona Pani Dyrektor ZK „Szeroka” Będą omawiane między innymi sprawy dotyczące współpracy z ZK

-łącznik ZK Racibórz – brak

-koordynator zespołu do organizacji 45-lecia AA w Polsce- nieobecny

3.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI NA GRUPIE „OSTOJA”W GORZYCACH
W miesiącu Lipiec mitingi poniedziałkowe o godzinie 19:00 prowadziła Grupa AA„24 Godziny” z Radlina. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. Dodatkowo został uzupełniony stan literatury W miesiącu Sierpień mitingi poniedziałkowe prowadziła Grupa AA „Pod Prąd” z Jastrzębia-Zdroju. Wszystkie mitingi również odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu Wrzesień poniedziałkowe mitingi prowadzi Grupa AA „11 krok” z Jastrzębia-Zdroju, a w miesiącu Październik mitingi poprowadzi Grupa AA „Metanoia” z Rybnika.

4.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI NA GRUPIE „NADZIEJA” NA ODDZIALE 14-ym W RYBNIKU
W miesiącu Lipiec mitingi sobotnie o godzinie 16:00 prowadziła Grupa AA „Piątkowa” z Jastrzebia-Zdroju. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu Sierpień mitingi sobotnie prowadziła Grupa AA„Krokus”z Leszczyn. Wszystkie mitingi również odbyły się zgodnie z planem, w tym odbył się również jeden miting spikerski. W miesiącu Wrzesień sobotnie mitingi prowadzi Grupa AA „Pod Prąd”z Jastrzębia-Zdroju, a w miesiącu Październik mitingi poprowadzi Grupa AA „U Hanysów” z Rybnika.

5. PYTANIA DO SŁUŻB
Padło jedno pytanie do Arka Koordynatora do ZK „Szeroka”, dotyczące zakupu literatury do ZK. Została udzielona odpowiedź.

6. REKOMENDACJA DO SŁUŻB
Jorguś z Raciborza uzyskał rekomendację swojej Grupy do służby Łącznika do ZK w Raciborzu. Po przeprowadzonym głosowaniu został jednogłośnie powołany do tej służby.
7. KAPELUSZ

8.SPRAWY BIEŻĄCE
-Grupa AA „Jest Sposób…”z Jastrzębia-Zdroju zaprasza na Warsztaty Służb , które odbędą się w dniu 19.10.2019 roku o godzinie 10:00.
– Grupa AA „24 Godziny ”z Radlina zaprasza w dniu 25.09.2019 roku na miting otwarty rocznicowy z okazji 13 rocznicy powstania Grupy, który odbędzie się o godzinie 18:00 w siedzibie Grupy.
-Rafał Mandatariusz Grupy AA „CzAArna Owca” z Wodzisławia Śląskiego poinformował o zmianie siedziby poniedziałkowych mitingów o godzinie 19:00. Nowy adres Grupy mieści się w siedzibie Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla” przy ul. Czyżowickiej 29b. Dodatkowo Grupa uruchomiła dodatkowy miting .W każdy ostatni wtorek miesiąca o godzinie 19:00 u przy ul. Rzecznej 24 w siedzibie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta odbywa się miting otwarty.
-Marcin Mandatariusz Grupy AA „Bariera „ z Żor prosi o wsparcie w celu zorganizowania Mitingu Informacyjnego dla Specjalistów.
– Grupa AA „U Hanysów ”z Rybnika zaprasza w dniu 19.10.2019 roku na miting otwarty rocznicowy z okazji 15 rocznicy powstania grupy, który odbędzie się o godzinie 18:30 w siedzibie Grupy.
-Arek Koordynator do ZK „Szeroka” zwrócił się o zwrot kosztów dojazdu i wyżywienia na Warsztaty Informacji Publicznej dla jednego profesjonalisty.
-Na kolejną Konferencję Intergrupy zostanie przygotowana lista do wypełnienia przez Grupy, które pragną nieść posłanie do Gorzyc i do Rybnika na oddział XIV w przyszłym roku. Do zastanowienia się na Grupach.

9.Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI
Jedna wypowiedź.

10.ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ GŁOSOWANIE – jednogłośnie

11.KOLEJNA KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 02.11.2019 O GODZINIE 16:00

12.WSPÓLNE ODMÓWIENIE MODLITWY O POGODĘ DUCHA

RAPORT Z 279 KONFERENCJI INTERGRUPY „KARLICZEK” Z DNIA 06.07.2019r.

Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha

Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji

Przeliczenie i podanie uprawnionych do głosowania, uprawnionych było 21 osób, po przerwie 22 osoby.

Odczytanie i przyjęcie planu konferencji przez głosowanie, 21 za, czyli jednogłośnie

1.JAK INTERGRUPA MOŻE POMÓC GRUPOM?

Brak wypowiedzi.

2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY

rzecznik – Iwona Rzecznik Intergrupy poinformowała o Konferencji Służb Regionu zorganizowaną przez Intergrupe „Karliczek”, która odbyła się w Jastrzebiu-Zdroju w dniu 18.05.2019 roku. Organizacją zajęła się grupa AA „Jest Sposób” z pomocą Grupy „Zdrój” z Jastrzębia-Zdroju. Odbyły się wybory: Skarbnikiem Regionu została Sylwia z Grupy „Promyk”z Intergrupy Katowice, Delegatem służby krajowej do komisji organizacyjnej został Krzysiek z Grupy „Pod Prąd” z Jastrzębia -Zdroju z Intergrupy „Karliczek”. Rekomendację na Powiernika alkoholika klasy b uzyskał Wiesław z Grupy „Znicz” z Intergrupy Zagłebiowsko-Jurajskiej oraz Adam z Grupy „Światło” z Intergrupy „Śląska Opolskiego”. W miesiącu Wrzesień na Radzie Regionu odbędą się wybory Powiernika Regionalnego klasy A w służbach krajowych. Dokonano zmiany nazwy za Zgromadzenie Służb Regionu. Następne Zgromadzenie Służb Regionu poprowadzi alfabetycznie Intergrupa „Katowice”. Konferencję poprowadzi Rzecznik lub Zastępca.

skarbnik : Mariusz Skarbnik Intergrupy podał informację o stanie finansowym Intergrupy oraz przyjął wpłaty z następujących grup: 11-krok Jastrzębie Zdrój, 24 Godziny- Radlin, Andrzej-Rydułtowy, Barbara– Rybnik, CzAArna Owca- Wodzisław Śląski, Ewolucja– Wodzisław Śląski, Helios– Racibórz, Herkules– Żory, Janek– Racibórz, Katharsis– Racibórz, Małgosia- Pszów, Metanoia– Rybnik, Nadzieja-Rybnik, Odnowa-Jastrzębie-Zdrój, Odrodzenie-Rybnik, Ostoja-Gorzyce, Pod Prąd- Jastrzębie-Zdrój, Prawda-Wodzisław Śląski, Serce– Czerwionka -Leszczyny, Tolerancja-Wodzisław Śląski, Zdrój– Jastrzębie-Zdrój

kolporter : Łukasz Kolporter Intergrupy podał informacje o stanie literatury.

Do pobrania nowe Skrytki 243. Do nabycia najnowsze numery „Zdroju” i „Karlika”, a także Historia AA w Polsce, tom I w miękkiej oprawie w cenie 32 zł za szt., Historia AA w Polsce, tom I w twardej oprawie w cenie 40 zł za szt, Historia AA w Polsce, tom II w miękkiej oprawie w cenie 40 zł za szt, Historia AA w Polsce, tom II w twardej oprawie w cenie 50 zł za szt. Można nabyć zafoliowane teksty z Wielkiej Księgi w nowym tłumaczeniu w cenie 3,50 zł. za karton. Oprócz tego: dostępna jest Wielka Księga, wyd. IV w twardej i miękkiej oprawie, Wielka Księga, wyd. III w formacie A5 i A6. W przypadku braku jakiejś pozycji, można zgłaszać zapotrzebowanie pod numerem telefonu 698 652 780 lub 504 720 190. Zamówienie będzie niezwłocznie zrealizowane. Odbiór na każdym mitingu Grupy AA „Odrodzenie”.

-sekretarz – Marcin Sekretarz Intergrupy zdał relację dotyczącą raportu z ostatniej Konferencji Intergrupy, która miała miejsce w dniu 27.04.2019 roku. Poinformował, iż w marcu w przyszłym roku zdaje służbę, a zatem w styczniu należy przeprowadzić wybory nowego Sekretarza Intergrupy.

-łącznik internetowy – nieobecna

-koordynator ZK Szeroka : Arek Koordynator Zespołu przekazał następujące informacje, iż przesłał pieniądze do ZK na „Szerokiej” na paczkę. Na prośbę Rzecznika Grupy „Stop Nowe Życie”w ZK zakupił i przekazał 20 szklanek na kawę i herbatę. Sporządził grafik na drugie półrocze oraz do końca Stycznia 2020 Zespołu do niesienia posłania na ZK na „Szerokiej”. Przesłał do Dyrekcji ZK nową listę osób do niesienia posłania. Doszło 5 nowych osób, jedna zrezygnowała. Można już wchodzić do ZK na listę, która jest na bramie. W dniu 06.07 2019 r. brał udział w spotkaniu Regionalnego Zespołu do niesienia posłania do ZK i AŚ. Podziękowanie dla koleżanek i kolegów niosących posłanie do ZK na „Szerokiej” za udział i prowadzenie mitingów. Służba Koordynatora przebiega bez zakłóceń w dobrych relacjach z Administracją i Dyrekcją ZK „Szeroka”.

-łącznik ZK Racibórz – brak

-koordynator zespołu do organizacji 45-lecia AA w Polsce– Marek Koordynator 45 Lecia AA poinformował o przebiegu przygotowań do zlotu. Zabezpieczone są już fundusze na 45-lecie. Zachęcił do pełnienia służb podczas Święta Wspólnoty AA. Intergrupa „Karliczek” wraz z Intergrupą „Katowice” będzie zajmować się służbami informacyjnymi. Doszły do poprowadzenia 3 mitingi Poinformował również o możliwości nabycia butonów, upoważniających do wstępu na 45-lecie. W dniach zlotu butony będą kosztować już 25 zł. Zwrócił uwagę aby nabycia butonów nie odkładać na ostatnią chwilę, gdyż może dojść do sytuacji, że może nie być możliwości wstępu na 45-lecie, bo może ich już nie być do nabycia.

koordynator oddziału 14- brak. Rzecznik Intergrupy Iwona poinformowała. Po ostatnich rozmowach z personelem z oddziału nie będzie powoływana służba Koordynatora do tego oddziału. Mitingi odbywają się tam zgodnie z duchem AA. Prośba do Grup prowadzących tam sobotnie mitingi, aby na ostatnim mitingu miesiąca rozliczyć kapelusz z całego miesiąca i przekazywać 60% personelowi oddziału a 40% przekazać na najbliższej Konferencji Intergrupy.

3.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI NA GRUPIE „OSTOJA”W GORZYCACH

W miesiącu Maj mitingi poniedziałkowe o godzinie 19:00 prowadziła Grupa AA„Katharsis” z Raciborza. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu Czerwiec mitingi poniedziałkowe prowadziła Grupa AA„Tolerancja”z Wodzisławia Śląskiego. Wszystkie mitingi również odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu Lipiec poniedziałkowe mitingi prowadzi Grupa AA „24 Godziny”z Radlina, a w miesiącu Sierpień mitingi poprowadzi Grupa AA „Pod Prąd” z Jastrzębia-Zdroju. Sugestia do Grup prowadzących mitingi, aby zabierały ze sobą literaturę, gdyż jest zainteresowanie ze strony pacjentów. Na mitingach tych nie jest parzona ani kawa i herbata. Tylko częstowane są osoby, które przyjeżdżają prowadzić mitingi.

4.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI NA GRUPIE „NADZIEJA” NA ODDZIALE 14-ym W RYBNIKU

W miesiącu Maj mitingi sobotnie o godzinie 16:00 prowadziła Grupa AA „Tolerancja” z Wodzisławia Śląskiego. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu Czerwiec mitingi sobotnie prowadziła Grupa AA„CzAArna Owca”z Wodzisławia Śląskiego. Wszystkie mitingi również odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu Lipiec sobotnie mitingi prowadzi Grupa AA „Piątkowa”z Jastrzębia-Zdroju, a w miesiącu Sierpień mitingi poprowadzi Grupa AA „Krokus” z Czerwionki-Leszczyn.

5.SPRAWOZDANIE Z RADY REGIONU

Rada Regionu odbyła się w dniu 23.06.2019 roku w siedzibie PIK-u. Rada Powierników wybrała nowego Dyrektora BSK. Została nim Alutka z Warszawy. Region Katowice organizuje Ogólnopolskie Warsztaty Informacji Publicznej na Górze Świętej Anny w dniach 20-22.09.2019 roku. Zapytanie do Intergrup o możliwość pokrycia kosztów przejazdu i obiadu dla profesjonalistów. Książka „Więzień do więźnia” -prace trwają, powstał zespół otwarty do pracy nad książką „Język serca”. Nie ukaże się w tym roku. W najbliższym czasie we Wrześniu powstaje zespół do organizacji Zgromadzenia Służb Regionu. Chętna jedna osoba do pomocy i nauki (służba nie mandatowa).W dniu 16.11 .2019 roku odbędą się Regionalne Warsztaty Niesienia Posłania do ZK i AŚ w Zabrzu. Będą również organizowane w dniach 5-6.10.2019 roku Ogólnopolskie Warsztaty Rzeczników Intergrup w Warszawie, a także 14.09.2019 roku Warsztaty Sponsorowania w Zabrzu ul. Park Hutniczy 6 – organizowane przez Intergrupę „Silesia”. W dniu 06.07 2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie PIK-u odbyło się Spotkanie Regionalnego Zespołu do ZK

6. PYTANIA DO SŁUŻB

Padło jedno pytanie do Marka – Koordynatora zespołu do organizacji 45-lecia AA w Polsce. Została udzielona odpowiedź.

7. REKOMENDACJA DO SŁUŻB – brak

8. KAPELUSZ

9.SPRAWY BIEŻĄCE

Krzysiek Mandatariusz Grupy „Pod Prąd” z Jastrzębia-Zdroju ponownie poruszył propozycję wprowadzenia punktu do Konferencji : Co dzieję się na grupach? Po dyskusji między uczestnikami Konferencji przeprowadzono głosowanie, w wyniku czego propozycja wprowadzenia dodatkowego punktu do Konferencji została odrzucona.

-Zostały zgłoszone problemy z niesieniem posłania na ZK w Raciborzu. Problemy z wychowawcami. Mitingi nie odbywają się regularnie. Mało chętnych do niesienia posłania. Arek Koordynator zespołu do niesienia posłania na ZK „Szeroka” wyraził chęć wsparcia w ramach zespołu. Arek z Jastrzębia- Zdroju z Grupy „Jest sposób” podejmie się zorganizowania spotkania z personelem ZK w Raciborzu w sprawie rozwiązania problemu

-Obecna na Konferencji Ewa Rzecznik Regionu poinformowała o kończącej się jej służbie w przyszłym roku w maju. Zwróciła uwagę dla wszystkich grup niosących posłanie aby grupy zwracały na to uwagę w jaki sposób to posłanie niosą? -czy jest to zgodne z duchem AA.

-Mariusz Skarbnik Intergrupy poinformował, że nadal wpłaty od Grup na Intergrupę będzie kwitował na drukach KP. Przypomniał również, że w marcu w przyszłym roku kończy mu się służba Skarbnika Intergrupy.

10.TEMAT WIODĄCY – Poradnik Służb. Tradycja 7 i 8.Referował Tadeusz

11.Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI

Brak wypowiedzi.

12.ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ GŁOSOWANIE – jednogłośnie

13.KOLEJNA KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 07.09.2019 O GODZINIE 16:00

14.WSPÓLNE ODMÓWIENIE MODLITWY O POGODĘ DUCHA

Raport Sporządził:

Marcin Sekretarz Intergrupy „Karliczek”

RAPORT Z 278 KONFERENCJI INTERGRUPY „KARLICZEK” Z DNIA 27.04.2019r.
Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha
Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji
Przeliczenie i podanie uprawnionych do głosowania, uprawnionych było 20 osób, po przerwie 18 osób
Odczytanie i przyjęcie planu konferencji przez głosowanie, 20 za, czyli jednogłośnie
1.JAK INTERGRUPA MOŻE POMÓC GRUPOM?
Mietek Łącznik ZK na Racibórz zgłosił problem z niesieniem posłania, w związku z małą ilością osób uczęszczających na zakład karny z zewnątrz. Nie wszystkie mitingi odbyły się
w miesiącu luty i marzec
2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY
-rzecznik – Zdzisiek podziękował za możliwość służenia przez ostatnie dwa lata na Intergrupie jako Rzecznik. Poinformował, że służbę Rzecznika po nim przejmuje dotychczasowa
Zastępczyni Iwona z Jastrzębia-Zdroju, która przejęła prowadzenie Konferencji po przerwie.
-skarbnik : Mariusz Skarbnik Intergrupy podał informację o stanie finansowym Intergrupy oraz przyjął wpłaty z następujących grup: 11-krok Jastrzębie Zdrój, 24 Godziny- Radlin,             Andrzej-Rydułtowy, Bariera- Żory, CzAArna Owca- Wodzisław Śląski, Ewolucja- Wodzisław Śląski,  Helios- Racibórz, Herkules- Żory, Janek- Racibórz, Jest Sposób…-Jastrzębie Zdrój,  Katharsis- Racibórz, Krokus- Czerwionka-Leszczyny,  Krokus- Racibórz, Małgosia- Pszów, Metanoia- Rybnik, Nadzieja-Rybnik, Odnowa-Jastrzębie-Zdrój, Odrodzenie-Rybnik, Ostoja-Gorzyce, Piątkowa- Jastrzębie-Zdrój, Pod Prąd-  Jastrzębie-Zdrój, Prawda-Wodzisław Śląski, Serce- Czerwionka -Leszczyny, Tolerancja-Wodzisław Śląski.
-kolporter : Łukasz Kolporter Intergrupy podał informacje o stanie literatury.
Do pobrania „Skrytka” 2/2019 (141). Ulotki dotyczące VII Tradycji. Do nabycia najnowsze numery biuletynów: „Zdrój” i „Karlik” Łukasz podzielił się również swoimi nowymi doświadczeniami z ostatnich Warsztatów Kolporterów i Kolportażu Literatury AA w Gródku nad Dunajcem Podziękowanie od Kolportera dla Intergrupy za możliwość wzięcia udziału w Warsztatach.
-koordynator ZK Szeroka : Arek Koordynator Zespołu uczestniczył w spotkaniu Zespołu Regionu Katowice ds. niesienia posłania AA na ZK i AŚ w PIK Katowice i w spotkaniu tegoż Zespołu na Ogólnopolskich Warsztatach do niesienia posłania do ZK i AŚ w Łazach, dzięki którym  usłyszał i zyskał wiele cennych doświadczeń, związanych z funkcjonowaniem ZK i AŚ.
Na Warsztatach tych  podjęto decyzje, że Regionalne Warsztaty Regionu Katowice do niesienia posłania AA do ZK i AŚ odbędą się 16.11.2019 roku w Zabrzu. Podziękowanie Intergrupie od Koordynatora za możliwość uczestniczenia  w tych Warsztatach. Pieniądze na paczkę do ZK „Szeroka” zostały wpłacone. Mitingi na ZK „Szeroka” odbywają się regularnie w każdą środę o godzinie 16:00. Podziękowanie dla całego zespołu niosącego posłanie na ZK „Szeroka” za uczestnictwo w mitingach. Została wysłana do Dyrekcji ZK „Szeroka” uaktualniona lista osób zespołu do ZK „Szeroka” Osoby chętne do dołączenia do zespołu proszone są o zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu 663-693-954. Oczywiście wcześniej należy uzyskać rekomendacje od swojej grupy macierzystej. W dniach 1 i 3 maja mitingi odbędą się zgodnie z planem tj. o godzinie 16:00. Osoby będące na liście mogą w nich uczestniczyć.
-koordynator oddziału 14- brak. Rzecznik Intergrupy Zdzisiek poinformował .W miesiącu Marzec mitingi sobotnie o godzinie 16:00 prowadziła Grupa „11 Krok ” z Jastrzębia-Zdroju.
Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu Kwiecień  mitingi sobotnie prowadziła Grupa „Jest Sposób”z Jastrzębia-Zdroju. Wszystkie mitingi również odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu Maj sobotnie mitingi poprowadzi Grupa AA „Tolerancja” z Wodzisławia Śląskiego, a w miesiącu Czerwiec mitingi poprowadzi Grupa „CzAArna Owca” z Wodzisławia Śląskiego.
Prośba o zgłoszenie się chętnych na następnej Konferencji Intergrupy do służby Koordynatora oddziału XIV- ego. Rzecznik Zdzisiek zgłosił również problemy z mitingami, które odbywają się w czwartki na oddziele. Nie są one pod patronatem Intergrupy ale mitingi nie do końca odbywają się w duchu AA.
– łącznik internetowy – Karolina prosi o przekazywanie informacji związanych ze zmianami w spisie adresowym, podawanie adresów e-mail osób zainteresowanych, otrzymywaniem wiadomości z
regionu przez emitenta. Przypomniała o możliwości publikacji na stronie Intergrupy www informacji o rocznicach, warsztatach itp., a także zainteresowani nieodpłatnym otrzymywaniem Skrytki 2/4/3 w formie elektronicznej proszeni są wysłanie maila na adres: wydawnictwa@aa.org.pl  . Adres mailowy do Łącznika Internetowgo : karliczek001@aa.org.pl
– sekretarz – Marcin Sekretarz Intergrupy zdał relację dotyczącą raportu z ostatniej konferencji Intergrupy, która miała miejsce w dniu 02.03.2019 roku. Podziękowanie od Sekretarza
dla Karoliny- Łącznikowi Internetowemu za sporządzenie raportu z ostatniej Konferencji Intergrupy.
3.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI NA GRUPIE „OSTOJA”W GORZYCACH
W miesiącu Marzec mitingi poniedziałkowe o godzinie 19:00 prowadziła Grupa „CzAArna Owca ” z Wodzisławia Śląskiego. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem.
W miesiącu Kwiecień  mitingi poniedziałkowe prowadziła Grupa „Krokus”z Raciborza. Wszystkie mitingi również odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu Maj poniedziałkowe mitingi
poprowadzi Grupa AA „Katharsis”z Raciborza, a w miesiącu Czerwiec mitingi poprowadzi Grupa „Tolerancja” z Wodzisławia Śląskiego.
4.SPRAWOZDANIE SŁUŻB DO REGIONU
-reprezentant  komisji literatury i publikacji – nieobecny
-reprezentant do regionu- nieobecny. Rzecznik Intergrupy udzielił informacji .
5.KOORDYNATOR 45 LECIA AA W POLSCE .
Marek Koordynator 45 Lecia AA poinformował o przebiegu przygotowań do zlotu. Zabezpieczone są już fundusze na 45-lecie. Zachęcił do pełnienia służb podczas Święta Wspólnoty AA.
Intergrupa „Karliczek” wraz z Intergrupą „Katowice” będzie zajmować się służbami informacyjnymi. W celu aktualizacji list osób chętnych do służby udostępnił do informacji
e-mail:  . Poinformował również o możliwości nabycia butonów.  A także podał informację o planowanych mitingach , które odbędą się podczas zlotu.
6.PYTANIA DO SŁUŻB
Brak
7. REKOMENDACJA DO SŁUŻB – Zgłoszono 5 kandydatur osób do reprezentowania Intergrupy w dniu 18.05.2019 roku w 52 Konferencji Służb Regionu Katowice w Jastrzębiu-Zdroju. Zgłoszeni
zostali: Zdzisiek, Krzysiek, Marek, Iwona , Zbyszek. Wszystkie kandydatury zostały zatwierdzone poprzez głosowanie i udzielono im rekomendacji do reprezentowania Intergrupy.
8.KAPELUSZ
9.SPRAWY BIEŻĄCE
-Grupa AA „Małgosia” z Pszowa: Brak Rzecznika, Gienek zdał służbę skarbnika, służbę przejął Andrzej. Grupa prowadziła w dniu 26 03.19 r spotkanie informacyjno-spikerskie
na oddziale 2c w Gorzycach. Mitingi na Grupie prowadzone są w oparciu o 12 Kroków i 12 Tradycji według nowego tłumaczenia Wielkiej Księgi.
-Grupa AA „Tolerancja” z Wodzisławia Śląskiego zaprasza na mityng otwarty w dniu 26.05.2019 r na godzinę 17:00 w siedzibie Grupy przy ul. Szkolnej 2 – z okazji 9-ej rocznicy powstania grupy.
-Grupa AA „Bariera” z Żor zaprasza na mityng otwarty w dniu 08.06.2019 r na godzinę 18:00 w siedzibie Grupy przy ul. Boryńskiej 13 (MOPS) – z okazji 33-ej rocznicy powstania Grupy.
-Grupa AA „Prawda” z Wodzisławia Śląskiego zaprasza na mityng otwarty w dniu 16.05.2019 r na godzinę 17:00 w siedzibie Grupy przy ul. Szkolnej 2 – z okazji 27-ej rocznicy powstania Grupy.
-Grupa AA „Janek” z Raciborza zaprasza na mityng otwarty w dniu 09.05.2019 r na godzinę 18:00 w siedzibie Grupy przy ul. Warszawskiej 29 – z okazji 16-ej rocznicy powstania Grupy.
-Arek Koordynator Zespołu do ZK „Szeroka” poinformował o przygotowywaniu grafiku dla prowadzących, który będzie gotowy w miesiącu Lipiec br. Zwrócił się o dofinansowanie do zakupu
„Karlików dla osadzonych- Intergrupa wyraziła zgodę.
-Rafał Mandatariusz Grupy „CzAArna Owca” udzielił informacji o działalności Grupy. Mitingi odbywają się poprzez studiowanie Wielkiej Księgi w oparciu o program 12 Kroków.
W każdy ostatni poniedziałek miesiąca odbywają się Mitingi Spikerskie. W dniu 29 kwietnia Spikerem będzie Grażyna z Jastrzębia-Zdroju. Natomiast w następnym miesiącu maj Spikerem
będzie Wiesiek z Tychów, a w czerwcu zaproszenie przyjął Mirek z Tychów. Wszystkie służby stałe na grupie są obsadzone. Grupa niesie stałe posłanie na 1-szy oddział dzienny alkoholowy
w Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku. Od już dłuższego czasu w spotkaniach tych biorą również udział pacjentki z oddziału 14-ego. Również grupa niesie posłanie do schroniska dla
bezdomnych mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Wodzisławiu Śląskim, a także od niedawna dla pacjentów Psychoterapii Uzależnień „Fenix”w Wodzisławiu Śląskim. W miesiącu Lipiec Grupa
planuje przeprowadzkę do nowej siedziby Wodzisławskiej Placówki Wsparcia dziennego „Dziupla” w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Czyżowickiej 29b (obok Stadionu Miejskiego).
-Krzysiek Mandatariusz Grupy „Pod Prąd” z Jastrzębia-Zdroju poddał jako propozycję wprowadzenia punktu do Konferencji : Co dzieję się na grupach? Do przemyślenia przez mandatariuszy i
poddaniu głosowaniu na kolejnej Konferencji Intergrupy w dniu 06.07.2019 roku.
-Krzysiek Mandatariusz Grupy „Pod Prąd” z Jastrzębia-Zdroju poruszył sprawę pomocy do niesienia posłania na ZK w Raciborzu. Sprawa niesienia posłania do ZK w Raciborzu zostanie
przedstawiona przez Mandatariuszy na Grupach
-Arek jako Koordynator Zespołu do niesienia posłania na ZK w Jastrzębiu- Szeroka ma również pełne prawo do głosowania podczas Konferencji Intergrupy.
10.TEMAT WIODĄCY – Poradnik Służb. Referował Tadeusz
11.Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI – wypowiedziało się 5 osób
12.ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ GŁOSOWANIE – jednogłośnie
13.KOLEJNA KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 06.07.2019 O GODZINIE 16:00
14.WSPÓLNE ODMÓWIENIE MODLITWY O POGODĘ DUCHA
Raport  Sporządził:
Marcin Sekretarz Intergrupy „Karliczek”

RAPORT Z 277 KONFERENCJI INTERGRUPY „KARLICZEK” Z DNIA 02.03.2019 r.
Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha
Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji
Przeliczenie i podanie uprawnionych do głosowania, uprawnionych było 25 osoby
Odczytanie i przyjęcie planu konferencji przez głosowanie, 25 za, czyli jednogłośnie
1.JAK INTERGRUPA MOŻE POMÓC GRUPOM?
Brak wypowiedzi.
2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY
-rzecznik – Poddał pod głosowanie zmianę daty następnej konferencji. Większością głosów ustalono, że będzie to 27.04.19. Poinformował, o warsztatach tradycji na GŚA i warsztatach kolportażu, oraz o możliwości zadania pytań na 48 konferencję SK.
-skarbnik : podał informację o stanie finansowym Intergrupy oraz przedstawił rozliczenie z regionu za rok 2018. Przyjął wpłaty z następujących grup : 24 Godziny Radlin, Bariera Żory, CzAArna Owca Wodzisław Śl., Ewolucja Wodzisław Śl., Helios Racibórz, Herkules Żory, Janek Racibórz, Jest Sposób… Jastrzębie Zdrój, Jutrzenka Żory,
Katharsis Racibórz, Krokus Czerwionka-Lesz., Krokus Racibórz, Małgosia Pszów,Metanoja Rybnik, Nadzieja Rybnik, Niedzielna Racibórz, Odnowa Jastrzębie Zdrój, Odrodzenie Rybnik, Ostoja Gorzyce, Piątkowa Jastrzębie Zdrój, Pod Prąd Jastrzębie Zdrój, Prawda Wodzisław Śl., Serce Czerwionka-Lesz.
-kolporter : podał informacje o stanie literatury. Całość funduszu w literaturze. Do pobrania „Skrytka” 2/4/3 po jednym egzemplarzu na każdą grupę. WK tylko w twardej oprawie.
-koordynator ZK Szeroka : uczestniczył w spotkaniu Zespołu Regionu Katowice ds. niesienia posłania AA na ZK i AS w PIK Katowice. Pieniądze na paczkę zostały wpłacone. Mityngi odbywają się regularnie. Przekazane zostały rzecznikowi grupy w ZK : scenariusz, broszury, oraz ulotka inf. o warsztatach niesienia posłania na ZK. Zakupione zostały szklanki – 20 szt. 30.03.19 o 16:00 w siedzibie Gr. AA „Pod Prąd” – ul Popiełuszki 1a – odbędzie się spotkanie zespołu do niesienia posłania na ZK. Osoby chętne do zespołu, proszone są o zgłaszanie się z rekomendacją swojej grup pod nr : 663-693-954.
-łącznik ZK Racibórz : nieobecny
-koordynator oddziału 14: Brak. Rzecznik Intergrupy poinformował, że w styczniu mitingi sobotnie o godzinie 16:00 prowadziła Grupa „Metanoia” z Rybnika. W lutym mitingi prowadziły Gr. AA „Zdrój” i „Odnowa” z Jastrzębia-Zdroju. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem.
W marcu mitingi prowadzi Gr. AA „11 krok” z Jastrzębia- Zdroju, a w kwietniu mitingi poprowadzić będzie Gr.AA „Jest sposób” z Jastrzębia-Zdroju.
– łącznik internetowy – poinformowała, że jest na bieżąco na stronie Intergrupy prowadzone kalendarium. Poinformowała o możliwości publikacji na naszej stronie www informacji o rocznicach, warsztatach itp. Przypomniała o możliwości zamówienia elektronicznej wersji skrytki 2/4/3 oraz otrzymywaniu wiadomości z regionu droga emitenta. Podała informacje o wszystkich zbliżających się warsztatach i możliwości zakupu butonów na 45 lecie AA w Polsce.
-sekretarz- nieobecny.
-koordynator zespołu do organizacji 45 lecia AA w Polsce – nieobecny. Rzecznik Intergrupy w jego imieniu przeczytał informacje dotyczącą możliwości i sposobów zakupu butonów. Sprzedaż rusza 11.03.19. Prośba do utworzenia na grupach list osób chętnych na butony. Informacja, że 24.03.19. region Katowice będzie głosował w sprawie uczestnictwa w 45 leciu innych grup 12 krokowych. Wypowiedziała się rzecznik regionu.
3.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI NA GRUPIE „OSTOJA”W GORZYCACH
W styczniu mitingi poniedziałkowe o godzinie 19:00 prowadziła Gr. AA „Herkules ” z Żor.
W lutym mitingi prowadziła Gr. AA „Piątkowa”z Jastrzębia. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem.
W marcu mitingi prowadzi Gr. AA „CzAArna Owca”z Wodzisławia Śląskiego, a w kwietniu Gr. AA „Krokus” z Raciborza.
4.SPRAWOZDANIE SŁUŻB DO REGIONU
-reprezentant do regionu – nieobecny. W jego imieniu zastępca Rzecznika Intergrupy przekazała informacje z Rady Regionu : o warsztatach tradycji na GŚA, o głosowaniu nad udziałem w 45 leciu AA w Polsce innych wspólnot 12 krokowych, o Zlocie na Ukrainie, o nowo wydrukowanych spisach mityngów, o przyjęciu przez 3 profesjonalistów zaproszeń na 45 lecie AA w Polsce, o wakatach w regionie od 18.05.19 : Skarbnik regionu, Delegat Komisji Organizacyjnej, Powiernik klasy A w regionie, Powiernik kl B w SK. Apel do kolporterów o wykup literatury z PIK’u.
-reprezentant zespołu literatury i publikacji – poinformował o przebiegu pracy zespołu. Prośba o informacje, co zmienić w Karliku.
5.PYTANIA DO SŁUŻB
Pytanie od uczestnika konferencji – do byłego koordynatora ZK Szeroka – dlaczego koniczna jest rekomendacja grup do zespołu ZK Szeroka. Wyczerpującej odpowiedzi udzieliły 3 osoby, w tym były koordynator.
Pytanie od uczestnika konferencji – do skarbnika Intergrpy – o możliwość wglądu grup w szczegóły raportu skarbnika. Wyczerpującej odpowiedzi udzieliły 4 osoby, w tym skarbnik.
Pytanie od uczestnika konferencji – do Intergrupy – czy na grupie muszą być czytane kroki z nowego wydania WK ? Uzasadnienie pytania obawami grupy. Odpowiedzi udzieliła 1 osoba.
Pytania 3 uczestników konferencji do rzecznika Intergrupy o butony na 45 lecie AA w Polsce – Rzecznik udzielił wyczerpującej odpowiedzi.
Pytanie byłego koordynatora do ZK Szeroka do grup Raciborskich – o potwierdzenie problemów z niesieniem posłania do ZK w Raciborzu. Odpowiedzi udzieliła 1 osoba. Propozycja rozwiązania problemu przez rzecznika Intergrupy .
6.REKOMENDACJA DO SŁUŻB
– Gr. AA „Pod Prąd” udzieliła rekomendacji 2 osobom do zespołu do ZK Szeroka.
– Krzysiek z Gr. AA „Pod Prąd” otrzymał rekomendację od grupy, w związku z wyjazdem na prośbę z Regionu Katowice, do niesienia posłania w Regionie Kijów, jako uczestnikowi Warsztatów Tradycji AA w Kijowie. Głosowanie : Intergrupa zatwierdziła kandydaturę większością głosów.
– Krzysiek z Gr AA „Pod Prąd” otrzymał rekomendację grupy, na służbę Delegata do służby Krajowej w Komisji Organizacyjnej z Regionu Katowice. Głosowanie : Intergrupa jednomyślnie zatwierdziła kandydaturę.
7.KAPELUSZ
8.SPRAWY BIEŻĄCE
– Gr. AA „Pod Prąd” zaprasza na 15 Warsztaty Sponsorowania, które odbędą się 13.04.19 w siedzibie Gr. AA „Pod Prąd” – ul.Popiełuszki 1 a , Jastrzębie Zdrój , w godzinach : 10:00- 18:00
– skarbnik Intergrupy poddał pod dyskusję i głosowanie poruszany wcześniej temat przelewającego się kapelusza Intergrupy. Wypowiedziało się 5 osób. Głosowanie : Intergrupa jednogłośnie przyjęła przelewający się kapelusz z ustaloną rezerwą.
9.TEMAT WIODĄCY – „Poradnik Służb” – „ Funkcjonowanie grup w odniesieniu do poradnika”.
10.Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI – wypowiedziało się 9 osób.
11.ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ GŁOSOWANIE – jednogłośnie
12.KOLEJNA KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 27.04.2019 O GODZINIE 16:00
13.WSPÓLNE ODMÓWIENIE MODLITWY O POGODĘ DUCHA

RAPORT Z 276 KONFERENCJI INTERGRUPY „KARLICZEK” Z DNIA 05.01.2019 r.

Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha
Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji
Przeliczenie i podanie uprawnionych do głosowania, uprawnionych było 22 osoby
Odczytanie i przyjęcie planu konferencji przez głosowanie, 22 za, czyli jednogłośnie

1.JAK INTERGRUPA MOŻE POMÓC GRUPOM?
Grupa „Barbara” z Rybnika – Boguszowic prosi o usunięcie z wykazu mitingów sobotnich, które się już nie odbywają. Zgłoszono również konieczność modyfikacji błędu adresowego na spisie mitingów dotyczącego Grupy AA „Piątkowa” z Jastrzębia-Zdroju.

2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY
-rzecznik – Rzecznik Zdzisiek przedstawił nowe, ujednolicone scenariusze mitingów, które pod ramieniem Intergrupy odbywają się na zakładach karnych oraz oddziałach szpitalnych.
Poinformował o wystawionym piśmie z informacją o nowym Koordynatorze do Zakładu Karnego w Jastrzębiu- Szeroka.
-skarbnik : Skarbnik Mariusz podał informację o stanie finansowym Intergrupy oraz przyjął wpłaty z następujących grup: 11-krok Jastrzębie Zdrój, 24 Godziny- Radlin, Barbara- Rybnik,
CzAArna Owca- Wodzisław Śląski, Helios- Racibórz, Herkules- Żory, Jest Sposób…- Jastrzębie Zdrój, Janek-Racibórz, Katharsis- Racibórz, Krokus- Czerwionka-Leszczyny, Krokus- Racibórz, Małgosia- Pszów,  Metanoia- Rybnik, Nadzieja-Rybnik, Niedzielna- Racibórz, Odnowa-Jastrzębie-Zdrój, Odrodzenie-Rybnik, Ostoja-Gorzyce, Piątkowa- Jastrzębie-Zdrój, Pod Prąd- Jastrzębie-Zdrój, Prawda- Wodzisław Śląski, Tolerancja- Wodzisław Śląski, U Hanysów- Rybnik, U Źródeł- Wisła, Zdrój- Jastrzębie-Zdrój
-kolporter : Kolporter Łukasz podał informacje o stanie literatury. Całość funduszu w literaturze. Do pobrania „Skrytka” 2/4/3 po jednym egzemplarzu na każdą grupę.
Kolporter prosi o odbiór zamówionych kalendarzyków AA na 2019 rok. Do nabycia 12 Kroków i 12 Tradycji (zafoliowane) w brzmieniu z najnowszego tłumaczenia
Wielkiej Księgi (wyd. IV)- w cenie 3,50 zł. Do nabycia także książka pt.”Jest rozwiązanie. Historie osobiste polskich AA”- w cenie 23 zł. oraz najnowsze biuletyny „Zdrój” i „Karlik”.
Kolporter Intergrupy prosi o wpisywanie się na listę zapotrzebowania na nowe wydanie Wielkiej Księgi.
-koordynator ZK Szeroka : Dotychczasowy koordynator zdał służbę. Nowy koordynator Arek poinformował o stworzonym nowym grafiku prowadzących mitingi, obowiązującym do końca czerwca bieżącego roku.
-łącznik ZK Racibórz : Nieobecny
-koordynator oddziału 14: Brak. Rzecznik Intergrupy Zdzisiek poinformował .W listopadzie mitingi sobotnie o godzinie 16:00 prowadziła Grupa „Odrodzenie ” z Rybnika.
Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. W grudniu mitingi sobotnie prowadziła Grupa „Piątkowa”z Jastrzębia-Zdroju. Wszystkie mitingi również odbyły się zgodnie z planem.
W styczniu sobotnie mitingi prowadzi Grupa AA „Metanoia” z Rybnika, a w lutym mitingi poprowadzić będą : Grupy „Zdrój” i „Odnowa” z Jastrzębia-Zdroju.
Od stycznia bieżącego roku został zaprowadzony nowy zeszyt przychodów do kapelusza. Rzecznik zachęcił również do podjęcia się służby Koordynatora oddziału 14-ego.
– łącznik internetowy – Karolina przekazała wszystkim swój numer telefonu. Prosi o kontakt osoby zainteresowane otrzymywaniem emitenta z Regionu Katowice.
Poinformowała, że jest na bieżąco na stronie Intergrupy prowadzone kalendarium. Prosi również o bieżące przekazywanie informacji dotyczących grup AA tj. czas, miejsce,
czy jest na grupie dostępna literatura, czy grupa posiada pieczątkę itp. Poinformowała o możliwości publikacji na naszej stronie www informacji o rocznicach, warsztatach itp.
Przypomniała o możliwości zamówienia elektronicznej wersji skrytki 2/4/3.

3.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI NA GRUPIE „OSTOJA”W GORZYCACH
W listopadzie mitingi poniedziałkowe o godzinie 19:00 prowadziła Grupa „11 krok ” z Jastrzębia-Zdroju. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem.
W grudniu mitingi poniedziałkowe prowadziła Grupa „Krokus”z Raciborza. Wszystkie mitingi również odbyły się zgodnie z planem, za wyjątkiem poniedziałku, w którym przypadła Wigilia.
W styczniu sobotnie mitingi prowadzi Grupa AA „Herkules”z Żor, a w lutym mitingi poprowadzić będzie Grupa „Piątkowa” z Jastrzębia-Zdroju. Zgłoszony został brak szklanek oraz dzwonka
do prowadzenia mitingów

4.SPRAWOZDANIE SŁUŻB DO REGIONU –
-reprezentant do regionu – nieobecny
-reprezentant zespołu literatury i publikacji – Michał poinformował o przebiegu pracy zespołu. Zespół regularnie spotyka się na skypie. Zachęcił do pracy w zespole.

5.PYTANIA DO SŁUŻB
Pytanie od uczestnika konferencji do Zdzisława Rzecznika Intergrupy – dotyczące ostatniej konferencji Rady Regionu. Rzecznik udzielił wyczerpującej odpowiedzi.

6.REKOMENDACJA DO SŁUŻB – Brak
7.KAPELUSZ

8.SPRAWY BIEŻĄCE
-padła propozycja umieszczenia dokumentacji wpłat do skarbnika Intergrupy w szafce w siedzibie Intergrupy.
– Nowy mandatariusz Rafał z Grupy AA „CzAArna Owca” z Wodzisławia Śląskiego zaprasza na mityng spikerski w dniu 28.01.2019 r na godzinę 19:00 z okazji I-szej rocznicy grupy.
Spikerem będzie Mariusz z Katowic.
-Grupa „Małgosia” z Pszowa zaprasza na miting otwarty, połączony z 15 Rocznicą Grupy na dzień 08 02.2019 roku. Miting odbędzie się o godzinie 18:00.
-Kolporter Łukasz zwróciła się do Intergrupy o zwrot kosztów Warsztatów Kolporterów, a także zwrócił się o zwiększenie funduszu literatury. Przyjęto jednogłośnie.
-Koordynator do ZK Szeroka Arek zwrócił się zwrot kosztów warsztatów do niesienia posłania na ZK .
-Grupa AA „24 Godziny” z Radlina ma nowego mandatariusza, którym jest Darek
-Zdzisław, mandatariusz Grupy AA „Odrodzenie”, zaprasza w dniu 26.01.2019 roku na miting z okazji 32 rocznicy Grupy. Miting odbędzie się o godzinie 19:00.
-Informacja o kończących się służbach w Regionie tj.: Skarbnik Regionu, , Delegat Regionu do Komisji Organizacyjnej. Wymagana jest rekomendacja grupy i Intergrupy.
-Omówiono sprawę braków na Grupie „Ostoja” w Gorzycach, zapadły propozycje o przechowywaniu szklanek i kawy w szafce zamykanej na klucz. Klucz pod opieką grupy, która prowadzi mitingi w danym miesiącu. A także padła propozycja odejścia od parzenia kawy i herbaty na mitingach w Gorzycach. W związku z zakończeniem niesienia posłania do Branic padła propozycja przeniesienia dotychczasowych wydatków z Branic do Gorzyc.Do zastanowienia się przed następną konferencją Intergrupy w marcu br.
-Poruszono sprawy raportu Skarbnika Regionu. Kiedy jest możliwość zapoznania się z raportem.

10.TEMAT WIODĄCY – Z Poradnika Służb dotyczący jedności.

11.Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI – wypowiedź 1 osoby, a także parę osób wypowiedziało się w innych sprawach..

12.ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ GŁOSOWANIE – jednogłośnie

13.KOLEJNA KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 02.03.2019 O GODZINIE 16:00

14.WSPÓLNE ODMÓWIENIE MODLITWY O POGODĘ DUCHA

RAPORT Z 275 KONFERENCJI INTERGRUPY „KARLICZEK” Z DNIA 03.11.2018r.

Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha
Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji
Przeliczenie i podanie uprawnionych do głosowania, uprawnionych było 21 osób
Odczytanie i przyjęcie planu konferencji przez głosowanie, 21 za, czyli jednogłośnie, po przerwie było 20.

1.JAK INTERGRUPA MOŻE POMÓC GRUPOM?
Brak wypowiedzi
2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY
rzecznik : Rzecznik Zdzisiek poinformował o warsztatach tłumaczenia „Wielkiej Księgi”, które miały miejsce w dniu 29.09.2018 roku w siedzibie Intergrupy przy ul. Wieniawskiego 7 w Rybniku. W warsztatach tych jednym z gości był Dyrektor BSK Paweł. Poinformował o Konferencji Służb Regionu w dniu 13.10.2018r. Na Konferencji tej podjęto decyzje o zastąpieniu dotychczasowych komisji zespołami. Zlikwidowano również służbę Kolportera w PIK-u, ponieważ Intergrupy zakupy literatury dokonują drogą elektroniczną. Poinformował również o Warsztatach Służb, w których wziął udział w dniu 27.10.2018 na Grupie. „Jest Sposób…” w Jastrzębiu Zdroju. Poinformował również o warsztatach rzeczników w Sielpi, które odbyły się w dniach od 19-21.10.2018 r.
skarbnik : Skarbnik Mariusz podał informację o stanie finansowym Intergrupy oraz przyjął wpłaty z następujących grup: 11-krok Jastrzębie Zdrój, 24 Godziny- Radlin, Barbara-Rybnik, Bariera-Żory, CzAArna Owca- Wodzisław Śląski, Ewolucja -Wodzislaw Śląski, Helios- Racibórz, Herkules- Żory, Jest Sposób…-Jastrzębie Zdrój, Jutrzenka-Żory, Katharsis- Racibórz, Krokus- Czerwionka-Leszczyny, Krokus- Racibórz, Metanoia-Rybnik, Nadzieja-Rybnik, Odnowa-Jastrzębie-Zdrój, Odrodzenie-Rybnik, Ostoja-Gorzyce, Piątkowa- Jastrzębie-Zdrój, Pod Prąd- Jastrzębie-Zdrój, Prawda-Wodzisław Śląski, Serce-Czerwionka-Leszczyny, Tolerancja-Wodzisław Śląski, Zdrój- Jastrzębie-Zdrój
kolporter : Kolporter Michał podał informacje o stanie literatury. Do pobrania „Skrytka” 2/4/3 nr 138. Do kupienia kalendarze krajobrazowe na 2019 rok, nowa książka pt.”Jest rozwiązanie” w cenie 23 zł., „Zdrój” nr 5, „Karlik” nr 5 i „Nadzieja” nr 3.
koordynator ZK Szeroka : Mityngi otwarte odbywają się według grafiku obowiązującego do końca bieżącego roku na ZK w każda środę o godzinie 16:00.Koordynator Arek poinformował o mitingu informacyjnym dla służb więziennych, który odbył się w dniu 15.10.2018 roku. Poinformował również o kończącej się służbie Koordynatora Zespołu. W dniu 15.12.2018 roku na grupie AA „11-Krok” w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się spotkanie Zespołu Zadaniowego w celu wybrania nowego Koordynatora.
łącznik ZK Racibórz : Mityngi odbywają się regularnie w poniedziałki o godzinie 14:00 za wyjątkiem jednego mitingu ostatniego z powodu nieobecności wychowawcy. Ostatnio zakupiona paczka została dostarczona.
koordynator oddziału 14 : brak. Rzecznik Intergrupy Zdzisiek poinformował, że w miesiącu wrześniu mitingi sobotnie o godzinie 16:00 prowadziła Grupa „Ewolucja ” z Wodzisławia Śląskiego. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu październiku, mitingi sobotnie prowadziła Grupa „Zdrój”+”Odnowa”z Jastrzębia-Zdroju. Wszystkie mitingi również odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu listopadzie, sobotnie mitingi prowadzi Grupa AA „Odrodzenie”z Rybnika, a w miesiącu grudniu, mitingi poprowadzi Grupa „Piątkowa” z Jastrzębia-Zdroju. – łącznik internetowy : Karolina nieobecna. W zastępstwie Sekretarz Marcin odczytał informacje od Łącznika Internetowego: Proszę o przekazywanie informacji związanych ze zmianami w spisie adresowym, podawanie adresów e-mail osób zainteresowanych, otrzymywaniem wiadomości z regionu przez emitenta. Przypominam o możliwości publikacji na stronie Intergrupy www informacji o rocznicach, warsztatach itp., a także zainteresowani nieodpłatnym otrzymywaniem Skrytki 2/4/3 w formie elektronicznej proszeni są wysłanie maila na adres: wydawnictwa@aa.org.pl

sekretarz : Sekretarz Marcin zdał relację dotyczącą raportu z ostatniej konferencji Intergrupy, która miała miejsce w dniu 01.09.2018 roku.

3.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITINGI NA GRUPIE „OSTOJA”W GORZYCACH
W miesiącu wrześniu mitingi poniedziałkowe o godzinie 19:00 prowadziła Grupa AA „Pod Prąd ” z Jastrzębia-Zdroju. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem.
W miesiącu październiku mitingi poniedziałkowe prowadziła Grupa „Metanoia”z Rybnika. Wszystkie mitingi również odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu listopadzie sobotnie mitingi prowadzi Grupa AA „11-Krok”z Jastrzębia-Zdroju, a w miesiącu grudniu mitingi poprowadzi Grupa „Krokus” z Raciborza.
4.SPRAWOZDANIE SŁUŻB DO REGIONU
reprezentant zespołu organizacyjnego – brak
reprezentant zespołu finansowego – brak
reprezentant zespołu literatury i publikacji – Michał zachęcił do pisania artykułów do „Karlika”, w których można również dzielić się doświadczeniami na Tradycjach.
Zachęcił również do współpracy w zespołach. Zespół literatury i publikacji regularnie spotyka się na Skypie.

5.KOORDYNATOR 45 LECIA AA W POLSCE .
Obecny na Konferencji Z-ca Koordynatora 45 Lecia AA w Polsce Piotr poinformował o przebiegu przygotowań do przyszłorocznego zlotu. Zachęcił do pełnienia służb podczas organizowanego w przyszłym roku Święta Wspólnoty AA. Zachęcił aby w przyszłym roku na zlot zaprosić jak najwięcej Przyjaciół AA (Profesjonaliści, Terapeuci). Poinformował również o planowanej jak największej sprzedaży butonów.

6.PYTANIA DO SŁUŻB
-Pytanie od uczestnika konferencji do Z-cy Koordynatora dotyczące uruchomienia anglojęzycznej wersji internetowej strony 45 lecia AA. Udzielono wyczerpującej odpowiedzi.
-Pytanie od Skarbnika Intergrupy do Z-cy Koordynatora dotyczące kanałów dystrybucji butonów oraz kosztów 45-lecia AA w Polsce. Udzielono wyczerpującej odpowiedzi.
-Kolejne pytanie techniczne od Rzecznika Grupy „CzAArna Owca” Rafała dotyczyło ilości osób biorących udział w mitingu podczas 45-lecia, za który odpowiedzialna jest Intergrupa „Karliczek”. Również udzielono wyczerpującej odpowiedzi.
-Następnie pytanie zadała Iwona z Jastrzębia dotyczące możliwości odbioru butonów na 45-lecie. Udzielono odpowiedzi- Butony będą do odbioru po nowym roku.
-Ostatnie pytanie zadał Rzecznik Intergrupy Zdzisiek- dotyczyło kolorystyki oraz oznakowania butonów podczas zlotu. Udzielono wyczerpującej odpowiedzi.

7. REKOMENDACJA DO SŁUŻB

– Nowym Kolporterem Intergrupy jednogłośnie został wybrany Łukasz z rekomendacją grupy „Krokus” z Czerwionki-Leszczyn
8.KAPELUSZ

9.SPRAWY BIEŻĄCE
-W dniu 12. 11.2018 w siedzibie PIK w Katowicach odbędzie się spotkanie dotyczące finansów w PIK
-Jerzy z Intergrupy poinformował o Warsztatach Informacji Publicznej, zachęcił do zgłaszania się do służby w Zespole Informacji Publicznej. Przekazał prośbę do Mandatariuszy grup o możliwości służenia w zespole. Po uzyskaniu rekomendacji grupy można zgłosić się do służby w Zespole Informacji Publicznej.
-Jest nowy Mandatariusz Marcin na Grupie AA 'Bariera” w Żorach
-Grupa AA „CzAArna Owca” z Wodzisławia Śląskiego zaprasza na miting spikerski w dniu 26.11.2018 r na godzinę 19:00. Spikerem będzie Krzysiek z Jastrzębia-Zdroju.
-Przemek z Intergrupy „Katowice” poinformował uczestników konferencji o swojej służbie Skarbnika na Intergrupie Między innymi poruszył kwestie przelewającego się kapelusza.
-Zaproszenie na miting z okazji 23 rocznicy grupy „Helios” w Raciborzu w dniu 30.11.2018 roku o godzinie 18:00 w siedzibie grupy przy ul. Szkolnej 21
-Nie istnieje już grupa AA 'Drugi Brzeg” z Raciborza
-Marek z Jastrzebia- Zdroju zachęcił do zgłaszania się do służb podczas planowanych przyszłorocznych obchodów 45-lecia AA w Polsce. Zgłosił wysoki stan kapelusza na grupie „Ostoja” w Gorzycach z prośbą o podjęcie decyzji co do rozdysponowania tej kwoty. Decyzją Intergrupy ustalono rezerwę w wysokości 150 zł., natomiast reszta kwoty zostanie przekazana na Intergrupę.
-Rzecznik Regionu Katowice Ewa poinformowała o kończącej się w maju przyszłym roku służbie dotychczasowego Skarbnika Regionu. Zachęciła do podjęcia się tej służby. Wymagana jest Rekomendacja Intergrupy.
-Dotychczasowy Kolporter Intergrupy Michał podziękował za możliwość pełnienia służby przez ostatnie dwa lata.
-Skarbnik Intergrupy Mariusz podał propozycje do rozważenia kwitowania wpłat na Intergrupie przez grupy za pomocą pieczątki a nie wypisywania druków KP w celu oszczędności kosztów zakupu stosownych druków.

10.TEMAT WIODĄCY – jedenasta i dwunasta koncepcja

11. Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI – wypowiedziały się 2 osoby.

12. ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ GŁOSOWANIE – jednogłośnie

13. KOLEJNA KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ : 05.01.2019 O GODZINIE 16:00

14. WSPÓLNE ODMÓWIENIE MODLITWY O POGODĘ DUCHA

RAPORT Z 274 KONFERENCJI INTERGRUPY  KARLICZEK Z DN. 01.09.2018

Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha

Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji

Przeliczenie i podanie uprawnionych do głosowania, uprawnionych było 20 osób
Odczytanie i przyjęcie planu konferencji przez głosowanie, 20 za, czyli jednogłośnie

1.JAK INTERGRUPA MOŻE POMÓC GRUPOM?
Kolporter z Grupy „Jest Sposób” zwróciła się do Intergrupy o dofinansowanie na poczet organizowanych przez grupę „Jest Sposób” Warsztatów Służb w miesiącu
Październik. Zostało przyznane dofinansowanie przez Intergrupę.
Mandatariusz z Grupy „Niedzielna” z Raciborza zwrócił się z prośbą o wsparcie grup Raciborskich w celu niesienia posłania do Branic.
Jeżeli do końca roku nie znajdzie się jakieś rozwiązanie, to wówczas niesienie posłania do Branic przejmą Grupy Opolskie. Padły sugestie od uczestników konferencji,
aby grupy Raciborskie spróbowały jednak nawiązać dialog grupowy. Gdyby jednak do tego nie doszło, to wówczas wtedy przekazać niesienie posłania Grupom Opolskim.
Mitingi w Branicach odbywają się w każdy czwartek o godzinie 18:30.

2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY
-rzecznik – Poinformował o planowanych warsztatach tłumaczenia „Wielkiej Księgi” w dniu 29.09. 2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Intergrupy przy ul. Wieniawskiego 7 w Rybniku.
Zachęcił do korzystania z Emitenta, w którym na bieżąco ukazują się informacje o planowanych warsztatach.
-skarbnik : Podał informację o stanie finansowym Intergrupy oraz przyjął wpłaty z następujących grup: 11-krok Jastrzębie Zdrój, 24 Godziny- Radlin, Barbara- Rybnik,
CzAArna Owca- Wodzisław Śląski, Ewolucja- Wodzisław Śląski, Helios- Racibórz, Herkules- Żory, Janek- Racibórz Jutrzenka-Żory, Katharsis- Racibórz, Krokus- Czerwionka-Leszczyny,
Krokus- Racibórz, Metanoia- Rybnik Nadzieja-Rybnik, Niedzielna- Racibórz, Odnowa- Jastrzębie-Zdrój, Odrodzenie-Rybnik, Ostoja-Gorzyce, Pod Prąd- Jastrzębie-Zdrój,
Prawda- Wodzisław Śląski Serce-Czerwionka-Leszczyny, Tolerancja-Wodzisław Śląski, U Źródeł- Wisła
-kolporter : Podał informacje o stanie literatury. Fundusz literatury wynosi .
w całości w literaturze. Do pobrania „Skrytka” 2/4/3 nr 4/2018. Do nabycia najnowsze numery „Zdroju” i „Karlika” oraz nowo wydana broszurka
„AA dla starszych Wiekiem Alkoholików-Nigdy nie jest za późno” w cenie 2,50 zł. Zachęcił też do nabycia dodatku do „Skrytki” na temat nowego tłumaczenia „Wielkiej Księgi” w cenie 1 zł.,
zwłaszcza w kontekście Warsztatu w siedzibie Intergrupy w ostatnią sobotę bieżącego miesiąca. Kończy się służba dotychczasowego Kolportera.
Na następnej konferencji Intergrupy zostanie wybrany nowy Kolporter. Na razie jest jedna kandydatura. Kolporter zachęcił do zgłaszania się do służby.
-koordynator ZK Szeroka : Mityngi odbywają się według grafiku obowiązującego do końca bieżącego roku na ZK. Nie odbył się miting w dniu 15.08.2018 r. z powodu braku zgody
Dyrektora Zakładu Karnego. W dniu 17.11.2018 roku na Grupie XI-Krok w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się wybór nowego Koordynatora do ZK Szeroka.
Na dzień dzisiejszy jest jedna osoba chętna do podjęcia się tej służby. Jest możliwość odbierania osadzonych na ZK na mitingi Grup AA.
W miesiącu Październik odbędzie się na ZK Szeroka miting rocznicowy. Zostanie uruchomiona dodatkowa lista. Osoby chętne do wzięcia udziału w mitingu rocznicowym mogą zgłaszać tą chęć
u Mandatariuszy swoich Grup.
-łącznik ZK Racibórz : środowe mityngi odbywają się regularnie, zakupiono paczkę
-koordynator oddziału 14- brak. Rzecznik Intergrupy poinformował o uzgodnionych z Personelem oddziału nowych zasadach przekazywania kwoty z kapelusza w wysokości 60 % na potrzeby Grupy
„Nadzieja”. Pieniądze będą przekazywane na koniec miesiąca z wszystkich mitingów, a nie jak było dotychczas na każdym mitingu. W miesiącu Lipiec mitingi sobotnie prowadziła
Grupa „Pod Prąd” z Jastrzębia-Zdroju. Wszystkie mitingi odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu Sierpień mitingi sobotnie prowadziła Grupa „CzAArna Owca” z Wodzisławia Śląskiego.
Wszystkie mitingi również odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu Wrzesień sobotnie mitingi poprowadzi Grupa „Ewolucja” z Wodzisławia Śląskiego, a w miesiącu Październik mitingi
poprowadzą Grupy „Zdrój” i „Odnowa” z Jastrzębia-Zdroju.
– koordynator zespołu ds. organizacji 45 lecia AA w Polsce – Poinformował o tym, że do tej pory nie otrzymał jeszcze list chętnych osób do pełnienia 4-godzinnej służby podczas
zlotu AA w dniach 16-18 sierpnia 2019 roku. Listy zostały wcześniej przekazane Mandatariuszom Grup. Zachęcił do pełnienia służb podczas organizowanego w przyszłym roku zlotu.
– łącznik internetowy – Poprosiła o przekazywanie informacji związanych ze zmianami w spisie adresowym, podawanie adresów e-mail osób zainteresowanych, otrzymywaniem wiadomości z
regionu przez emitenta, przypomniała o możliwości publikacji na stronie Intergrupy www informacji o rocznicach, warsztatach itp., a także poinformowała o możliwości zamówienia
elektronicznej wersji skrytki 2/4/3
—————————————————————————————————————
Poniżej przestawiła skrót informacji napływających emitentem – lipiec – sierpień 2018:

Zlot 45 lat AA w Polsce – prośba o wpłaty
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji Zlotu 45-lecia AA w Polsce podajemy Wam dane kontaktowe biura Zlotu oraz zespołu zadaniowego obsługującego to
wydarzenie:
http://aa.org.pl/45lat/?kontakt
Jednocześnie prosimy Was o kontaktowanie się z poszczególnymi służebnymi z zespołu zadaniowego
od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 – 19.00

-Informacja o uruchomieniu strony internetowej Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce
Pod adresem
http://aa.org.pl/konferencje/47/
Znajduje się strona internetowa 47 Konferencji Służby krajowej AA w Polsce.
Można tam zapoznać się z programem Konferencji, listą pytań od Grup i uczestników Wspólnoty oraz rekomendacjami do najbliższej Konferencji.
Znajduje się tam także informacja o cotygodniowych dyżurach telefonicznych podczas których można uzyskać odpowiedzi na pytania odnośnie rekomendacji.

-Warsztaty:
-Intergrupa Karliczek zaprasza na Warsztat tłumaczenie „Wielkiej Księgi” (Anonimowi Alkoholicy – wydanie czwarte) 29.09. o godzinie 10:00 w Rybniku ul. Wieniawskiego 7
(Kościół Werbistów). Siedziba Intergrupy.
-II Warsztaty Anonimowych Alkoholików na temat niesienia posłania AA do Zakładów Poprawczych i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, które odbędą się w dniach
20.10.2018 – 21.10.2018 roku w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym „GWAREK” w Ślesinie koło Konina/Lichenia www.gwarekslesin.pl
-III Ogólnopolskie Warsztaty Informacji Publicznej, które odbędą się 12-14 października 2018r.
w Ośrodku Wczasowym „Wodnik” przy ul. Nadmorskiej 10 w Łebie
www.wodnikleba.pl
-Warsztaty Niesienia posłania AA do ZK i AŚ – Litwa – Wilno 29.09.2018 r
-Ogólnopolskie Warsztaty Rzeczników Regionów i Rzeczników Intergrup, które odbędą się w dniach 19 – 21-10-2018 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Łucznik” w Sielpi Wielkiej.
-21 IX 2018 II – OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY SKARBNIKÓW 21- 23 WRZEŚNIA 2018r. GÓRA ŚW ANNY
http://fundacja.no-ip.biz/~region008/doc/II-War_Skarb-2018.pdf
-WARSZTATY 12 KROKÓW WSPÓLNOTY ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW
12 – 14 październik 2018 r. KRZESZÓW Bazylika – dom sióstr Benedyktynek
-Warsztaty 12 Kroków Anonimowych Alkoholików
22 września 2018 r. (sobota) godz. od 09:30 do 20:00 – Wrocław
-Warsztaty „Służba Siłą Wspólnoty”
Prowadzący: Paweł z Warszawy
07 października 2017 r. (sobota) od 10:00 do 15:30
Salka przy parafii NMP Matki Pocieszenia przy ul. Wittiga10 we Wrocławiu.
-Warsztaty -TRADYCJE AA (od I do VI) Jastrzębia Góra 21.09.2018 – 23.09.2018
-Region AA Dolnośląski zaprasza na Warsztaty Tradycji i Koncepcji AA w dniach 13-14 październik 2018
Klasztor Sióstr Urszulanek, ul. Krakowska 31a, 57-256 Bardo Śląskie
-Zloty:
– XXIII ZLOT RADOŚCI REGIONU ŁÓDŹ Księże Młyny 7-9.09.2018 r.
—————————————————————————————————————-

– sekretarz – zdał relację dotyczącą raportu z ostatniej Konferencji Intergrupy.

3.SPRAWOZDANIE SŁUŻB DO REGIONU
-reprezentant komisji organizacyjnej – brak
-reprezentant komisji finansowej – brak
-reprezentant komisji literatury i publikacji – zachęcił do pisania artykułów do „Karlika”, w których można również dzielić się doświadczeniami na Tradycjach
-reprezentant komisji informacji publicznej- Spotkanie w PIK w Katowicach odbędzie się 02 09 2018 roku. Na następnej Konferencji Intergrupy będzie wówczas więcej informacji.
W miesiącu listopad kończy się służba dotychczasowego Reprezentanta komisji informacji publicznej.
– reprezentant do regionu- 16.09.2018 roku odbędzie się Spotkanie Rady Regionu. Wówczas po tym terminie ukaże się więcej informacji z Regionu

4.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITYNGI NA GRUPIE OSTOJA W GORZYCACH
W miesiącu Lipiec 2018r. – mityngi prowadziła grupa „HELIOS” z Raciborza, mityngi odbywały się regularnie w każdy poniedziałek.
W miesiącu Sierpień 2018r. – mityngi prowadziła grupa „KATHARSIS”z Raciborza, mityngi odbywały się regularnie w każdy poniedziałek.
W miesiącu Wrzesień 2018r. – mityngi poprowadzi grupa „Pod Prąd” z Jastrzębia-Zdroju, a w miesiącu Październik mitingi poprowadzi Grupa „Metanoia” z Rybnika.

5.PYTANIA DO SŁUŻB – pytanie do Rzecznika Intergrupy o sposób przekazywania kwoty z kapelusza na Oddział XIV, padła wyczerpująca odpowiedź. Pytanie od Mandatariusza Grupy „Pod Prąd” odnośnie przekazywania kwot z kapelusza na grupę „Ostoja” w Gorzycach. Padła wyczerpująca odpowiedź
6. REKOMENDACJA DO SŁUŻB – Otrzymana w głosowaniu rekomendacja dla Arka z grupy „Jest Sposób” z Jastrzębia-Zdroju do poprowadzenia w przyszłym roku w miesiącu maj konferencji na Służbie Regionu.,
7.KAPELUSZ
8.SPRAWY BIEŻĄCE
– Grupa AA „CzAArna Owca” z Wodzisławia Śląskiego zaprasza na mityng spikerski w dniu 24.09.2018 r na godzinę 19:00. Spikerem będzie Grażyna z Katowic oraz na miting spikerski w dniu
29.10.2018 roku na godzinę 19:00. Spikerem będzie Łukasz z Tychów- Koordynator zlotu 45 lecia AA w Polsce.
-Grupa Rodzinna Al-Anon zaprasza na piknik urodzinowy z okazji 25-lecia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w dniach 6-7 10.2018 w Lublińcu-Kokotek Start o godzinie 08:00.
-Grupa „Prawda” z Wodzisławia Śląskiego. Mitingi odbywają się w każdy Czwartek o godzinie 17:00 w Domu Parafialnym przy ul. Szkolnej 2.
-Zaproszenie na Miting z okazji 26 rocznicy grupy 11 Krok z Jastrzębia-Zdroju w dniu 13.10.2018 roku o godzinie 17:00.
-Zmiana terminu mitingów Grupy „Krokus” z Leszczyn. Mitingi odbywają się w niedzielę o godzinie 18:30.
9.TEMAT WIODĄCY – dziewiąta i dziesiąta koncepcja
10. Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI – brak wypowiedzi.
11. ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ GŁOSOWANIE – jednogłośnie
12. KOLEJNA KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 03.11.2018 O GODZINIE 16:00
13. WSPÓLNE ODMÓWIENIE MODLITWY O POGODĘ DUCHA

RAPORT Z 273 KONFERENCJI INTERGRUPY „KARLICZEK” Z DNIA 07.07.2018r.

Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha
Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji
Przeliczenie i podanie uprawnionych do głosowania, uprawnionych było 18 osób
Odczytanie i przyjęcie planu konferencji przez głosowanie, 18 za, czyli jednogłośnie

1.JAK INTERGRUPA MOŻE POMÓC GRUPOM?
Brak wypowiedzi
2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY
-rzecznik – z-ca rzecznika poinformowała o zmianach na mityngach czwartkowych, które odbywają się na XIV -oddziele w Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku.
W porozumieniu z Personelem oddziału od miesiąca Lipiec br. mityngi czwartkowe prowadzą pacjentki z oddziału.
Natomiast pod opieką Intergrupy nadal pozostają mityngi sobotnie, które prowadzą Grupy AA. W miesiącu Lipiec mityngi prowadzi Grupa AA „Pod Prąd” z Jastrzębia-Zdroju,
a w miesiącu Sierpień mityngi poprowadzi Grupa AA „CzAArna Owca” z Wodzisławia Śląskiego.
-skarbnik : podał informację o stanie finansowym Intergrupy oraz przyjął wpłaty z następujących grup: 11-krok Jastrzębie Zdrój, 24 Godziny- Radlin, Andrzej-Rydułtowy, Barbara- Rybnik,
CzAArna Owca- Wodzisław Śląski, Helios- Racibórz, Herkules- Żory, Jutrzenka-Żory, Katharsis- Racibórz, Krokus- Czerwionka-Leszczyny, Krokus- Racibórz, Nadzieja-Rybnik,
Niedzielna-Racibórz, Odnowa-Jastrzębie-Zdrój, Odrodzenie-Rybnik, Ostoja-Gorzyce, Piątkowa- Jastrzębie-Zdrój, Pod Prąd- Jastrzębie-Zdrój, Serce-Czerwionka-Leszczyny,
Tolerancja-Wodzisław Śląski
-kolporter :podał informacje o stanie literatury. Fundusz literatury wynosi 4.000, 00 zł.
w całości w literaturze. Do nabycia „Zdrój” nr 3/2018- temat przewodni „Rozwój przez służby” oraz „Karlik” nr 3/2018, dodatek do skrytki nr 135 na temat wydania Wielkiej Księgi AA w
cenie 1 zł. Do pobrania przez Mandatariuszy skrytka 2/4/3 nr 136
-koordynator ZK Szeroka : nieobecny ale przesłał informacje na Intergrupę, że mityngi odbywają się według nowego grafiku obowiązującego do końca bieżącego roku na ZK.
Koordynator dokonał zakupu paczki na ZK.Z końcem roku kończy się służba dotychczasowego koordynatora Arka.
-łącznik ZK Racibórz :środowe mityngi odbywają się regularnie, zakupiono paczkę
-koordynator oddziału 14- brak
– koordynator zespołu ds. organizacji 45 lecia AA w Polsce – jest nowy Koordynator powołany przez Rade Regionu Katowice.
Poinformował o stworzeniu nowej listy chętnych osób do pełnienia 4-godzinnej służby podczas zlotu AA w dniach 16-18 sierpnia 2019 roku. Listy zostaną przekazane Mandatariuszom grup.
Koordynator będzie odwiedzał grupy i zachęcał do służby. Poinformował Intergrupę o pracach zespołu dotyczących organizacji 45-lecia AA w Polsce.
– łącznik internetowy – brak
– sekretarz – zdał relację dotyczącą raportu z ostatniej konferencji Intergrupy.
3.SPRAWOZDANIE SŁUŻB DO REGIONU
-reprezentant komisji organizacyjnej – brak
-reprezentant komisji finansowej – brak
-reprezentant komisji literatury i publikacji – nieobecny
-reprezentant komisji informacji publicznej- od ostatniej konferencji KIP spotkał się jeden raz w Czerwcu. Odbyło się szereg spotkań informacyjnych- min. dla Policji: w Zawierciu,
Piekarach Śląskich, Siemianowicach, Dąbrowie-Górniczej,Zabrzu, w Katowicach dla kadry oficerskiej, w części z tych miejscowości kilkakrotnie.
Odbyły się także inne spotkania- między innymi dla kuratorów w Tychach. Nadal trwają prace nad zakończeniem regionalnego informatora na spotkania informacyjne.
Podejmujemy szereg działań mających na celu organizacje spotkań po wakacjach- między innymi dla Urzędu Marszałkowskiego, Uczelni Wyższych.
Prawdopodobnie także po wakacjach rozpoczniemy cykl spotkań informacyjnych dla Policji na terenie naszej Intergrupy. Kolejne spotkanie KIP odbędzie się 02 09 2018 roku.
– reprezentant do regionu- ostatnie spotkanie Rady Regionu było poświęcone całkowicie organizacji 45-lecia AA w Polsce. Dokonano wyboru nowego Koordynatora ds 45-lecia AA w Polsce.
W miejsce Zbyszka został wybrany Łukasz z Tychów.

4.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITYNGI NA GRUPIE OSTOJA W GORZYCACH
w miesiącu maj 2018r. – mityngi prowadziła grupa U HANYSÓW z Rybnika-Boguszowice, mityngi odbywały się regularnie w każdy poniedziałek
w miesiącu czerwiec 2018r. – mityngi prowadziła grupa EWOLUCJA z Jastrzębia -Zdroju, mityngi odbywały się regularnie w każdy poniedziałek
5.PYTANIA DO SŁUŻB – pytanie do Jerzego byłego łącznika internetowego, dotyczące 45-lecia AA w Polsce i anonimowości w internecie. Jerzy udzielił szczegółowej odpowiedzi.
6. REKOMENDACJA DO SŁUŻB -łącznikiem internetowym Intergrupy jednogłośnie została wybrana Karolina z rekomendacją grupy TOLERANCJA z Wodzisławia Śląskiego,
7.KAPELUSZ
8.SPRAWY BIEŻĄCE
– Grupa AA Piątkowa z Jastrzębia -Zdroju pragnie zaprosić na mityng rocznicowy z okazji 20 rocznicy powstania grupy, który odbędzie się dnia 14.09.2018 roku
o godzinie 18:00 w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 45.
-w miesiącu Listopad bieżącego roku kończy się służba dotychczasowego reprezentanta komisji informacji publicznej którym jest Jerzy.
-Intergrupa zachęca do Warsztatów dotyczących tłumaczenia nowego wydania Wielkiej Księgi, które odbędą się 29.09.2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Intergrupy Karliczek
-Grupa AA CzAArna Owca z Wodzisławia Śląskiego zaprasza na mityng spikerski w dniu 30.07.2018 r na godzinę 19:00. Spikerem będzie Piotr z Bielska.
-Marcin z grupy AA CzAArna Owca zapytał się o możliwość organizacji mityngów spikerskich w soboty gdy prowadzą grupy na XIV -oddziele w Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku.
Z wypowiedzi uczestników zasugerowano, że nie ma przeciwwskazań do organizowania takich mityngów o ile są one zgodne z przyjętym scenariuszem mityngu oraz Tradycjami.
-Zapytanie uczestnika konferencji o możliwość uzyskania pakietów startowych do Branic oraz ulotek i spisów mityngów do Gorzyc.
Można uzyskać takie stosowne ulotki w siedzibie Intergrupy.
9.TEMAT WIODĄCY – siódma i ósma koncepcja
10. Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI – wypowiedziały się 3 osoby
11. ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ GŁOSOWANIE – jednogłośnie
12. KOLEJNA KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 01.09.2018 O GODZINIE 16:00
13. WSPÓLNE ODMÓWIENIE MODLITWY O POGODĘ DUCHA

RAPORT Z 272 KONFERENCJI INTERGRUPY „KARLICZEK” Z DNIA 12.05.2018r.
Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha
Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji
Przeliczenie i podanie uprawnionych do głosowania, uprawnionych było 21 osób
Odczytanie i przyjęcie planu konferencji przez głosowanie, 21 za, czyli jednogłośnie
1.JAK INTERGRUPA MOŻE POMÓC GRUPOM?
Została poruszona sprawa opieki nad oddziałem XIV w Rybniku odnośnie organizacji mityngów. Dotychczasowa Koordynator Ewa zdała służbę należy podjąć decyzje co do obsady czwartkowych mityngów. Przyjęto propozycję Zdzisława Rzecznika Intergrupy, aby stworzyć listę chętnych osób do poprowadzenia czwartkowych mityngów. Rzecznik Intergrupy zgłosił potrzebę zakupu szklanek na mitingi na grupę w ZK Stop-Nowe Życie w Jastrzębiu-Szeroka .Zaakceptowano bez głosowania.
2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY
-rzecznik – poinformował o zbliżającej się Konferencji Służb Rady Regionu w dniu 19.05.2018 roku.
-skarbnik – podał informację o stanie finansowym Intergrupy oraz przyjął wpłaty z następujących grup: 11 krok Jastrzębie Zdrój, 24 Godziny Radlin, Barbara Rybnik,Bariera Żory
CzAArna Owca Wodzisław Śl., Ewolucja Wodzisław Śl., Helios Racibórz, Herkules Żory
Janek Racibórz, Jest Sposób. Jastrzębie Zdrój, Katharsis Racibórz, Krokus Czerwionka-Lesz.
Krokus Racibórz, Metanoia Rybnik,Nadzieja Rybnik, Niedzielna Racibórz, Odnowa Jastrzębie Zdrój, Odrodzenie Rybnik, Ostoja Gorzyce, Piątkowa Jastrzębie Zdrój, Pod Prąd Jastrzębie Zdrój
Tolerancja Wodzisław Śl., U Hanysów Rybnik, Zdrój Jastrzębie Zdrój

-kolporter- podał informacje o stanie literatury. Fundusz literatury wynosi .,
w tym: w literaturze: ., w gotówce . Do nabycia „Zdrój” nr 2/2018, „Karlik” nr 2/2018, dodatek do skrytki nr 135 na temat wydania Wielkiej Księgi AA w cenie 1 zł., broszurki pt. „Witając nowo przybyłego do grupy” w cenie 2 zł i „Służba Mandatariusza” w cenie 1,50 zł.. Do pobrania przez Mandatariuszy skrytka 2/4/3
– koordynator ZK Szeroka – mityngi odbywają się według grafiku na ZK. Przekazał informacje o terminie spotkania roboczego Zespołu w dniu 23.06.2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Grupy AA 11-krok.Koordynator Arek zachęca nowe osoby do dołączenia do zespołu. Warunkiem jest uzyskanie rekomendacji od swojej grupy macierzystej oraz staż trzeźwości minimum 1 rok.
-łącznik ZK Racibórz: mityngi odbywają się regularnie w poniedziałki o godzinie 15:00. Udzielił informacji o wstrzymaniu paczek w związku z obowiązującym zakazem wnoszenia do zakładu rzeczy z zewnątrz.
-koordynator oddziału 14- brak
-koordynator zespołu ds. organizacji 45 lecia AA w Polsce – udzielił szczegółowych informacji odnośnie organizacji 45-lecia w Polsce, które odbędzie się w przyszłym roku w Katowickim Spodku. Zespół spotyka się zespół regularnie. Wszystkie sprawy organizacyjne idą zgodnie z planem. Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się w dniu 27.05.2018 roku w siedzibie PIK-u w Katowicach. Utworzono stronę internetową: http://45lat.aa.org.pl/ na której będą umieszczane wszelkie informacje. Można rezerwować miejsca w Hotelach i akademikach. Na bieżąco będzie dodawane informacje o reszcie miejsc noclegowych a w późniejszym terminie będzie również możliwość akredytacji przez internet. Również prosi się osoby chętne do dołączenia do pomocy zespołowi poprzez zgłoszenie chęci Mandatariuszom swoich macierzystych grup.
– łącznik internetowy – brak
– sekretarz – udzielił informacji odnośnie sporządzenia raportu z 271 konferencji Intergrupy , która odbyła się w dniu 03.03.2018 roku.
3.SPRAWOZDANIE SŁUŻB DO REGIONU
-reprezentant komisji organizacyjnej – brak
-reprezentant komisji finansowej – brak
-reprezentant komisji literatury i publikacji – na bieżąco jest rozprowadzana literatura AA, poinformował o połączeniu się dwóch biuletynów Karlik i Zdrój w jednego wydawcę. Zachęcił do pisania artykułów do Karlika . W dniu 26 05 2018 roku w Dąbrowie Górniczej odbędą się Regionalne Warsztaty Kolporterów.
-reprezentant komisji informacji publicznej- brak
-reprezentant do regionu- brak

4.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITYNGI NA GRUPIE OSTOJA W GORZYCACH
marzec 2018r. – prowadziła grupa Herkules z Żor, mityngi odbywały się regularnie w każdy poniedziałek
kwiecień 2018r. – prowadziła grupa Jest Sposób z Jastrzębia -Zdroju, mityngi odbywały się regularnie w każdy poniedziałek
5.PYTANIA DO SŁUŻB – 1 pytanie do Sekretarza od Mandatariusza Grupy Pod Prąd – udzielono odpowiedzi, 2 pytania do Koordynatora 45-lecia AA w Polsce Zbyszka dotyczące finansowania zlotu. Udzielono wyczerpujących odpowiedzi przez Koordynatora.
6. REKOMENDACJA DO SŁUŻB – poprzez głosowanie udzielono rekomendacji Piotrkowi z grupy AA Ewolucja do służby Sekretarza Regionu oraz poprzez głosowanie udzielono rekomendacji Ewie z grupy AA Tolerancja na służbę Rzecznika Regionu.
7.KAPELUSZ
8.SPRAWY BIEŻĄCE
– brak obsady przez grupy sobotnich mitingów na oddziale XIV-ym.
– grupa Jest Sposób prosi osoby biorące udział w poniedziałkowych mitingach na grupie Ostoja o szczególne zwrócenie uwagi na osoby przychodzące z zewnątrz pod wpływem alkoholu. W przypadku zauważenia takiej osoby prosi się o niezwłoczne powiadomienie personelu szpitala.
– grupa AA Bariera zaprasza na XXXII rocznice grupy w dniu 09.06.2018 roku w siedzibie grupy o godzinie 18:00
-grupa AA Tolerancja zaprasza na VIII rocznice grupy w dniu 27.05.2018 roku w siedzibie grupy o godzinie 17:00
-grupa AA Jest Sposób zaprasza w dniu 29.05.2018 roku na mityng spikerski w siedzibie grupy o godzinie 18:30. Spikerem będzie Grażyna z Katowic
-grupa AA CzAArna Owca zaprasza w dniu 28.05.2018 roku na mityng spikerski w siedzibie grupy o godzinie 19:00. Spikerem będzie Michał z Rabki.
-na grupie Barbara z Boguszowic nie odbywają się już sobotnie mityngi
-z końcem roku kończy się służba Koordynatora do ZK na Szerokiej. Na dzień dzisiejszy jest chętna osoba do podjęcia służby w przyszłym roku
-podjęto jednogłośnie chęć zorganizowania przez Intergrupę Warsztatów dotyczących tłumaczenia IV wydania Wielkiej Księgi. Warsztaty zorganizowane zostaną w siedzibie Intergrupy Karliczek w dniu 29.09.2018 roku o godzinie 10:00.
9.TEMAT WIODĄCY – piąta i szósta koncepcja
10. Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI – brak wypowiedzi
11. ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ GŁOSOWANIE – jednogłośnie
12. KOLEJNA KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 07.07.2018 O GODZINIE 16:00
13. WSPÓLNE ODMÓWIENIE MODLITWY O POGODĘ DUCHA

RAPORT Z 271 KONFERENCJI INTERGRUPY „KARLICZEK” Z DNIA 03.03.2018r.

Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha

Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji

Przeliczenie i podanie uprawnionych do głosowania, uprawnionych było 21 osób

Odczytanie i przyjęcie planu konferencji przez głosowanie.

1.JAK INTERGRUPA MOŻE POMÓC GRUPOM?

Brak wypowiedzi, Informacja od grupy „ODRODZENIE”, że w Wielką Sobotę  tj. ostatnia sobota marca miting nie odbędzie się.

2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY

-rzecznik – nieobecny

-skarbnik – podał informację o stanie finansowym Intergrupy oraz przyjął wpłaty                     z następujących grup: ODRODZENIE, MAŁGOSIA,POD PRĄD, ODNOWA, KROKUS LESZCZYNY, KATHARSIS, PIĄTKOWA, OSTOJA, ZDRÓJ, SERCE, HERKULES, BARBARA,  11 KROK, METANOIA, TOLERANCJA, , JEST SPOSÓB, EWOLUCJA, KROKUS, , NADZIEJA, 24 GODZINY, , BARIERA. Skarbnik poinformował o zakończeniu swojej służby

-kolporter- podał informacje o stanie literatury. Fundusz literatury wynosi 4.000, 00 zł.,

w tym: w literaturze: 3.956,00 zł., w gotówce 44,00 zł. Do nabycia najnowszy „Zdrój”            i ”Karlik”, ósmy zeszyt z biblioteczki „Zdroju” pod tytułem „Wyłączność celu” w cenie      3,00 zł. Do pobrania przez mandatariuszy najnowsza skrytka 2/4/3

– koordynator ZK Szeroka – mityngi odbywają się według grafiku na ZK, poinformował, że dwóch osadzonych weźmie udział w warsztatach niesienia posłania do ZK i AŚ w Szczyrku   w terminie 20-22.04.18r, poinformował również że jeden z osadzonych z Szerokiej wziął udział  w Warsztatach Tradycji na Górze Św. Anny od 23-25.02.18 r.
-łącznik ZK Racibórz: środowe mityngi odbywają się regularnie
-koordynator oddziału 14- poinformowała o braku obsady jeszcze lipcowych mitingów na ten rok, które odbywają się w soboty, prosiła również o wsparcie do                        poprowadzenia czwartkowych mitingów na tym oddziale. Poinformowała również o zbliżającym się końcu służby koordynatora  w miesiącu maj tego roku.
– koordynator zespołu ds. organizacji 45 lecia AA w Polsce – nieobecny
– łącznik internetowy – poinformował, że zdał służbę i zachęcił wszystkich do podjęcia służby łącznika, przypomniał również o zgłaszaniu zmian w spisie adresowym, podawanie adresów email osób zainteresowanych otrzymywaniem wiadomości z regionu przez emitenta, a także  o możliwości publikacji na naszej stronie www, informacji o rocznicach, warsztatach itp. Poinformował, że jest możliwość zamawiania elektronicznej wersji skrytki 2/4/3.
– sekretarz – nieobecny

3.SPRAWOZDANIE SŁUŻB DO REGIONU                                                          -reprezentant komisji organizacyjnej – brak

-reprezentant komisji finansowej – brak

-reprezentant komisji literatury i publikacji – na bieżąco jest rozprowadzana literatura AA, poinformował o możliwości zabrania udziału w 1-dniowych warsztatach dla Kolporterów     w Dąbrowie Górniczej

-reprezentant komisji informacji publicznej- zaprasza serdecznie wszystkich chętnych na 1-dniowe I Regionalnych Warsztatach Informacji Publicznej w dniu 24.03.2018 roku, które odbędę się w Chorzowie od godziny 09:00 ul. Chrobrego 17.

– reprezentant do regionu- brak, odczytany został przez z-ce Rzecznika Intergrupy raport ze spotkania Rady Regionu, który odbył się w dniu 21.01.2018 roku

4.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITYNGI NA GRUPIE OSTOJA W GORZYCACH

styczeń 2018r. – prowadziła grupa TOLERANCJA z Wodzisławia Śląskiego, mityngi odbywały się regularnie w każdy poniedziałek

luty 2018r. – prowadziła grupa PIĄTKOWA z Jastrzębia -Zdroju, mityngi odbywały się regularnie w każdy poniedziałek

5.PYTANIA DO SŁUŻB – brak wypowiedzi

6. REKOMENDACJA DO SŁUŻB
-Mariusz z grupy KROKUS z Leszczyn, jednogłośnie został wybrany skarbnikiem Intergrupy -Marcin z grupy CZAARNA OWCA z Wodzisławia Śląskiego. większością głosów został wybrany sekretarzem Intergrupy

– Arek z grupy JEST SPOSÓB z Jastrzębia Zdroju uzyskał rekomendację Intergrupy do służby delegata do komisji literatury i publikacji.

7.KAPELUSZ

8.SPRAWY BIEŻĄCE

– zmiana adresu grupy AA Czaarna Owca, mityngi będą się odbywać w każdy poniedziałek    o godzinie 19:00 w siedzibie Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla” przy     ul. Św. Jana 17.

– zmiana adresu grupy AA Ewolucja, mityngi będą się odbywać w każdą środę    o godzinie 19 :00 w Domu Parafialnym  przy  ul. Szkolnej 2.

– została przekazana informacja o Warsztatach Sponsorowania w dniu 14.04.2018 roku          w godzinach od 10:00 do 18:30, organizowane przez grupę AA Pod Prąd  ul. Popiełuszki 1a      w Jastrzębiu-Zdroju.

-poruszony został temat finansowania 45-lecia AA w Polsce przez Intergrupę. Sprawa zostanie omówiona również na następnej konferencji, która odbędzie się w maju. Obecny wtedy też będzie na konferencji koordynator zespołu ds. organizacji 45 lecia AA w Polsce      i udzieli informacji na ten temat.

9.TEMAT WIODĄCY – trzecia i czwarta koncepcja

10. Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI – brak wypowiedzi

11. ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ GŁOSOWANIE – jednogłośnie
12. KOLEJNA KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ
12.05.2018 O GODZINIE 16

13. WSPÓLNE ODMÓWIENIE MODLITWY O POGODĘ DUCHA

RAPORT Z 270 KONFERENCJI INTERGRUPY „KARLICZEK” Z DNIA 06.01.2018

Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha

Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji

Przeliczenie i podanie uprawnionych do głosowania, uprawnionych było 25 osób

Odczytanie i przyjęcie planu konferencji przez głosowanie, 25 za, czyli jednogłośnie

1.JAK INTERGRUPA MOŻE POMÓC GRUPOM?

Wypowiedziało się 7 osób, grupa Krokus Leszczyny – zmiana godzin i dnia mityngów na sobotę

2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY

rzecznik – powiadomił o 21 warsztatach tradycji Regionu AA Katowice, które odbędą się na Górze Św. Anny w dniach 23-25.02.2018, poinformował o 31 rocznicy powstania grupy AA Odrodzenie, mityng otwarty odbędzie się dnia 27.01.2018 o godzinie 19

skarbnik – podał informację o stanie finansowym intergrupy oraz przyjął wpłaty z następujących grup: TOLERANCJA, ODRODZENIE, U HANYSÓW, 11 KROK, NADZIEJA, POD PRĄD, ZDRÓJ, PIĄTKOWA, ODNOWA, ANDRZEJ, HERKULES, MATANOIA, MAŁGOSIA, KROKUS LESZCZYNY, SERCE, KATHARSIS, NIEDZIELNA, JANEK, HELIOS, 24 GODZINY, KROKUS RACIBÓRZ, OSTOJA, U ŹRÓDEŁ

koordynator ZK Szeroka – został opracowany nowy grafik prowadzenia mityngów środowych na ZK w pierwszym półroczu 2018r.
łącznik ZK Racibórz – mityngi odbywają się regularnie, w przyszłym tygdoniu zostanie dostarczona paczka
koordynator oddziału 14 – obowiązuje regulamin odwyku, grafik prowadzenia mityngów sobotnich na 2018r.
koordynator zespołu ds. organizacji 45lecia AA w Polsce – 14 stycznia odbędzie się spotkanie koordynatorów intergrup w PIK-u
– łącznik internetowy – zapraszam wszystkich chętnych do podjęcia służby łącznika, przypominam o zgłaszanie zmian w spisie adresowym, podawanie adresów email osób zainteresowanych otrzymywaniem wiadomości z regionu przez emitenta, przypomina o możliwości publikacji na naszej stronie www, informacji o rocznicach, warsztatach itp. Przypominam, że jest możliwość zamawiania elektronicznej wersji skrytki 2/4/3. Łącznik przekazał także skrót informacji napływających emitentem
sekretarz – raport został dostarczony

3.SPRAWOZDANIE SŁUŻB DO REGIONU

reprezentant komisji organizacyjnej – informacje podał kolega Arek

reprezentant komisji finansowej – odbyło się spotkanie komisji 13.11.2017, podał informację o drugich warsztatach skarbników, które odbędą się na Górze Św. Anny w dniach 14-16.09.2018, informacje do wglądu u sekretarza intergrupy. Następne spotkanie odbędzie się 12.02.2018 w PIK-u

reprezentant komisji literatury i publikacji – na bieżąco jest rozprowadzana literatura AA

reprezentant komisji informacji publicznej-

Spotkania KIP odbywają się regularnie w siedzibie PIK w każdą drugą niedzielę miesiąca na godz. 9.30.
– Odbyły się 2 kolejne spotkania dla funkcjonariuszy policji w temacie uzależnień – 7.11.2017 w Siemianowicach Śl. oraz 14.11 w Będzinie.
– 26.10.2017 Odbyło się spotkanie dla kuratorów rodzinnych Sądu Okręgowego w Częstochowie.
– Odbyło się spotkanie dla dzielnicowych – 23.11.2017 w Pszczynie, 11.12.2017 w Mikołowie, 12.12.2017 w Będzinie,
-Powstał załącznik do Emitenta zawierający spis miejsc do których grupy i intergrupy zanoszą informację o Wspólnocie AA. Jest to osobny dokument aktualizowany przez Łącznika poprzez informacje otrzymywane od przedstawicieli do KIP – dostępny z osobnego linku dołączonego do raportu z posiedzeń KIP. Uaktualniona lista grup z intergrupy karliczek została puszczona na konferencji do uzupełnienia , grupy nieobecne na konferencji mogą taką informację przekazywać mi mailowo lub poprzez sms.
– W dniu 24.03.2018 KIP organizuje 1 Regionalne Warsztaty Informacji Publicznej na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą informacją publiczną.
– Komisja rekomenduje wykreślanie osób z listy emisariuszy 12 kroku po 2 krotnym nie odebraniu telefonu. Lista zawiera wiele nieaktualnych numerów telefonów których nikt nie odbiera, a uzyskanie jasnych informacji od grup i intergrup jest niemożliwe. Dotychczas numery te nie były wykreślane ze względu na brak takich wytycznych.
– W dniu 08.12.2017 w Katowicach odbyło się spotkanie z kierownikami penitencjarnymi ZK i AŚ województwa Śląskiego.
– W czym może pomóc lub w jaki sposób może wesprzeć działania związane z szeroko rozumianą informacją publiczną?
Informacje z Zespołu Informacji Publicznej Intergrupy Karliczek
– 22.11.2017 odbył się miting informacyjny dla dzielnicowych KP Policji w Żorach
– 07.12.2017 odbyło się spotkanie informacyjne dla kuratorów Sądu Karnego w Jastrzębiu Zdroju.
-14.12.2017 odbyło się spotkanie informacyjne dla księży dekanatu Zdrój w Jastrzębiu Zdroju.
– Na terenie Jastrzębia Zdroju spotykają się służby grup Jastrzębskich. Wydrukowano kolejny zestaw materiałów informacyjnych w ilości : 1000 ulotek i 6000 wizytówek

reprezentant do regionu – nieobecny, spotkanie odbędzie się 21.01.2018 o godzinie 10 w PIK-u

4.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITYNGI NA GRUPIE OSTOJA W GORZYCACH

listopad 2017r. – prowadziła grupa Odnowa z Jastrzębia, mityngi odbywały się regularnie w każdy poniedziałek

grudzień 2017r. – prowadziła grupa Helios z Raciborza, mityngi odbywały się regularnie w każdy poniedziałek

styczeń 2018r. – prowadzi grupa Tolerancja z Wodzisławia

5.PYTANIA DO SŁUŻB – wypowiedziały się 2 osoby

6. REKOMENDACJA DO SŁUŻB -zastępcą rzecznika intergrupy wybrano koleżankę Iwonę większością głosów

7.KAPELUSZ

8.SPRAWY BIEŻĄCE

– powstała nowa grupa AA Czaarna Owca, mityngi będą się odbywać w każdy poniedziałek o godzinie 19 w WCK ul. Kubsza 17

– zmiana miejsca mityngów grupy Ewolucja – dom Brata Alberta środa godzina 19

– zmiana dnia mityngów grupy Krokus Leszczyny na sobotę na godzinę 18

9.TEMAT WIODĄCY – pierwsza koncepcja

10. Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI – wypowiedziały się 4 osoby

11. ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ GŁOSOWANIE – jednogłośnie

12. KOLEJNA KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 03.03.2018 O GODZINIE 16

13. WSPÓLNE ODMÓWIENIE MODLITWY O POGODĘ DUCHA

RAPORT Z 269 KONFERENCJI INTERGRUPY KARLICZEK Z DNIA 4.11.2017r.

Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha

Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji

Przeliczenie i podanie uprawnionych do głosowania, uprawnionych było 25 osób

Odczytanie i przyjęcie planu konferencji przez głosowanie, 25 za, czyli jednogłośnie

 1. JAK INTERGRUPA MOŻE SŁUŻYĆ  GRUPOM – brak wypowiedzi
 1. SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY

– rzecznik – odczytał pismo dotyczące wyboru delegatów na konferencję rady regionu

– skarbnik – podał informację o stanie funduszy intergrupy oraz przyjął wpłaty z następujących grup: PIĄTKOWA, ODRODZENIE, JEST SPOSÓB, NADZIEJA, U HANYSÓW, TOLERANCJA, SERCE, 24 GODZINY, OSTOJA, KATHARSIS, EWOLUCJA, HELIOS, 11 KROK, ODNOWA, HERKULES, METANOIA, KROKUS LESZCZYNY, NIEDZIELNA, JANEK, POD PRĄD, U ŹRÓDEŁ

– kolporter – fundusz literatury 4000, całość w literaturze. Do pobrania skrytki 2/4/3, w sprzedaży najnowsze „Zdroje” i „Karliki”, kalendarze na 2018 rok i nowe broszurki „AA w służbie zdrowia”

– koordynator ZK Szeroka – Mityngi odbywają się regularnie, paczka została dostarczona., prosi się osoby chętne do niesienia posłania na ZK o przyjazd z rekomendacją swojej grupy 16 grudnia do Jastrzębia na grupę 11 krok godz. 16:30. 25 listopada w Chorzowie odbędą się warsztaty ZK i AŚ

– łącznik ZK Racibórz – mityngi odbywają się regularnie, została zakupiona paczka

– łącznik internetowy – zaprasza wszystkich chętnych od podjęcia służby łącznika, przypomina o zgłaszanie zmian w spisie adresowym, podawania adresów email osób zainteresowanych otrzymywaniem wiadomości z regionu przez emitenta, przypomina o możliwości publikacji na naszej stronie www informacji o rocznicach, warsztatach itp. Przypomina, że jest możliwość zamawiania elektronicznej wersji skrytki 2/4/3, łącznik przekazała także skrót informacji napływających emitentem. W czym mogę pomóc?

– łącznik oddziału 14 kobiecy szpital psychiatryczny ul. Gliwicka – mityngi odbywają się regularnie

 1. SPRAWOZDANIE SŁUŻB DO REGIONU

– reprezentant komisji organizacyjnej – brak

– reprezentant komisji finansowej – spotkanie odbyło się dnia 11.09.2017, materiały ze spotkania do wglądu u sekretarza intergrupy

– reprezentant komisji literatury i publikacji – poinformował o spotkaniach w PIKu

– reprezentant komisji informacji publicznej – Spotkania KIP odbywają się regularnie w siedzibie PIK w każdą drugą niedzielę miesiąca na godz. 9:30. Efektem czerwcowego spotkania informacyjnego w KW Policji w Katowicach jest organizacja przez zespoły intergrup szeregu spotkań informacyjnych dla dzielnicowych, które odbyły się już m.in. w Tychach, Łaziskach i Raciborzu. Poza tym nawiązano współpracę z KW Policji w zakresie udziału wspólnoty AA, w przeprowadzeniu wielu cyklicznych spotkań dla funkcjonariuszy naszego województwa w zakresie uzależnień, pierwsze z nich odbyło się 24.10.2017 w Dąbrowie Górniczej oraz 25.10.2017 w Siemianowicach. Kolejne odbędą się 7.11.2017 w Siemianowicach oraz 14.11.2017 w Będzinie. KIP chce stworzyć bazę danych mityngów informacyjnych zawierające spis mityngów, które odbyły się na terenie naszego regionu, zawierającą wszystkie możliwe od uzyskania dane, jak wykorzystane scenariusze, informacje od sposobie organizacji mityngów, wnioski organizatorów, osoby kontaktowe, które pomogły te spotkania organizować itd. Prosimy ponownie intergrupy o przekazywanie w/w informacji z przeprowadzonych już spotkań. Razem z 2  członkami KIP brałem udział w 2 Ogólnopolskich Warsztatach Informacji Publicznej we wrześniu 2017r. Podczas warsztatów KIP pojawił się pomysł by w okolicach 10 czerwca w różnych miejscach w Polsce zostały zorganizowane spotkania z naszymi przyjaciółmi oraz przedstawicielami zawodów na co dzień stykających się z problemem alkoholowym pod tytułem np.” Herbatka z AA” czy „Śniadanie z AA”. Spotkania takie mogłyby być organizowane przez zespoły informacji publicznej oraz rady intergrup i regionów. Na takie spotkania dobrze byłoby zaprosić także przedstawicieli lokalnych mediów. Komisja pilnie poszukuje spikerów z doświadczeniem z pracy zawodowej w służbach mundurowych jak policja, wojsko, a także poszukuje członków wspólnoty, którzy przez swoją pracę zawodową stykają się z problemem alkoholowym – jak policjantów, lekarzy, kuratorów, pracowników wymiaru sprawiedliwości, asystentów rodzin oraz dziennikarzy. Chętnie skorzystamy z waszego doświadczenia np. przy organizacji spotkań informacyjnych.

– zespół informacji publicznej intergrupy karliczek – na terenie Jastrzębia-Zdroju ukazują się okresowo ogłoszenia w czasopismach miejskich i parafialnych. 19.10.2017 odbył się mityng informacyjny dla dzielnicowych KP Policji w Raciborzu. W listopadzie planowany jest mityng informacyjny dla dzielnicowych KP Policji w Żorach, trwają obecnie rozmowy z KM Policji w Jastrzębiu-Zdroju, na grudzień zaplanowane jest spotkanie w jastrzębskim dekanacie dla księży. Na terenie Jastrzebia-Zdroju spotykają się służby grup Jastrzębskich. Obecnie wydrukowane przez nie plakaty i wizytówki są umieszczone na stałe w ponad 230 punktach na terenie miasta oraz okolicznych gmin jak Pielgrzymowice, Golasowice, Zebrzydowice, Mszana, Ruptawa, Skrzyszów, Godów, Gołkowice, Szeroka itd.

– reprezentant do regionu – spotkanie odbyło się dnia 21.10.2017, termin następnego wyznaczono na 19.11.2017

 1. SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITYNGI NA GRUPIE OSTOJA W GORZYCACH

– wrzesień – HERKULES Żory, wszystkie mityngi się odbyły

– październik – 24 GODZINY Radlin, wszystkie mityngi się odbyły

Koordynator 45lecia powstania AA w Polsce przekazał informacje i poinformował o podpisaniu umowy na organizację zlotu w dniach 16-18.08.2019

 1. PYTANIA DO SŁUŻB – brak
 2. REKOMENDACJA DO SŁUŻB

-Kończy się służba łącznika internetowego oraz reprezentanta komisji finansowej do regionu

-Wybrano koordynatora intergrupy Karliczek na obchody 45lecia AA w Polsce – Marek nr tel. 698 476 785

7.KAPELUSZ

 1. SPRAWY BIEŻĄCE

– Przekazać na grupach informacje związane ze służbą zastępcy rzecznika intergrupy.

– Zwiększono fundusz na oddziały Gorzyce, Branice, oddz. 14 Rybnik  :do kwoty 350zł

– w związku z zapytaniem dotyczącym zwrotu kosztów za przejazdy po odbiór osadzonych w ZK Szeroka, korzystających z mityngów na grupach poza ZK – koszty nie będą zwracane.

 1. TEMAT WIODĄCY 11 I 12 KONCEPCJA
 2. Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI – brak
 3. ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ GŁOSOWANIE – raport został przyjęty jednogłośnie

Następna konferencja intergrupy Karliczek odbędzie się 6.01.2018 o godz. 16:00

RAPORT  Z 268 KONFERENCJI INTERGRUPY KARLICZEK Z DNIA 02.09.2017

Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha

Odczytano 12 tradycji i 12 koncepcji

Przeliczono ilość osób uprawnionych do głosownia, uprawnionych było 20 osób

Odczytano plan konferencji, który został przyjęty jednogłośnie

1. JAK INTERGRUPA MOŻE SŁUŻYĆ GRUPOM

Głos w sprawie mityngów na oddziele 14 zabrały 2 osoby. Temat ze względu na rozległość przeniesiono do spraw bierzących.

2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY

rzecznik nieobecny

skarbnik poinformował o wpłacaniu datków na BSK i PIK oraz zebraniu datków z grup intergrupy: PIĄTKOWA, EWOLUCJA, HELIOS, JEST SPOSÓB, ODRODZENIE, 11 KROK, HERKULES, POD  PRĄD, U HANYSÓW, OSTOJA, KATHARSIS, BARBARA, NIEDZIELNA, ODNOWA, TOLERANCJA, NADZIEJA, KROKUS LESZCZYNY, 24 GODZINY, SERCE, JANEK, METANOJA,

kolporter: do nabycia najnowsze biuletyny „Zdrój” ( nr. 4)  i „Karlik”, ( nr. 4 i 5) 12 kroków i 12 tradycji w wersji audio, poinformował o nowej ulotce ;”Głosy alkoholików będących lesbijkami, gejami, transseksualistami i biseksualistami”. Na następną konferencję prosi mandatariuszy o przekazanie zamówień na  kalendarze AA.

koordynator zespołu ZK Szeroka – przekazał informacje. Poinformował o tworzeniu listy chętnych na wrześniowy miting otwarty w ZK ( 09.09.2017). Przeczytał apel do uczestników mitingów w ZK i AŚ dot. pozyskiwania artykułów do „Zdroju”.

łącznik ZK Racibórz – w zastępstwie przekazał informacje Rysiek.

łącznik internetowy – zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia służby łącznika, przypomina o zgłaszanie zmian w spisie adresowym, podawania adresów email osób zainteresowanych otrzymywaniem wiadomości z regionu przez emitenta, przypomina o możliwości publikacji na naszej stronie www informacji o rocznicach, warsztatach itp. Przypomina, że jest możliwość zamówienia elektronicznej wersji skrytki 2/4/3. Łącznik przekazał także skrót informacji napływających emitentem.

W czym mogę jeszcze pomóc?

sekretarz – nieobecny.

3.SPRAWOZDANIE SŁUŻB DO REGIONU

-reprezentant komisji organizacyjnej – brak służby

-reprezentant komisji finansowej – poinformował że kończy służbę oraz zachęcił do jej podjęcia. Przekazał pozostałe informacje.

reprezentant komisji literatury i publikacji – przekazał informacje.

reprezentant komisji informacji publicznej – Spotkania KIP odbyły się 09.07 i 13.08.2017

– W lipcu 2017 odbył się miting informacyjny dla służb socjalnych w Bytomiu.

– Komisja przegłosowała stworzenie załącznika do Emitenta zawierającego spis miejsc do których grupy i intergrupy zanoszą informację o Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Będzie to osobny dokument aktualizowany przez zgłoszenie Łącznikowi ds Internetu poprzez przedstawicieli do KIP dostępny z osobnego linku rozsyłanego dołączonego do raportu z posiedzeń KIP. Komisja zwraca się z prośbą rzetelne uaktualnianie miejsc, do których członkowie Wspólnoty AA niosą i będą nieść posłanie. Równocześnie prosimy o przekazanie informacji o rezygnacji z niesienia posłania w celu usunięcia ze spisu.

 • Poruszono także temat automatycznej sekretarki w telefonie PIK, Ogólnopolskich Warsztatów Informacji Publicznej i Spotkania Przyjaciół AA w Krakowie.

Zapraszam nadal do udziału w pracach Zespołu Informacji Publicznej Intergrupy Karliczek. Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się 14.09.017 o godz. 17:30 w siedzibie grupy „Pod Prąd” w Jastrzębiu Zdroju.  Zapraszam . W pierwszej kolejności  chcemy zająć się m. inn. organizacją spotkań w KM Policji.

Odbyło się kolejne spotkanie służb grup jastrzębskich . Obecnie plakaty i wizytówki grup Jastrzębskich są dostępne w przynajmniej 190 punktach w Jastrzębiu-Zdroju, Pielgrzymowicach, Golasowicach, Zebrzydowicach, Mszanie, Ruptawie, Skrzyszowie, Godowie, Gołkowicach, Szerokiej itd.

-reprezentant do regionu -w zastępstwie informacje przekazał Arek.

4.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITYNGI NA GRUPIE OSTOJA W GORZYCACH 

W lipcu mitingi prowadziła  grupa AA „Katharsis”, w sierpniu  grupa AA „Pod Prąd”

5.PYTANIA DO SŁUŻB 

 • Zadano pytanie o możliwość zakupu ulotek i spisów adresowych dla pensjonariuszy Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Branicach, do których grupy naszej intergrupy niosą posłanie. Przegłosowano regularne przekazanie literatury w kwocie 50.00zł co 6 tygodni.
 • Zadano pytanie dot. możliwości organizacji spotkania informacyjnego w Raciborzu. Jerzy poinformował że w pierwszej kolejności zostana podjęte działania dot. organizacji spotkania informacyjnego dla dzielnicowych .

6.REKOMENDACJA DO SŁUŻB –

Brak rekomendacji.
Na kolejnej Konferencji zapraszamy chętnych do podjęcia się służb : łącznik internetowy, reprezentant komisji literatury i publikacji, koordynator zespołu Intergrupy d/s organizacjji 45 lecia AA.

7.KAPELUSZ

Po przerwie ponownie przeliczono głosy – uprawnionych do głosowania było 18 osób.

8.SPRAWY BIEŻĄCE

 • Rekomendację do służby koordynatora d/s oddziału 14 uzyskała Ewa z Grupy AA „ Tolerancja”.  Służba będzie trwała 1 rok.
 • Na oddziele 14 zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, intergrupa opiekuje się mitingami czwartkowymi i sobotnimi.
 • Na oddziele 14 mitingi sobotnie na godz. 16 prowadzić będą grupy Intergrupy Karliczek. Stworzono nową listę. Obecnie zabezpieczone są pierwsze 3 miesiące – wrzesień, październik i listopad 2017. Prosimy grupy o podjęcie się prowadzenia mitingów w kolejnych miesiącach.
 • Na oddziele 14 mitingi czwartkowe – zabezpieczać będzie nowy koordynator wraz z zespołem który powoła. Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem i uczestnictwo w w-w mitingach.
 • Grażyna chce samodzielnie podjąć się prowadzenia mitingów poniedziałkowych ( kobiecych) na oddziele 14 .  Zwraca się z prośbą do kobiet o wsparcie w ich prowadzeniu – tel. 509139015 , e-mail : aniela.pin@gmail.com
 • przekazano podziękowanie grupy „Krokus” z Raciborza dla grup Intergrupy „Karliczek” które udzieliły im wsparcia.
 • grupa „Jest Sposób” zaprasza na warsztaty służb w dniu 07.10.2017 o godz. 10.00. Grupa zwróciła się o możliwość pokrycia przez intergrupę  kosztów zaproszenia spikerów. Konferencja nie zajęła stanowiska do czasu określenia wysokości kosztów.
 • Grupa AA „Krokus” Leszczyny informuje o powrocie do poprzedniej wersji mitingów  tzn. ostatni miting otwarty, pozostałe zamknięte . Czas i miejsce bez zmian : Niedziela godz. 18.00 .
 • Zbyszek – koordynator 45-lecia AA przekazał informacje m. inn. o podpisaniu umowy najmu, postępach przy organizacji noclegów, kateringu itp. Poinformował o skromnych wpłatach i zaapelował o bieżące wpłaty od grup.
 • Prosimy o zgłoszenia się chętnych do do podjęcia służby koordynatora zespołu zadaniowego intergrupy związanego z organizacją 45 lecia AA. Prosimy także o zgłaszanie się chętnych do pracy w tym zespole.
 • Wiesław przekazał zaproszenie na 1 warsztaty skarbników 22-24.10.2017 organizowanych przez BSK AA w Ośrodku Wczasowym „Sportowa Osada” w miejscowości Burzenin Strumiany.

9.TEMAT WIODĄCY: KONCEPCJA 9 I 10 

10.Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI – głos zabrała 1 osoba. 

11.RAPORT ODCZYTANO I PRZYJĘTO JEDNOGŁOŚNIE. 

12. Następna konferencja odbędzie się 04.11.2017 o godzinie 16.00 w siedzibie intergrupy.

 RAPORT  Z 267 KONFERENCJI INTERGRUPY KARLICZEK Z DNIA 01.07.2017

Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha

Odczytano 12 tradycji i 12 koncepcji

Przeliczono ilość osób uprawnionych do głosownia, uprawnionych było 21 osób

Odczytano plan konferencji, który został przyjęty jednogłośnie

1. JAK INTERGRUPA MOŻE SŁUŻYĆ GRUPOM
2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY

-rzecznik nieobecny

-skarbnik poinformował o wpłacaniu datków na BSK i PIK oraz zebraniu datków z grup intergrupy: PIĄTKOWA, EWOLUCJA, HELIOS, JEST SPOSÓB, ODRODZENIE, 11 KROK, HERKULES, POD  PRĄD, U HANYSÓW, OSTOJA, KATHARSIS, BARBARA, NIEDZIELNA, ODNOWA, MAŁGOSIA, ANDRZEJ, TOLERANCJA, NADZIEJA, KROKUS LESZCZYNY, 24 GODZINY

-kolporter fundusz literatury 4000zł, w literaturze 3634zł, w gotówce 366zł, do nabycia najnowsze biuletyny „Zdrój” i „Karlik”, 12 kroków i 12 tradycji w wersji audio cena 33zł, do nabycia skrytki 2/4/3

-koordynator zespołu ZK Szeroka poinformował o planowanym mityngu na zewnątrz ZK, który się odbędzie 15.07.2017 o godzinie 13

-łącznik ZK Racibórz mityngi odbywają się regularnie w każdy poniedziałek

-łącznik internetowy – kończy mi się służba,  w związku z tym zapraszam wszystkich chętnych do jej podjęcia, przypominam o zgłaszanie zmian w spisie adresowym, podawania adresów email osób zainteresowanych otrzymywaniem wiadomości z regionu przez emitenta, przypominam o możliwości publikacji na naszej stronie www informacji o rocznicach, warsztatach itp. Przypominam, że jest możliwość zamówienia elektronicznej wersji skrytki 2/4/3. Łącznik przekazał także skrót informacji napływających emitentem.
W czym mogę jeszcze pomóc?

-sekretarz raport z poprzedniej konferencji został przesłany mailem do łącznika internetowego

3.SPRAWOZDANIE SŁUŻB DO REGIONU

-reprezentant komisji organizacyjnej – brak służby

-reprezentant komisji finansowej spotkanie odbyło się 12.06.2017, informacje ze spotkania do  wglądu u sekretarza intergrupy

-reprezentant komisji literatury i publikacji – wakat

-reprezentant komisji informacji publicznej – spotkania KIP odbyły się 14.05 i 11.06.2017

Odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez diecezję sosnowiecką dla księży. Duchowni zgłaszają potrzebę otrzymania informacji o spisach mityngów dla danych miejscowości. W dniu 17.05.2017 odbyło się spotkanie informacyjne dla kuratorów sądowych w Sosnowcu. W dniu 29.05.2017 odbyło się spotkanie informacyjne w ZK Zaborze w Zabrzu. W dniu 20.06.2017 odbyło się spotkanie informacyjne w KW Policji w Katowicach dla koordynatorów dzielnicowych ze wszystkich komend miejskich i powiatowych naszego województwa. Poza tym nawiązano współpracę z KW Policji w zakresie organizacji wielu cyklicznych spotkań dla funkcjonariuszu naszego województwa. Prosimy o aktualizację listy emisariuszy 12 kroku a także zgłaszanie się osób z listy gotowych pilotować opuszczających ZK. Za pomocą emitenta zostanie przesłany „List do lekarzy”, które członkowie wspólnoty mogą przy okazji wizyt lekarskich zostawiać lekarzom. Dyskutowano o spotkaniu przyjaciół AA we wrześniu. KIP zwraca się do grup i intergrup z prośbą o przekazanie informacji o spotkaniach informacyjnych, które odbyły się w ostatnich latach, jeżeli to możliwe prosimy w tych informacjach o zawarcie krótkiego podsumowania i dołączenia danych kontaktowych osób pomocnych w ich organizacji. Zespół informacji publicznej intergrupy Karliczek:29.06.2017 odbyło się drugie spotkanie zespołu. Zapraszam nadal do udziału w pracach zespołu, jest wiele miejscowości, z których nie ma ani jednej osoby. Proszę o regularną informację od grup gdzie i w jaki sposób niosą posłanie, ulotki, mityngi itp. Zwróciło się o takie informacji BSK, a także pomoże to zespołowi do określenia dalszych celów działania. Ukaże się cykliczna informacja o mityngach w gazetce SM Nowa, gazetce Jastrząb, gazetce i na portalu internetowych Jasnet. Podjęto rozmowę na temat organizacji spotkania informacyjnego po wakacjach dla dekanatu w Rybniku, czekamy na spotkanie z redaktorem gazety Rybnickiej. Prosimy o informacje o potrzebie organizacji spotkań informacyjnych. Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się 14.09.017 o godz. 17:30 w siedzibie grupy „Pod Prąd” w Jastrzębiu Zdroju. Odbyło się kolejne spotkanie służb grup jastrzębskich z udziałem służb wszystkich grup. Grupy wydały wspólnie ulotki i wizytówki, które są roznoszone do punktów zgodnie z ustalonym podziałem Jastrzębia i wszystkich okolicznych gmin. W ciągu 3 tygodni od wydania ulotek dzięki współpracy grup trafiły one do ponad 50 punktów w Jastrzębiu, Pielgrzymowicach, Golasowicach, Zebrzydowicach, Mszanie, Ruptawie, do urzędów parafii różnych wyznań, przychodni, aptek, biur, urzędów gmin, sklepów, bibliotek, szkół, sołectw, do policji, straży miejskiej, banków, MOPS i na basen. Każdy pakiet zawiera ulotki do powieszenia i wizytówki, które każdy może zabrać do domu. Kolejne spotkanie służb jastrzębskich odbędzie się 29.08.2017 o godz. 16:30 w siedzibie grupy „Pod Prąd” w Jastrzębiu. Jeżeli są zainteresowani chętnie pomogę w organizacji podobych przedsięwzięć w innych miastach.

-reprezentant do regionu – spotkanie odbyło się w Tychach w dniu 20.05.2017, raport do wglądu u sekretarza intergrupy

4.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITYNGI NA GRUPIE OSTOJA W GORZYCACH

maj – grupa AA „U Hanysów”, przeprowadzono 5 mityngów i umożliwiono zakup literatury AA

czerwiec – grupa AA „Helios” z Raciborza

5.PYTANIA DO SŁUŻB – brak
6.REKOMENDACJA DO SŁUŻB – rekomendacje na reprezentanta komisji literatury i publikacji otrzymał Michał
7.KAPELUSZ
8.SPRAWY BIEŻĄCE

-ankiety z grup

-oddział 14 grupa AA „Nadzieja”: mandatariusze do następnej konferencji na grupach omówić o powołanie koordynatora na oddział 14 – rekomendacje

-podziękowanie grupy „Krokus” z Raciborza dla intergrupy „Karliczek”

-grupa „Jest Sposób” przeprowadzi warsztaty służb w dniu 07.10.2017 o godz. 10

-kończą się służby: łącznik internetowy, łącznik komisji finansowej, łącznik komisji organizacyjnej

9.TEMAT WIODĄCY: KONCEPCJA 7 I 8
10.Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI – brak wypowiedzi
11.ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ 20 OSÓB
12. Następna konferencja odbędzie się 02.09.2017 o godzinie 16 w siedzibie intergrupy

RAPORT Z 266 KONFERENCJI INTERGRUPY KARLICZEK Z DNIA 06.05.2017

Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha.

Odczytano 12 tradycji i 12 koncepcji.

Przeliczono ilość osób uprawnionych do głosowania, uprawnionych było 25 osób.

Odczytano plan konferencji, który został przyjęty jednogłośnie.

1.JAK INTERGRUPA MOŻE SŁUŻYĆ GRUPOM.

-grupa Krokus z Raciborza – sumienie grupy postanowiło o niepłacenie datków z kapelusza do intergrupy w związku z zalaniem salki mityngowej

-grupa Niedzielna z Raciborza – prosi o zorganizowanie mityngu informacyjnego dla osób z terenu Raciborza

2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY

-rzecznik odczytał pismo dotyczące ankiety powszechnej dla grup AA w Polsce, o tym jaka jest wspólnota AA po 40 latach swojego istnienia w Polsce

-skarbnik poinformował o wpłaceniu datków na BSK i PIK oraz zebraniu datków z grup intergrupy: ODRODZENIE, OSTOJA, JEST SPOSÓB, SERCE, ZDRÓJ, PIĄTKOWA, KATARHSIS, TOLERANCJA, U HANYSÓW, 11 KROK, HERKULES, JUTRZENKA, 24 GODZINY, METANOIA, KROKUS LESZCZYNY, POD PRĄD, EWOLUCJA, PRAWDA, ODNOWA, HELIOS, U ŹRÓDEŁ, NIEDZIELNA, BARBARA

-kolporter – fundusz literatury 4000 zł do pobrania skrytki, do nabycia „Zdroje” i „Karliki”, nowe broszurki: Pieniądze i duchowość łączą się – cena 1 zł, Wiele dróg do duchowości – cena 2 zł, AA w służbach zbrojnych – cena 2,50 zł. Ponadto do nabycia nowe poradniki służb wraz z esejem Billa W. o 12 koncepcjach w cenie 12 zł

-koordynator Zespołu na ZK Szeroka – zespół spotka się 27.05, będzie aktualizacja do prowadzenia mityngów na ZK Szeroka

-łącznik ZK Racibórz – mityngi odbywają się regularnie w każdy poniedziałek

-łącznik internetowy – proszę o przekazywanie informacji związanych ze zmianami w spisie adresowym, podawanie adresów e-mail osób zainteresowanych, otrzymywaniem wiadomości z regionu przez emitenta, przypominam o możliwości publikacji na naszej stronie www informacji o rocznicach, warsztatach itp. Przypominam, że jest możliwość zamówienia elektronicznej wersji skrytki 2/4/3. W czym mogę jeszcze pomóc?

-sekretarz – podziękował za zastępstwo na poprzedniej konferencji, która odbyła się 05.03.2017r.

3.SPRAWOZDANIE SŁUŻB DO REGIONU

-reprezentant komisji organizacyjnej – wakat

-reprezentant komisji finansowej – przekazał informacje, że spotkanie odbyło się 10.04.2017, informacje ze spotkania do wglądu u sekretarza intergrupy

-reprezentant komisji literatury i publikacji – nieobecny

-reprezentant komisji informacji publicznej – spotkania KIP odbyły się w dn. 12.03 oraz 02.04.2017r. W związku z aktualizacją listy emisariuszy 12 kroku do 13 maja o przekazanie listy z grup w celu aktualizacji listy intergrupy i przekazanie jej do regionu. 21.04.2017 odbył się mityng informacyjny dla studentów wydziału pedagogiki i psychologii UŚ. Na miesiąc maj planowane są kolejne spotkania informacyjne: ZK Zaborze oraz dla kuratorów sądowych w Sosnowcu. Jeżeli grupa AA otrzyma pismo z sądu zawierające np. zapytania o uczestnictwo konkretnych osób – zachęcamy o przesłanie ich w trybie pilnym do regionu pocztą lub za pośrednictwem łącznika internetowego intergrupy drogą mailową. Na zadane pytania do sądu odpowie nasz powiernik klasy A – Andrzej Forma. W czym KIP może wam pomóc? Proszę o regularną informacje od grup gdzie i w jaki sposób niosą posłanie – ulotki, mityngi itp. Proszę o dokładne sprecyzowanie punktów i czynności np. apteka Jastrzębie itp. Odbyło się spotkanie służb grup jastrzębskich. Zadecydowano o wspólnym wydruku wizytówek i ulotek, podziale miasta Jastrzębie i okolicznych gmin, w celu systematycznego niesienia posłania do wszystkich miejsc

-reprezentant do regionu – poinformowała o spotkaniu, które odbyło się 17.03

4.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITYNGI NA GRUPIE OSTOJA W GORZYCACH

-w miesiącu marcu prowadziła grupa JEST SPOSÓB  z Jastrzębia

-w miesiącu kwietniu prowadziła grupa METANOIA z Rybnika

5.PYTANIA DO SŁUŻB

pytania zadały 2 osoby

6.REKOMENDACJE DO SŁUŻB

7. KAPELUSZ

8.SPRAWY BIEŻĄCE

-grupa KROKUS LESZCZYNY poinformowała, że wszystkie mityngi na grupie począwszy od miesiąca maja będą otwarte

-grupa BARIERA z Żor poinformowała o organizacji mityngu z okazji 31 rocznicy powstania grupy, który odbędzie 10.06 o godz. 18 w siedzibie grupy

-grupa BARBARA poinformowała o mityngu w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 20, będzie to mityng otwarty

9.TEMAT WIODĄCY

-koncepcja 5 i 6 – w koncepcjach wypowiedziało się 6 osób

10. Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI?

wypowiedziały się 2 osoby

11.ODCZYTANIE RAPORTU I PRZYJĘCIE PRZEZ GŁOSOWANIE

raport został przyjęty jednogłośnie

Następna konferencja intergrupy odbędzie się 1 lipca 2017 w siedzibie intergrupy

RAPORT Z 265 KONFERENCJI INTERGRUPY „KARLICZEK” Z DNIA 04.03.2017

Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha.

Odczytanie 12 Tradycji AA i 12 Koncepcji AA.

Przeliczenie osób uprawnionych do głosowania – 23 osoby.

Odczytanie i przegłosowanie planu Konferencji – przyjęto jednogłośnie.

Wybór 3 – osobowej Komisji Skrutacyjnej.

 1. Jak Intergrupa może służyć grupom? – Grupa AA „Janek” poinformowała o otrzymaniu listu z sądu, w którym zażądano potwierdzenia obecności na mityngu osoby X, mandatariusz grupy poprosił o podzielenie się doświadczeniem w powyższej kwestii.
 2. Sprawozdania służb Rady Intergrupy:

Rzecznik – przedstawiła sprawozdanie, w związku z zakończeniem służby podziękowała za współpracę, poinformowała że telefon informacyjny Intergrupy jest już nieaktualny.

Skarbnik – poinformował o sytuacji finansowej Intergrupy i przyjął datki od następujących grup – Metanoja, Odrodzenie, Piątkowa, Ostoja, 24 Godziny, Zdrój, Jest Sposób…, Odnowa, 11 Krok, Jutrzenka, Herkules, Katharsis, Krokus, Serce, Krokus – Leszczyny, Helios, Niedzielna, Pod Prąd, Janek, U Hanysów, Małgosia, Tolerancja, Ewolucja, U Źródeł.

Kolporter – fundusz literatury 4 tyś. zł (wszystko w literaturze), do nabycia najnowsze numery biuletynów „ Zdrój” i „Karlik”, proszę zamawiać nowe wydanie „Poradnika dla Służb” poszerzone o tekst omawiający „12 Koncepcji dla Służb Światowych” autorstwa Billa W. cena 12 zł, zamówienia na większą ilość literatury prosimy kierować do Michała – kolportera Intergrupy. Tel. 504 154 701, e-mail: michal.max22@poczta.fm. Istnieje możliwość zakupu literatury w siedzibie gr. AA „Odrodzenie” (również siedziba Intergrupy) w poniedziałki i środy w godz. od 17.45 do 19.45.

Koordynator Zespołu do ZK Szeroka – prośba Z-cy Dyr. ZK Szeroka o zwrot wszystkich przepustek upoważniających do wejścia na teren Zakładu Karnego, osoby posiadające takie przepustki proszone są o ich zwrot do mandatariusza swojej grupy.

Łącznik  z ZK Racibórz – poinformował, że wszystkie mityngi odbywają się regularnie, Ryszard z Gr. AA Helios zakończył służbę i podziękował za współpracę, nowym Łącznikiem z ZK Racibórz został Mietek z Gr. AA Helios.

Łącznik Internetowy – Grupa AA „Jutrzenka” z Roju – Żory poinformowała o zakończeniu działalności. Proszę o aktualizację listy emisariuszy 12 kroku w formie pisemnej przez mandatariuszy grup. Proszę o przekazywanie informacji związanych ze zmianami w spisie adresowym, podawanie adresów e-mail osób zainteresowanych otrzymywaniem wiadomości z Regionu przez emitenta, proszę o przekazanie informacji o grupach, które mogą być opublikowane na naszej stronie (np. zdjęcie budynku, w którym odbywają się mityngi, informacja o historii grupy, informacje o mityngach itd.), przypominam o możliwości publikacji na naszej stronie www informacji o rocznicach, warsztatach itp., zaktualizowano spis grup intergrupy – proszę o informacje o zmianach i uzupełnienie listy. Przypominam, że jest możliwość zamówienia elektronicznej wersji skrytki 2/4/3.

W czym mogę wam pomóc? ☺

Sekretarz – nieobecny.

 1. Sprawozdanie Służb do Regionu:

Reprezentant Komisji Organizacyjnej – wakat

Reprezentant Komisji Finansowej – w zastępstwie protokół odczytała i przedstawiła rozliczenia z Regionu Grażyna – Reprezentant do Regionu

Reprezentant Komisji Literatury i Publikacji – w zastępstwie informacje przekazał Tadeusz z Gr AA „Odrodzenie”

Reprezentant Komisji Informacji Publicznej – spotkania KIP odbyły się w dn. 8.01.2017 oraz 12.02.2017r. W związku z aktualizacją listy emisariusz 12 kroku prosimy by każda intergrupa do maja 2017 uaktualniła listę emisariuszy. Komisja zwróciła się do BSK o informację jak działa ogólnopolska lista emisariuszy. Koordynator tel. w PIK – zachęcił do zgłaszania się chętnych. Odbyło się spotkanie z Koordynatorem dzielnicowych na terenie Śląska, przypominamy że za pośrednictwem emitenta można rozsyłać informacje o warsztatach grupowych i intergrupowych podając czas, miejsce oraz dane kontaktowe organizatora (telefon). Informacje przekazywać za pomocą łączników internetowych intergrup, omawiano sprawy związane z mityngami informacyjnymi oraz organizacją dyżurów w PIK, bezpieczeństwem w sieci internetowej i poczcie mailowej. Omówiono korzystanie z programów do korespondencji seryjnej. Komisja podjęła działania w celu nawiązania współpracy z Kuratorium w Katowicach oraz uniwersytetami w naszym województwie. Zmiana przewodniczącego KIP – nowym przewodniczącym został Jerzy z Intergrupy Karliczek.

W czym KIP może Wam pomóc?

Reprezentant do Regionu – spotkanie RR odbyło się 15.01.2017r., wzięło w nim udział 15 osób, 2.01.2017r odbyła się w PIK inwentaryzacja literatury i nie wykazała nieprawidłowości. W związku z zakończeniem przez Wiesię służby Pełnomocnika i Skarbnika PIK jej obowiązki przejmuje Rzecznik Regionu do czasu wyłonienia się chętnych do podjęcia się służby Koordynatora PIK i Skarbnika PIK.  30.09.2017r w Chorzowie odbędą się Regionalne Warsztaty Koncepcji, więcej informacji zostanie podanych w najbliższym czasie. Zlot Radości Reg. Katowice odbędzie się 16 – 18.06.2017r w Szczyrku wspólnie z Regionem Galicja (ilość miejsc ograniczona). Następne spotkanie RR odbędzie się 19.03.2017r o godz. 10.oo w PIK Katowice ul. Warszawska 6.

 1. Sprawozdania grup prowadzących mityngi na Gr. „Ostoja” w Gorzycach – w m-cu styczniu mityngi prowadziła Gr. AA „Tolerancja, w m-cu lutym Gr. AA „Piątkowa” wszystkie mityngi się odbyły, datki z kapeluszy w wys. 40% zostały przekazane do Intergrupy. Na oddziale podsądnym w Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku mityngi odbywają się regularnie.
 2. Pytania do służb – pytanie do Konferencji Służb „Czy Intergrupa reaktywuje telefon informacyjny?”
 3. Rekomendacje do służb – Arek z Gr. AA „Jest Sposób…” większością głosów otrzymał rekomendacje do służby Koordynatora do ZK i AŚ Regionu Katowice

Po przerwie uprawnionych do głosowania – 20 osób.

 1. Sprawy bieżące:

Na Gr. AA „U Hanysów” w Rybniku- Boguszowicach powstał Punkt Informacyjno Kontaktowy czynny w Poniedziałek w godz. od 18.oo – 19.oo. TELEFON INFORMACYJNY  793 – 674 – 542 czynny codziennie od 16.oo – 21.oo

Służby Intergrupy przegłosowały przekazanie kwoty 200zł dla Zespołu do niesienia posłania na ZK Szeroka jako zwrot kosztów dojazdu służebnych. Koszt paczki na ZK Szeroka został podniesiony z 80zł na 100zł – przegłosowano. W wyniku dyskusji zdecydowano o niereaktywowaniu telefonu informacyjnego Intergrupy.

1.04.2017r na Gr. AA „Pod Prąd” w Jastrzębiu – Zdrój odbędą się Warsztaty Sponsorowania w godz. 10.oo – 17.oo

W Intergrupie powstaje ZESPÓŁ INFORMACJI  PUBLICZNEJ. Prosimy osoby chętne do podjęcia służby w Zespole IP po uzyskaniu REKOMENDACJI  GRUPY o kontakt z Jerzym tel. 508 – 483 – 304. Prosimy o odpowiedzialność przy udzielaniu rekomendacji dla chętnych. Wskazane doświadczenie w służbie na różnych poziomach naszej Wspólnoty (Grupa, Intergrupa, Region).

 1. Temat wiodący – 3 i 4 Koncepcja. Wypowiedziały się 3 osoby
 2. Z czym wychodzę – wypowiedziało się 6 osób

Raport został przyjęty przez głosowanie.

Następna Konferencja odbędzie się 6.05.2017r o godz. 16.oo w siedzibie Intergrupy w Rybniku ul. Wieniawskiego 7

RAPORT Z 264 KONFERENCJI INTERGRUPY „KARLICZEK” Z DNIA 07.01.2017

Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha

Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji

Przeliczenie osób uprawnionych do głosowanie, uprawnione były 24 osoby

Odczytanie porządku konferencji, który został przyjęty jednogłośnie

1.JAK INTERGRUPA MOŻE SŁUŻYĆ GRUPOM? – brak wypowiedzi

2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY

Rzecznik – utworzenie zespołu zadaniowego na terenie ZK Szeroka, warsztaty tradycji AA 20-22.01.2017 na          Górze Św. Anny

Skarbnik – poinformował o sytuacji finansowej intergrupy „Karliczek” oraz przyjął datki na rzecz IG                        następujących grup: METANOIA, ODNOWA, U HANYSÓW, ODRODZENIE, HERKULES, 11 KROK,        KROKUS RACIBÓRZ, KATHARSIS, OSTOJA, KROKUS LESZCZYNY, PIĄTKOWA, JANEK, HELIOS, MAŁGOSIA, 24 GODZINY, NIEDZIELNA, TOLERANCJA, EWOLUCJA, U ŹRÓDEŁ, BARBARA

Kolporter – fundusz literatury 4000 w literaturze 3725, w gotówce 275, do pobrania skrytki 2/4/3, do nabycia „Zdroje” i „Karliki”, informator o AA w cenie 4zł, dodatek do „Warty” o sponsorowaniu w cenie 7zł, poradnik do służb w cenie 6zł i plakty z ofertą literatury w cenie 2zł

Łącznik ZK Szeroka – mityngi odbywają się regularnie

Łącznik Zk Racibórz – paczka została dostarczona, mityngi odbywają się regularnie

Łącznik Internetowy – proszę o przekazywanie informacji związanych ze zmianami w spisie adresowym, podawanie adresów e-mail osób zainteresowanych otrzymywaniem wiadomości z regionu przez emitenta, proszę o przekazanie informacji o grupach, które mogą być opublikowane na naszej stronie (np. zdjęcie budynku, w którym odbywają się mityngi, informacja o historii grupy, informacje o mitygach itd.), przypominam o możliwości publikacji na naszej stronie www informacji o rocznicach, warsztatach itp., zaktualizowano spis grup intergrupy – proszę o informacje o zmianach i uzupełnienie listy, informuję, że hasło do strony internetowej intergrupy w 2017 roku pozostaje bez zmian. W związku z brakiem wzorca druku mandatów intergrupy – tworzę nowy wzór mandatu nieznacznie tylko odbiegający od pierwowzoru. Proszę o informacje do 15.02 o mandatach, które należy wykonać ze względu na zagubienie, zużycie, zniszczenie starych. Możliwość zamówienie elektronicznej wersji skrytki 2/4/3.

Sekretarz – raporty z konferencji dostarczane na bieżaco do łącznika internetowego

3.SPRAWOZDANIE SŁUŻB DO REGIONU

Reprezentant komisji organizacyjnej – wakat

Reprezentant komisji finansowej – przekazał informacje o tym, że odbyło się spotkanie komisji finansowej  regionu w dniu 20.11.2016, informacje ze spotkania do wglądu u sekretarza intergrupy

Reprezentant komisji literatury i publikacji – nieobecny

Reprezentant komisji informacji publicznej – spotkania KIP odbyły się w dniach 13.11.2016 oraz 11.12.2016, przypominamy o dużym znaczeniu osobistych kontaktów członków AA organizacji mityngów informacyjnych, komisja rozpoczęła działania mające na celu organizacje mityngów informacyjnych na terenie wyższych uczelni naszego regionu oraz kopalni „Staszic”, przygotowano prezentację multimedialną, która może być pomocna do organizacji mityngów informacyjnych – jest ona udostępniona dla wszystkich zainteresowanych. Proszę o informację w czym KIP może wam pomóc.

Reprezentant do regionu – przekazałem informacje o spotkaniu, które odbyło się 27.11.2016

4.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITYNGI NA GRUPIE AA OSTOJA W GORZYCACH

Listopad- – mitynmgi prowadziła grupa AA „Odnowa” z Jastrzębia

Grudzień – mityngi prowadziła grupa AA „Krokus” z Leszczyn

5.PYTANIA DO SŁUŻB – 6 osób zadawało pytania

6.REKOMENDACJA DO SŁUŻB

W miesiącu marcu odbędzie się wybór następcy łącznika ZK Racibórz

7.KAPELUSZ

8.SPRAWY BIEŻĄCE

Łącznik ZK Szeroka – spotkanie zespołu zadaniowego na ZK Szeroka, które odbędzie się 14.01.2017 godz. 16 w siedzibie intergrupy

Grupa „Odrodzenie” – 30 lat powstania grupy, mityng rocznicowy odbędzie się 28.01.2017 o godz. 17

Grupa „Małgosia” Pszów – wraca do starych godzin rozpoczęcia mityngów godz. 18, wtorki mityngi zamknięte, piątki otwarte

9.TEMAT WIODĄCY: 1 I 2 KONCEPCJA

1. Co my tu robimy?

2. Czy w ogóle potrzebne są służby?

3. Jak w mojej grupie wygląda władza najwyższa i pojedyncza?

W temacie 1 i 2 koncpecji wypowiedziało się 9 osób.

10.Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI

wypowiedziało się 6 osób

Następna konferencja odbędzie się 04.03.2017 godz.16 w siedzibie intergrupy

Odczytano protokół, który został przyjęty jednogłośnie.

Raport z 263 Konferencji Służb Intergrupy „Karliczek”

Konferencja odbyła się 5.XI.2016r w siedzibie Intergrupy „Karliczek” w Rybniku.

Wspólnie odmówiono Modlitwę o Pogodę Ducha odczytano 12 Tradycji AA i 12 Koncepcji AA.

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 22 osoby.

Odczytano i przyjęto przez głosowanie porządek konferencji.

Wybrano Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli – Zbyszek, Paula i Bożena.

 1. Jak Intergrupa może służyć grupom?

Nowo powstała grupa AA z Jastrzębia – Zdroju poprosiła o pakiet startowy.

 1. Sprawozdanie służb Rady Intergrupy:

Rzecznik – przekazał informacje i przedstawił krótkie sprawozdanie z Warsztatów Rzeczników w Łodzi.

Skarbnik – wpłaty z grup: Prawda, Metanoja, Herkules, Ewolucja, 11 Krok, Katharsis, U Hanysów, Krokus – Racibórz, Odnowa, Ostoja, Zdrój + 45-lecie, Krokus – Leszczyny, Piątkowa, Andrzej, Serce, Pod Prąd, Janek, Tolerancja, U Źródeł, Helios, Odrodzenie, 24 Godziny, Barbara, Niedzielna.

Kolporter – przekazał informacje, poinformował również o możliwości telefonicznego zamawiania literatury co spowoduje, że literatura potrzebna grupom zostanie przygotowana wcześniej przez co unikniemy niepotrzebnego zamieszania i straty czasu na Intergrupie. Tel. Kolportera – Michał  504 154 701

Łącznik z ZK Szeroka – prośba o sfinansowanie 2 alkoholikom z grup AA w ZK Szeroka pobytu na Warsztatach Tradycji na Górze Św. Anny w styczniu 2017r.

10.XII.2016r odbędzie mityng otwarty można zapisywać się na listę u Łącznika do 20.XI.2016r tel. Mariusz – 501 050 393, podając imię i nazwisko należy używać polskich znaków.

Łącznik z ZK Racibórz – przekazał informacje, są starania aby w grudniu na ZK odbył się mityng z udziałem rodzin.

Łącznik Internetowy – proszę o przekazywanie informacji związanych ze zmianami w spisie adresowym, podawanie adresów email osób zainteresowanych otrzymywaniem wiadomości z regionu przez emitenta, proszę o przekazanie informacji o grupach które mogą być opublikowane na naszej stronie (np. zdjęcie wejścia do budynku, w którym odbywają się mityngi, informacja o historii grupy, informacje o mityngach itd..), przypominam o możliwości publikacji na naszej stronie www informacji o rocznicach, warsztatach itp.. przekazałem także raport dotyczący funkcjonowania strony intergrupy.

Przed rozpoczęciem druku nowego ogólnopolskiego spisu mityngów – proszę o kontakt wszystkich mandatariuszy nieobecnych na konferencji intergrupy w celu potwierdzenia i aktualizacji danych.

Sekretarz – nieobecny.

 1. Sprawozdanie służb do Regionu:

Reprezentant Komisji Finansowej – przedstawił sprawozdanie oraz przekazał do wglądu rozliczenie finansowe Regionu.

Reprezentant Komisji Literatury i Publikacji – nieobecny.

Reprezentant Informacji Publicznej – brak służby.

Reprezentant do Regionu – Rada Regionu spotkała się 22.10.2016r w przerwie 47 Konferencji Służb AA Regionu w Częstochowie, ustalono na niej termin spotkania Komisji Organizacyjnej na 20.XI. 2016r oraz termin wiosennej KSR na 20.V.2017r. Na konferencji wybrano nowego Delegata SK do Komisji Organizacyjnej – Ryszarda z Intergrupy Centrum Częstochowa oraz przegłosowano rozdzielenie służ Pełnomocnika PIK i skarbnika Regionu.

 1. Sprawozdanie przedstawicieli służb prowadzących mityngi na grupie AA „Ostoja” w Gorzycach

We wrześniu mityngi prowadziła grupa AA „11 Krok”. W październiku grupa AA „Metanoja” w listopadzie grupa AA „Odnowa”. Wszystkie mityngi się odbyły, datki zostały przekazane na intergrupę.

 1. Pytania do służb: pytanie do łącznika internetowego o nie otrzymywaniu wiadomości emitentem – Jerzy udzielił odpowiedzi na zadane pytanie
 2. Rekomendacje do służb – Jerzy z grupy „Pod Prąd” otrzymał rekomendację grupy do służby Reprezentanta w Komisji Informacji Publicznej w drodze głosowania otrzymał aprobatę Intergrupy.
 3. Sprawy bieżące:

Rocznica grupy AA „Odrodzenie” z Rybnika – 28.01.2017r.

Został poruszony problem molestowania kobiet w AA – Co możemy z tym zrobić? – wypowiedziało się 6 osób.

W Jastrzębiu – Zdrój powstała nowa grupa AA, siedziba grupy mieścić się będzie na ul. Kusocińskiego 45 w salkach przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, pierwszy mityng odbędzie się 6.XII.2016r – więcej informacji na ten temat przekażemy do opublikowania na stronie internetowej intergrupy pod koniec listopada.

Ewa – Rzecznik Intergrupy zaproponowała aby w intergrupie powstał Zespół do niesienia posłania do ZK Szeroka, osoby chcące wejść w skład tego zespołu proszone są o zgłaszanie się do mandatariuszy swoich grup.

 1. Temat wiodący – Koncepcje 11 i 12 przedstawił Tadeusz z gr. „Odrodzenie”
 2. Z czym wychodzę? – wypowiedziało się 4 osoby
 3. Odczytanie raportu i przyjęcie przez głosowanie.

Następna Konferencja Służb AA Intergrupy „Karliczek” odbędzie się

7.01.2017r o godz. 16.oo w siedzibie Intergrupy w Rybniku ul. Wieniawskiego 7

RAPORT Z 262 KONFERENCJI SŁUŻB INTERGRUPY „KARLICZEK” Z DNIA 03.09.2016

Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha

Odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji

Przeliczenie osób uprawnionych do głosowania – uprawnione były 23 osoby

Odczytano porządek konferencji, który został przyjęty jednogłośnie

1.JAK INTERGRUPA MOŻE SŁUŻYĆ GRUPOM?

Zwiększono fundusz na ulotki do ZK Racibórz i ZK Szeroka, Szpital Psychiatryczny i Podsądni, Gorzyce ze 125zł do 150zł. Zostaną dostarczone ulotki do szpitala psychiatrycznego na oddziały 6,8,17,20.

2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY

Rzecznik – poinformował o następujących warsztatach

Warsztaty Służb – 24.09.2016 na grupie „11 KROK”

Warsztaty Rzeczników IG i Regionu – 14-16.10.2016

Warsztaty Tradycji – Góra Św. Anny – Styczeń 2017

Mityngi na oddziale podsądnym w Rybniku

Mityngi w ZK Szeroka

Skarbnik – poinformował o sytuacji finansowej intergrupy „Karliczek” oraz przyjął datki z następujących grup AA: KROKUS LESZCZYNY, METANOJA, PIĄTKOWA, POD PRĄD, ODRODZENIE, HERKULES, ZDRÓJ, U HANYSÓW, 11 KROK, 24 GODZINY, ODNOWA, NIEDZIELNA, SERCE, KROKUS RACIBÓRZ, KATHARSIS, U ŹRÓDEŁ, TOLERANCJA, EWOLUCJA, HELIOS, OSTOJA, JUTRZENKA, ANDRZEJ

Kolporter – poinformował zebranych o funduszu literatury intergrupy, który wynosi 4 tysiące, w literaturze 3,795zł, w gotówce 205zł. Do nabycia nowy „Zdrój” i „Karlik”, poradnik dla służb AA, 12 koncepcji ilustrowane oraz 8 zeszyt z biblioteczki „Zdroju” pt. „Wyłączność celu”

Łącznik ZK Szeroka – Mityngi odbywają się regularnie, w grudniu mityngi środowe poprowadzi grupa „Ewolucja”

Łącznik ZK Racibórz – Mityngi odbywają się regularnie, została zakupiona paczka, która zostanie dostarczona w poniedziałek

Łącznik internetowy – prośba o przekazywanie informacji związanych ze zmianami w spisie adresowym, podawanie adresów email osób zainteresowanych otrzymywaniem wiadomości z regionu przez emitenta, przypomnienie o możliwości publikacji na naszej stronie www, informacji o rocznicach, warsztatach itp.

Sekretarz – poinformowanie o przesyłaniu raportów oraz o dostarczaniu meili, na które będą przesyłane raporty

3.SPRAWOZDANIE SŁUŻB DO REGIONU

Reprezentant komisji organizacyjnej – wakat

Reprezentant komisji finansowej – przekazał informację o tym, że odbyło się spotkanie komisji finansowej regionu w dniu 11.07.2016, informacje ze spotkania do wglądu u sekretarza intergrupy

Reprezentant komisji literatury i publikacji – informacja o spotkaniach, które odbywają się regularnie co miesiąc, prośba o pisanie i dostarczanie artykułów do „Karlika” lub rysunków związanych z trzeźwieniem

Reprezentant komisji informacji publicznej – brak służby

Reprezentant do regionu – informacja o spotkaniu reprezentantów, które odbyło się 17.07.2016

4.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITYNGI NA GRUPIE AA „OSTOJA” W GORZYCACH

Lipiec – mityngi prowadziła grupa „Katharsis” z Raciborza

Sierpień – mityngi prowadziła grupa „Andrzej” z Pszowa

5.PYTANIA DO SŁUŻB

Wypowiedziały się 4 osoby

Komisja literatury pyta dlaczego intergrupa „Karliczek” kupuje literaturę w BSK – odpowiedział na to pytanie poprzedni kolporter intergrupy „Karliczek”

6.REKOMENDACJA DO SŁUŻB

Wybrano następcę rzecznika intergrupy „Karliczek”, którym został Zdzisław z grupy AA „Odrodzenie”

7.KAPELUSZ

8.SPRAWY BIEŻĄCE

W najbliższym czasie swoje rocznice będą obchodziły następujące grupy:

24.09.2016 – 10 rocznica powstania grupy AA „Suszec”, mityng o godzinie 18:15

08.10.2016 – 24 rocznica powstania grupy AA „11 Krok”, mityng o godzinie 17

15.10.2016 – 12 rocznica powstania grupy AA „U Hanysów”, mityng o godzinie 18:30

27.11.2016 – 25 rocznica powstania grupy AA ” Krokus Leszczyny”, mityng o godzinie 18:30

Zaproszenie na II warsztaty służb, które odbędą się 24.09.2016 na grupie AA „11 Krok” o godzinie 10

9.TEMAT WIODĄCY 9 I 10 KONCEPCJA

10.Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI

Wypowiedziało się 8 osób

Następna konferencja odbędzie się 05.11.2016 w siedzibie intergrupy o godzinie 16

Odczytano protokół, który został przyjęty jednogłośnie

RAPORT Z 261 KONFERENCJI SŁUŻB INTERGRUPY „KARLICZEK”

02.07.2016

Wspólnie odmówiono modlitwę o Pogodę Ducha, odczytano 12 tradycji AA i 12 koncepcji AA. Zostały policzone osoby uprawnione do głosowania, uprawnionych było 17 osób. Odczytano porządek konferencji, który został przyjęty jednogłośnie.

1.JAK INTERGRUPA MOŻE SŁUŻYĆ GRUPOM

Prośba o przeprowadzenie mityngu informacyjnego dla policji w Raciborzu

2.SPRAWOZDANIA SŁUŻB RADY INTERGRUPY

Rzecznik– przeprowadzono mityng informacyjny dla profesjonalistów w Rybniku, który prowadził Janusz z grupy   AA „POD PRĄD”

–  04.07.2016 odbędzie się mityng spikerski powiernika klasy A Andrzeja Formy na grupie „ODRODZENIE”

– 09.07 odbędą się 2 warsztaty na Wielkiej Księdze w Bełchatowie

– Powstała nowa grupa AA w Wodzisławiu Śląskim „EWOLUCJA” mityngi odbywają się w środy o godzinie 19

 Skarbnik– był na warsztatach skarbników intergrup, przekazał informację o stanie finansowym intergrupy  oraz przyjął datki z następujących grup AA: METANOIA, U HANYSÓW, OSTOJA, HERKULES, POD PRĄD,   ZDRÓJ, NIEDZIELNA, ODNOWA, KATHARSIS, KROKUS RACIBÓRZ, 11 KROK, BARBARA, TOLERANCJA,    ODRODZENIE, KROKUS LESZCZYNY

Kolporter– fundusz literatury 4000zł, całość w literaturze, do odbioru skrytki 2/4/3 nr 124, Karliki i Zdroje,    broszurka 12 koncepcji ilustrowane w cenie 2,50zł, płyty CD Bill omawia 12 tradycji 16zł, Historie Billa 16zł

Łącznik ZK Szeroka– mityngi w środy odbywają się regularnie, w sobotę odbył się mityng o godzinie 13.   Bełchatów- przepustki wstrzymane. Brak obsady mityngów na sierpień, październik i grudzień.

Łącznik ZK Racibórz– mityngi odbywają się w poniedziałki regularnie, została dostarczona paczka.

Łącznik internetowy– prośba o przekazywanie informacji związanych ze zmianami w spisie adresowym, podawanie  adresów email osób zainteresowanych otrzymywaniem wiadomości z regionu przez emitenta, przypomniał    o możliwości publikacji na naszej stronie www informacji o rocznicach, warsztatach itp.

 Sekretarz– przeprosił o nie zamieszczeniu informacji w poprzednim raporcie dotyczącego aby każda grupa z    kapelusza wpłacała dobrowolne datki na konto obchodów 45lecia powstania AA w Polsce.

3.SPRAWOZDANIE SŁUŻB DO REGIONU

Reprezentant komisji organizacyjnej– wakat

Reprezentant komisji finansowej– przekazał informacje o tym, że odbyło się spotkanie komisji finansowej regionu  w dniu 09.05.2016, informacje ze spotkanie do wglądu u sekretarza intergrupy.

Reprezentant komisji literatury i publikacji– poinformował o warsztatach oraz o tym, że spotkania odbywają się  raz w miesiącu, prośba o pisanie i dostarczanie artykułów do Karlika

Reprezentant komisji informacji publicznej– brak służby

Powiernik do regionu– informacja o spotkaniu w dniu 12.06.2016 zespołu ds. organizacji 45lecia powstania  AA w Polsce oraz zespołu ds. organizacji ogólnopolskich warsztatów niesienia posłania do ZK i AŚ   organizowanych przez nasz region na Górze Św.Anny.

4.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITYNGI NA GRUPIE AA „OSTOJA” W GORZYCACH

Maj- mityngi prowadziła grupa AA „HERKULES” z Żor

Czerwiec- mityngi prowadziła grupa AA „HELIOS” z Raciborza

5.PYTANIA DO SŁUŻB

6 osób pytało Zbyszka o informacje związane z organizacją obchodu 45lecia powstania AA w Polsce

6.REKOMENDACJE DO SŁUŻB

 7.KAPELUSZ

8.SPRAWY BIEŻĄCE

Mityng na odziele podsądnym w Rybniku w lipcu poprowadzą Arek i Marcin z grupy AA „EWOLUCJA”

 1. TEMAT WIODĄCY 7 I 8 KONCEPCJA AA

Wypowiedziało się 5 osób

10.Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI 

Wypowiedziało się 6 osób

Następna konferencja odbędzie się 03.09.2016 w siedzibie intergrupy o godzinie 16. Odczytano protokół, który      został przyjęty jednogłośnie 17 osób za.


RAPORT Z 260 KONFERENCJI SŁUŻB INTERGRUPY „KARLICZEK”

07.05.2016

Wspólnie odmówiono modlitwę o pogodę ducha, odczytano 12 tradycji AA i 12
koncepcji AA. Zostały policzone osoby uprawnione do głosowania, urawnionych do
głosowania były 24 osoby. Odczytano porządek konferencji, który został przyjęty
jednogłośnie.

1.JAK INTERGRUPA MOŻE SŁUŻYĆ GRUPOM? – brak pytań

2.SPRAWOZDANIE SŁUŻB RADY INTERGRUPY.

Rzecznik intergrupy – odbył się mityng informacyjny dla policji w Wodzisławiu
Śląskim

Skarbnik intergrupy – przekazał informację o stanie finansowym intergrupy oraz
przyjął datki z następujących grup AA: MATENOIA, U HANYSÓW, OSTOJA, POD PRĄD,
PIATKOWA, ODRODZENIE, 11 KROK, HERKULES, SERCE, ODNOWA, ZDRÓJ, KROKUS LESZCZYNY,
24 GODZINY, TOLERANCJA, KROKUS, KATHARSIS, BARBARA, PRAWDA, ANDRZEJ, U ŻRÓDEŁ,
JUTRZENKA

wzory planów urodzinowych Karliki i Zdroje

Łącznik ZK Szeroka – przerkazał informację na temat prowadzernia mityngów
środowych na terenie ZK

Łącznik ZK Racibórz – podał informację o prowadzonych regularnie co poniedziałek
mityngach na terenie ZK, została zakupiona paczka i literatura AA

Łącznik internetowy – przekazał informację o pobycie na warsztatach łaczników
internetowych w Ślesinie

3.SPRAWOZDANIE SŁUŻB DO REGIONU

Reprezentant komisji finansowej – podał informację o spotkaniu reperezentantów w
regionie

Reprezentant komisji literatury i publikacji – nieobecny

Powiernik – poinformował o warsztatach prowadzonych w regionie, informacja o
utworzeniu zespołu z okazji 45lecia powstania AA w Polsce

4.SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP PROWADZĄCYCH MITYNGI NA GRUPIE AA „OSTOJA” w
GORZYCACH

Marzec – mityngi prowadziła grupa AA „Pod prąd”

Kwiecień – mityngi prowadziła grupa AA ” U hanysów”

5.PYTANIA DO SŁUŻB – brak

6.SPRAWY BIEŻĄCE

7 osób wypowiedziało się na temat dofinansowania dwóch osadzonych w ZK Szeroka
na zlot radości. Głosowanie 4 za 13 przeciw 3 wstrzymujące

Intergrupa pokrywa 2 oadzonym z ZK Szeroka warsztaty sponsorowania na wielkiej
księdze, które odbędą się w lipcu br. w Bełchatowi.

Przekazano informację na temat 12 kncepcji, poddano pod głowosowanie aby od
przyszłej konferencji tematem wiodącym były koncepcje AA, przyjęto jednogłośnie
21 upragnionych.

7 osób wypowiedzialo się w sprawie ulotek z nr. telefonu intergrupy, druk ulotek
poparło 19 osób, 2 się wstrzymały

Podsądni Rybnik – w maju poprowadzi grupa „Barbara”

7. TEMAT WIODĄCY V I VI TRADYCJA – brak wypowiedzi

8.Z CZYM WYCHODZĘ Z KONFERENCJI – brak wypowiedzi

Następna konferencja odbędzie się 02.07.16 w siedzibie intergrupy o godz.16

Protokół przyjęto, 20 za, 1 wstrzymujący

Raport z 259 konferencji intergrupy Karliczek.

Wspólnie odmówiono modlitwę o pogodę ducha odczytano 12 Tradycji AA i 12 Koncepcji AA. Zostały policzone osoby uprawnione do głosowania, uprawnionych było 23 osoby.

Odczytano i przyjęto porządek konferencji jednogłośnie.

 1. Jak Intergrupa może służyć grupom ? – brak pytań.
 2. Sprawozdanie służby Rady intergrupy :

Rzecznik –  odbył się miting informacyjny 03.03.2016 r. w wodzisławskim UM. Kolejny miting informacyjny w Wodzisławiu Śl. dla dzielnicowych odbędzie się 07. 04. 2016 r.

o godz. 10. 30. W marcu odbyły się warsztaty sponsorowania w Rybniku.

Skarbnik –  przekazał informacje o st. finansowym Intergrupy, oraz przyjął datki z następujących grup : U Hanysów, Herkules, Katharsis, Niedzielna, Andrzej, Odnowa, Tolerancja,

Krokus Leszczyny, Krokus Racibórz, Helios, Ostoja, Piątkowa, Prawda, Pod Prąd, 11 Krok, Bariera, Barbara, Metanoja, Odrodzenie.

Kolporter –  fundusz literatury 4 000, 00 w literaturze 3 867, 50 w gotówce 132, 50 są do pobrania skrytki 2/4/3 nr. 122, oraz do kupienia dodatek do skrytki nr. 122 A – 2 zł Esej

Bila W. ” Posłanie w służbie,, – 1 zł Karliki nr. 2/2016 – 3 zł.

Sekretarz –  nieobecny.

Łącznik z ZK Szeroka –  przekazał informacje o wolnych terminach od lipca do grudnia na prowadzenie mitingów środowych w ZK Szeroka.

Łącznik z ZK Racibórz –  mitingi w styczniu i lutym odbyły się regularnie.

Łącznik internetowy –  proszę o przekazywanie informacji, oraz zaproszeń rocznicowych, które mają być zamieszczone na stronie internetowej Intergrupy ,,Karliczek” do emitenta pod nr. tel. 508483304.

 1. Sprawozdanie służb do Regionu :

Reprezentant komisji finansowej –  przekazał informacje.

Reprezentant komisji literatury i publikacji – od marca do nabycia będą płyty DVD z nagraniami : Historia Bila, Bil omawia 12 Tradycji, Wielka Księga, 12 X 12, w cenie około 12zł.

W tym roku 28 maja odbędą się pierwsze regionalne Warsztaty Literatury i Kolportażu pod patronatem Regionu, organizatorem warsztatów jest Intergrupa Zagłębiowsko – Jrajska.

Prośba o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia służby z-cy redaktora biuletynu regionalnego ,,Karlik”, oraz pisanie swoich historii z życia do biuletynu ,,Karlik”.

Powiernik – spotkanie Rady Regionu i zespołu d/s organizacji 45 – lecia AA odbędzie się 20. 03. 2016 r.

 1. Sprawozdanie przedstawicieli grup prowadzących mitingi na grupie AA ,,Ostoja” w Gorzycach :

w styczniu mitingi prowadziła grupa ,,Tolerancja” w lutym grupa ,,Piątkowa” w marcu prowadzi grupa ,,Pod Prąd”.

 1. Pytania do służb :

pytanie dotyczące rezygnacji ze służby łącznika na rzecz służby kolportera, oraz ulotek przeznaczonych do ZK.

 1. Rekomendacje do służb :

z rekomendacjami Janek z grupy ,,Barbara”, oraz Grażyna z grupy ,,11 Krok” zgłosili swoje kandydatury do służby powiernika do Regionu w wyniku tajnego głosowania na powiernika do Regionu została wybrana Grażyna. Z rekomendacją na kolportera Intergrupy ,,Karliczek” Michał z grupy ,,Odrodzenie” poprzez głosowanie został wybrany do służb

kolportera. Pozostały wolne służby do Regionu Reprezentanta komisji organizacyjnej i Reprezentanta komisji informacji publicznej.

 1. Sprawy bieżące :

od marca 2016 r. kadencyjność poszczególnej służby w Intergrupie będzie trwać dwa lata.Celem niesienia posłania zostanie założony telefon Intergrupy.

Nowy adres grup ,,Odnowa” i ,,Piątkowa” to ul. 1 Maja 45 mitingi pozostały bez zmian. Grupa ,,11 Krok” zrezygnowała z mitingów wtorkowych. Od stycznia br. grupa ,,Bariera” z Żor ze względu na małą ilość uczestników postanowiła zmienić termin mitingu otwartego z pierwszej soboty miesiąca na pierwszy wtorek miesiąca mitingi odbywać się będą

o godz 17. 00. prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w spisie  adresowym mitingów. Grupa ,,Pod Prąd” zaprasza na kolejne Warsztaty Sponsorowania 16. 04. 2016 r.

w godz. od 10.00 do 18.00 warsztaty odbędą się w siedzibie grupy w Jastrzębiu Zdroju ul. US J. Popiełuszki

 1. Temat wiodący III Tradycja –  wypowiedziało się siedem osób.
 2. Z czym wychodzę z konferencji – wypowiedziały się trzy osoby.

Następna konferencja odbędzie’ 07. 05. 2016 r. w siedzibie Intergrupy ,,Karliczek” o godz.16. 00.

—————————————————————————————————————————————————

Raport z 258 Konferencji Intergrupy Karliczek

Konferencja odbyła się 02. 01. 2016 r. w siedzibie Intergrupy ,,Karliczek” w Rybniku. Wspólnie odmówiono modlitwę o pogodę ducha. Odczytano 12 Tradycji AA
i 12 Koncepcji AA. Przeliczono liczbę osób uprawnionych do głosowania, do głosowania uprawnionych było 28 osób.Odczytano porządek konferencji, przez głosowanie został on
przyjęty jednogłośnie.

1. Jak Intergrupa może służyć grupom ? – brak wypowiedzi
2. Sprawozdanie służb Rady Intergrupy:
Rzecznik – przekazała informacje o organizacji przez Intergrupę ,,Karliczek” Warsztatów Sponsorowania. Warsztaty odbędą się 05.03.2016 r. w godz. od 09.00 do 17.30 w
siedzibie Intergrupy ,,Karliczek” Rybnik ul. Wieniawskiego 7 (miejsce spotkań mitingowych grupy AA ,,Odrodzenie). Warsztaty poprowadzą nasi przyjaciele Tadeusz z Londynu
i Włodek z Puław. Wszelkich informacji w sprawie warsztatów udzielą pod nr. tel. 603 160 314 Ewa rzecznik Intergrupy ,,Karliczek”, oraz 605 464 087 Zbyszek.
Skarbnik – przekazał informacje, oraz listę grup wpłacających datki; U Źródeł, Barbara, Herkules, Niedzielna, Odrodzenie, Ostoja, Piątkowa, Tolerancja,11 Krok, Pod Prąd,
Prawda, 24 Godziny, U Hanysów, Odnowa, Katharsis, Krokus Racibórz, Andrzej, Jutrzenka, Krokus Leszczyny,Serce.
Kolporter – fundusz literatury 4000 PLN, w literaturze 3875 PLN, w gotówce 125 PLN do pobrania skrytki 2/3/4 do nabycia m.in. ,,Karlik” nr. 6/2015 i nr.1/2016 ,,Zdrój” nr. 6/2015
,,Refleksje” duży format w cenie 29 PLN.
Sekretarz – raport z ostatniej konferencji skserowałem i wysłałem pocztą pod wskazane adresy grup.
Łącznicy z zakładami karnymi – Rysiek łącznik z ZK Racibórz mitingi odbywają się regularnie, sporządził paczkę tj. kawa, herbata, cukier, świece. Mariusz łącznik z ZK Szeroka nie obecny.
Łącznik internetowy – strona http://www.intergrupakarliczek.org.pl w. została uruchomiona, prośba do służebnych o aktualizacje adresów E-mail, osoby które chcą otrzymywać
informacje z Intergrupy proszone są podanie swoich adresów E-mail na adres: karliczek001@org.pl proszę o przekazywanie uwag i propozycji dotyczących strony www intergrupy.

3. Sprawozdanie służb do Regionu:
Reprezentant komisji organizacyjnej – komisja zawieszona z powodu braku służebnych.
Reprezentant komisji finansowej – komisja odbędzie się za tydzień.
Reprezentant komisji literatury i publikacji – kolporter Regionu poinformował o przeprowadzonym remanecie literatury AA, który potwierdził rzetelne prowadzenie kolportarzu.
Fundusz literatury wynosi 8 348 PLN, a stan literatury wynosi 12 502 PLN. Komisja literatury apeluje do intergrup o organizacje regionalnych warsztatów kolporterów literatury AA
w 2016 r. Poszukiwana jest osoba chętna do objęcia służby zastępcy redaktora biuletynu regionalnego ,,Karlik” . Wymagana jest znajomość Tradycji AA, doświadczenia w
służbach we Wspólnocie, oraz dobra znajomość obsługi komputera. Dostępna jest strona www intergrupy http://intergrupakarliczek.org.pl/
Reprezentant komisji informacji publicznej – przekazał informacje.
Powiernik do Regionu – przekazał informacje.
4. Sprawozdanie przedstawicieli grup prowadzących mitingi na grupie ,,Ostoja” w Gorzycach – w listopadzie mitingi poprowadziła grupa ,,Odnowa” z Jastrzębia Zdroju,
w grudniu grupa ,,Helios” z Raciborza.
5. Pytania do służb – w sprawie listy emisariuszy dwunastego krok czy lista jest aktywna i czy jest dostępna w PIK-u, oraz pytanie do Rady Intergrupy w sprawie podjęcia
decyzji o organizacji przez Intergrupę Warsztatów Sponsorowania poza konferencją.
6. Rekomendacje do służb – brak służby kolportera w najbliższym czasie kończą służbę sekretarz i powiernik do Regionu.
7. Sprawy bieżące – grupa AA ,,Zdrój” z Jastrzębia Zdroju zaprasza na miting otwarty z okazji X rocznicy powstania grupy. Miting odbędzie się 27.01.2016 r. o godz.18.00 w
katakumbach Parafii P.W. NSPJ w Jastrzębiu Zdroju ul. 1 Maja 36. Wszystkich członków i sympatyków AA serdecznie zapraszamy.
Wybory kandydatów na służbę powiernika do Regonu odbędą się na konferencji w marcu. Apel do grup o przedyskutowanie czy odstąpić od karty konferencji i korzystać z
poradnika służb czy pozostać przy karcie konferencji. Zmiana daty następnej konferencji z 05.03.2016 r. na 12.03.2016 r.
8. Temat wiodący – Tradycja I w temacie wypowiedziało się trzy osoby.
9. Z czym wychodzę z konferencji – wypowiedziało się sześć osób.
10. Odczytanie raportu i przyjęcie przez głosowanie – raport przyjęto jednogłośnie.
Następna konferencja odbędzie się 12.03.2016 r. o godz.16.00 w siedzibie Intergrupy ,,Karliczek” w Rybniku ul. Wieniawskiego 7.

—————————————————————————————————————————————————

Raport z 257 Konferencji Intergrupy Karliczek.

Konferencja odbyła się 07. 11. 2015 r. w siedzibie Intergrupy ” Karliczek ,, w Rybniku. Wspólnie odmówiono modlitwę o pogodę ducha, odczytano 12 Tradycji AA

i 12 Koncepcji AA. Przeliczono osoby uprawnione do głosowania – do głosowania uprawnionych było 25 osób. Odczytano i przyjęto porządek konferencji większością głosów.
1. Jak Intergrupa może służyć grupom ?
Przedstawiciele grupy ,, U Źródeł ” z Wisły poszukują dwie osoby,które mogły by poprowadzić miting spikerski w temacie 12 Kroków AA i 12 Tradycji AA.
Na odzew wymienionej grupy odpowiedział Zbyszek z grupy ,, Barbara ” wyrażając chęć poprowadzenia takiego mitingu. Miting odbędzie się 25.11.2015 r. na grupie ,, U Źródeł ”
w Wiśle o godz. 18.30
Mariusz łącznik z ZK Seroka apeluje o niesienie posłania do osób osadzonych w tutejszym zakładzie, poprzez uczestnictwo osób z zewnątrz w środowych mitingach.
W celu tym przedstawił listę, żeby grup się wpisały deklarując poprowadzenie jednego mitingu środowego w ZK Szeroka w wybranym miesiącu roku.
2. Sprawozdanie służb Rady Intergrupy.
Rzecznik – przekazał informacje.
Skarbnik – przed wyborem nowego skarbnika Ewa przekazała informacje o stanie finansowym Intergrupy ,,Karliczek ”, oraz listę wpłacających grup; U Źródeł, Barbara, Zdrój,
24 Godziny, Piątkowa, U Hanysów, Herkules, Katharsis, Pod Prąd, Krokus, Jutrzenka, Serce, Helios, Metanoja, Ostoja x 2, 11 Krok, Odnowa, Andrzej, Tolerancja, Niedzielna,
Krokus Leszczyny.
Kolporter – fundusz literatury 4000 PLN – 200 PLN w depozycie w postaci literatury AA na oddz. odwykowym dla kobiet w Rybniku, 3974 PLN w literaturze, oraz 26 PLN w gotówce.
Sekretarz – raport z ostatniej konferencji skserowałem i wysłałem pod wskazane adresy grup.
Łącznik z ZK Szeroka w Jastrzębiu Zdroju – ponowił apel o czynne uczestnictwo osób z zewnątrz w mitingach środowych w ZK dzieląc się swoim doświadczeniem z trzeźwości, oraz poinformował że przygotował paczki na listopad i grudzień tj. kawa, herbata, cukier świec
Łącznik z ZK w Raciborzu – przedstawił informacje, że mitingi odbywają się regularnie, przygotował paczki na listopad i grudzień tj. kawa, herbata, cukier, świece, oraz przekazał w imieniu grupy ,, Helios ” zaproszenie na miting rocznicowy z okazji 30-sto lecia powstania grupy. Miting odbędzie się na grupie ,, Helios ” w Raciborzu
ul. Szkolna 21 w dniu 04. 12. 2015 r. o godz. 18 : 00 .
Łącznik internetowy – prosi osoby zainteresowane o przekazanie adresów e-mail, na które będzie przesyłał informacje Regionu, Intergrupy i grup, informuje że jest możliwość
przesyłania informacji e-mail z grup do innych grup i Intergrup.
3. Sprawozdanie służb do Regionu.
Reprezentant komisji organizacyjnej – brak służby.
Reprezentant komisji finansowej – spotkanie komisji odbyło się 12. 10. 2015 r.w PIK-u Region Katowice. Reprezentanci Intergrup przekazali informacje na temat stanu
finansowego poszczególnych Intergrup. W związku z niskim stanem funduszu Regionu i zbliżającą się w listopadzie br. Konferencją Ogólnokrajową, KF apeluje o sumienne
wypełnianie VII Tradycji dodatkowe wpłaty na Region.
Reprezentant komisji literatury i publikacji – przekazuje prośbę Komisji KLiP i zachęca do dzielenia się doświadczeniami w trzeźwości pisząc artykuły do biuletynu ,, Karlik ”
KLiP zwraca się do grup i Intergrup z zapytaniem o możliwości organizacji Warsztatów Kolporterów w 3-cią sobotę marca w przyszłym roku.
Reprezentant komisji informacji publicznej – przekazał informacje.
Powiernik do Regionu – przekazał informacje.
4. Sprawozdanie przedstawicieli grup prowadzących mitingi na grupie ,,Ostoja ” w Gorzycach i ,, Nadzieja ” w Rybniku.
Na grupie ,, Ostoja ” w Gorzycach we wrześniu mitingi prowadziła grupa ,, 11 Krok” a w październiku grupa ,, Metanoja ”. Na grupie ,, Nadzieja ” w Rybniku we wrześniu miting
się nie odbył z powodu spotkania byłych absolwentek odwyku, w październiku miting w 3-cią sobotę miesiąca poprowadziła grupa 11 Krok.
5. Pytania do służb – z zapytaniem do służb zgłosiło się cztery osoby.
6. Rekomendacje do służb – rekomendacje kandydata do służby skarbnika Intergrupy ,, Karliczek ” dostał Piotr z grupy ,, Metanoja ” poprzez tajne głosowanie został On
wybrany większością głosów nowym skarbnikiem Intergrupy ,, Karliczek ”
7. Sprawy bieżące – w szpitalu odwykowym dla kobie w Rybniku grupa ,, Quo Vadis ” i grupa ,, Nadzieja ” stały się grupami niezależnymi poprzez wybór służb wewnątrz tych
grup.Grupy nie chcą przynależeć do struktury Intergrupy ,, Karliczek”  chcąc pozostać grupami niezależnymi samymi w sobie. W poszanowaniu decyzji o niezależności tych
grup Intergrupa przestaje pełnić rolę niesienia posłania w formie prowadzenia mitingów, oraz przekazywania literatury AA. Powyższą decyzje Intergrupa ,, Karliczek ” podjęła
większością głosów przez głosowanie.
Została złożona propozycja utworzenia strony internetowej Intergrupy ,, Karliczek ” propozycja ta została poddana głosowaniu większość uprawnionych do głosowania było za
tym aby taka strona mogła w przyszłości powstać
Mitingi na grupie ,, Ostoja ” w Gorzycach w listopadzie poprowadzi grupa ,, Odnowa ” a w grudniu grupa ,, Helios ”
Niesienie posłania na oddz. Podsądny w Rybniku w listopadzie deklarują swoją gotowość przedstawiciele grupy ,, Odrodzenie ” na grudzień brak osób chętnych.
8. Temat wiodący – Tradycja XI w temacie wypowiedziały się dwie osoby.
9. Z czym wychodzę z konferencji – wypowiedziały się cztery osoby.
10. Odczytanie raportu i przyjęcie przez głosowanie – raport został przyjęty jednogłośnie.
Następna konferencja odbędzie się 02. 01. 2016 r.o godz. 16 : 00 w siedzibie Intergrupy ,, Karliczek ” w Rybniku ul. Wieniawskiego 7.
 —————————————————————————————————————————————————

Raport z 256 Konferencji Służb Intergrupy „Karliczek”

Konferencja odbyła się 05.09.2015 r. w siedzibie Intergrupy ,,Karliczek” w Rybniku. Wspólnie odmówiono modlitwę o pogodę ducha, odczytano 12 Tradycji AA i 12 Koncepcji AA. Przeliczono osoby uprawnione do głosowania – do głosowania uprawnionych było 22 osoby. Odczytano i przyjęto porządek konferencji jednogłośnie.

 1. Jak Intergrupa może służyć grupom?

– Mandatariusz grupy AA „Stop Nowe Życie” z ZK Szeroka zgłosił, że jest problem z prowadzeniem środowych mityngów na grupie.

Wstępnie do prowadzenia tych mityngów zgłosili się Marcin, Zbyszek, Janek i Jurek a na następne spotkanie Intergrupy zostanie sporządzona lista grup chętnych do prowadzenia mityngów.

– Grażyna z grupy AA „Andrzej” ponowiła prośbę o branie udziału w mityngach i dzielenie się swoim doświadczeniem kobiet na grupie AA „Quo Vadis”  dla kobiet na oddz. XIV odwykowym w poniedziałki o godz. 18.oo

 1. Sprawozdanie służb Rady Intergrupy:

Rzecznik – Grażyna, poinformowała o przeprowadzeniu mityngu informacyjnego na Oddz. Odwykowym dla kobiet w Rybniku i dostarczeniu nowego scenariusza prowadzenia mityngów oraz poinformowała o zakończeniu służby i podziękowała za współpracę. Nowym Rzecznikiem Intergrupy „Karliczek” została Ewa.

Skarbnik – wpłaty z grup – Zdrój, Tolerancja, Ostoja, Herkules, Pod Prąd, U Hanysów, Krokus, Jutrzenka, Katharsis, Niedzielna, Odnowa, Piątkowa, Serce-Czerwionka, Helios, Metanoja, 24 Godziny, 11 Krok.

Kolporter – brak

Sekretarz – nieobecny

Łącznik z ZK Racibórz – mityngi odbywają się regularnie

Łącznik z ZK Szeroka – nieobecny

Łącznik internetowy – zrezygnował ze służby, informacje z Regionu do grup  przekazywała Grażyna

 1. Sprawozdanie służb do Regionu:

Reprezentant Komisji Organizacyjnej – Komisja Organizacyjna nie spotkała się z powodu nieobecności reprezentantów. Plan 45 Konferencji Służb Regionu Katowice zostanie opracowany przez Radę Regionu na najbliższym spotkaniu Rady 20.09.2015r.
Arek, reprezentant do KO z Intergrupy Karliczek przekazał informację o rezygnacji ze służby.

Reprezentant Komisji Finansowej – brak.

Reprezentant Komisji Literatury i Publikacji – Ze względu na rezygnację ze służby Marcina, dotychczasowego przewodniczącego KliP, nowym przewodniczącym został Stanisław. Komisja wybrała Ireneusza na zastępcę przewodniczącego KLiP.

Następne spotkanie KLiP odbędzie się w PIK Katowice 30 września 2015 o

godz. 17.30.

Reprezentant Komisji Informacji Publicznej – Zbyszek delegat KIP ponawia apel o przekazywanie materiałów z mitingów informacyjnych oraz swoich osobistych odczuć ze spotkań z profesjonalistami na katowice@aa.org.pl lub zbycho3610@wp.pl

Prośba o aktualizację listy spikerów; mandatariusze grup proszeni są o nr telefonów osób chętnych do służby spikera oraz emisariusza 12 kroku, t.j. osób pierwszego kontaktu. Następne spotkanie KIP odbędzie się 13 września o godz. 09.30 w PIK-u w Katowicach.

Powiernik do Regionu – najbliższe spotkanie Rady Regionu odbędzie się 20.09.2015r w PIK w Katowicach

 1. Sprawozdanie przedstawicieli grup prowadzących mityngi na grupie „Ostoja” w Gorzycach i „Nadzieja” w Rybniku.

Wszystkie mityngi odbyły się zgodnie z planem. W miesiącu wrześniu mityngi na grupie „Ostoja” w Gorzycach prowadzi grupa AA „11 Krok” a w październiku grupa AA „Metanoja”.

19.09.2015r nie odbędzie się mityng otwarty na gr. „Nadzieja” z powodu zjazdu byłych absolwentek oddziału odwykowego.

17.10.2015r (sobota) mityng na gr. „Nadzieja” poprowadzi grupa AA „11 Krok”.

 1. Pytania do służb:

Grażyna z grupy AA „Andrzej” zadała pytanie:

– Czy Intergrupa uznaje grupy na odwykach za grupy AA?

Po przeprowadzonej dyskusji nie udzielono odpowiedzi na to pytanie.

Grupa AA „11 Krok” zadała pytanie odnośnie literatury na ZK – w odpowiedzi udzielono informacji iż będą dostarczane takie pozycje z literatury na jakie będzie zapotrzebowanie.

 1. Rekomendacje do służb:

Rysiek z grupy AA „Niedzielna” z Raciborza otrzymał rekomendację grupy do służby Reprezentanta  Komisji Finansowej.

Jerzy z grupy AA „Pod Prąd” wyraził chęć objęcia służby w Radzie Intergrupy jako Łącznik Internetowy.

Zarekomendowano Tadeusza jako PO Kolportera do momentu zgłoszenia się chętnego do pełnienia tej służby.

Ponownie ustalono kworum do głosowania – 21 osób.

Odbyło się głosowanie; przegłosowano kandydaturę Ryszarda do KF, przegłosowano kandydaturę Jerzego na Łącznika Internetowego, przegłosowano kandydaturę Tadeusza jako PO Kolportera.

 1. Sprawy bieżące:

23.09.2015 na grupie AA „Odrodzenie” odbędzie się mityng spikerski.

Rocznice grup: 3.10.2015r godz.13.oo ZK Szeroka w Jastrzębiu – Zdroju  27 rocznica grupy AA „Stop Nowe Życie” i 11 rocznica grupy AA „Przebudzenie” zapisy na listę u Łącznika z ZK Szeroka Mariusza tel. 501 050 393– Grupa AA „24 Godziny” z Radlina zaprasza na 9 rocznicę powstania grupy 30.09.2015r o godz.18.oo w siedzibie grupy – Grupa AA „11 Krok” z Jastrzębia – Zdroju zaprasza na 23 rocznicę powstania grupy 10.10.2015r o godz. 17.oo w siedzibie grupy – Grupa AA „U Hanysów” z Rybnika – Boguszowic zaprasza na 11 rocznicę powstania grupy 17.10.2015r o godz. 18.30 – Leszek z grupy AA „Krokus” w Leszczynach zaprasza na swoją 25 rocznicę trzeźwości 27.09.2015r o godz. 18.oo – Grupa AA „Odnowa”  z Jastrzębia – Zdroju zaprasza na XXX Rocznicę powstania grupy, zmiana terminu z 07.11. na 14.11.2015r o godz. 17.oo w Domu Zdrojowym przy ul. Witczaka 5.

Przegłosowano zwrot kosztów przejazdu dla spikerów na Warsztaty Koncepcji w Rybniku i Warsztaty Służb w Jastrzębiu – Zdroju.

Przegłosowano pomoc w postaci wsparcia finansowego dla Wspólnoty Anonimowych Alkoholików na Ukrainie.

Przegłosowano na jaką kwotę Grażyna z Grupy AA „Andrzej” będzie pobierała w depozyt literaturę u kolportera w celu sprzedaży jej zainteresowanym pacjentkom na oddziale odwykowym.

Ewa – Rzecznik Intergrupy „Karliczek” jest koordynatorem spikerek na oddz. XIV – odwykowym dla kobiet nr. tel. 603 160 314

Przegłosowano zwiększenie funduszu literatury o 500zł.

Brak służby Kolportera i Reprezentanta Komisji Organizacyjnej.

Konferencja nie miała zastrzeżeń do scenariusza przedstawionego przez Rzecznika  Intergrupy opartego w całości na broszurce „Scenariusz prowadzenia mityngu” zaakceptowanej przez Krajową Konferencję Służb AA w październiku 2003 roku i przekazania go na grupę „Nadzieja” i „Quo Vadis” na oddz. odwykowym dla kobiet w Rybniku.

Gospodarzem na następnej Konferencji będzie Grażyna.

 1. Temat wiodący:

Tradycja IX – brak wypowiedzi.

 1. Z czym wychodzę z konferencji?

Brak wypowiedzi

 1. Odczytanie raportu i przyjęcie przez głosowanie – przyjęto jednogłośnie.

Następna konferencja odbędzie się 7.XI.2015r  o godz. 16.oo w siedzibie Intergrupy w Rybniku ul. Wieniawskiego 7.